| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I PRESTEGÅRDEN ETTER 1814


 

 

Manntall Prestegarden

 

 

 

Matrikkelen 1838

Præstegaarden matrikkelnr. 168 (gammelt matrikkelnummer 152)

 

Løpenummer 511– Præstegaarden – skyld 1 hud 6 skinn - oppsitter Gullik Olsen

Løpenummer 512– Præstegaarden – skyld 1 hud 6 skinn - oppsitter Christen Jacobsen

 

 

 

 

1865

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0058 001 øvre Præstegaarden 511, 512 4

Merknad: (S/L: 249/1)

Eigar: Gaardbgr og Sognepræst Ernst David Ely Utsæd: hv1 ru1/2 by1 1/8 ha9 po11, kreaturhald: he3 ku10 få11 sv3

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Ernst David Ely m e Husfader Gaardbgr og Sognepræst 60 (alder) Ramnæs Prgj.

002 Lina Ely k ug hans Datter bestyrer Faderens Huusholdning 24 (alder) Nøtterøe Prgj.

003 Nicolay Ely m ug hans Søn Student 20 (alder) Rommedal Prgj.

004 Hanna Christine Olsdatter k ug Tjenestepige 27 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0059 001 øvre Snurren (plads) 5

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

Merknad: (S/L: 249/5)

Eigar: Husmand med Jord Lars Isaksen Utsæd: hv1/8 ha1 1/2 po2, kreaturhald: ku2 få3

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Lars Isaksen m g Hsfader Husmand med Jord 42 (alder) Slemdal Prgj.

002 Gunnild Helgesdatter k g hans Kone 33 (alder) Slemdal Prgj.

003 Birgit Nielsdatter k ug Tjenestepige 41 (alder) Saude Prgj.

004 Karen Kirstine Andreasdatter k ug Tjenestepige, Gjeterske 15 (alder) Slemdal Prgj.

005 Anne Johnsdatter k e Føderaadskone 61 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0060 001 øvre Snurren (plads) 7

Merknad: (S/L: 249/10)

Eigar: Husmand med Jord Jacob Jensen Utsæd: hv1/8 by1/8 ha1 1/2 po1 ½, kreaturhald: ku2 få4

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Jacob Jensen m g Husfader Husmand med Jord 39 (alder) Slemdal Prgj.

002 Maren Gurine Simonsdatter k g hans Kone 32 (alder) Gjerpen Prgj.

003 Ole Jacobsen m ug deres Søn 9 (alder) Slemdal Prgj.

004 Christian Jacobsen m ug deres Søn 7 (alder) Slemdal Prgj.

005 Jens Jacobsen m ug deres Søn 5 (alder) Slemdal Prgj.

006 Solve Jacobsen m ug deres Søn 3 (alder) Slemdal Prgj.

007 Magrethe Olsdatter k e Føderaadskone 76 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0061 001 øvre Sollien 5

Merknad: (S/L: 249/17) En Stue.

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Anund Vetlesen m g Hsfader Husmand uden Jord Kleinsmed 34 (alder) Siljord Prgj.

002 Taran Olsdatter k g hans Kone 37 (alder) Slemdal Prgj.

003 Vetle Anundsen m ug deres Søn 8 (alder) Slemdal Prgj.

004 Ole Anundsen m ug deres Søn 5 (alder) Slemdal Prgj.

005 Andreas Anundsen m ug deres Søn 2 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0062 001 øvre Roligheden (plads) 4

Merknad: (S/L: 249/22)

Eigar: Husmand med Jord Jens Jensen Utsæd: hv1/8 by1/16 ha1 1/2 po3/4, kreaturhald: ku2 få2

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Jens Jensen m e Hsfader Husmand med Jord 66 (alder) Slemdal Prgj.

