| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SNURREN u/PRESTEGÅRDEN ETTER 1814

 


 

 

 

Anund Vetlesen f. 1832 og Taran Olsdatter f. 1828 sin familie.

 

 

 

Anund Vetlesen, født 23.06.1832 i Dyrland Åmotsdal TE.,[1] døpt 19.08.1832 i Åmotsdal TE., konfirmert 08.10.1848 i Seljord TE.,[2] død 01.04.1910 i Høisethagen Siljan TE., gravlagt 07.04.1910 i Siljan kirkegård TE.[3]

Han var sønn av Vetle Torbjørnsen og Aslaug Ånundsdatter i Åmotsdal.

 

Han var fra Åmotsdal og kom til Siljan i 1854.

 

Anund giftet seg i Siljan i 1857 og ble bosatt på under Prestegården

 

De bodde på Sollie u/Prestegården i 1865 og fikk festeseddel på plassen i 1869. Det er derfor noe usikkert når de kom dit.

 

Sollie u/Prestegården - 1865:

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Anund Vetlesen m g Hsfader Husmand uden Jord Kleinsmed 34 (alder) Siljord Prgj.

Taran Olsdatter k g hans Kone 37 (alder) Slemdal Prgj.

Vetle Anundsen m ug deres Søn 8 (alder) Slemdal Prgj.

Ole Anundsen m ug deres Søn 5 (alder) Slemdal Prgj.

Andreas Anundsen m ug deres Søn 2 (alder) Slemdal Prgj.

 

Han fikk festeseddel på Sollie u/Prestegården i 1869.

Festeseddel fra Sogneprest Ely til Anund Vetlesen og hustruen Tarand Olsdatter paa pladsen Sollien mot avgift 4 rd. (tingl. 11.01.1869)

 

Han fikk festeseddel på Snurren u/Prestegården i 1873.

Festeseddel fra Sogneprest Ely til Amund Wetlesen og hustruen Taran Olsdatter på pladsen nordre Snurren mot årlig avgift 4 rd. (tingl. 20.10.1873)

 

Prestegården 1875 - plassen Snurren løpenummer 511 og 512

Anund Vetlesen f. 1832 i Aamodsdal i Siljord – Husmand m/jord, div dagsarbeid

Tharran Olsdatter f. 1828 – kone

Vetle f. 1858 – sønn

Christian f. 1867 – sønn

Inger Marie f. 1869 - datter

 

De nevnes på plassen Hagen u/Høiseth i tellingen i 1891.

Lars Knutsen Høiset skilte i 1897 ut Høisethagen Gnr.15 Bnr.21 fra Gnr.15 Bnr.10 og solgte den til Anund Vetlesen:
Skyldelingsforetning avholt 8.juli på Bnr.10, tinglyst 15.09.1897, hvorved er utskilt Bnr.21
Skjøte på Bnr.21 fra Lars Knudsen Høgset til Anund Vetlesen for kr. 40. Tinglyst 25.09.1897


I 1900 bodde han som enkemann på Høisethhagen Gnr.15 Bnr. 21. Han var også da kirketjener.

Høisethagen - 1900:
Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.
Anund Vetles. m e b Kirketjener 1830 Seljord Brb n s


Matrikkelen 1905 
Høgset Gnr.15
Bnr.21 - Høgsethagen - eier/bruker Amund Vetlesen 


Anund Vetlesen solgte i 1909 Høisethagen Bnr.21 til Slemdal kommune:
Skjøte på Bnr.21 fra Anund Vetlesen til Slemdal kommune for kr. 800. Tinglyst 04.12.1909

Han døde der i 1910.

 

 

Gift 26.10.1857 i Siljan kirke TE., med Taran Olsdatter, født 21.12.1828 i Gonsholt Siljan TE.,[4] (datter av Ole Olsen og Inger Knutsdatter), døpt 18.01.1829 i Siljan kirke TE.,3 konfirmert 09.08.1846 i Siljan kirke TE.,[5] død 07.12.1889 i Snurren u/Prestegården Siljan TE.,[6] gravlagt 13.12.1889 i Siljan kirkegård TE.5

 

Taran:

Hun kom fra Gonsholt og døde på Snurren u/Prestegården i 1889.

 

 

 

I.    Vetle Anundsen, født 25.04.1858 i Siljan prestegård Siljan TE.,[7] døpt 09.05.1858 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 05.10.1873 i Siljan kirke TE.,[8] død 04.10.1903 i Gjerpen TE., gravlagt 12.10.1903 i Gjerpen TE.[9]

      

       Han flyttet til Gjerpen i 1895.

      

       Gjerpen - viet 20/1-1895

       Vetle Anundsen, Tjenestgut Mæla, f. Slemdal 1858. Konf. S. 1873. F: Hm. Anund Vetlesen.

       Maren Gurine Eriksd., f. Skien 1863. F: Erik Martinsen.

      

       Han nevnes i 1900 som enkemann på Venstøp Nordre i Gjerpen.

      

 

       (1) Gift 20.01.1895 i Gjerpen kirke TE., med Maren Gurine Eriksdatter, født 1863 i Skien,[10] (datter av Erik Martinsen), død 24.11.1898 i Gjerpen TE.10

      

 

       (2) Gift 17.08.1902 i Gjerpen kirke TE., med Olufine Olsdatter, født 1870 i Nøtterøy VE.,10 (datter av Ole Johannesen Tanum).

