| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT ETTER 1814 

 


 

 

 

Nils Vetlesen f. 1858 og Hella Karine Hansdatter f. 1873 sin familie

 

 

 

Nils Vetlesen,[1] født 24.09.1858 i Holte Siljan TE.,[2] døpt 17.10.1858 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 05.10.1873 i Siljan kirke TE.,[3] død 1949.[4]

Han var sønn av Vetle Nilsen og Ingeborg Ingebretsdatter på Holte.

 

Nils giftet seg i 1897. (Ps. Ved vielsen er det oppført med feil navn på faren.)

 

I 1900 og 1910 bodde Nils og kona på Torsholt Søndre Bnr.5. Hans far hadde kjøpt Torsholt Søndre Bnr.5 av Treschow i 1893.

 

Ole Ingebretsen ble forpakter av Torsholt Søndre Bnr.5 og nevnes som det også i 1900. Ole Ingebretsen var bror av konen til Vetle Nilsen og således onkelen til Nils Vetlesen.

 

I 1907 kjøpte Nils gården Torsholt Søndre Bnr.5 av sin far:

Skjøte på Torsholt Søndre Bnr.5 fra Vetle Nilsen Holte til Nils Vetlesen for kr. 3600. datert 27.04.1907, tingl. 04.09.1907

 

I 1910 var Nils bruker og onkelen Ole Ingebretsen jordbruksarbeider. Ole Ingebretsen og hans kone bodde nok hele tiden i hovedhuset ser det ut til. I 1900 bodde Nils og hans kone i Drengestuen og i 1910 i Bryggerhuset. Onkelen døde i 1911.

 

Nils Vetlesen nevnes videre fremover som Torsholt. Han bodde nok i alle fall der til han solgte Torsholt Søndre Bnr.5 i 1935. Han hadde skilt ut noen underbruk der, så han kan ha bodd der etter dette.

 

Kristian Vetlesen Holte skilte i 1912 ut Holte/Heivandstykke Bnr.10 fra Holte Bnr.1 og solgte den til sin bror Nils Vetlesen Torsholt i 1922:

Skylldelingsforretning avholdt på Holte Bnr.1 30.09.1912, tinglyst 16.10.1912, hvorved utskilt Heivandsstykke Bnr.10

Skjøte på Heivandsstykke Bnr.10 fra Kristien W Holte til Nils W Torsholt for kr. 6500, tingl. 28.10.1922

 

Nils Vetlesen skilte i 1929 ut Torsholt/Fjeldly Bnr.15 fra Torsholt Bnr.5:

Skylddelingsforretning avholt den 09.11.1929 på Torsholt Søndre Bnr.5, hvorved utskilt Torsholt/Fjeldly Bnr.15. Tingl. 16.12.1929

 

Nils Vetlesen Torsholt skilte i 1933 ut plassen Holte/Solvika Bnr.18 fra Heivandsstykke Bnr.10 og solgte den til Nils Jonsen Plassen:

Skylldelingsforretning avholdt 13.05.1933 på Heivandsstykke Bnr.10 hvorved til Nils Jonsen Pladsen er utskilt Solvika Bnr.18, tingl. 12.06.1933.

Skjøte på Solvika Bnr.18 fra Nils W Thorsholt og hustru Hella til Nils Jonsen Plassen for kr. 750. Tinglyst 12.05.1933

 

Nils Vetlesen skilte i 1934 ut Torsholt/Lid (en parsell) Bnr.17 fra Torsholt Bnrt.5 og solgte den til Georg Høiseth:

Skylddelingsforretning avholt den 28.12.1933 på Torsholt Søndre Bnr.5, hvorved utskilt Torsholt/Lid (en parsell) Bnr.17. Tingl. 05.01.1934

Skjøte på Torsholt/Lid Bnr.17 fra Nils W Thorsholt og hustru Hella til Georg Høiseth for kr. 500. datert 17.03.1934, ting. 26.03.1934

 

Nils Vetlesen solgte i 1935 Torsholt Søndre Bnr.5 til Karl Sokka:

Skjøte på Torsholt Søndre Bnr.5 fra Nils V Torsholt og hustru Hella til Karl Sokka for kr. 18000. datert 14.10.1935, tingl. 18.10.1935

 

Nils Vetlesen Torsholt skilte i 1935 ut plassen Holte/Skogheim Bnr.19 fra Heivandsstykke Bnr.10 og leide den bort til Union avd. nr.17 av Norsk Papirindistriarbeiderforbund:

Leiekontrakt hvorved Nils W Torsholt bortleier til Union avd. nr.17 av Norsk Papirindistriarbeiderforbund et stykke av Heivandsstykke Bnr.10 med rett til at oppsette et feriehjem på tomten, idet leietiden er 10 år med rett til fornyelse eller innløsning, med rett til vei, båtplass og badning i Heivandet. Tingl. 28.06.1935

Skylldelingsforretning avholdt 31.12.1935 på Heivandsstykke Bnr.10 hvorved til Union avd. nr.17 av Norsk Papirindistriarbeiderforbund er utskilt Skogheim Bnr.19.

