| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE NORDRE

 


 

 

 

Halvor Kjeldsen f. omkring 1660 og Kirsten Andersdatter f. omkring 1670 sine barn.

 

 

 

Halvor Kjeldsen, født omkring 1655,[1] død før 1695 på Kiste Nordre i Siljan.1

Han var sønn av Kjeld Halvorsen Kiste Nordre.

 

Halvor brukte Kiste Nordre fra 1682 sammen med sin stefar Gullik. Halvor var da trolig den eldste sønnen til Kjeld Halvorsen. Gullik og Halvor nevnes også som eiere. Halvor arvet nok sin del, trolig 9 skinn, fra sin far. Vi ser begge nevnt i 1692, men i 1696 brukte Guttorm gården alene.

 

Halvor var død under skifte sin kone i 1698. Der vises det til et skifte etter denne Halvor 04.11.1691. Her er det en lakune i Bamble skifteprotokoll, så dette finnes ikke bevart.

 

Han nevnes i skifte etter sin bror Ole i 1698.

 

 

Han giftet seg med Kirsten Andersdatter, født omkring 1670,1 død ca 1698 på Søndre Kiste i Siljan.[2]

 

Kirsten:

Enken arvet 4 1/2 skinn i Kiste Nordre etter sin mann. Barna har nok da arvet slik: Kjell Halvorsen 1 4/5 skinn, Kari Halvorsdatter 9/10 skinn og Ingeborg Halvorsdatter 9/10 skinn.

 

Hun giftet seg på nytt med Ole Paulsen Kiste Søndre.

 

 

 

I.    Karen Halvorsdatter, født omkring 1680.1

      

       Hun ble nevnt i skifte etter moren på Kiste Søndre i 1698.

 

       Blant de første presteattestene fra Eidanger i 1791 ligger også en fra 1707, datert 29. september. Det står det at Kari Halvorsdatter fra Søndre Kiste ble trolovet i Slemdal denne dagen med Ole Olsen Øksenholt fra Qvelle sogn. Forlovere er nevnt Peder Moholt og (LAS) Lars Asbiøensen Hogstad. Hennes mor kom jo til Kiste Søndre.

 

      

       Forlovet 29.09.1707 i Siljan,[3] gift 1707 i Siljan, med[4] Ole Olsen, født omkring 1670,1 (sønn av Ole Gulbrandsen og Margrethe Olsdatter), død ca 1741 på Øksenholt i Hedrum.[5]

      

       Ole:

       Han var bruker på Øksenholt Bnr.1 fra 1695 til 1740, den første tiden sammen med moren. I 1695 betalte han 3 rdl. 12 skill. i førstebygsel for halve gården.

      

       Han var 1. gang gift med Karen Halvorsdatter, og 2. gang med Signe Jonsdatter. Etter hennes død giftet han seg med Ingeborg Svendsdatter.

 

       Ole nevnes i et skjøte på Solverød og Tormodsrød på avdødes Ole Torsen sitt jordgods til Nils Olsen i 1718. "Ole Anunsen boende i Werne Sogn, Ole Olsen i Qvel Sogn, Helje Johnsen Gunsholdt i Slemdahl, Søren Anundsen i Hedrum Sogn " var arvinger etter Ole Torsen sin bror, Anders Torsen. Anders var morfar til hans kone.

 

       Det var skifte etter han på Øksenholt i 1741.

      

       Folio 308a-308b / nr. 4 / 7. mars 1741

       Afgl Ole Olsøn Øxenholt i Qvelle Annex.

       Boet ble registrert 13. desember 1740.

       Arvinger:

       Barn i første ekteskap med avdøde Karen Halvorsdatter:

       Ole Olsøn, gift, bor på Bonnegalt i Qvelle Annex.

       Kield Olsøn, 27 år, bor på Øxenholt.

       Kirsten Olsdaatter, gift med Anders Rejersøn på Øxenholt.

       Margrete Olsdaatter, 26 år, ugift, bor på Øxenholt.

       Ingen barn i andre ekteskap med Signe Joensdaatter.

       Barn i tredje ekteskap med avdøde Ingeborg Svendsdaatter:

       Gulbrand Olssøn, 12 år.

       Karen Olsdaatter, 18 år, begge hjemme på Øxenholt.

       Ole Olsøn Bonnegalt verget for Margrete. Anders Rejersøn verget for Gulbrand og Karen.

       Brutto: 70 - 1 - 3

       Netto: 14 - 1 - 15.

      

 

 

        A.    Ole Olsen, født omkring 1710 på Øksenholt i Kvelde.1

              

               Han bodde på Bonnegolt under skifte etter faren i 1741.

              

 

 

        B.    Kirsten Olsdatter, født ca 1711 på Øksenholt i Kvelde,[6] død 1759 på Øksenholt i Hedrum,[7] gravlagt 22.07.1759 i Hedrum.7

              

               Hun døde på Øksenholt i Hedrum i 1759, 48 år gammel.

              

       

               Hun giftet seg med Anders Rejersen, født ca 1689 på Flogstad i Eidanger,[8] (sønn av Rejer Torgersen og Maren Pedersdatter), død 1762 på Øksenholt i Hedrum,7 gravlagt 21.11.1762 i Hedrum.7

 

 

              

        C.    Kjeld Olsen, født ca 1714 på Øksenholt i Kvelde.[9]

              

               Han bodde på Øksenholt under skifte etter faren i 1741.

              

 

 

        D.    Margrethe Olsdatter, født ca 1715 på Øksenholt i Kvelde,9,[10] død 1801 på Hovholt i Eidanger,[11] gravlagt 10.02.1801 på Eidanger kirkegård.11

              

               Hun bodde 26 år gammel og ugift på Øksenholt under skifte etter faren i 1741.

 

              

               Gift 18.01.1748 i Eidanger kirke,[12] med Anders Nilsen, født ca 1708,[13] (sønn av Nils Anfindsen og Åste Andersdatter), død 1782 på Hovholt i Eidanger,[14] gravlagt 10.02.1782 på Eidanger kirkegård.14

              

               Se Hovholt i Eidanger

 

              

 

 

II.   Ingeborg Halvorsdatter, født ca 1682,[15] død 1752 på Gonsholt i Siljan,[16] gravlagt 11.06.1752 på Siljan kirkegård.4

      

       Hun ble nevnt i skifte etter moren i 1698.

 

      

       Gift 20.08.1713 i Siljan kirke,[17],[18] med Helge Jonsen, født ca 1683,[19],3 (sønn av Jon Guttormsen og Tore Helgesdatter), død 1742 på Gonsholt i Siljan,4 gravlagt 24.12.1742 på Siljan kirkegård.4

      

       Se Gonsholt Nordre

 

 

 

III. Kjell Halvorsen, født omkring 1685.1

 

       Han ble nevnt i skifte etter moren i 1698.

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Skifte etter henne.

[3]  Presteattest datert 29. sept 1707.

[4]  Skifte etter Ole Olsen i Kvelle i 1741.

[5]  Skifte etter han.

[6]  Alder ved død.

[7]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[8]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[9]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 896.

[10]  Skifte etter faren.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[12]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[13]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[15]  Alder ved død.

[16]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[17]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 101.

[18]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[19]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 209.