| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE NORDRE

 


 

 

Kjell Halvorsen f. ca 1632 sin familie

 

 

 

Kjeld Halvorsen, født ca 1632,[1],[2] d. ca 1667 på Kiste Nordre

Han var sønn av Halvor Gulliksen og Karen Tollefsdatter på Horntvet i Lardal.

 

Han nevnes i bygdeboken for Lardal som sønn av Halvor Gulliksen. 

 

Fra 1655 nevnes Kjeld som bruker på Kiste Nordre. Han etterfulgte som bror Tore. 

 

Kjeld nevnes i 1661 som eier av gården. 

 

Landkommisjonene 1661:
Nørdre Kiste
Kiell paaboer skÿlder vij hud selff eÿendes med bøxell, der vnder j liden Ødegaard Suurdallen j hud skÿldendes Aßbiørn Gullj wdi Sandtz Ver thill kommer med bøxell
Bundens bøxell
j quern thill gaarden Themmelig Thømmer schouff till

 

I 1664 nevnes Kjeld Halvorsen som bruker. Presten oppga hans alder til å være 32 år og fogden oppga 40 år. Vi finner Kjeld som bruker til og med 1667. Han døde trolig da i 1667.

 

Enken etter han, giftet seg på nytt med den Guttorm så nå nevnes på gården.

 

Skifte etter Kjeld Halvorsen kjenne vi ikke, men eierforholdene ble vel slik etter dette skifte og etter at Guttorm hadde giftet seg med enken:

 

Guttorm Kiste: 3 1/2 hud giftingsgods

Halvor Kjellsen: 9 skinn odelsgods

Tore Kjellsen: 9 skinn odelsgods

Ola Kjellsen: 9 skinn odelsgods

Berte Kjellsdatter: 4 1/2 skinn odelsgods

Gunhild Kjellsdatter: 4 1/2 skinn odelsgods

 

 

Gift ca 1655,2 med Kjeld Halvorsen sin kone, født omkring 1640.2

 

Enken:

Hun giftet seg på nytt med Guttorm Kiste.

 

 

 

 

I.    Berte Kjeldsdatter, født omkring 1655.2

      

       Hun nevnes i skifte etter sin bror Ole i 1698 som gift med Ole Auen.

 

      

       Gift[3] med Ole Andersen, født ca 1662,[4] (sønn av Anders Reiersen og Ingeborg Larsdatter), død 1721 på Auen i Hedrum.3

      

       Ole:

       Han var bruker på Auen i Hedrum etter sin far fra 1688 til han døde. Han fikk via sin kone en eierdel (trolig 4 1/2 skinn) i Kiste Nordre i Siljan. Han var trolig en av de Ole'ne som brukte hver sin del av Kiste Nordre rundt 1700. Han drev nok da denne delen ved sine av driften på Auen.

      

 

       Barn:

 

        A.    Ingeborg Olsdatter, født omkring 1690.2

              

               Bosatt på Auen en tid. Flyttet grunnet fattigdom.

              

 

               Gift3 med Anders Nilsen, født omkring 1690.2

              

 

 

        B.    Kjersti Olsdatter, født omkring 1690.2

 

 

 

        C.    Ragnhild Olsdatter, født omkring 1690.2

 

 

 

 

II.   Halvor Kjeldsen, født omkring 1655,2 død før 1695 på Kiste Nordre i Siljan.2

      

      

       Han giftet seg med Kirsten Andersdatter, født omkring 1670,2 (datter av Anders Torsen og Åste Prestegården), død ca 1698 på Søndre Kiste i Siljan.[5]

 

       Se Kiste Nordre denne gården

 

 

 

 

III. Ole Kjeldsen, født omkring 1660,2 død ca 1698 på Kiste Nordre i Siljan.8

      

       Han brukte hele Kiste Nordre i 1697.

      

       Det var skifte etter han der i 1698.

      

       Kiste nordre i Slemdal 19.8.1698 Sk.pr. 2, Fol. 93a

       Ole Kieldsen død, e. Guri Helgesd.

