| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE

 


 

 

 

 

Ole Paulsen f. ca 1663 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Kirsten Andersdatter f. omkring 1670 og 2. gang med Karen Svendsdatter f. ca 1680.

 

 

Ole Paulsen, født ca 1663,[1],[2] død 1730 på Søndre Kiste i Siljan,1 gravlagt 02.04.1730 på Siljan kirkegård.[3]

 

I 1696 ser vi Ole Paulsen og en annen Ole som brukere på gården Kiste Søndre. De brukte gården sammen frem til 1705. Fra 1707 brukte Ola Paulsen gården alene.

 

Ole Paulsen ble gjenom sitt giftemål eier av en del, 4 1/2 skinn, av Kiste Nordre. Han brukte nok også en del av Kiste Nordre en periode, trolig sammen med den delen han brukte av Kiste Søndre.

 

I 1711 finner vi bare Ole Paulsen som oppsitter. Han nevnes med kvinne, 2 barn og 3 tjenestepiker. I 1723 var Ole Paulsen bruker av hele Kiste Søndre m/Holt.

 

Her var han forlover for sin stedatter i 1713:

Trol. 6/6-1713. Copul: 20/8-1713.

Helge Joensen og Ingeborg Halvorsd.

Caut: Hendis Stiffader Olle Poulsen S. Kiste og Festemandens Broder, Guttorm Joensen.

 

Ole Paulsen og hans første kone, Kirsten Andersdatter, hadde bare en datter, Berthe Olsdatter.

 

Det er et hopp i alder på barneflokken?

 

Ole døde på Kiste i 1730.

 

Gravlagt som "Olle Povelsøn Kiiste 67 aar".

 

 

(1) Han giftet seg med1 Kirsten Andersdatter, født omkring 1670,[4] død ca 1698 på Søndre Kiste i Siljan.[5]

 

Kirsten:

Hun var enke etter Halvor Kjeldsen Kiste Nordre da hun giftet seg med Ole. Boet eide 4 1/2 skinn i Kiste Nordre.

 

Kiste søndre i Slemdal 19.8.1698 Sk.pr. 2, Fol. 91b

Kisten Andersd. død, g.1. Halfvor .... død, (sk. 4.11.1691 Theie nevner denne datoen, jeg kan ikke finne den i skifte? Det er en lakune i de bevarte skiftene på denne tiden. JO), em. Ole Poulsen.

Barn: 1. Kield Halfvorsen umyndig. 2. Ingebor Halfvorsd. umyndig. 3. Karen Halfvorsd. umyndig. (understr. = neste ektesk., min anm,). 4. Børte Olsd.

Moder broderen Peder Moholt nevnes som formynder.*

Brt: 97-1-2. Nt: 49-1-17. Jordegods: Kiste nordre 4 ½ skinn.

 

*På denne tiden bodde Peder Jacobsen på Moholt?

 

 

(2) Han giftet seg med1 Karen Svendsdatter, født ca 1680,1 (datter av Svend Jacobsen), død 1749 på Kiste i Siljan,1 gravlagt 15.06.1749 på Siljan kirkegård.[6]

 

Karen:

Ut fra fadderbruken var hun nok datter til Svend Jacobsen Austad. Hun nevnes som fadder til Ole Kiste sitt barn i Gjerpen i 1700 som Ole Paulsen Kiste sin kone.

 

Etter at mannen døde satt hun med bygselen på Kiste Søndre frem til 1742. (Kiste Søndre ble delt i to brukerparter i 1740.)

 

Sønnen Anders overtok hennes brukerpart,

 

Hun gravlegges som "Ole Povelsøn Kistes enke Karen Svendsdatter 69 aar".

 

 

 

I.    Berte Olsdatter, (datter av Ole Paulsen og Kirsten Andersdatter) født ca 1695.[7]

      

       Hun ble nevnt i skifte etter moren i 1698. Ole fikk en ny Berte, så denne datteren døde trolig som ung.

      

 

 

II.   Paul Olsen, (sønn av Ole Paulsen og Karen Svendsdatter) født ca 1701,[8] død 1764 på Bårnes Nordre i Hedrum.[9]

      

       Paul sine barn nevnes i skifte etter hans bror Anders i 1764.

