| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I RØD ETTER 1814


 

Manntall Rød

 

 

 

 

Matrikkelen 1838

Rød (Rud) matrikkelnr.181 (gammelt matrikkelnummer 159)

 

Løpenummer 549 – Rød– skyld 3 huder 1 skinn - oppsitter Ole Knudsen 

 

 

 

1846

 

Røe

Mtr.No 181 Løbe.No. 549

 

1.

 

Leilending Ole Knudsen 58 aar

Hans kone Gjøran Jakobsd. 47 aar

Deres hjemmeværende børn:

Niels Olsen Skreder 28 aar

Jacob 18 aar

Ole 10 aar

Hans Nikolai 3 aar

Anne Helvig 16 aar

Karen 13 aar

Kirsti 6 aar

Legdfolks enke Pernille Olsd. 78 aar

 

 

2.

 

Leilending Knud Olsen 29 aar

Hans kone Marie Larsdatter 20 aar

Deres hjemmeværende børn:

Ola ½ aar

 

Tjenere:

Ole Larsen Saugen 16 aar

Anne H. Eriksdatter 26 aar

Karen Christophersd. Verket 15 aar

 

Udsæden:

1.

5 tn Havre

½ tn Bygg

1/8 tn Vede

3 tn Poteter

 

2.

5 tn Havre

½ tn Bygg

¼ tn Vede

3 tn Poteter

 

 

Tils:

10 tn Havre

1 tn Bygg

¼ tn Vede

6 tn Poteter

 

Kreaturhold:

1.

1 Hest

5 Kuer

1 Kalv

10 Sauer

1 Gris

 

2.

1 Hest

5 Kuer

1 Kalv

10 Sauer

1 Gris

 

Tils:

2 Hester

10 Kuer

2 Kalver

20 Sauer

2 Griser

 

 

1865

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0029 002 yttre Rød (ytre) 549c 12

Merknad: (S/L: 267/13)

Eigar: Gaardbr og Leilænding Jacob Olsen Utsæd: hv1/4 by3/4 ha5 po6 , kreaturhald: he2 ku7 få8 sv1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Jacob Olsen m g Husfader Gaardbr og Leilænding 39 (alder) Slemdal Prgj.

002 Anne H. Ingebretsdatter k g hans Kone 33 (alder) Slemdal Prgj.

003 Trina K. Jacobsdatter k ug deres Datter 6 (alder) Slemdal Prgj.

004 Hella J. Jacobsdatter k ug deres Datter 5 (alder) Slemdal Prgj.

005 Karoline Jacobsdatter k ug deres Datter 3 (alder) Slemdal Prgj.

006 Anna L. Jacobsdatter k ug deres Datter 1 (alder) Slemdal Prgj.

007 Ole Ch. Rasmussen m ug Tjenestekarl 19 (alder) Hedrum Prgj.

008 Helene Jahnsdatter k ug Tjenestepige 19 (alder) Slemdal Prgj.

009 Kirsten M. Hansdatter k ug bortsat Fattigbarn 14 (alder) Skien

010 Ole Knudsen m e hans Fader Føderaadsmand 80 (alder) Slemdal Prgj.

011 Kirsti Olsdatter k ug hans Datter bestyrer Faderens Husholdning 27 (alder) Slemdal Prgj.

012 Hans N. Olsen m ug hans Søn Skolelærer 24 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0030 002 yttre Rød (ytre) 549b 13

Merknad: (S/L: 267/25)

Eigar: Gaardbr og Leilænding Knud Olsen Utsæd: hv1/8 by3/4 ha6 po6 , kreaturhald: he2 ku8 få10 sv1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Knud Olsen m g Husfader Gaardbr og Leilænding 50 (alder) Slemdal Prgj.

002 Marie Larsdatter k g hans Kone 40 (alder) Slemdal Prgj.

003 Ole Knudsen m ug deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbr 21 (alder) Slemdal Prgj.

004 Lars Knudsen m ug deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbr 16 (alder) Slemdal Prgj.

005 Peder Knudsen m ug deres Søn 11 (alder) Slemdal Prgj.

006 Jacob Knudsen m ug deres Søn 4 (alder) Slemdal Prgj.

007 Nikolai Knudsen m ug deres Søn 1 (alder) Slemdal Prgj.

008 Anne H. Knudsdatter k ug deres Datter 20 (alder) Slemdal Prgj.

009 Karen M. Knudsdatter k ug deres Datter 18 (alder) Slemdal Prgj.

010 Ingeborg H. Knudsdatter k ug deres Datter 13 (alder) Slemdal Prgj.

011 Karoline Knudsdatter k ug deres Datter 8 (alder) Slemdal Prgj.

012 Trina P. Knudsdatter k ug deres Datter 6 (alder) Slemdal Prgj.

013 Niels Olsen m ug hans Broder Skrædder 49 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

1875

 

 

Rød - skov – løpenummer 549a

 

Rød skov ubeboet

 

 

Rød – løpenummer 549b

 

Jacob Olsen f. 1827 – husfader – leilending

Anne H Ingbretsdatter f. 1834 – kone

Ole f. 1872 – sønn

Lars f. 1874 – sønn

Trina f. 1860 – datter

Juliana f. 1861 – datter

Karoline f. 1863 – datter

Anna f. 1865 – datter

Anders Olsen f. 1859 – tjenestedreng

Gunnild Ingebretsdatter f. 1838 – logerende – forskjellig arbeid

Johannes Johannesen f. 1870 – hendes sønn

 

 

Rød – løpenummer 549c

 

