| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN |      


 

 

 

Porsgrunns innbyggere 1701 (husstandenes hovedpersoner)

(Denne oversikten er hentet fra Porsgrunns historie b.1 - Tønnessen)

 

Forkortelser:

Bjt. =

Bjørntvet

em =

enkemann

sjøm. =

sjømann

Corn. =

Cornelius

g =

gift

skred. =

skredder

Gulbr. =

Gulbrand

handm. =

handelsmann

styrm. =

styrmann

Isabel.

Isabelle

husnær., husn. =

husnæring

tømm. =

tømmermann

Ob =

Osebakken

korp. =

korporal

ug =

ugift

Os =

Østsiden

sersj. =

sersjant

vannf. =

«vannformann»

ek =

enke

arbm. =

arbeidsmann

 

 

A. Strandsittere.

 

Østsiden                                                                                            

 

 

Nr.  -  Navn  -  Yrke  -  Anm.  -  Nr.  --  Yrke  -  Anm.

 

 

1-

Amundsen, Haagen,-sjøm. g-Ob lite hus    

 

Haagen Amundsen f. ca 1666 sin familie

 

Se Østre Porsgrunn 1712                   

 

2-

Andersen, Anders,-handm. g-Ob hus     

 

Trolig Anders Andersen f. omkring 1640 sin familie

 

Se Østre Porsgrunn 1725                   

 

3 –

Andersen, Erik,-styrm. g-Ob hus     

 

Margrethe Christensdatter f. ca 1650 d.1710

Gift 1. gang med Brynild Engelsen f. ca 1650 d. ca 1681                    

Gift 2. gang i Gjerpen i 1681 med Erik Andersen f. ca 1641 d. 1712

 

Margrethe Christensdatter og Erik Andersen sine barn:

Hans Erichsen f. 1682 d. før 1789

Christense Eriksdatter f. 1684 d. 1740

Anders Eriksen f. 1681

Anne Sibille Eriksdatter f. 1691

 

Familieark

 

          

4-

Andersen, Hans,--Ob      

                                                           

Ikke funnet noen

 

 

5 –

Andersen, Laurits,-arbm.-Øs   

  

Trolig Lars Andersen f. omkring 1675

 

Familieark

 

 

6 –

Andersen, Olaf,-tømm. g-Ob 

 

Ikke funnet noe.

 

 

7-

Andersen, Tore,-husn. g-Ob  

 

Trolig Tor Andersen f. ca 1655 sin familie

 

Se Østre Porsgrunn i 1725 

 

 

8-

Anstensen, Hans,-sjøm. g-Ob  

 

Ikke funnet noe.

      

                                       

9 –

Bakken, Søren,--Ob fattig       

                                                           

Ikke funnet noe.

 

 

10-

Børresen, Tommes,-arbm.-Øs      

                                                  

Ikke funnet noe.

 

 

11-

Børresen, Christen,-korp.-Øs       

                                                   

Ikke funnet noe.

 

 

12-

Christophers., Giert,-sersi.-Øs        

                                                

Ikke funnet noe.

 

 

13-

Christophers., Daniel,-skred.-Øs          

                                            

Se skredder Daniel Christensen Arveschoug f. ca 1675 sin familie

 

Se Østre Porsgrunn i 1725

 

 

14-

Ellefsens, Amund,-ek-Ob tigger

 

Ikke funnet noe.

        

                                       

15 –

Eskildsen, Niels,-sjøm. g-Ob hus         

                                                

Se Nils Eskildsen f. ca 1646 sin familie

 

Se Østre Porsgrunn i 1712

 

 

16-

Evensen, Rolf,-arbm. g-Ob hus          

                                                     

Rolf Evensen f. omkring 1650 sin familie

 

Se Østre Porsgrunn i 1725

 

 

17-

Evensen, Gulbrand,--Øs      

 

Ikke funnet noe.

