| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I PRESTEGÅRDEN ETTER 1814

 


 

 

 

Ole Edvardsen f. 1882 og Inga Larsdatter f. 1881 sin familie.

 

 

 

Ole Edvardsen,[1] født 04.09.1882 i Brekke Sandsvær BU.,[2] døpt 08.10.1882 i Gjerpen TE.,2 konfirmert 03.10.1897 i Siljan kirke TE.,[3] død 21.07.1963 i Solheim u/Prestegården Siljan TE.[4]

Han var sønn av Edvard Ellefsen og Lina Marie Olsdatter på Kløverød/Grorud.

 

Han kom fra Kløverød og ble forpakter på Prestegården.

 

Han giftet seg i 1907.

 

Da deres første barn, sønnen Edvard, ble født i 1907 stod han som forpakter Ole Edvardsen Kløverød, men det står ikke skrevet noe bopel. I og med at det stod forpakter så var han forpakter på Prestegården allerede da. På Kløverød var familien selveiere. Han nevnes også siden som ”Kløverød” mens han var bosatt på Prestegården.

 

Prestegården 1910:

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Kristian August Larsen m g b hf sogneprest 17.01.1864 Kristianian s Merknad: Hovedbygn.

Marie Frederikke Larsen k g b hm 08.01.1873 Fredrikstand s

Hjørdis Larsen k ug b d Datter 25.05.1896 Drammenn s

Sigrid Larsen k ug b d Datter 09.08.1906 Fredrikstand s

Ole Edvardsen Kløverød m g b hf forpagter, skogarbeide 04.09.1882 Sandsværn s Merknad: Sidebygning

Inga Larsen Kløverød k g b hm Forpakterkone 26.10.1881 Slemdal n s

Edvard Olsen Kløverød m ug b s Søn 30.09.1907 Slemdal n s

Anna Larsen Øverbø k ug b tj tjenestepike (kreaturstel) 04.08.1888 Slemdal n s

Martin Edvardsen Kløverød m ug b tj tjener (jordbruksarbeide) 08.03.1890 Slemdal n s

Johannes Kristiansen Doksrød m ug b tj tjener (jordbruksarbeide) 08.02.1896 Gjerpen n s

 

Han forpaktet Prestegården frem til 1915. Da ble de bosatt på plassen Solheim u/Prestegården. De var de første på denne plassen.

 

Hans bror Martin overtok som forpakter på Prestegården.

 

Plassen Solheim ble i 1915 utskilt fra Prestegården Bnr.1 og 2 til Ole E Kløverød:

Skylldelingsforettning avholt 30.06 og tingl. 14.07.1915, hvorved er uskilt: Solheim Bnr.3 til Ole E Kløverød

 

Ole E Kløverød kjøpte Solheim i 1915:

Skjøte fra Kirkedepartementet til Ole E Kløverød på Solheim Bnr.3 (pluss en del nevnte betingelse) for 5000 kr. (datert 17.12.1915, tingl. 19.01.1916)

 

Vang Bnr.6 ble utskilt fra Solheim Bnr.3 i 1936:

Skylldelingsforretning avholt på Solheim Bnr.3 den 02.03.1936, hvorved til Ole E Kløverød er utskilt Vang Bnr.6.

 

Ifølge Norske Gårdsbruk 1955 så solgte Ole plassen Solheim Bnr.3 1924 til sønnen Edvard. I matrikkelutkastet fra 1950 står Ole som eier så dette stemmer trolig ikke. Sønnen Edvard drev nok plassen i 1955 men eide den trolig ikke.

 

Matrikkelutkast 1950
Slemdal prestegård Gnr.14 
Bnr.3 - Solheim - 1 mark 50 øre - Ole E. Kløverød

 

Ole døde i 1963.

 

 

Gift 27.04.1907 i Siljan kirke TE.,[5] med Inga Larsdatter,[6] født 26.10.1881 i Øverbø Siljan TE.,[7] (datter av Lars Pedersen og Pernille Pedersdatter), døpt 26.12.1881 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 27.09.1896 i Siljan kirke TE.,[8] død 14.11.1950 i Solheim u/Prestegården Siljan TE.4

 

Inga:

Hun kom fra Øverbø og døde i 1950

 

 

I.    Edvard Solheim,[9] født 30.09.1907 i Siljan prestegård Siljan TE.,[10] døpt 01.12.1907 i Siljan kirke TE., død 11.02.1982.4

      

 

       Gift 1930, med Ester Marie Pedersdatter,[11] født 22.07.1905 i Engelstad Siljan TE.,[12] (datter av Peder Olsen og Karoline Elise Vetlesdatter), døpt 22.10.1905 i Siljan kirke TE., død 12.05.1975.4

      

       Se Solheim u/Prestegården

 

 

 

II.   Nelli Solheim,[13] født 30.07.1909 i Siljan prestegård Siljan TE.,[14] døpt 12.09.1909 i Siljan kirke TE., død 25.06.1910 i Siljan prestegård Siljan TE.,[15],4 gravlagt 30.06.1910 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

III. Nelli Solheim, født 06.09.1911 i Siljan prestegård Siljan TE.,[16] døpt 19.11.1911 i Siljan kirke TE., død 26.08.2005 i Siljan TE.4

      

       Hun giftet seg i 1938 og døde i 2005.