Knud Olsen f. 1816 – husfader – leilending/bygsler

Marie Larsdatter f. 1826 – kone

Peder f. 1855 – sønn – hjelper faderen

Jacob f, 1862 – sønn

Nicolay f. 1865 – sønn

Helene f. 1863 – datter

Karoline f. 1857 – datter

Trine Petrea f. 1860 – datter

Niels Olsen f. 1817 – logerende – skredder

Lars Olsen f. 1863 i Skien – brodersønn til Knud Olsen - tilreisende fra Skien

Johan Olsen f. 1865 i Skien – brodersønn til Knud Olsen - tilreisende fra Skien

 

 

1900

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0018 004 Rød 27 3 6 6

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Peter Johns. Rød m g b hf Gaardbruger S og arb ved skovdrift 1860 Slemdal herred* n s

002 Karoline Marie Andersd. k g b hm Gaardmandskone 1864 Slemdal herred* n s

003 Peder Peters. m ug b s Søn 1887 Slemdal herred* n s

004 Aksel Peters. m ug b s Søn 1892 Slemdal herred* n s

005 Anna Petersd. k ug b d Datter 1894 Slemdal herred* n s

006 Valborg Anders. k ug b fl Til forpleining 1889 Skien n s

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0019 004 Rød 27 2 8 7

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Hans Larss. Rød m g b hf Gaardbruger S og arbeider ved skovdrift 1871 Slemdal herred* n

002 Inga Nilsd. k g b hm Gaardmandskone 1878 Slemdal herred* n

003 Lars Hanss. m ug b s Søn 19.04.1899 Slemdal herred* n

004 Karen Olsd. k e b fl Føderaadskone 1832 Slemdal herred* n

005 Nikolai Johanness. Bugge m ug b fl Til forpleining 1883?? Tanum JL n Trusamf.: Merknad: E: Bryggerhus. Tilføyd med blyant i Erhverv og Livsstilling: Skiens Fattigvæsen Sjukdom: Noget "aandsløv" %S%

006 Josefine Anisdal k ug b fl Til forpleining 1861 ? n Trusamf.: Merknad: E: Bryggerhus. Tilføyd med blyant i Erhverv og Livsstilling: Skiens fattigv m/ Bidrag af Stat & Amt Sjukdom: s

007 Aksel Anders. m ug b fl Til forpleining 1891 Skien n Trusamf.: Merknad: E: Bryggerhus. Tilføyd med blyant i Erhverv og Livsstilling: Skiens fattigv m/ Bidrag af Stat & Amt

008 Olga Larsd. k ug mt b Tjenestepige 1875 Slemdal herred* n Trusamf.: Sedvanleg bustad: Kvisla, Slemdal

 

 

 

 

Matrikkelen 1905

Rød Gnr.27

 

Bnr.1 – Rød (skogen) – eier/bruker F M Treschow

Bnr.2 – Rød – eier/bruker Hans Larsen

Bnr.3 – Rød Øvre (indmarken) – eier/bruker Peter Johnsen

 

 

 

1910

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0006 004 Austad Rød 27 2 1010 10

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Hans Larsen m g b hf Gaardb. selveier 10.08.1872 Slemdal n s

002 Inga Nilsen k g b hm Gaardmandskone 24.02.1877 Slemdal n s

003 Lars Hansen m ug b s Barn 19.04.1899 Slemdal n s

004 Nils Hansen m ug b s Barn 24.04.1901 Slemdal n s

005 Karoline Hansen k ug b d Barn 06.01.1903 Slemdal n s

006 Klara Hansen k ug b d Barn 20.12.1904 Slemdal n s

007 Gudrun Hansen k ug b d Barn 10.09.1908 Slemdal n s

008 Karen Olsen k e b Føderaadskone Forhv. gaardb.kone 02.12.1833 Slemdal n s

009 Gurine Andersen k e b fl Forhv. murermesterkone 02.12.1833 Mandal Sjukdom: s

010 Josefine Arnesdal k ug b fl Off. Unders. Skien Merknad: Off. Unders. 1865 E: tilført med rød penn Sjukdom: s

 

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0007 004 Austad Rød 27 3 66 6

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Petter Johnsen m g b hf Gaardb. selveier 13.08.1860 Slemdal n s

002 Karoline Andersen k g b hm Gaardb.kone (hus & kreaturstel) 18.12.1866 Slemdal n s

003 Aksel Pettersen m ug b s Gaards og skovarbeider 06.03.1891 Slemdal n s

004 Alma Pettersen k ug b d Kreatur og husstel 27.02.1894 Slemdal n s

005 Andreas Ingebretsen m ug b Bortsat barn Visergut fattigvæsenet 11.08.1897 Skien n s

006 Kari Hansen k ug b Bortsat barn Bortsat fattigvæsenet 16.03.1901 Slemdal n s

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Rød Gnr.27

 

Bnr.1 - Rød (skog) - 4 mark 99 øre - F. M. Treschow

Bnr.2 – Rød - 2 mark 60 øre - Olav Hansen Rød

Bnr.3 - Rød øvre (innmark) - 2 mark 66 øre - Alf A. Rød

Bnr.4 – Rødseth - 0 mark 08 øre - Nils Gustavsen

Bnr.5 – Vestgårddalen - 0 mark 07 øre - Georg Gonsholt

Bnr.6 – Tvedt - 0 mark 04 øre - Ingvald H. Rød

Bnr.7 – Dalbakken - 0 mark 05 øre - Anders O. Gonsholt

Bnr.8 – Venerød - 0 mark 04 øre - Aksel P. Rød