002 Ingeborg Jensdatter k ug hans Datter bestyrer Faderens Huusholdning 42 (alder) Slemdal Prgj.

003 Maren Jensdatter k ug hans Datter 20 (alder) Slemdal Prgj.

004 Inger Olsdatter k ug Lægdslem 74 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

1875

 

 

Slemdals prestegaard – løpenummer 511 og 512

Ernst David Ely f. 1806 i Ramnes – husfader – enkemann – sogneprest og gårdbruker

Nicvolay Ely f. 1846 i Romsdal – sønn – pers. kappelan hos faderen

Jensine Hanna Dorthea Baar f. 1845 i Skien – husbestyrinde

Inger Nielsdatter f. 1840 – tjenestepike

Karoline Olausdatter f. 1852 – tjenestepike

Ole Anundsen f. 1861 - gjeter og visegutt

Andreas Sivsin f. 1847 i Thoten – tilreisende – omstreifer

 

 

 

Roligheden – løpenummer 511 og 512

Niels Rollefsen f. 1818 – husfader – skolelærer, kirkesanger, jordbruker, selveier

Karen Andersdatter f. 1828 i Gjerpen – kone

Andrine Gunelia f. 1856 – datter

Niels Theodor f. 1861 – sønn

Malia Rebekka f. 1863 – datter

Jens Jacob f. 1865 – sønn

Karen Sofie f. 1868 – datter

 

 

 

Plassen Snurren– løpenummer 511 og 512

Anund Vetlesen f. 1832 i Aamodsdal i Siljord – Husmand m/jord, div dagsarbeid

Tharran Olsdatter f. 1828 – kone

Vetle f. 1858 – sønn

Christian f. 1867 – sønn

Inger Marie f. 1869 - datter

 

 

 

Plassen Snurren– løpenummer 511 og 512

Jacob Jensen f. 1827 – husfader - Husmand m/jord, div dagsarbeid

Maren Gurine Simonsdatter f. 1833 i Gjerpen – kone

Christian f. 1859 – sønn

Solve f. 1863 – sønn

Martin f. 1866 – sønn

Lovise f. 1875 – datter

 

 

 

Sollien– løpenummer 511 og 512

Ole Nielsen f. 1814 på Efterlød i Sandsvær – husfader - Husmand m/jord, div dagsarbeid

Maren Olsdatter f. 1833 i Hedenstad i Sandsvær – kone

Anne Turine f. 1867 på Efterlød i Sandsvær - datter

Olette f. 1869 på Efterlød i Sandsvær – datter

Nils Martin f. 1872 på Efterlød i Sandsvær – sønn

 

 

 

 

1900

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0011 003 Prestegaarden 14 1 8 8

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Thomas Fasting Hysing m g b hf Sogneprest 1838 Larvik n s

002 Dorthea Hysing k g b hm Husbestyrerinde 1846 Larvik n s

003 Laura Kløverød k ug b tj Husligt Arbeide 1885 Slemdal herred* n s

004 Nils Martin Ols. m g b hf Forpakter 1867 Slemdal herred* n s

005 Nikoline Ellefsd. k g b hm Forpakterkone 1869 Slemdal herred* n s

006 Anna Nilsd. k ug b d Datter 16.07.1900 Slemdal herred* n s

007 Olav Ols. Saga m ug b tj Jordbrugsarbeide 1885 Slemdal herred* n s

008 Elise Marie Olsd. k ug b tj Gjæter. Barnepige 1888 Slemdal herred* n s

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0012 003 Roligheden under 14 1 5 5

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Ivar Moe m g b hf Kirkesanger og Folkeskolelærer 1856 Hosanger SB n s

002 Gunvor Moe k g b hm Husligt Arbeide 1862 Hjartdal Brb n s

003 Sigmund Moe m ug b s Søn 1888 Hjartdal Brb n s

004 Johannes Moe m ug b s Søn 1893 Hjartdal Brb n s

005 Karen Guttormsd. k ug b Tjener Kreaturstel 1837 Slemdal herred* n s

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0013 003 Snurren under 14 1 4 4

