| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SERKLAND ETTER 1814 


 

Manntall Serkland

 

 

 

 

Matrikkelen 1838

Serkland matrikkelnr.176 (gammelt matrikkelnummer 158)

 

Løpenummer 539 – Serkland – skyld 2 huder 7 skinn - oppsitter Peder Olsen og Gullik Olsen

 

 

 

1865

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0010 002 yttre Særkland 539a 5

Merknad: (S/L: 263/28)

Eigar: Gaardbr og Leilænding Anders Pedersen Utsæd: hv1/2 ru1/8 by3/4 ha5 po5, kreaturhald: he2 ku7 få7 sv1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Anders Pedersen m g Husfader Gaardbr og Leilænding 66 (alder) Slemdal Prgj.

002 Karen Halvorsdatter k g hans Kone 38 (alder) Slemdal Prgj.

003 Ole Ingebretsen m ug Tjenestekarl 17 (alder) Gjerpen Prgj.

004 Peder Johnsen m ug Tjenestekarl 14 (alder) Slemdal Prgj.

005 Mari Pedersdatter k ug Tjenestepige 68 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0011 002 yttre Særkland 539b 6

Merknad: (S/L: 264/1)

Eigar: Gaardbr og Leilænding Helvig Pedersdatter Utsæd: hv1/2 by1/2 ha5 po4, kreaturhald: he2 ku5 få6 sv1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Helvig Pedersdatter k e Husmoder Gaardbr og Leilænding 71 (alder) Slemdal Prgj.

002 Peder Gulleksen m ug hendes Søn hjælper Moderen med Gaardsbruget 47 (alder) Slemdal Prgj.

003 Maren H. Gulleksdatter k ug hendes Datter 29 (alder) Slemdal Prgj.

004 Anne T. Gulleksdatter k ug hendes Datter 46 (alder) Slemdal Prgj.

005 Karen Nielsdatter k ug hendes Datterdatter 10 (alder) Slemdal Prgj.

006 Thor Gulleksen m ug Tjenestekarl 17 (alder) Bø Prgj.

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0012 002 yttre Engrødningen 8

Merknad: (S/L: 264/7)

Eigar: Husmand med Jord Jacob Gulleksen Utsæd: by1/4 ha1 po1 1/2, kreaturhald: ku2 få3

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Jacob Gulleksen m g Husfader Husmand med Jord 38 (alder) Slemdal Prgj.

002 Marte Isaksdatter k g hans Kone 39 (alder) Slemdal Prgj.

003 Gullek Jacobsen m ug deres Søn 12 (alder) Slemdal Prgj.

004 Ole Jacobsen m ug deres Søn 3 (alder) Slemdal Prgj.

005 Anders Jacobsen m ug deres Søn 3 (alder) Slemdal Prgj.

006 Niels J. Jacobsen m ug deres Søn 1 (alder) Slemdal Prgj.

007 Hella K. Jacobsdatter k ug deres Datter 9 (alder) Slemdal Prgj.

008 Inger M. Jacobsdatter k ug deres Datter 6 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

 

1875

 

 

Serkland-skov – løpenummer 539a

 

Serkland skov ubeboet

 

 

Serkland - løpenummer 539b

 

Anders Pedersen f. 1800 – husfader – leilending

Karen Halvorsdatter f. 1823 – kone

Ingeborg Johnsdatter f. 1791 i Sandsvær – konens moder – fattigunderstøttet

Anders Johnsen f. 1858 – tjenestegutt

Peder Johnsen f. 1852 - dagarbeider, skovarbeider

Karine Nilsdatter f. 1860 – tjenestepige

 

 

Serkland - løpenummer 539c

 

Peder Gulliksen f. 1821 – løskarl – ugift – leilending

Helvig Pedersdatter f. 1795 – hans moder – forsørges av sønnen

 

Kristian Larsen f. 1849 i Sandsvær – husfader – inderst, jordbrug

Maren H Gulliksdatter f. 1837 – hans kone

Hella K Jacobsdatter f. 1857 - tjenestepige

Niels Jacobsen f. 1865 – tjenestedreng

 

 

Engrødningen - løpenummer 539d

 

Jacob Gulliksen f. 1827 – husfader – leilending, skogsarbeider

Marte Isachsdatter f. 1826 – kone

Gullik f. 1854 – sønn – skovarbeider

Ole Petter f. 1868 – sønn

Johan Martin f. 1871 – sønn

Inger Marie f. 1860 – datter

Mary Pedersdatter f. 1798 – logerende – ugift – forskjellig arbeidet

 

 

 

 

1900

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0042 003 Serkland 22 2 7 7

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Ole Ols. Serkland m g b hf Gaardbruger S 1852 Slemdal herred* n s

002 Sina Lovise Gundersd. k g b hm Gaardbrugerkone 1853 Hedrum JL n s

003 Ingeborg Olsd. k ug b d Sypige. Husgjerning 1879 Gjerpen Brb n s

004 Jakob Ols. m ug b s Jordbrugsarbeide 1885 Slemdal herred* n s

005 Anne Olsd. k ug b d Datter 1888 Slemdal herred* n s

006 Nils Ols. m ug b s Søn 1891 Slemdal herred* n s

007 Harald Ols. m ug b s Søn 1896 Slemdal herred* n s

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0043 003 Serkland 22 5 5 6

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Hans Jakob Anders. m ug b hf Gaardbruger S. Skogarbeider 1871 Slemdal herred* n s

002 Anna Berthea Anders. k ug b tj Hus- og Kreaturstel 1878 Slemdal herred* n s

003 Severin Hanss. m ug b tj Gjætergut 1888 Slemdal herred* n s

004 Helga Amalia Anders. k ug f fl Sypige 1881 Slemdal herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Skien

005 Anders Isaks. m g b hf Føderaadsmand 1835 Slemdal herred* n s

006 Anne Helvik Sigurdsd. k g b hm Føderaadskone 1842 Slemdal herred* n s

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0044 003 Serklandrønningen (plads) under 22 2 2 2

