| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814

 


 

 

Hans Jacob Knutsen f. 1867 og Karen Mattea Andreasdatter f. 1856 sin familie.

 

 

 

Hans Jacob Knutsen,[1] født 21.10.1867 i Eidet Siljan TE.,[2] døpt 24.11.1867 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 08.10.1882 i Siljan kirke TE.,[3] død 13.05.1948 i Høiseth Siljan TE.[4]

Han var sønn av Knut Halvorsen og Anne Kirstine Nilsdatter på Eidet i Siljan og Venstøp i Gjerpen.

 

Hans flyttet fra Eidet i Siljan til Venstøp i Gjerpen med sine foreldre i 1889.

 

Han kom tilbake til Siljan og giftet seg der i 1898.

 

Hans Nilsen skilte i 1898 ut Askaker Gnr.16 Bnr.8 fra Holte Bnr.4 og solgte den til Hans Knudsen Høiseth:
Skyldelingsforretning avholt på Holte Bnr.4 14.10.1898. Tingl. 01.11.1898, hvorved utskilt Askaker Bnr.8.
Skjøte på Askaker Bnr.8 fra Hans Nilsen Holte til Hans Knudsen Høiset for kr. 240, tingl. 12.05.1899

 

Vetle Nilsen skilte i 1898 ut Askaker Gnr.16 Bnr.9 fra Holte Bnr.1 og solgte den til Hans Knudsen Høiseth:

Skylldelingsforretning avholdt på Holte Bnr.1 14.10.1898, tinglyst 01.11.1898, hvorved utskilt Askaker Bnr.9
Skjøte på Askaker Bnr.9 fra Vetle Nilsen Holte til Hans Knudsen Høgset for kr. 240, tingl. 12.05.1899

 

Maren Olsdatter Høiseth solgte i 1899 jordgodset etter sin far, Høiset Bnr.15 og Høiseth Bnr.3, til Hans Knudsen:

Skjøte fra Maren Olsdatter Høgset til Hans Knudsen Høgset på Bnr.15 og Bnr.3 for kr 5920. Tinglyst 12.05.1899

 

I 1900 bodde Hans og kona på Høiseth Bnr.15. (De nevnes også som eiere/brukere av Høiseth Bnr.3 og Holte Bnr.8 og Holte Bnr.9):

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Hans Knuts. m b hf Gaardbruger S 1867 Slemdal herred* n s

Mathea Andersd. k b hm Gaarbrugerkone 1856 Nordre Land Krs n s

Anna Paulsd. k b tj Kreaturstel 1886 Slemdal herred* n s

Georg Peders. m b tj Gjætergut 1887 Slemdal herred* n s

Karen Nilsd. k b tj Husligt Arbeide 1837 Slemdal herred* n s

Maren Olsd. k b hm Lever af egne Midler 1848 Slemdal herred* n s

 

Matrikkelen 1905

Høgset Gnr.15

Bnr.15 - Høgset - eier/bruker Hans Knudsen

Bnr.3 - Myren - eier/bruker Hans Knudsen

 

Matrikkelen 1905

Holtet Gnr.16

Bnr.8 – Askaker – eier/bruker H Knudsen Høiset

Bnr.9 – Askaker – eier/bruker H Knudsen Høiset

 

De nevnes Høiseth Bnr.15 også i 1910. (De nevnes også som eiere/brukere av Høiseth Bnr.3 og Holte Bnr.8 og 9):

Hans Knutsen m g b hf Gaardbruker, Selveier 21.10.1867 Slemdal n s

Karen Matea Andreasdatter k g b hm Gaardmandskone, Hus- og kreaturstel 14.07.1857 Nordre Land n s

Agnes Hansen k ug b d Datter 18.12.1900 Slemdal n s

Inga Johansdatter k ug b tj Hus- og kreaturstel 20.04.1892 Slemdal n s

Oskar Kristiansen m ug b tj Gjæter, hjælper til paa gaarden Gjerpen n s

Maren Olsen k ug b hm Huslige sysler, Formue 03.07.1848 Slemdal n s

Karen Nilsen k ug b fl Lever av sin formue 07.02.1837 Slemdal n s

Hans solgte i 1931 Høiseth Bnr.15, med flere bruk, til sin svigersønn Olav Øverbø:

Skjøte fra Hans K Høiset (enkemann fra 1925) til Olav og Agnes Øverbø på Høiseth Bnr.15 m. fl.b. for kr 8000, hvoraf for løsøre kr 5000, samt forbehold om føderåd for selger. Tinglyst 13.07.1931

Skjøte på Askaker Bnr.8 og flere bruk fra Hans Knudsen Høiset (enkemann fra 1925) til Olav og Agnes Øverbø for kr. 8000, hvorav for løsøre kr. 5000, samt med forbehold om føderaad for selger, vedsatt til kr. 5000 osv. Tingl. 13.07.1931

Skjøte på Askaker Bnr.9 og flere bruk fra Hans Knudsen Høiset (enkemann fra 1925) til Olav og Agnes Øverbø for kr. 8000, hvorav for løsøre kr. 5000, samt med forbehold om føderaad for selger, vedsatt til kr. 5000 osv. Tingl. 13.07.1931

 

Han eide fortsatt Bnr.3 for han skilte i 1938 ut Roheim Bnr.44 fra Høiseth Bnr.3 til Fritjof Adolfsen:

Skylldelingsforretning på Bnr.3 avholdt 18.08.1938, hvorved utskilt Roheim Bnr.44.

Skjøte på Roheim Bnr.44 fra Hans K Høiseth til Fritjof Adolfsen og hustru Esther for kr. 794. Datert 28.10.1938.

 

Hans døde på Høiseth i 1948.

 

 

Gift 06.09.1898 i Siljan kirke TE.,[5] med Karen Mattea Andreasdatter,[6] født 14.07.1856 i Nordre Land.,[7] (datter av Andreas Kristoffersen og Agnete Johannesdatter), døpt 17.08.1856 i Nordre Land., død 13.06.1925 i Høiseth Siljan TE.,[8],4 gravlagt 19.06.1925 i Siljan kirkegård TE.

 

Karen:

Hun var fra Nordre Land og kom til Siljan i 1895 og giftet seg der da i 1898. Hun døde på Høiseth i 1925.

 

 

 

I.    Agnes Kristine Høiseth,6 født 18.12.1900 i Høiseth Siljan TE.,[9] døpt 03.02.1901 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 03.10.1915 i Siljan TE.,[10] død 02.06.1985 i Høiseth Siljan TE.4

      

 

       Gift 11.02.1922 i Siljan kirke TE.,[11] med Nils Olaf Øverbø,[12] født 12.02.1896 i Øverbø Siljan TE.,[13] (sønn av Ole Petter Solvesen og Andrine Gunelia Nilsdatter), døpt 02.04.1896 i Siljan kirke TE., død 14.04.1972 i Høiseth Siljan TE.,4 konfirmert 02.10.1910 i Siljan kirke TE.[14]

      

       Se Høiseth denne gården

 

 

      

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 39 og 210.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 81.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 138.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 196.

[6]  Siljan bygdebok. side 478.

[7]  Land Torpa Nordsinni Østsinni ministerialbok 1847-1859. side 48.

[8]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 142.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 93.

[10]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 97.

[11]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 117.

[12]  Siljan bygdebok. side 335.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 78.

[14]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 87.