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Ole Ols. Snurren m g b hf Husmand m j Jordbrugsarbeide 1850 Slemdal herred* n s

002 Marie Hansd. k g b hm Husligt Arbeide 1855 Slemdal herred* n s

003 Teline Pedersd. k ug b tj Kreaturstel 1840 Lardal JL n s

004 Gustav Ols. m ug b el Tømmerhugst 1883 Slemdal herred* n s

 

 

 

 

Matrikkelen 1905

 

Slemdal prestegaard Gnr.14

Bnr.1 – Prestegaarden – eier/bruker Sognepresten

Bnr.2 – Prestegaarden – eier/bruker Sognepresten 

 

 

 

 

1910

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde hus Heimehørande

0007 003 Midtbygden Slemdals prestegaard 14 1, 2 101 10

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Kristian August Larsen m g b hf sogneprest 17.01.1864 Kristianian s Merknad: Hovedbygn.

002 Marie Frederikke Larsen k g b hm 08.01.1873 Fredrikstand s

003 Hjørdis Larsen k ug b d Datter 25.05.1896 Drammenn s

004 Sigrid Larsen k ug b d Datter 09.08.1906 Fredrikstand s

005 Ole Edvardsen Kløverød m g b hf forpagter, skogarbeide 04.09.1882 Sandsværn s Merknad: Sidebygning

006 Inga Larsen Kløverød k g b hm Forpakterkone 26.10.1881 Slemdal n s

007 Edvard Olsen Kløverød m ug b s Søn 30.09.1907 Slemdal n s

008 Anna Larsen Øverbø k ug b tj tjenestepike (kreaturstel) 04.08.1888 Slemdal n s

009 Martin Edvardsen Kløverød m ug b tj tjener (jordbruksarbeide) 08.03.1890 Slemdal n s

010 Johannes Kristiansen Doksrød m ug b tj tjener (jordbruksarbeide) 08.02.1896 Gjerpen n s

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0008 003 Midtbygden Snurren under 14 1, 2 44 5

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Ole Olsen Snurren m g b hf Husmand, Jordbruk og skogarbeide 19.09.1850 Slemdal n s

002 Marie Hansdatter k g b hm Hus- og kreaturstel 14.08.1855 Slemdal n s

003 Gustav Olsen m ug f s Jord- og skogsarbeider 24.03.1883 Lardal, Jarlsberg n s Sannsynleg opphaldstad: Notodden

004 Ida Sigurdsen k ug b tj Hus- og kreaturstel 09.02.1885 Skien n s

005 Sigvart Martinius Magnussen m ug b pleiebarn Forpleies for fattigv. regning 12.11.1908 Slemdal n

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0009 003 Midtbygden Roligheten under 14 1, 2 44 5

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Ivar Moe m g b hf Kirkesanger og folkeskolelærer 22.09.1856 Hosangern s

002 Gunvor Moe k g b hm Hus- og kreaturstel 31.07.1862 Hjartdal n s

003 Sigmund Moe m ug f s Folkeskolelærer 14.08.1888 Hjartdal n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania

004 Ragnvald Martinsen Rød m ug b tj Gjæter. Behjelpelig med gaardsarbeide 19.12.1896 Slemdal n s

005 Inga Hanssen k ug b pleiebarn Forpleies for fattigv. regning. Hjælper til med hus- og kreaturstellet

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Slemdal prestegård Gnr.14

                 

Bnr.1 - Prestegården - 8 mark 20 øre - Slemdal sokneprestembete                   

Bnr.2 - Prestegården - 11 mark 31 øre - Slemdal sokneprestembete                 

Bnr.3 – Solheim – 1 mark 50 øre - Ole E. Kløverød                                          

Bnr.4 – Ekli - 1 mark 40 øre - Hans Sigurdsen    

Bnr.6 – Vang - 0 mark 05 øre - Gunnar Amundsen