| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I LIDHAGEN-BN45-HØISETH ETTER 1814

 


 

 

 

Georg Høiseth f. 1906 og Asta Thorsen f. 1907 sin familie.

 

 

 

Georg Høiseth,[1] født 02.06.1906 i Høiseth S. Siljan TE.,[2] døpt 24.06.1906 i Siljan kirke TE., død 17.08.1975 i Siljan TE.[3]

Han var sønn av Ole Petter Olsen og Olga Gulliksdatter på Høiseth.

 

Georg og Asta ble bosatt i Siljan.

 

Torsholt/Lid Bnr.17 ble i 1934 utskilt fra Torsholt Søndre Bnr.5 i 1934 og solgt fra Nils W Thorsholt og hustru Hella til Georg Høiseth:
Skjøte på Torsholt/Lid Bnr.17 fra Nils W Thorsholt og hustru Hella til Georg Høiseth for kr. 500. datert 17.03.1934, ting. 26.03.1934

 

Hans far skilte i 1940 ut Lidhagen Bnr.45 fra Høiseth Bnr.36 og solgte plassen til Georg:

Skylddelingsforretning avholdt på Bnr.36 den 04.12.1940, hvorved utskilt Lidhagen Bnr.45

Skjøte på Lidhagen Bnr.45 fra Ole P Olsen Høiseth f. 31.08.1868 til sønnen Georg O Høiseth f. 02.06.1906 for kr. 2000. Datert 03.01.1941

 

Georg var poståpner i Siljan fra 1950.

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15

Bnr.45 - Lidhagen - 0 mark 35 øre - Georg O. Høiseth

Torsholt Gnr.17 
Bnr.17 – Lid - 0 mark 06 øre - Georg Høiseth 

 

Han døde i Siljan i 1975.

 

 

Han giftet seg med[4] Asta Thorsen,[5] født 23.01.1907,4,3 (datter av smed Thor Olsen Kaasene), død 28.06.1981 i Siljan TE.,3 gravlagt 03.07.1981 i Siljan kirkegård TE.

 

Asta:

Hun døde i Siljan i 1981.

 

 

 

I.    Helge Høiseth,5 født 03.09.1932 i Soltvedt Siljan TE.

      

       Han ble gift og bosatt i Solum.

      

 

 

II.   Arne Høiseth,5 født 26.04.1937 i Saga Siljan TE.[6]

      

       Bosatt på Høiseth.

      

 

       Han giftet seg med Sigrun Svartangen, født 06.04.1941 i Kvelde Hedrum VE.,6 (datter av Anton Svartangen og Mimmi Holt).

      

 

        A.    Rune Høiseth, født 23.12.1958.[7]

 

 

 

III. Kjell Høiseth,5 født 25.06.1942 i Siljan TE.[8]

      

       Bosatt på Holtefeltet.

      

 

       Han giftet seg med Else Marie Thormodsrud, født 30.07.1946 i Svarstad Lardal VE.8

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 471.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 104.

[3]  Siljan kirkegård.

[4]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 15.

[5]  Siljan bygdebok. side 472.

[6]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 55.

[7]  Lardal lysningsprotokoll 1966-1978. side 28.

[8]  Lardal lysningsprotokoll 1966-1978. side 6.