| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SLETTEKOLLEN u/SØLLAND ETTER 1814 I

 


 

 

Manntall Slettekollen

 

 

 

 

1846

 

 

Søeland

Mtr.No 155 Løbe.No. 483

 

2. Slettekol

 

Husm. med jord enkemand Rønnek Olsen 56 aar

Hans børn:

Ole 24 aar

Anna 21 aar

Halvor 7 aar

FøderaadsEnke Groe Rønneksd. 87 aar

Anders Andersen 13 aar                   

 

Udsæden:

¼ tn Rug

1 tn Bygg

9 tn Havre

8 tn Poteter

 

Kreaturhold:

4 Hester

14 Kuer

26 Faar

2 Svin

 

 

 

 

1875:

 

Plassen Slettekollen – løpenummer 483e

Ubeboet – drives som underbruk under løpenummer 480

 

 

 

 

 

Matrikkelutkast 1950:

Sølland Gnr.1

Bnr.      11-Slettekollen-F. M. Treschow