      

       Olufine:

       Hun ble konfirmert i Lardal i 1875 ifølge vielsen.

      

       I 1900 var hun husbestyrerinne hos Hans Jonsen på Kåsene nordre. Ved vielsen bodde hun på Venstøp.

      

 

 

II.   Inger Marie Anundsdatter, født 04.09.1859 i Siljan prestegård Siljan TE.,[11] død 04.09.1859 i Siljan prestegård Siljan TE.,[12] gravlagt 10.09.1859 i Siljan kirkegård TE.10

      

       Hjemmedøpt, men døde uten at dåpen ble bekreftet i kirken.

      

 

 

III. Ole Anundsen, født 11.04.1861 i Siljan prestegård Siljan TE.,[13] døpt 28.04.1861 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 08.10.1876 i Siljan kirke TE.,2,[14] død 30.01.1921 i Saga u/Tveitan Siljan TE.,[15] gravlagt 05.02.1921 i Siljan kirkegård TE.

      

      

       Gift 10.05.1891 i Siljan kirke TE.,[16] med Jensine Katrine Lindstrøm,[17] født 19.10.1874 i Bamble TE.,[18] (datter av Konrad Jansson Lindstrøm og Gunhild Marie Jensdatter), døpt 16.05.1875 i Bamble TE., konfirmert 29.09.1889 i Eidanger kirke TE.

      

       Se Saga u/Tveitan

 

 

      

IV. Kristian Anundsen, født 17.09.1862 i Siljan prestegård Siljan TE.,[19] døpt 05.10.1862 i Siljan kirke TE.,17 død 21.11.1864 i Solli u/Prestegården Siljan TE.,[20] gravlagt 27.11.1864 i Siljan kirkegård TE.18

 

 

 

V.   Andreas Anundsen, født 07.02.1864 i Siljan prestegård Siljan TE.,[21] døpt 13.03.1864 i Siljan kirke TE.,21 konfirmert 05.10.1879 i Siljan kirke TE.[22]

      

       Ved konfirmasjonen bodde han på Snurren.

      

       Andreas flyttet til Skien i 1896 og giftet seg der samme året. Han var meieribestyrer da han giftet seg.

      

       De var bosatt i Mælaveien i Skien i 1900:

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Andreas Anunds. 1862 Slemdal Brb hf g Kjøbmand i Sko & Klædesforret. b

       Berthea Anunds. 1858 Skien kjøpstad* hm g Hustru b

       Artur Anunds. 1896 Skien kjøpstad* s ug b

      

 

       Gift 04.05.1896 i Skien kirke TE.,[23] med Marie Berthea Sørensen, født 28.03.1858 i Skien TE. (datter av Mogens Andreas Sørensen og Birgitte Knudsdatter), døpt 20.06.1858 i Skien kirke TE.[24]

      

 

 

VI. NN Anundsdatter, født 1866, død 04.03.1866 i Solli u/Prestegården Siljan TE.,[25] gravlagt 11.03.1866 i Siljan kirkegård TE.21

      

       Hun ble begravet som udøpt.

      

 

 

VII. Kristian Anundsen, født 15.03.1867 i Solli u/Prestegården Siljan TE.,[26] døpt 22.04.1867 i Siljan kirke TE.,22 død 11.02.1880 i Snurren u/Prestegården Siljan TE.,[27] gravlagt 18.02.1880 i Siljan kirkegård TE.23

 

 

 

VIII. Inger Marie Anundsdatter, født 20.06.1869 i Solli u/Prestegården Siljan TE.,[28] døpt 01.08.1869 i Siljan kirke TE.,28 konfirmert 12.10.1884 i Siljan kirke TE.[29]

      

       Hun flyttet til Gjerpen i 1891. Hun var tjenestejente hos Peter Vendelbo Pedersen og hans søster Nikoline Dortea Pedersdatter på Hyni.

      

       De bodde på Venstøp Søndre i Gjerpen i 1900.

      

 

       Gift 28.11.1891 i Gjerpen kirke TE.,[30] med Jon Olsen, født ca 1854 i Hjardal TE.[31]

      

 

 

IX. Karoline Anundsdatter, født 1870 i Solli u/Prestegården Siljan TE., død 04.07.1871 i Solli u/Prestegården Siljan TE.,[32] gravlagt 12.07.1871 i Siljan kirkegård TE.26

      

       Hun var bare hjemmedøpt.

      

 

 

 

 

 [1]  Seljord ministerialbok 1831-1849. side 7.

[2]  Harald Saga.

[3]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 124.

[4]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 81.

[5]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 163.

[6]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 252.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 59.

[8]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 96.

[9]  Gjerpen ministerialbok 1896-1904. side 268.

[10]  nevnt ved vielsen.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 61.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 289.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 64.

[14]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 127.

[15]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 138.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 192.

[17]  Siljan bygdebok. side 522.

[18]  Bamble ministerialbok 1869-1877. side 74.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 67.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 232.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 72.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 132.

[23]  Skien ministerialbok 1891-1899. side 279.

[24]  side 22.

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 233.

[26]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 80.

[27]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 243.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 85.

[29]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 144.

[30]  Gjerpen ministerialbok 1886-1895. side 224.

[31]  1900 tellingen.

[32]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 237.