 

 

18-

Gulliksen, Kittel,-arbm. g- Øs gammel   

Kittil Gullichsen f. ca 1629 d. 1713

Gift 1. gang med Karen Giertsdatter f. omkring 1650 d. ca 1702

Gift 2. gang i Eidanger i 1702 med Lisbeth Knudsdatter f. ca 1667 d. 1746

 

Kittil Gullichsen og Karen Giertsdatter sine barn:

Karen Kittilsdatter f. ca 1672 d. 1729

 

Kittil Gullichsen og Lisbeth Knudsdatter sine barn:

Gunhild Kittilsdatter f. ca 1703 d. 1717

Karen Kittilsdatter f. ca 1704

 

Familieark                                 

 

 

19-

Haagensen, Johs.,-smed-Øs 

 

Johannes Haagensen f. omkring 1650

Gift med Birthe Smith f. ca 1657 d. 1744

 

Familieark                                                         

 

 

20-

Halvorsen, Anders,-husn.-Øs        

                                                         

Anders Halvorsen f. omkring 1675 sin familie

 

Se under hans far i Siljan i Eidanger

 

 

21-

Halvorsen, Hans,-skom. g-Ob lite hus

 

Ikke funnet noe.

 

 

22-

Hansen, Jens,-arbm. ug,-Øs 

 

Trolig Jens Hansen f. omkring 1675 

 

Familieark  

 

 

23-

Hansen, Peder,-ug-Ob  

 

Peder Hansen f. omkring 1670 

 

Se Østre Porsgrunn i 1712         

 

 

24-

Jensen, Gunder,--Ob  

 

Ikke funnet noe.

 

 

25-

Jensen, Knut,-smed-Øs  

 

Ikke funnet noe.

 

 

26-

Larsen, Størk,-rors,m.-Øs      

 

Ikke funnet noe.

 

 

 

27 –

Madsen, Jens,-vannf.-Øs fattig

 

Jens Madsen f. omkring 1670

 

Se under hans far i Brevik

 

 

28-

Mogensen, Niels,-arbm.-Øs 

 

Nils Mogensen f. ca 1666

 

Se Østre Porsgrunn i 1712-1725            

 

 

29-

Mortensen, Gunder,-arbm.-Øs gammel 

 

Ikke funnet noe.

 

 

30-

Mortensen, Tyge,-hugger-Bjt 

 

Tyge Mortensen f. omkring 1670

Gift i Eidanger i med Åse Pedersdatter f. omkring 1670

 

Familieark  

 

 

31-

Nirisen, Amund,-sjøm. g-Ob lite hus-skip

 

Anund Nirisen f. ca 1648 d. 1722

(1) Gift i Gjerpen i 1681 med Kirsten Nilsdatter f. ca 1659 d. 1706

(1) Gift i Eidanger i 1716 med Åse Sørensdatter f. ca 1677 d. 1728

 

Aund Nirisen og Kirsten Nilsdatter sine barn:

Berthe Anundsdatter f. 1684

Nils Anundsen f. 1688

Karen Anundsdatter f. 1690

Nils Anundsen f. 1695 d. 1696

Ingeborg Anundsdatter f. 1698

 

Familieark

 

 

32-

Ovesens, Arne,-ek-Ob fattig 

 

Ikke funnet noe.

 

 

33-

Ryg, Dorthe,-ek-Ob fattig

 

Ikke funnet noe.

 

 

34-

Sivertsen, Engel,-tømm., em-Ob   

 

Ikke funnet noe.

 

 

35-

Sivertsen, Laurits,-Øs syk

 

Ikke funnet noe.

 

 

36-

Svenske, Svend,-rørsm.-Øs 

 

Dette kan ha vært Svend Axelsen f. ca 1671

 

Se Bakke i Eidanger

 

 

37-

Sørensen, Torbj.-arbm.-os 

 

Dette kan ha vært Torbjørn Sørensen f. ca 1657

 

Se Bjørntvedt i Eidanger

 

 

38 –

Torjesen, Søren,-styrm. g-Ob 

Dette er trolig Søren Torgersen f. omkring 1660, sønn av Torger Børgensen f. omkring 1630.