 

 

       Gift 1938, med Sigurd Jensen Kullerud,13 født 31.12.1903 i Kullerud Varteig ØF.,[17] (sønn av Jens Andreassen Kullerud og Julie Eriksen), døpt 06.03.1904 i Varteig ØF.,[18] død 04.03.1978 i Siljan TE.4

      

       Sigurd:

Han var født i Varteig i Østfold, sjåfør og bosatt i Siljan ved lysningen.

 

Sigurd fikk festekontrakt på en parsell av Prestegården i 1944.

Festekontrakt til Sigurd Kullerud på 2 dekar av Bnr.1 og Bnr.2 for 99 år fra 01.05.1944.

 

       Han døde i 1978.

 

      

       Barn:

 

A.     Jens Kullerød,15 født 06.08.1938 i Siljan TE., død 05.02.1966 i Siljan TE.,4 gravlagt 12.02.1966 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

IV. Lina Solheim, født 12.11.1914 i Siljan prestegård Siljan TE.,[19] døpt 24.01.1915 i Siljan kirke TE.

      

 

       Gift 1934, med Gunnar Anundsen,13 født 15.03.1913 i Island Siljan TE.,[20] (sønn av Olaf Anundsen og Anna Halvorsen), døpt 01.06.1913 i Siljan kirke TE., død 13.09.2002 i Solheim u/Prestegården Siljan TE.4

      

       Se Vang u/Prestegården

 

 

 

V.   Lars Solheim,13 født 26.12.1916 i Solheim u/Prestegården Siljan TE.,[21] døpt 05.04.1917 i Siljan kirke TE., død 10.12.1993 i Siljan TE.4

      

 

       Han giftet seg med Asbjørg Leonora With,13 født 08.06.1930 i Karlsøy TR.,[22] (datter av Alvin With og Magna Kristoffersen).

 

       Asbjørg:

       Hun hadde sønnene Per Tande og Asle Tande fra før hun giftet seg med Lars.

 

       I 2002 eide hun Solheim Bnr.3 sammen med sin svoger Asbjørn Solheim.

 

 

       Barn:

 

        A.    Ole Solheim.15

 

 

        B.    Hans Solheim.15

 

 

        C.    Jens Solheim.15

 

 

 

VI. Arthur Solheim, født 22.01.1919 i Solheim u/Prestegården Siljan TE.,[23] døpt 06.07.1919 i Siljan kirke TE., død 11.03.1921 i Solheim u/Prestegården Siljan TE.,[24],4 gravlagt 19.03.1921 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

VII. Ingebret Solheim, født 07.08.1920 i Solheim u/Prestegården Siljan TE.,[25] døpt 14.11.1920 i Siljan kirke TE., død 28.03.1921 i Solheim u/Prestegården Siljan TE.,24,4 gravlagt 02.04.1921 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

VIII. Arthur Ingebret Solheim, født 22.01.1922 i Solheim u/Prestegården Siljan TE.,[26] døpt 16.04.1922 i Siljan kirke TE., død 24.01.1923 i Solheim u/Prestegården Siljan TE.,[27],4 gravlagt 02.02.1923 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

IX. Asbjørn Solheim,13 født 12.06.1925 i Solheim u/Prestegården Siljan TE.,[28] døpt 23.08.1925 i Siljan kirke TE., død 08.09.2006 i Solheim u/Prestegården Siljan TE.4

      

       Asbjørn var ugift.

 

       I 2002 eide han Solheim Bnr.3 sammen med sin svigerinne Asbjørg Lenora With Solheim. Hun var enke etter hans bror Lars.

      

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 449 og 502.

[2]  Gjerpen ministerialbok 1872-1885. side 46.

[3]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 104.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 205.

[6]  Siljan bygdebok. side 338.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 38.

[8]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 103.

[9]  Kirkebok for Siljan. side 449.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 108.

[11]  Siljan bygdebok. side 272.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 102.

[13]  Siljan bygdebok. side 451.

[14]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 29.

[15]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 124.

[16]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 9.

[17]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 24.

[18]  Varteig Klokkerbok nr. 1, 1902-1923, uten sidetall.

[19]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 20.

[20]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 14.

[21]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 27.

[22]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 57.

[23]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 35.

[24]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 138.

[25]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 42.

[26]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 46.

[27]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 140.

[28]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 58.