| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I BAKKANE Bnr.7 u/TORSHOLT ETTER 1814

 


 

 

 

Halvor Nilsen f. 1877 og Bredine Hagbartsdatter f. 1885 sin familie.

 

 

 

Halvor Nilsen,[1] født 30.11.1877 i Tufte Gjerpen TE.,[2] døpt 03.03.1878 i Gjerpen kirke TE.,2 konfirmert 02.10.1892 i Siljan kirke TE.,[3] død 18.06.1969 i Siljan TE.[4]

Han var sønn av Nils Jonsen og Andrea Halvorsdatter på Bakkane.

 

Han kom til Siljan fra Gjerpen i 1892 og giftet seg i 1909.

 

Halvor ble leilending på Bakkane etter sin far og nevnes der i 1910.

 

1910 - Bakkane Bnr.7

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Halvor Nilsen m g b hf Leilænding, Jordbr. og skogarbeide 30.11.1877 Gjerpen n s

Bredine Nilsen k g b hm Hus- og kreaturstel 16.10.1885 Lardal Jarlsb. n s

Nils Halvorsen m ug b s Søn 22.07.1909 Slemdal n s

Nils Johansen m ug b tj Gjæter, Behjælpelig med gaardsstel 01.12.1898 Slemdal n s

Andrea Nilsen k e b fl Kreaturstel 08.07.1849 Gjerpen n s

Harald Nilsen m ug b el Skogarbeider 01.02.1892 Slemdal n s Merknad: 01.02.1892 E: tilført med rød penn.

 

Halvor døde i Siljan i 1969.

 

 

Gift 23.01.1909 i Siljan kirke TE.,[5] med Bredine Hagbartsdatter, født 16.10.1885 i Undersvold Hem Lardal VE.,[6] (datter av Syvert Hagbart Solvesen og Maren Sofie Johansdatter), døpt 22.11.1885 i Hem kirke Lardal VE.,6 konfirmert 01.10.1899 i Siljan kirke TE.,[7] død 29.07.1969 i Siljan TE.4

 

Bredine:

Hun var født i Lardal, men hennes foreldre kom til Rønningen u/Sørbø i Siljan.

 

Bredine døde i Siljan i 1969.

 

 

 

I.    Nils Bakkane, født 23.07.1909 i Bakkane Siljan TE.,[8] døpt 12.09.1909 i Siljan kirke TE., død 14.07.1987 i Siljan TE.4

      

       Selv om det står Nils Hansen Bakkane må det ha vært han som kjøpte Holte/Heistad Bnr.21 i 1946.

 

       Treschow skilte i 1945 ut Holte/Heistad Bnr.21 fra Holte Bnr.5 og solgte den til Nils Hansen Bakkane:

       Skyldelingsforretning avholt på Holte Bnr.5 (skogen) avholt 16.07.1945, hvorved til Nils H Bakkene er utskilt Heistad Bnr.21

       Skjøte fra F W Treschow på Heistad Bnr.21 til Nils Hansen Bakkene f. 22.07.1909 for kr.500. Datert 23.11.1946

      

       Matrikkelutkast 1950

       Holte Gnr.16

       Bnr.21 - Heistad - 0 mark 05 øre - Nils Hansen Bakkene.

 

       Nils døde i Siljan i 1987.

 

      

       Gift 1931 i Siljan TE., med Mathilde Vierød,[9] født 11.03.1902 i Vierød u/Gonsholt TE.,[10] (datter av Borger Kristian Hansen og Anne Gurine Jacobsdatter), døpt 29.06.1902 i Siljan kirke TE.,10 konfirmert 03.09.1916 i Siljan kirke TE.,[11] død 10.03.1989 i Siljan TE.4

      

       Mathilde:

       Hun kom fra Vierød u/Gonsholt og døde i Siljan i 1989.

 

 

 

II.   Anna Marie Bakkane,[12] født 15.03.1912 i Bakkane Siljan TE.,[13] døpt 26.05.1912 i Siljan kirke TE., død 05.04.2005 i Siljan TE.4

      

 

       Hun giftet seg med Sigmund Austad,12 født 24.06.1909 i Austad Siljan TE.,[14],[15] (sønn av Hans Hansen og Karen Gunelia Pedersdatter), døpt 29.08.1909 i Siljan kirke TE.,15 død 05.10.1984 i Austad Siljan TE.4

      

       Se Torsholt - Skogli 

      

 

 

III. Helga Bakkane, født 11.01.1916 i Bakkane Siljan TE.,[16] døpt 26.03.1916 i Siljan kirke TE., død 06.07.1965 i Siljan TE.4

 

 

 

IV. Olav Bakkane,12 født 06.12.1922 i Bakkane Siljan TE.,[17] døpt 28.01.1923 i Siljan kirke TE., død 03.01.2006 i Bakkane Siljan TE.4

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 326.

[2]  Gjerpen ministerialbok 1872-1885. side 23.

[3]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 130.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 163.

[6]  Lardal Hem ministerialbok 1881-1906. side 7.

[7]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 108.

[8]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 28.

[9]  Siljan bygdebok. side 214.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 96.

[11]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 99.

[12]  Siljan bygdebok. side 327.

[13]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 11.

[14]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 21.

[15]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 5.

[16]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 23.

[17]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 49.