 

Torger Børgensen f. omkring 1630

(1) Gift med sin 1. hustru

(2) Gift med Karen Amundsdatter f. omkring 1640 d. ca 1670

 

Torger Børgesen og hans første hustru sine barn:

Børge Torgersen f. omkring 1650

 

Torger Børgesen og Karen Amundsdatter sine barn:

Søren Torgersen f. omkring 1660

Helge Torgersdatter f. omkring 1660

Berit Torgersdatter f. omkring 1660

 

Familieark

 

 

39 –

Vigværing, Tollef,-Øs  

 

Ikke funnet noe.

 

 

 

Vestsiden

 

1-

Andersen, Isabel,-husnær. Ek

 

Ikke funnet noe.

 

 

2-

Christens. Corn.,-handm. G

 

Ikke funnet noe.

 

 

3-

Clausen, Jens,-sjøm. G

 

Jens Clausen Alvart f. ca 1672

Gift med Margrethe Svendsdatter f. ca 1673

 

Barn:

Margrethe Jensdatter Alvart f. ca 1699 d. 1734

Anne Jensdatter Alvart f. rundt 1700

Dorthe Jensdatter Alvart f. rundt 1700

Maren Jensdatter Alvart f. ca 1706 d. 1733

Svend Jensen Alvart f. 1707

Marthe Jensdatter Alvart f. 1711 d. 1741

 

Familieark

 

 

4-

Cornelius. Corn.,-sjøm.

 

Cornelius Cornelusen f. ca 1680

 

Se Østre Porsgrunn i 1712

 

 

5-

Eriksen, Hans,-arbm.

 

Trolig Hans Erichsen f. 1682

 

Se Østre Porsgrunn i 1712

 

 

6-

Eriksen, Anne,-ek-fattig

 

Anne Erichsdatter f. omkring 1645

 

Familieark

 

 

7-

Gisholt, Marie,-ek

 

Ikke funnet noe.

 

 

8-

Gisholt, Gulbr.,-skom.

Trolig Gulbrand Pedersen Kleiva f. omkring 1660

Han var bosatt i Solum og hadde ei Kari som kone. Finner blant faddere i Solum ”Karren Gulbrand Skomagers”.

Det er derfor trolig denne Gulbrand som nevnes her i 1701.

Se Solumslekt.org

 

9-

Gulbrands., Claus,--fattig

Ikke funnet noe.

 

10-

Guttorms., Halvor,-arbm.

Ikke funnet noe.

 

11-

Hansen, Erik,-soldat

Dette kan ha vært Erich Hansen f. ca 1659

Se Solumslekt.org

 

12-

Hansen, Gunvald,-hugger g-lite, hus

Dette kan ha vært Gunvald Hansen Åres f. omkring 1640

Se under hans sønn Hans Gunvaldsen f. omkring 1670

Se Østre Porsgrunn i 1712

 

13-

Hansen, Olaf,-hugger

Ikke funnet noe.

 

14-

Henriksen, Hans,-arbm.

Hans Henrichsen f. ca 1672

Se Østre Porsgrunn i 1712

 

15-

Isaksen, Jens,-arbm.

Jens Isachsen f. ca omkring 1660

Se familieark

 

16-

Iversen, Michel,-smed

Michel Iversen f. ca 1659 sin familie

Se Solumslekt.org

 

17-

Jensen, Asmund,-hugger

Åsmund Jensen f. omkring 1670 sin familie

Se Solumslekt.org

 

18-

Jensen, Hans,-arbm.

Hans Jensen Asher f. ca 1684 sin familie

Se Solumslekt.org

 

19-

Jensen, Kirsten,-ek-fattig

Ikke funnet noe.

 

20-

Johnsen, Christen,-arbm.

Ikke funnet noe.

 

21-

Johnsen, Lars,-arbm.

Ikke funnet noe.

 

22-

Johnsen, Niels

Ikke funnet noe.

 

23-

Knutsen, Karen,-ek

Ikke funnet noe.

 

24-

Larsen, Barbro,-ek-fattig

Ikke funnet noe.

 

25-

Larsen, Jens,-arbm.

Jens Larsen f. omkring 1640 sin familie

Se Solumslekt.org

 

26-

Larsen, Morten,-skom.

Ikke funnet noe.

