| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SLETTEKOLLEN u/SØLLAND ETTER 1814

 


 

 

 

Rønnik Olsen f. 1788 og Karen Halvorsdatter f. 1800 sin familie.

 

 

 

Rønnik Olsen,[1] født 1788 i Slettekollen u/Sølland Siljan TE., døpt 20.07.1788 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke TE.,[3] død 24.04.1862 i Sølland Siljan TE.,[4] gravlagt 30.04.1862 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Ole Knudsen og Gro Rønniksdatter på Slettekollen u/Sølland før 1814.

 

Rænnik giftet seg i 1822.

 

Han overtok på Slettekollen u/Sølland etter sin far. Han far døde der i 1800, så hans mor brukte nok gården selv en tid. Rønnik kan brukt gården før han giftet seg.

 

Rønnik giftet seg i 1822.

 

Han nevnes der i 1846 som enkemann. Hans mor var da bosatt der som føderådsenke.

 

Siljan 1846:

2. Slettekol

Husm. med jord enkemand Rønnek Olsen 56 aar

Hans børn: Ole 24 aar, Anna 21 aar, Halvor 7 aar

FøderaadsEnke Groe Rønneksd. 87 aar

Anders Andersen 13 aar        

 

Rønnik døde i 1862.

 

Etter hans tid på Slettekollen, ble den slått sammen med Afsøla u/Sølland.

 

 

Gift 06.01.1822 i Siljan kirke TE.,[5] med Karen Halvorsdatter,[6] født 1800 i Søntvedt Siljan TE.,[7] (datter av Halvor Gundersen og Anne Nilsdatter), døpt 16.03.1800 i Siljan kirke TE.,[8] konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke TE.,[9] død 23.03.1840 i Slettekollen u/Sølland Siljan TE., gravlagt 28.05.1840 i Siljan kirkegård TE.[10]

 

Karen:

Hun kom fra Søntvedt og døde på Slettekollen i 1840.

 

 

 

I.    Ole Rønniksen,[11] født 16.04.1822 i Slettekollen u/Sølland Siljan TE.,[12] døpt 05.05.1822 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke TE.,[13] død 30.04.1886 i Borgeskogen Gjerpen TE.[14]

      

       I 1875 bodde familien på Borge østre i Gjerpen.

 

      

       Gift 30.05.1850 i Gjerpen kirke TE.,[15] med Inger Christensdatter, født 04.06.1825 i Øvrumødegården Gjerpen TE.,14 (datter av Christen Olsen og Inger Marie Rasmusdatter).

      

       Inger:

       Hennes foreldre bodde på Ballestad Nordre.

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

      

II.   Anne Rønniksdatter,11 født 11.10.1824 i Slettekollen u/Sølland Siljan TE.,[16] døpt 17.10.1824 i Siljan kirke TE.,16 død 17.03.1866 i Bratsberg Amtsykehus TE.,[17] konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke TE.,[18] gravlagt 25.03.1866 i Siljan kirkegård TE.17

      

       I flg. folketellingen i 1865 bodde hun på det tidspunkt hos Hans Rasmussen på Rustad.

      

 

       Forhold til Hans Larsen, født 1827 i Gåserud Sandsvær BU.[19]

      

       Hans:

       Han kom fra Gåserud i Sandsvær til Siljan i 1847. Han ble far til et uekte barn der i 1848.

      

       Han giftet seg i 1850 med Karen Kristine Børresdatter f. 1825 fra Gåserud.

      

       Han reiste med familien til Amerika i 1857.

      

 

       Forhold til Julius Tommesen, født ca.1830 i Skien TE.[20]

      

       Julius:

       Han ble far til et uekte barn i 1855.

 

 

       Barn:

 

        A.    Karen Hansdatter,[21] (datter av Hans Larsen og Anne Rønniksdatter) født 28.06.1848 i Slettekollen u/Sølland Siljan TE.,[22] døpt 22.10.1848 i Siljan kirke TE.,22 konfirmert 10.04.1864 i Siljan kirke TE.,[23] død etter 1910.[24]

              

               Foreldrene var ugift da hun ble født. Hun flyttet til Gjerpen i 1872.

              

               Bosatt på Vestre Borge 1891.

              

              

               Gift 20.01.1876 i Gjerpen kirke TE., med Kristian Torjusen, født 06.07.1852 i Borgeskogen Gjerpen TE.,[25] (sønn av Torjus Trondsen og Berthe Kirstine Olsdatter), død etter 1910.24

              

               Se gamlegjerpen.no

 

 

 

        B.    Gurine Juliusdatter, (datter av Julius Tommesen og Anne Rønniksdatter) født 24.04.1855 i Slettekollen u/Sølland Siljan TE.,20 døpt 11.07.1855 i Siljan kirke TE.,20 konfirmert 24.04.1870 i Siljan kirke TE.[26]

              

               I flg. folketellingen i 1865 var hun på det tidspunkt barnevokterske hos Peder Gundersen i Afsøla.