      

            

       (1) Gift 10.06.1731 i Siljan kirke,[10] med Marte Jacobsdatter, født omkring 1700 (datter av Jacob Henriksen og Maren Rasmusdatter), død 1742 på Odberg Nordre i Hedrum.[11]

      

      

       (2) Han giftet seg med[12] Marte Evensdatter, født ca 1715,12 død 1799 på Bårnes Nordre i Hedrum.12

      

       Se Kiste Søndre denne gården

 

 

      

III. Halvor Olsen, (sønn av Ole Paulsen og Karen Svendsdatter) født ca 1702,2 død 1719 på Søndre Kiste i Siljan,3 gravlagt 14.08.1719 på Siljan kirkegård.3

      

       Han gravlegges som "Olle Povelssøn Kistes søn Halfvor 17 aar".

      

      

 

IV. Berte Olsdatter, (datter av Ole Paulsen og Karen Svendsdatter) født ca 1708 på Kiste Søndre i Siljan,2 død 1752 på Eidet i Siljan,[13] gravlagt 09.04.1752 på Siljan kirkegård.6

      

       Berte sine barn nevnes i skifte etter hennes bror Anders i 1764.

      

       Gravlegges som "Søren Ejes kone Birthe Olsdatter 44 aar".

 

      

       Gift 24.06.1731 i Siljan kirke,13,10 med Søren Johannesen, født ca 1702 på Eidet i Siljan,13,2 (sønn av Johannes Olsen og Kirsten Olsdatter), død 1759 på Eidet i Siljan,13 gravlagt 09.09.1759 på Siljan kirkegård.6

      

       Se Eidet u/Moholt

 

 

      

V.   Anders Olsen, (sønn av Ole Paulsen og Karen Svendsdatter) født ca 1708,2 død 1764 på Kiste Søndre i Siljan,6 gravlagt 15.07.1764 på Siljan kirkegård.6

      

      

       (1) Gift 08.07.1739 i Siljan kirke,10 med Marta Olsdatter, født 1720 på Tudal i Siljan,[14],[15] (datter av Ole Larsen og Gunhild Gulbrandsdatter), døpt 27.12.1720 i Siljan kirke,15 død 1741 på Kiste i Siljan,6 gravlagt 17.09.1741 på Siljan kirkegård.6

      

      

       (2) Han giftet seg med Gunhild Larsdatter, født ca 1725 på Hvarnes vestre i Hedrum,[16] (datter av Lars Jensen og Anne Knudsdatter), død 1774 på Kiste Søndre i Siljan,[17] gravlagt 06.03.1774 på Siljan kirkegård.17

      

       Se Kiste Søndre denne gården

 

 

      

VI. Ole Olsen, (sønn av Ole Paulsen og Karen Svendsdatter) født 1725 på Kiste i Siljan,15 døpt 27.12.1725 i Siljan kirke,15 død 1726 på Kiste i Siljan,3 gravlagt 27.01.1726 på Siljan kirkegård.3

      

       Ole Povelsen Kiiste og Karen Svendsdatter - Ole

       Faddere: baaren af Kirsten Evensdatter Ovestad, Anne Arnisdatter Ovestad, Joen Svendsen Ovestad, Kiell Svendsen Ovestad, Anders Olsen Kiiste.

      

       Han gravlegges som "Olle Povelsøn Kistis lille søn Olle 15 dager".

      

      

 

VII. Jacob Olsen, (sønn av Ole Paulsen og Karen Svendsdatter) født ca 1730 på Kiste Søndre i Siljan,2 død 1746 på Kiste Søndre i Siljan,6 gravlagt 12.04.1746 på Siljan kirkegård.6

      

       Trolig sønn her.

 

       Han gravlegges i 1746 som "Ole Kistes yngste søn Jacob 15 aar".

      

            

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 87.

[2]  Alder ved død.

[3]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Skifte etter henne.

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Skifte etter hennes mor.

[8]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 978.

[9]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 979.

[10]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[11]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 928.

[12]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 978.

[13]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 39.

[14]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 277.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[16]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 1049.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.