 

Nils Vetlesen Torsholt leide i 1935 ut en tomt fra denne plassen til Peder Andersen i Skien:

Leiekontrakt hvorved Nils W Thorsholt bortleier til Peder Andersen Skien, en tomt av Heivandsstykke Bnr.10 for 10 år med rett til fornyelse mot årlig leie kr. 50 med rett for leieren til båtplass ved tomten og rett til å bade i Heivandet. Datert 31.07.1939

 

Nils Vetlesen Torsholt skilte i 1948 ut plassen Holte/Solgløtt Bnr.25 fra Heivandsstykke Bnr.10. Hilmar Olsen hadde i 1946 overtatt leiekontrakt på plassen fra Isak Madsen og leid den videre av Nils Vetlesen. Hilmar Olsen overdro plassen i 1948 til snekkeren Torleif Fjeld i Skien:

Skjøte på hytten "Solgløtt" (leietomt) på Heivandsstykke Bnr.10 fra Isak Madsen f. 29.05.1888 til Hilmar Olsen f. 11.09.1897 før kr. 5000, datert 02.01.1946

Leiekontrakt hvorved Nils W Thorsholt bortleier til Hilmar Olsen en tomt på Heivandsstykke Bnr.10 for 10 år med rett til fornyelse mot årlig leie kr. 50, rett for leieren til båtplass ved tomten og rett til å bade i Heivandet. Datert 02.01.1946

Skylldelingsforretning avholdt 12.06.1948 på Heivandsstykke Bnr.10, hvorved til Torleif Fjeld er utskilt Solgløtt Bnr.25

Skjøte på Solgløtt Bnr.25 fra Hilmar Olsen f. 11.09.1897 til snekker Torleif Fjeld Skien f. 05.11.1899 for kr.5000, datert 10.08.1949

 

Nils Vetlesen Torsholt skilte i 1946 ut Holte/Skogly Bnr.23 fra Heivandsstykke Bnr.10 og solgte den til Nils Jansen:

Skylldelingsforretning avholdt 16.09.1946 på Heivandsstykke Bnr.10, hvorved til Nils Jansen er utskilt Skogly Bnr.23.

Skjøte fra Nils W Thorsholt på Skogly Bnr.23 (over 88 år gammel) til Nils Jahnsen f. 14.10.1908 for kr. 330. Datert 23.09.1946

 

I 1946 ble Nils Vetlesen Torsholt satt under vergemål:

Bekjentgjørelse om at Nils Vetlesen Torsholt f. 24.09.1858 er satt under verjemål, datert 17.12.1946

 

Nils Vetlesen Torsholt (nå da med verge) leide i 1947 ut en tomt på Heivandsstykke Bnr.10:

Leiekontakt fra Nils Vetlesen Torsholt (med verges og overformynderiets påtegnede samtykke) til Edith Simonsen f. 13.01.1916, Gjertrud Simonsen f. 21.07.19??, Else Andersen f. 09.01.1918 og Rachel Reinholdt Olsen (over 21 år) på en tomt (500 m2 stor) for 10 år mot årlig kr.50 med rett til leieren til båtplass, og bading i Heivannet, vann og veirett. Dat: 01.05.1947.

 

Nils Vetlesen Torsholt skilte i 1946 ut Holte/Skogly Bnr.23 fra Heivandsstykke Bnr.10 og leide den ut til Union avd. nr.17 av Norsk Papirindustriarbeiderforbund:

Skylldelingsforretning avholdt 01.10.1947 på Heivandsstykke Bnr.10, hvorved til Union avd.17 av N.P.F. er utskilt Skogheim Bnr.24

Skjøte fra Nils W Thorsholt på Skogheim Bnr.24 m/vergen Kristian Holte og med overformynderiets samtykke til Union avd.17 av N.P.F. for kr.1500. Datert 01.11.1947

 

Nils Vetlesen Torsholt (med verge) leide i 1948 ut en tomt på Heivandsstykke Bnr.10:

Leiekontakt fra Nils Vetlesen Torsholt m/vergen Kristian Holte og med overformynderiets samtykke til Leo Anundsen f. 15.05.1913 på en 500 m2 stor tomt for 10 år med årlig leie kr.50 med veilrett osv. Dat: 10.04.1948.

 

Nils Vetlesen Torsholt skilte i 1948 ut plassen Holte/Solly Bnr.26 fra Heivandsstykke Bnr.10 til Eigil Lid:

Skylldelingsforretning avholdt 11.08.1948 på Heivandsstykke Bnr.10, hvorved til Eigil Lid er utskilt Sollly Bnr.26

 

Nils Vetlesen Torsholt skilte i 1948 ut plassen Holte/Kveldsfred Bnr.27 fra Heivandsstykke Bnr.10 til Abel Kleppe:

Skylldelingsforretning avholdt 30.12.1948 på Heivandsstykke Bnr.10, hvorved til Abel Kleppe er utskilt Kveldsfred Bnr.27

 

Nils Kristiansen Holte f. 1912 var sønn av Lovise Vetlesdatter og således nevø av Nils Vetlesen Torsholt. Denne Nils Holte overtok Holte/Heivandsstykke Bnr.10 etter skifte etter hans onkel og tante.

 

Nils Vetlesen døde i 1949. Nils og Hella Karine fikk ingen barn.

 

 

Gift 31.01.1897 i Siljan kirke TE.,[5] med Hella Karine Hansdatter,[6] født 18.03.1873 i Steinsholt Lardal VE.,5 (datter av Hans Jacob Halvorsen og Inger Kirstine Mathisdatter), døpt 04.05.1873 i Lardal VE.,[7] død 1945.4

 

Hella Karine:

Hun kom fra Steinsholt i Lardal. Hun døde i 1945.

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 461.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 60.

[3]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 95.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 195.

[6]  Siljan bygdebok. side 320.

[7]  Lardal ministerialbok 1861-1880. side 72.