| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814

 


 

 

 

Nils Olaf Øverbø f. 1896 og Agnes Kristine Høiseth f. 1900 sin familie.

 

 

 

Nils Olaf Øverbø,[1] født 12.02.1896 i Øverbø Siljan TE.,[2] døpt 02.04.1896 i Siljan kirke TE., død 14.04.1972 i Høiseth Siljan TE.,[3] konfirmert 02.10.1910 i Siljan kirke TE.[4]

Han var sønn av Ole Petter Solvesen og Andrine Gunelia Nilsdatter på Øverbø.

 

Han brukte trolig i det daglige navnet Olaf/v og giftet seg i 1922 med datteren på Høiseth Bnr.15.

 

Han kjøpte i 1931 Høiseth Bnr.15, med flere bruk, av Hans Knutsen Høiseth:

Skjøte fra Hans K Høiset (enkemann fra 1925) til Olav og Agnes Øverbø på Bnr.15 m. fl.b. for kr 8000, hvoraf for løsøre kr 5000, samt forbehold om føderåd for selger. Tinglyst 13.07.1931

 

Hans Knudsen Høiseth solgte i 1931 blant annet Askaker Bnr.8 og Askaker Bnr.9 til Olav og Agnes Øverbø:

Skjøte på Askaker Bnr.8 og 9 og flere bruk fra Hans Knudsen Høiset (enkemann fra 1925) til Olav og Agnes Øverbø for kr. 8000, hvorav for løsøre kr. 5000, samt med forbehold om føderaad for selger, vedsatt til kr. 5000 osv. Tingl. 13.07.1931

 

Han var også eier av Høiseth Bnr.3. Dette var nok da også jordgods han kjøpte av Hans K Høiseth i 1931.

 

Solve Øverbø og Hans Øverbø skilte i 1931 ut Kjønnaasen Bnr.42 fra Høiseth Bnr.27 og solgte den til Olaf Øverbø:

Skylldelingsforetning på Bnr.27 avh. 28.11.1931 og tingl. 21.12.1931, hvorved til Olav Øverbø Høiset er utskilt Kjønaasen Bnr.42

Skjøte på Kjønaasen Bnr.42 fra Hans Øverbø og Solve Øverbø med hustru Berthe til Olav Øverbø - Høiseth og hustru Agnes for kr. 1000. Tinglyst 08.01.1932

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15

Bnr.42 - Kjønåsen - 0 mark 86 øre - Olav Øverbø, Høiseth og h. Agnes

 

Sønnen Kjell Petter hadde overtatt etter dem i 1950 ifølge matrikkelen 1950.

 

Olav døde i 1972.

 

 

Gift 11.02.1922 i Siljan kirke TE.,[5] med Agnes Kristine Høiseth,[6] født 18.12.1900 i Høiseth Siljan TE.,[7] (datter av Hans Jacob Knutsen og Karen Mattea Andreasdatter), døpt 03.02.1901 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 03.10.1915 i Siljan TE.,[8] død 02.06.1985 i Høiseth Siljan TE.3

 

Agnes Kristine:

Hun kom fra Høiseth og døde i 1985.

 

 

 

I.    Hans Jacob Øverbø,6 født 26.11.1922 i Høiseth Mellomsøstua Siljan TE.,[9] døpt 14.01.1923 i Siljan kirke TE., død 15.10.1950 i Høiseth Siljan TE.3

      

       Hans Jacob Øverbø f. 1897 solgte i 1950 Øverbø Bnr.4 og Øverbø Bnr.25 til sin brors sønn Hans Jacob:

       Skjøte på Øverbø Bnr.4 med flere bruk fra Hans P Øverbø f. 18.12.1897 til Hans Øverbø Høiseth f. 26.11.1922 for kr. 37 000, hvorav for løsøre kr. 6000 med forbehold om føderåd. Datert 19.05.1950.

