| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KLØVERØD

 


 

 

 

 

Abraham Isachsen f. 1767 sin familie. Han fikk et uekte barn med Helvig Jacobsdatter f. ca 1776 og giftet seg med Anne Iversdatter f. 1777.

 

 

 

Abraham Isachsen, født 1767 på Kiste i Siljan,[1] 13.12.1767 i Siljan kirke,1 konfirmert 04.07.1784 i Siljan kirke,[2] død 30.03.1829 på Kløverød i Siljan, gravlagt 06.04.1829 på Siljan kirkegård.[3]

Han var sønn av Isach Andersen og Else Olsdatter på Kiste Nordre.

 

Abraham ble far til et uekte barn i 1796. Både han og barnet mor bodde da på Kiste. Hun var trolig tjenestepike der.

 

Han giftet seg i 1797.

 

Trol. 13/8-1797 i Sillien. Copul. 15/10-1797.

Soldat og uk. Abraham Isachsøn Kiste og P Anna Iversd. Kløverød.

Caut: Christen Andersøn Kløverød og Nils Isachs. ibid.

 

Han ble bruker på Kløverød og nevnes der som en av tre brukere i 1801. Han kone kom fra Kløverød og hennes foreldre nevnes som inderster der i 1801.

 

Bosatt på en del av Kløverød i 1801:

Abraham Isachsen m 1ste ægteskab Husbonde Gaardbruger 33 (alder)

Anne Iversdatter k 1ste ægteskab Kone 23 (alder)

Jacob Abrahamsen m Deres sønner 3 (alder)

Isach Abrahamsen m Deres sønner 1 (alder)

Marie Erichsdatter k Ugift Tjenestepige 25 (alder)

 

Han døde på Kløverød i 1829.

 

 

Forhold til Helvig Jacobsdatter, født 1774 på Søndre Grinieie i Gjerpen (datter av Jacob Jansen og Marthe Halvorsdatter), døpt 21.08.1774 i Gjerpen,[4] konfirmert 14.07.1792 i Siljan kirke,[5] død 20.10.1828 i Brua u/Meen i Gjerpen.[6]

 

Helvig:

Hun konfirmeres i Siljan i 1792 bosatt på Austad som "Helvig Jacobsdatter p. Ouestad 16".

 

Hun ble mor til et uekte barn i 1796 som "Helvig Jacobsdtr. Kistes".

 

Helvig giftet seg siden i Gjerpen i 1800.

 

 

(2) Gift 15.10.1797 i Siljan kirke,[7] med Anne Iversdatter, født 1777 på Kløverød i Siljan,[8] (datter av Iver Halvorsen og Dorthe Christensdatter), døpt 12.01.1777 i Siljan kirke,[9] konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,5 død 15.04.1834 på Kløverød i Siljan,7 gravlagt 25.04.1834 på Siljan kirkegård.[10]

 

Anne:

Hun døde på Kløverød i 1834.

 

I 1830 fikk enken etter Abraham Isaksen Kløverød åremårseddel på en liten del av Sørbø/Myra. Plassen ble kaldt Hestemyren:
Aaremaalseddel fra Løvenskiold til enken efter Abraham Isachsen Kløverød, Anne Iversdatter paa et stykke af Myra u/Sørbø, Hestemyren kaldet osv. Datert 06.10.1829. tingl. 05.05.1830

 

 

 

I.    Else Abrahamsdatter, (datter av Abraham Isachsen og Helvig Jacobsdatter) født 1796 på Kiste i Siljan,[11] døpt 12.06.1796 i Siljan kirke,11 død 1802 u/Meen i Gjerpen, gravlagt 28.11.1802 i Gjerpen kirkegård.6

      

       Helvig Jacobsdtr. Kistes uægte Pb. Else

       Barne-fader: Abraham Isacsen Kiste

       Faddere: 1. Gunil Povelsdtr. Tejet 2. Kari Johannesdtr. Kiste 3. Nils Olsen Tejet 4. Povel Andersen Værket 5. Christen Olsen Skrædder.

      

       Gravlagt som " Anders Jonssøns kone, Hedevig Jacobsdtr's uægte pb. Else Abrahamsdtr. u/Meen. 6 1/2 aar".

      

 

II.   Jacob Abrahamsen, (sønn av Abraham Isachsen og Anne Iversdatter) født 1798 på Kløverød i Siljan,[12] døpt 01.07.1798 i Siljan kirke,11 konfirmert 03.09.1813 i Siljan kirke,[13] død 16.04.1852 på Rustad i Siljan, gravlagt 09.05.1852 på Siljan kirkegård.[14]

      

       Abraham Isachsen Kløverød og Anna Iversdatter - Jacob

       Faddere: Barbra Olsdatter Kløverød, Helvig Iversdatter ibid, Isach Andersen Kiste, Jens Olsen Roelighed, Isach Isachsen Høyseth

      

       Konfirmert som "Jacob Abrahamsen Kløverøe 17".

