| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE

 


 

 

 

 

Ole Anundsen f. omkring 1660 og Maren Andersdatter f. omkring 1660 sin familie.

 

 

 

Ole Anundsen, født omkring 1660 på Eskedal i Hedrum.

Han var sønn av Anund Nilsen og Maren Olsdatter på Eskedal i Hedrum.

 

I 1696 var det to Ole som var brukere på Kiste Søndre. Den ene var Ole Paulsen, den andre var Ole Anundsen. Ole Anundsen hadde eierpart i Kiste Nordre igjennom sin kone. Han brukte nok også en del av Kiste Nordre en periode. Trolig sammen med den delen han brukte av Kiste Søndre. De brukte Kiste Søndre sammen frem til 1705. Fra 1707 brukte Ola Paulsen gården alene.

 

Ole nevnes som formynder for sine stebarn i skifte etter hans kones 1. manns bror, Ole Kjeldsen, i 1698.

 

Kiste nordre i Slemdal 19.8.1698 Sk.pr. 2, Fol. 93a

Ole Kieldsen død, e. Guri Helgesd.

Ingen livsarvinger. Avdødes slekt: Bror Halfvor Kieldsen død, barn: a) Kield Halfvorsen. b) Ingebor Halfvorsd. c) Kari Halfvorsd. Formynder (for alle min anm.): Peder Moholt se Kiste søndre F. 91b). Bror Tore Kieldsen død, barn: a) Anna Torsd. b) Aase Torsd. c) Anne Torsd. Formynder (for alle, min anm.): Ole Kiste (deres stefar). Søster Børte Kieldsd. g.m. Ole Ouge. (Auen JO) Søster Gunhild Kieldsdtr.

(Ole Kiste var Ole Anundsen Kiste som var gift med enken etter Tore Kjeldsen og som da var stefar til barna etter han. Ola Anundsen hadde til gode 3 1/2 rd for sju års landskyld av 9 skinn i Nordre Kiste på egne og stebarns vegne. JO)

Brt: 32-2-4. Nt: 12-1-12. Jordegods: Kiste nordre 9 skinn m.b.

 

Ole kom til sin bror Ole på Bjørke Søndre i Hedrum og var medbruker der fra ca 1705 til 1716.

 

Han nevnes i et skjøte på Solverød og Tormodsrød på avdøde Ole Torsen sitt jordgods til Nils Olsen i 1718. "Ole Anunsen boende i Werne Sogn, Ole Olsen i Qvel Sogn, Helje Johnsen Gunsholdt i Slemdahl, Søren Anundsen i Hedrum Sogn " var arvinger etter Ole Torsen sin bror, avdøde Anders Torsen. Anders var far til hans kone.

 

Ole kom til Skoklemoen der han var bruker fra ca 1720 til 1730 årene. Han var lagrettemann.

 

Ole sin bror, Søren Anundsen, var gift hans kones datter fra hennes første ekteskap. (De nevnes under hennes farfar på Kiste Nordre.)

 

 

Han giftet seg med Maren Andersdatter, født omkring 1660 (datter av Anders Torsen og Åste Prestegården), død ca 1716 i Bjørke Søndre i Hedrum.[1]

 

Maren:

Hun var enke etter Tore Kjeldsen f. ca.1632 fra Kiste Nordre, sønn av Kjeld Halvorsen Kiste Nordre.

 

Det var skifte etter henne i 1716 i Bjørke Søndre i Hedrum.

 

Skifteprotokol for Larvik sorenskriveri, Protokoll nr. 6, 1. juli 1710 - 8. juni 1720

Folio 302a-304a / 21. april 1716

Afgangne Maren Andersdatter, Søndre Birche.

Bo og midler var registrert 15. april.

Arvinger:

Enkemannen Ole Anundsen.

Barn med første mann, Tore Kieldsen:

Anna Torisdatter, gift med Søfren Birche "og ved døden afgaaen".

Aaste Torisdatter, gift med Ole Buenis [senere kalt Biønnes] i Qvelle Annex.

Anna Torisdatter, 21 år og ugift, hjemme.

Barn med Ole Anundsen:

Birte Olsdatter, 14 år.

Søfren Anundsen Birche fordret sin avdøde hustru Anna Torrisdatters farsarv; de andre barna hadde også farsarv til gode.

Brutto: 53 - 3 - 16

Gjeld: 134 - 1 - 21

 

 

 

I.    Berte Olsdatter, født 1700 på Kiste i Siljan, døpt 25.04.1700 i Gjerpen.[2]

      

       Ole Kistes datter Berte fra Slemdal.

       Fadderet: Daniel Skredder paa Kiste, Jon Solum, Aslak Limes qnde Barbara, Karen Svensdatter, som er Ole Kistis qnde, Anne, Peder Moholtes datter.

      

       Her ser vi Ole Paulsen Kistes kone som fadder. Dermed er dette datter til Ole Anundsen som brukte Kiste Søndre på denne tiden.

      

       Berte nevnes i skifte etter sin mor i 1712.

      

 

 

 

 

 [1]  Skifte etter henne.

[2]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.