 

               Gurine var tjenstepike på Høiset i 1875.

 

              Siljan 1875 - Høisæt løpenummer 513a og 514a (forenet til et brug)

              Niels Solvesen f. 1826 – husfader – gaardbruger/selveier

              Berte Karine Anundsdatter f. 1831 i Styrvold i Laurdal – kone

              Solve Anton f. 1861 – sønn

              Hella Mathea f. 1864 – datter

              Karoline Andrine f. 1866 – datter

              Hans Jacob f. 1871 – sønn

              Gurine Juliusdatter f. 1855 – tjenestepike

              Gunild Larsdatter f. 1786 – lægdslem – forsørges av gaardbrugeren av lægdet

              Karen Hansdatter f. 1848 – Gurine Juliusdatters søster, tilreisende fra Gjerpen eller Porsgrunn – sypige

              Christian Torjussen f. 1851 i Gjerpen – hendes trolovede – matros

 

              Hun flyttet til gården Sørli i Gjerpen i 1877.

              

               Bosatt på Vestre Borge i 1900.

              

 

               Gift 14.02.1884 i Gjerpen kirke TE., med Olaf Olausen, født 16.11.1855 i Borgeskogen Gjerpen TE.,25 (sønn av Olaus Olsen og Anne Karine Johnsdatter).

 

              Se gamlegjerpen.no

 

 

 

III. Kari Rønniksdatter,11 født 16.05.1827 i Slettekollen u/Sølland Siljan TE.,[27] døpt 10.06.1827 i Siljan kirke TE.,21 konfirmert 31.07.1842 i Siljan kirke TE,[28] død 28.05.1894 i Nisterud i Gjerpen TE.

 

       I kirkeboken ved dåpen står det at hun var tvilling. Ingen søsken født samtidig er nevnt.

 

      

       Gift 28.08.1856 i Siljan kirke TE., med Ole Torsen, født 23.02.1836 i Romsdalen u/Island Siljan TE.,[29] (sønn av Tore Knutsen og Kirsten Olsdatter), døpt 05.06.1836 i Siljan kirke TE.,23 konfirmert 10.10.1852 i Siljan kirke TE.[30]

      

       Ole:

       Han bodde en tid på Arkoset.

 

       Se Romsdalen u/Island

 

      

 

IV. Halvor Rønniksen,11 født 07.09.1832 i Slettekollen u/Sølland Siljan TE.,[31] døpt 21.10.1832 i Siljan kirke TE.,25 død 17.07.1837 i Slettekollen u/Sølland Siljan TE., gravlagt 23.07.1837 i Siljan kirkegård TE.[32]

 

 

 

V.   Gurine Rønniksdatter, født 13.02.1836 i Slettekollen u/Sølland Siljan TE.,23 døpt 20.03.1836 i Siljan kirke TE.,23 død 29.08.1837 i Slettekollen u/Sølland Siljan TE., gravlagt 24.09.1837 i Siljan kirkegård TE.26

 

 

 

VI. Halvor Rønniksen,11 født 21.06.1838 i Slettekollen u/Sølland Siljan TE.,[33] døpt 01.07.1838 i Siljan kirke TE.,27 konfirmert 25.09.1853 i Siljan kirke TE.[34]

      

       I 1865 var han tjenestegutt hos Helge Helgesen på Hogstad. Han var i Årum og flyttet senere til Tormodsrønningen.

      

 

       Gift 02.04.1875 i Siljan kirke TE., med Anne Kristine Olsdatter,[35] født 05.04.1853 i Viermyr Kongsberg BU.[36][37] (datter av Ole Gulliksenog Gunild Knudsdatter), døpt 07.04.1863 i Kongsberg BU.

      

       Se Tormodsrønningen

 

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Siljan.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 60.

[3]  Jørn Olsens gårds og slektshistorie for Siljan før 1814.

[4]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 291.

[5]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 217.

[6]  Siljan bygdebok. side 525.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 316.

[8]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 90.

[9]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 279.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 270.

[11]  Siljan bygdebok. side 542.

[12]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 69.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 152.

[14]  Gamle Gjerpen, Borge østre 1875.

[15]  Gjerpen ministerialbok 1834-1857. side 272.

[16]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 74.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 233.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 156.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 320.

[20]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 54.

[21]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 223.

[22]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 40.

[23]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 181.

[24]  Gamle Gjerpen.

[25]  Gamle Gjerpen.

[26]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 91.

[27]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 78.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 159.

[29]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 13.

[30]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 169.

[31]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 3.

[32]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 264.

[33]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 18.

[34]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 170.

[35]  Siljan bygdebok. side 626.

[36]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 179.