| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814

 


 

 

 

Knut Olsen f. 1788 og Anne Helvig Svendsdatter f. 1801 sin familie.

 

 

 

Knut Olsen,[1] født 1788 i Høiseth Siljan TE., døpt 28.12.1788 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke TE., død 19.06.1853 i Høiseth Siljan TE.,[3] gravlagt 26.06.1853 i Siljan kirkegård TE.3

Han var sønn av Ole Solvesen og Kirsten Johannesdatter på Høiseth før 1814.

 

Knut ble eier av Oppstua på Høiseth (løpenummer 517) i 1811:

Skjøte fra Ole Solvesen til Knud Olsen paa 6 skinn i Høiseth for 600 rd (Matrikkelnummer 147) datert 21.11.1809 - tingl. 12.01.1811

 

Han giftet seg i 1823 og arvet i 1830 en del til av Høiseth etter sin far. Og eide da hele løpenummer 517 (Oppstua) på Høiseth.

 

Skiftebrev efter enkemannen Ole Solvesen Høyseth, 02.10.1829, boets jordgods 5 skinn i Høiseth (Matrikkelnummer 147 - løpenummer 517) udlagt Knud Olsen. tingl. 30.07.1830

 

Øverbø/Skog Gnr.19 - løpenummer 533 - senere Bnr.16 ble i 1834 solgt til Knut Olsen og Knut Larsen:
Skjøte paa Øverbø/Skog - løpenummer 533- senere Bnr.16 fra Lensmand Petersen til Knut Olsen og Knut Larsen for 100 spd. Datert 21.05.1834, tinglyst 26.06.1834

 

Matrikkelen 1838

Høysæt matrikkelnr. 169 (gammelt matrikkelnummer 147)

Løpenummer 517 - Høysæt - skyld 11 skinn - oppsitter Knud Olsen

Øverbø matrikkelnr. 173 (gammelt matrikkelnummer 146)
Løpenummer 533- Et Skougstykke - skyld 3 skinn - oppsitter Knud Olsen og Knud Larsen

 

Han skjøtet sin del i gården over til sønnen Ole i 1853.

Skjøte fra Knud Olsen Høiseth til Ole Knudsen på 11 skinn i Høiseth for 540 rdl (Matrikkelnummer 147, løbenummer 517) tingl. 04.07.1853.

 

Knut døde på Høiseth i 1853.

 

 

Gift 07.09.1823 i Siljan kirke TE., med Anne Helvig Svendsdatter,[4] født 1801 i Øverbø Siljan TE. (datter av Svend Olsen og Ingeborg Pedersdatter), døpt 11.01.1801 i Siljan kirke TE.,[5] konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke TE.,[6] død 23.06.1852 i Høiseth Siljan TE.,[7] gravlagt 18.07.1852 i Siljan kirkegård TE.7

 

Anne Helvig:

Hun kom fra Øverbø og døde på Høiseth i 1852.

 

 

 

I.    Ole Knutsen,4 født 12.12.1823 i Høiseth Siljan TE.,[8] døpt 28.12.1823 i Siljan kirke TE.,8 konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke TE.,[9] død 22.04.1873 i Høiseth Siljan TE.,[10] gravlagt 29.04.1873 i Siljan kirkegård TE.10

      

      

       Gift 22.10.1855 i Siljan kirke TE., med Karen Maria Olsdatter, født 06.01.1833 i Øverbø Siljan TE.,[11] (datter av Ole Svendsen og Thore Torgersdatter), døpt 20.01.1833 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.,[12] død 12.06.1920 i Høiseth Siljan TE.,[13] gravlagt 19.06.1920 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Høiseth denne gården

      

 

 

II.   Ingeborg Knutsdatter,4 født 02.09.1827 i Høiseth Siljan TE.,[14] døpt 09.09.1827 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 31.07.1842 i Siljan kirke TE.,[15] død 19.05.1872 i Ødesneltvedt under Sneltvedt i Gjerpen TE.[16]

      

 

       Gift 24.09.1854 i Siljan kirke TE., med Ole Nilsen, født 19.05.1823 i Austad Siljan TE.,[17] (sønn av Nils Larsen og Helvig Jacobsdatter), døpt 25.05.1823 i Siljan kirke TE.,17 konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke TE.,9 død 06.02.1911 i Rønningen under Sneltvedt i Gjerpen TE.

      

       Ole:

       Han kom til Ødesneltvedt i Gjerpen. Ole kjøpte både Ødesneltvedt og Rønningen i 1856. Ole ble enkemann i 1872 og giftet seg 2. gang i 1875 med Maren Madsdatter f. 1828 fra Sørbø i Gjerpen, enke etter Ole Olsen Oredalen u/Sneltvedt.

      

       Se gamlegjerpen.no (Sneltvedt 15 - Ødesneltvedt).

      

 

 

III. Kirsti Knutsdatter,4 født 23.01.1830 i Høiseth Siljan TE.,[18] døpt 24.01.1830 i Siljan kirke TE.,18 død 06.02.1830 i Høiseth Siljan TE., gravlagt 14.02.1830 i Siljan kirkegård TE.[19]

 

 

 

IV. Kirsti Knutsdatter, født 08.03.1833 i Høiseth Siljan TE.,11 døpt 25.03.1833 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.12

      

       I kirkeboken ved konfirmasjonen er det oppgitt feil fødselsår. I 1865 var hun tjenestejente hos sin bror Ole på Høiseth.

      

       I 1875, 1890, 1900 og 1910 var hun bosatt hos sin bror Solve på Venstøp i Gjerpen.