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Per Gulleks. Serklandrønningen m ug b hf Jordbrugsarbeide m j 1819 Slemdal herred* n s

002 Maren Helvik Gulleksd. k ug b Søster Hus- og Kreaturstel 1838 Slemdal herred* n s

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0045 003 Engrønningen 22 4 5 5

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Jakob Gulleks. m g b hf Gaardbruger S 1828 Slemdal herred* n s

002 Marte Isaksd. k g b hm Gaardbrugerkone 1827 Slemdal herred* n s

003 Ole Petter Gulleks. m ug b s Skogarbeide 1868 Slemdal herred* n s

004 Johan Martin Gulleks. m e b s Skogarbeide 1872 Slemdal herred* n s

005 Marie Matensd. k ug b d af no 4 1885 Slemdal herred* n s

 

 

 

 

Matrikkelen 1905

Serkland Gnr.22

 

Bnr.1 – Serkland – eier/bruker F M Treschow

Bnr.2 – Serkland søndre (indmarken) – eier/bruker Ole Olsen

Bnr.4 – Engrydningen – eier/bruker F M Treschow

Bnr.5 – Serkland nordre – eier/bruker Hans Jacob Andersen

 

 

 

 

1910

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0047 003 Midtbygden Serkland søndre 22 2 77 6

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Ole Olsen m g b hf Gaardbruker og tømmermand 29.10.1852 Slemdal n s

002 Lovise Olsen k g b hm Gaardmandskone 08.06.1853 Slemdal n s

003 Jakob Olsen m ug b s Jord- og skogarbeider 26.08.1885 Slemdal n s

004 Anne Olsen k ug b d Sypike 24.09.1888 Slemdal n s

005 Nils Olsen m ug b s Skogarbeider og fløtningsarbeide 19.08.1891 Slemdal n s

006 Harald Olsen m ug b s Søn 17.10.1896 Slemdal n s

007 Olaus Boger@Boyer m g mt el, Paa hjemstedet hf Tømmermand 08.09.1855 Kongsbergn Sedvanleg bustad: Gjerpen

 

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0048 003 Midtbygden Rydningen under 22 2 22 2

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Per Gulliksen m e b hf Bidrag av fattigvæsenet 07.05.1819 Slemdal n s

002 Maren Gulliksen k e b søster Hus- og kreaturstel 22.03.1837 Slemdal n s

 

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0049 003 Midtbygden Serkland nordre 22 5 99 9

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Hans Andersen m g b hf Gaardbruker, selveier 07.11.1871 Slemdal n s

002 Elise Andersen k g b hm Gaardmandskone 25.05.1880 Larvik n s

003 Arthur Hansen m ug b s Søn 06.07.1903 Slemdal n s

004 Hilda Hansen k ug b d Datter 12.01.1905 Slemdal n s

005 Anton Hansen m ug b s Søn 11.01.1908 Slemdal n s

006 Julia Hansen k ug b d Datter 09.01.1910 Slemdal n s

007 Marta Martinsen k ug b tj Hus- og kreaturstel 23.09.1895 Skien n s

008 Anders Isaksen m e b fl Har ophold hos sin søn, hf. Deltar i Gaardsarbeide 29.08.1835 Slemdal n s

009 Severin H. Serkland m ug b el Skog- og fløtningsarbeide 20.12.1888 Slemdal n s

 

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0050 003 Midtbygden Engrydningen 22 4 66 6

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Martin Jakobsen m g b hf Leilænding, Jordbr. og skogarbeide 16.07.1872 Slemdal n s

002 Karen Jakobsen k g b hm Leilændingskone 12.03.1865 Slemdal n s

003 Anna Martinsen k ug b d Hus- og kreaturstel 19.04.1893 Gjerpen n s

004 Jenny Martinsen k ug b d Datter 05.09.1904 Slemdal n s

005 Emma Martinsen k ug b d Datter 05.09.1904 Slemdal n s

006 Gudrun Martinsen k ug b d Datter 28.11.1905 Slemdal n s

 

 

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Serkland Gnr.22

 

Bnr.1 – Serkland - 8 mark 40 øre - F. M. Treschow

Bnr.2 - Serkland søndre (innmarken) - 2 mark 00 øre - Jacob O. Serkland

Bnr.4 – Engerydningen - 0 mark 10 øre - Martin Jakobsen Engrønningene

Bnr.5 - Serkland nordre - 1 mark 84 øre - Halfdan Serkland 

Bnr.7 – Nystad - 0 mark 03 øre - Nils Olsen 

Bnr.8 - Serklandselven - 0 mark 10 øre - Vestfold kraftselskap 

Bnr.9 – Finnøi - 0 mark 01 øre - B. H. Holmberg, Ragnvald Jacobsen, Ole Kikut og Halfdan Andersen

Bnr.10 – Nystad - 0 mark 12 øre - Nils Olsen Nystad

Bnr.11 – Nystadparsellene - 0 mark 03 øre - Nils Olsen Nystad 

Bnr.12 – Engerønningen - 0 mark 18 øre - Martin Jakobsen Engrønningene 

Bnr.13 – Bekkevold - 0 mark 02 øre - Einar H. Serkland 

Bnr.14 – Løvli - 0 mark 05 øre - Gunvald Serkland 

Bnr.15 – Lyngstad - 0 mark 02 øre - Johan Serkland

Bnr.16 - Enghaug - 0 mark 02 øre - Mads Andersen Kiste 

Bnr.17 – Nystadhagen - 0 mark 05 øre - Nils Nystad