       Ingen livsarvinger. Avdødes slekt: Bror Halfvor Kieldsen død, barn: a) Kield Halfvorsen. b) Ingebor Halfvorsd. c) Kari Halfvorsd. Formynder (for alle min anm.): Peder Moholt se Kiste søndre F. 91b). Bror Tore Kieldsen død, barn: a) Anna Torsd. b) Aase Torsd. c) Anne Torsd. Formynder (for alle, min anm.): Ole Kiste (deres stefar). Søster Børte Kieldsd. g.m. Ole Ouge. (Auen JO) Søster Gunhild Kieldsdtr.

       (Ole Kiste var Ole Anundsen Kiste som var gift med enken etter Tore Kjeldsen og som da var stefar til barna etter han. Ola Anundsen hadde til gode 3 1/2 rd for sju års landskyld av 9 skinn i Nordre Kiste på egne og stebarns vegne. JO)

       Brt: 32-2-4. Nt: 12-1-12. Jordegods: Kiste nordre 9 skinn m.b.

      

 

       Gift8 med Guri Helgesdatter, født omkring 1660.2

 

 

 

IV. Tore Kjeldsen, født omkring 1660,2 død før 1698.[6]

      

       Han nevnes i skifte etter sin bror Ole i 1698.

 

      

       Han giftet seg med Maren Andersdatter, født omkring 1660 (datter av Anders Torsen og Åste Prestegården), død ca 1716 i Bjørke Søndre i Hedrum.5

      

       Maren:

       Hun giftet seg 2. gang med Ole Anundsen som nevnes på Kiste Søndre.

 

 

       Barn:

  

        A.    Anna Torsdatter, født omkring 1680,2 død ca 1724 i Bjørke Søndre i Hedrum.[7],5

              

               I skifte etter moren i 1716 stod hun som gift med Søren Bjørke.

 

               Det var skifte etter Anna på Bjørke Søndre i 1724.

              

               Folio 166b-167b / 26. oktober 1724

               Afgangne Anne Torsdatter, Søndre Bierche udj Hedrum Sogn.

               Arvinger:

               Enkemannen Søfren Anundsen.

               Datteren Maren Søfrensdatter, hjemme hos faren. Faren verget for henne.

               Brutto: 83 - 2 - 12

               Netto: 45 - 1 - 4

               Kilde: Larvik sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 7, 1720-1729.

              

 

               Gift5 med Søren Anundsen, født ca 1680 i Eskedal i Hedrum (sønn av Anund Nilsen og Maren Olsdatter), død 1762 i Bjørke Søndre i Hedrum.

              

               Søren:

               Han var eier og bruker på Bjørke Søndre fra 1705 til 1755.

              

               Han nevnes i et skjøte på Solverød og Tormodsrød fra avdødes Ole Torsen sitt jordgods til Nils Olsen i 1718: "Ole Anunsen boende i Werne Sogn, Ole Olsen i Qvel Sogn, Helje Johnsen Gunsholdt i Slemdahl, Søren Anundsen i Hedrum Sogn ". Dette var arvinger etter Ole Torsen sin bror, Anders Torsen. Anders var morfar til hans kone.

 

               Hans bror, Ole Anundsen, var gift med Søren sin kones mor.

              

 

 

        B.    Åse Torsdatter, født ca 1689,[8] død 1764.[9]

              

               Hun kom fra Bjørke. I skifte etter moren i 1716 stod hun som gift med Ole Bjønnes.

              

 

               Gift14 med Ole Sørensen, født ca 1679,14 (sønn av Søren Olsen og Gunhild Andersdatter).

              

               Ole:

               Han fikk bygsel på halve Bjønnes i 1790 og sa fra seg bygselen i 1740.

              

 

 

        C.    Anne Torsdatter, født ca 1695.2,[10]

              

               Hun var under skifte etter moren i 1716 ugift og bosatt hjemme.

      

 

 

              

VI. Gunhild Kjeldsdatter, født ca 1666,5 død 1730 i Siljan,[11] gravlagt 08.01.1730 på Siljan kirkegård.11

      

       Hun nevnes i skifte etter sin bror Ole i 1698.

      

       Gravlagt i Siljan i 1730 som "gl. Gunille Kiellsdatter 64 aar".

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 101.

[2]  Stipulert, Stipulert.

[3]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 901.

[4]  Alder ved død.

[5]  Skifte etter henne.

[6]  Skifte etter hans bror.

[7]  Bygdebok Hedrum Bind 2 av Jan W.Krohn-Holm. side 152.

[8]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 889.

[9]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 890.

[10]  Skifte etter moren.

[11]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.