      

 

 

V.   Solve Knutsen, født 24.11.1836 i Høiseth Siljan TE.,[20] døpt 01.01.1837 i Siljan kirke TE.,20 død 13.04.1837 i Høiseth Siljan TE., gravlagt 21.05.1837 i Siljan kirkegård TE.[21]

 

 

 

VI. Gunhild Maria Knutsdatter,[22] født 27.03.1838 i Høiseth Siljan TE.,[23] døpt 12.04.1838 i Siljan kirke TE.,23 konfirmert 25.09.1853 i Siljan kirke TE.,[24] død 13.05.1923 i Holte Siljan TE.,[25] gravlagt 19.05.1923 i Siljan kirkegård TE.

      

       I 1865 og 1875 var hun tjenestejente hos sin bror Ole på Høiseth.

 

      

       Gift 26.05.1882 i Siljan kirke TE.,[26] med Hans Nilsen,[27] født 28.12.1844 i Holte Siljan TE.,[28] (sønn av Nils Hansen og Pernille Vetlesdatter), døpt 19.01.1845 i Siljan kirke TE.,28 konfirmert 02.10.1859 i Siljan kirke TE.,[29] død 22.01.1922 i Holte Siljan TE.,[30] gravlagt 28.01.1922 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Holte

      

 

 

VII. Solve Knutsen, født 20.06.1841 i Høiseth Siljan TE.,[31] døpt 27.06.1841 i Siljan kirke TE.,31 konfirmert 06.04.1856 i Siljan kirke TE.,[32] død 01.05.1922.[33]

      

       Øverbø/Skog - løpenummer 533 - senere Bnr.16 ble delt i 1856 og den delen hans far hadde eid, ble gitt løpenummer 533a.

 

       Etter skifte etter Knut Olsen ble Øverbø - løpenummer Bnr.533a utlagt sønnen Solve Knutsen:
Hjemmelsbrev paa skifte efter Knut Olsen hvorefter Øverbø - løpenummer Bnr.533a for taxt 250 spd er utlagt sønnen Solve Knutsen. Datert 26.09.1856, tingl. 01.09.1856
      
Øverbø - løpenummer Bnr.533a ble i 1866 solgt fra Solve Knutsen til Treschow:
Skjøte på Øverbø - løpenummer Bnr.533a - senere Bnr.16 fra Solve Knutsen til Treschow for 500 spd. Datert 13.07.1866, tingl. 21.07.1866

 

       Han flyttet til Gjerpen i 1890 og kjøpte samme året Venstøp Bnr.36. Han bodde der i mange år før han giftet seg i Siljan i 1887.

 

        Han giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1890.

 

        Gjerpen – viet 14/11-1890

        Solve Knutssøn, em., Grdm. Venstøp, f. Slemdal 1841. Konf. Slemdal 1856. F: Grdm. Knut Olssen Høgset. Hustru død 1888.

        Anne Gurine Isaksd. Berberg, f. Berberg 1857. F: Grdm. Isak Olssen Berberg.

        Brudgommen og Brudens mødre Søskenbarn.

      

       I 1900 var han gift for 2. gang og bodde på Venstøp Nordre.

 

       Søsteren Kirsti Knutsdatter var bosatt hos han på Venstøp i 1875, 1891 og 1900.

      

        Solve og Anne fikk ingen barn og tok til seg en 2 år gammel fostersønnen, Hans Kristian fra Mæla. Han ble senere deres enearving og overtok gården på Venstøp etter dem.

      

       Se gamlegjerpen.no (Venstøp 36 - Venstøp nordre).

 

       Solve døde i 1922.

 

      

(1)   Gift 02.12.1887 i Siljan kirke TE.,[34] med Ingeborg Karine Olsdatter,[35] født 07.04.1851 i Høiseth Mellomsøstua Siljan TE.,[36] (datter av Ole Hansen og Ingeborg Hansdatter), døpt 21.04.1851 i Siljan kirke TE.,36 konfirmert 28.04.1867 i Siljan kirke TE.,[37] død 19.10.1888 i Venstøp Gjerpen TE.33

      

       Ingeborg:

       Hun kom fra Høiseth. Ved giftemålet er faren feilaktig kalt Ole Olsen. Hun døde på Venstøp i 1888.

      

 

       (2) Gift 14.11.1890 i Gjerpen kirke, med Anne Gurine Isaksdatter, født 10.02.1857 i Berberg Gjerpen TE.,[38] (datter av Isak Olsen og Kirsti Gulliksdatter).

 

       Anne Gurine:

       Hun var datter av Isak Olsen og Kirsti Gulliksdatter på Berberg i Gjerpen. Moren, Kirsti Gulliksdatter, var datter av Isak Olsen og Kirsti Gulliksdatter som igjen var datter av Gullik Olsen på Siljan prestegård og nevnes der.

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 468.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 61.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 285.

[4]  Siljan bygdebok. side 469.

[5]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 92.

[6]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 279.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 284.

[8]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 72.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 152.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 239.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 4.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 165.

[13]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 137.

[14]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 79.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 159.

[16]  Gamle Gjerpen.

[17]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 71.

[18]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 84.

[19]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 158.

[20]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 14.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 264.

[22]  Siljan bygdebok. side 464 og 469.

[23]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 17.

[24]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 171.

[25]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 140.

[26]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 185.

[27]  Siljan bygdebok. side 464.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 31.

[29]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 177.

[30]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 139.

[31]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 24.

[32]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 174.

[33]  Gamle Gjerpen.

[34]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 151.

[35]  Siljan bygdebok. side 478.

[36]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 47.a.

[37]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 184.

[38]  1900 tellingen.