       Skjøte på Øverbø/Hagen Bnr.25 med flere bruk fra Hans P Øverbø f. 18.12.1897 til Hans Øverbø Høiseth f. 26.11.1922 og hustru Margit f. 14.12.1924 for kr. 37 000, hvorav for løsøre kr. 6000. Datert 19.05.1950

 

       Ps. Hans Jacob Øverbø f. 1922 døde bare noen måneder etter at han kjøpte gården.

 

       Gift 1949,[10] med Margit Groland,[11] født 14.12.1924 i Hogstad Ø. Siljan TE.,[12] (datter av Edvard Martinius Hansen Groland og Gudrun Pedersdatter), døpt 13.04.1925 i Siljan kirke TE., død 05.03.2016.

      

       Margit:

       Hun giftet seg 2. gang i 1953 med Kristian Øverbø f. 1923.

 

 

        Barn:

 

        A.    Hans Petter Øverbø,1 født 1950 i Øverbø Siljan TE.

              

            

               Gift 1974 Grete Nilsen, født 1952 i Kjær Gjerpen TE.[13]

              

 

 

II.   Kjell Petter Øverbø,6 født 01.10.1924 i Høiseth Siljan TE.,[14] døpt 31.10.1924 i Siljan kirke TE.

      

       Han overtok Høiseth Bnr.15 og Høiseth Bnr.3 før 1950 etter sine foreldre. Hans sønn Jan Olav overtok i 1999.

 

       De overtok også Askaker Bnr.8 og Askaker Bnr.9 u/Holte før 1950.

 

       Matrikkelutkast 1950

       Høgset prestegård Gnr.15           

       Bnr.15 – Høgset - 3 mark 99 øre - Solveig og Kjell Øverbø

       Bnr.3 - Myren - 0 mark 15 øre - Solveig og Kjell Øverbø Høiseth

 

        Matrikkelutkast 1950
        Holte Gnr.16
        Bnr.8 - Askaker - 0 mark 08 øre - Solveig og Kjell Øverbø, Høiseth
        Bnr.9 - Askaker - 0 mark 08 øre - Solveig og Kjell Øverbø, Høiseth

 

      

       Gift 1952 i Siljan kirke TE., med Solveig Gerda Gonsholt,[15] født 26.05.1929 i Bjerke Siljan TE.,[16] (datter av Anders Olsen og Helga Hagbartsdatter), død 16.03.2004 i Høiseth Siljan TE.3

      

 

        A.    Hege Øverbø,6 født 1954 i Høiseth Siljan TE.

 

 

 

        B.    Jan Olav Øverbø,6 født 1956 i Høiseth Siljan TE.

              

               Han overtok gården på Høiseth etter sin far i 1999.

 

 

               Gift 1982,[17] med Evy Leirgul, født 1956 i Vågsøy,17 (datter av Mons Kristian Leirgul og Margit Hagelund).

              

 

 

        C.    Jorunn Øverbø,6 født 1961 i Høiseth Siljan TE.

 

 

 

        D.    Knut Øverbø,6 født 1968 i Høiseth Siljan TE.

 

 

 

III. Per Øverbø,6 født 09.09.1928 i Høiseth Siljan TE.

      

       Familien bodde på Kongsgårdsmoen på Kongsberg.

      

 

       Gift 1963,[18] med Kari, født 1941 i Drammen BU.18

      

 

       Barn:

      

        A.    Finn Olav Øverbø, født 1966.18

 

 

        B.    Pål Erik Øverbø, født 1969.18

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 335.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 78.

[3]  Siljan kirkegård.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 87.

[5]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 117.

[6]  Siljan bygdebok. side 478.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 93.

[8]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 97.

[9]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 49.

[10]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 38.

[11]  Siljan bygdebok. side  589.

[12]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 56.

[13]  Gamle Gjerpen.

[14]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 55.

[15]  Siljan bygdebok. side 223.

[16]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 43.

[17]  Norske Gårdsbruk (2002)

[18]  Sandsværs historie bind 7. side 302.