 

       Han giftet seg i 1821.

 

       Gjerpen - viet 28/6-1821

       Jacob Abrahamsen Kløverød af Slemdal, uk., 23

       Hedevig Jensd. Berreberg, Enke, 29.

       Forlovere: Ole Jensen Moe, Arve Berreberg.

       Bruden Enke after afgn. Amund Olsen Berreberg. Brudgommen døbt i Slemdal 17. juli 1798.

      

       Han kom til Berberg i Gjerpen, men flyttet tilbake til Siljan i 1825.

 

      

       Gift 28.06.1821 i Gjerpen,[15] med Hedevig Jensdatter, født 1791 på Kleven i Gjerpen (datter av Jens Zachariassen og Helvig Pedersdatter), døpt 13.06.1791 i Gjerpen,14 død 27.01.1855 på Rustad i Siljan, gravlagt 04.02.1855 på Siljan kirkegård.[16]

      

       Hedevig:

       Jens Klevens pb. Hedevig

       Faddere: Knud Klevens k., Maren Johannisdatter, Nils Olessøn, Ole Torjerssøn, Samuel Evenssøn.

 

       Hun var enke etter Amund Olsen Berberg.

 

       Se Rustad u/Tormodsrød etter 1814

 

 

 

III. Isach Abrahamsen, (sønn av Abraham Isachsen og Anne Iversdatter) født 1800 på Kløverød i Siljan,[17] døpt 28.12.1800 i Siljan kirke,16 død 21.04.1872 på Toa u/Island i Siljan, gravlagt 29.04.1872 på Siljan kirkegård,[18] konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke.[19]

      

       Abraham Isachsen Kløverød og Anne Iversdatter - Isach

       Faddere: Barbara Olsdatter Kløverød, Kirsten Iversdatter ibid, Iver Halvorsen ibid, Ole Johannesen Kloven, Isaach Isachsen Kiste.

 

       Han kom til Toa u/Island da han giftet seg med enken der.

      

      

       (1) Gift 27.06.1819 i Siljan kirke, med Dorte Pedersdatter, født ca 1763 på Rød i Siljan,[20],4 (datter av Peder Nilsen og Inger Gudmundsdatter), konfirmert 02.07.1780 i Siljan kirke,2 død 11.08.1837 på Toa u/Island i Siljan, gravlagt 03.09.1837 på Siljan kirkegård.[21]

      

       Dorte:

       Hun var enke etter Siul Siulsen på Toa u/Island.

 

 

       (2) Gift 01.01.1838 i Siljan kirke, med Ingeborg Ingebrichtsdatter, født 1803 på Tveitan i Siljan,[22] (datter av Ingebricht Eriksen og Pernille Andersdatter), døpt 05.06.1803 i Siljan kirke,21 død 22.10.1869 på Toa u/Island i Siljan, gravlagt 29.10.1869 på Siljan kirkegård.[23]

      

        

        (3) Gift 20.09.1871 i Siljan kirke TE.,[1] med Ingeborg Olsdatter,[1] født 03.12.1816 i Kløva u/Kløverød Siljan TE., [1]


 

 

 

[1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 157.

[4]  Alder ved konfirmasjonen.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[6]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 500.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[9]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 259.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 85.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 79.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[13]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 284.

[14]  gamlegjerpen.no.

[15]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 286.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 92.

[17]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 238.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 279.

[19]  Skifte etter hennes mor.

[20]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 264.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 102.

[22]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 236.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 282.

[24]  Bygdebok for Lardal bind 2 (1993), gårdshistorie for Svarstad kirkesogn, av Gunnar Christie Wasberg, side 156 og 173.

[25]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 5 (1814-1835), skannet av digitalarkivet, side 408-409.

[26]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 3 (1733-1815), skannet av digitalarkivet, side 789-790.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 285.

[29]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 272.

[30]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 222.

[31]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 537.

[32]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 241.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 286.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 156.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 287.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 157.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 145.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 162.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 273.

[41]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 207.

[42]  Kirkebok for Sandsvær Ministerialbok (1817-1839), skannet av digitalarkivet, side 444-445.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 60.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 275.

[45]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 214.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 61.

[47]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 149.

[i]  Stipulert, Stipulert.