| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BYGDEBØKER |     


 

Slektshistorien for Østre Porsgrunn før 1814

Av Jørn Olsen 2014

 

Jeg har her samlet alt hva jeg har funnet i kildene om mennskene som bodde i Østre Porsgrunn frem til ca 1828. Jeg har nok her fått med så godt som alle som ble nevnt.

Jeg tar utganspunkt i folketellingene/manntallene for å presentere familiene. Jeg setter opp hva som står i manntallene og setter så inn det jeg har funnet ut om dem.

 

Østre Porsgrunn før 1701

Østre Porsgrunn 1701

Østre Porsgrunn 1712 

Østre Porsgrunn 1712-1725 

Østre Porsgrunn 1725  

Østre Porsgrunn 1725-1762

Østre Porsgrunn 1762

Østre Porsgrunn 1762-1801

Østre Porsgrunn 1801  

Østre Porsgrunn etter 1801 

Nevnt i Østre Porsgrunn før 1814 (Enkeltpersoner og familier som ikke er i en større familiekonteks)