 

27-

Nielsen, Arne,-hugger g

Ikke funnet noe.

 

28 –

Nielsen, Ellen,-ek-fattig

Ikke funnet noe.

 

29-

Nielsen, John,-hugger-fattig

Ikke funnet noe.

 

30-

Olsen, John,-laster g

Ikke funnet noe.

 

31-

Pedersen, Niels,-skred.

Det er skifte etter en Nils Pedersen skredder i Vestre Porsgrunn 06.11.1699?

 

32-

Rasmuss., Morten,-sjøm.

Morten Rasmussen f. omkring 1650 sin familie

Se Solumslekt.org

 

33-

Stenersen, Torj.,-hugger g-(sønn av nr. 7)

Ikke funnet noe.

 

34-

Svendsen, Niels,-arbm.-gammel

Ikke funnet noe.

 

35-

Tollefsen, Lisb.,-husm. ek-5 barn

Trolig Lisbet Kjeldsdatter Bjørntvet f. ca 1654 (Tollefsen/Tolfsen var hennes mann patronymikon)

Se Solumslekt.org

 

36 -

Torbjørns, Kjeld,--fattig

Ikke funnet noe.

 

37 -

Trosby, Mads,-arbm.

Mads Nilsen f. ca 1650

Familieark

 

 

 

Uvisst bosted (Øst- eller Vestsiden).

 

1-

Andersen, Knut

Ikke funnet

 

2-

Bjørnsen Stør, Tom, smed

Ikke funnet noe.

 

3-

Eriksen, Rolf, tømmerm.

Ikke funnet noe.

 

4-

Evensen, Rolf

Ikke funnet noe.

 

5-

Hansen, Morten,

Morten Hansen Skomaker f. ca 1646 sin familie

Se Solumslekt.org

 

6-

Jacob,-tømmerm. - smed 

Ikke funnet noe.

 

7-

Kaas, Morten,

Ikke funnet noe.

 

8-

Larsen, Bjørn,

Bjørn Larsen f. ca 1681 sin famlie

Se Solumslekt.org

 

9-

Larsen, Lars

Ikke funnet noe.

 

10-

Lars

Ikke funnet noe.

 

11-

Olsen, Tollef

Ikke funnet noe.

 

12-

Pedersen, Truls

Dette kan ha vært Truls Pedersen Skaven f. ca 1630

Se Solumslekt.org

 

13-

Stefensen, Lars

Det var skifte etter en Lars Steffensen i 1699?

Familieark

 

14 –

Tostensen, Christen

Christen Torstensen Molhaugen / Klyve f. ca 1671

Se Solumslekt.org

 

15-

Tostensen, Halvor

Ikke funnet noe.

 

 

 

 

 

B. Borgere og offentlige tjenestemenn.

 

1-

Andersens-Laurs--styrmanns enke, brygger for engelskmenn

Styrmand Lars Andersen f. omkring 1640 sin familie d. 1699

Se Brevik før 1701

 

2-

Arentzen-Anders-Tollbodøen-tolder, eier av Jønholt

Anders Arentsen f. 1660 sin familie

Jønholt i Eidanger

 

3-

Blyth-Ludvig Pedersen-Knarrdal-fhv. tiendeskriver, sageier, trelasthandel

Ludvig Blüdt f. omkring 1650

Se Solumslekt.org

 

4-

Borch-Hans Laursen-Tollbodøen-småhandel, kroholder

Hans Lausen Borch f. ca 1645 sin familie

Se Jønholt i Eidanger

 

5-

Buer-Gunder Solvesen-Osebakken-småhandel, smålast, bondehandel

Gunder Solvesen Buer f. ca 1672 sin familie

Se Solumslekt.org

 

6-

Helles-Rasmus Rasmussen-Vestsiden-småhandel

Rasmus Rasmussen Helletz f. ca 1671 sin familie

Se Solumslekt.org

 

7-

Herrestad-Rasmus Pedersen-Herre-suspendert foged 1693, sageier, trelasthandel

Rasmus Pedersen f. 1660 sin familie

Familieark

 

8-

Herrestad-Niels Pedersen-Herre-sag- og kverneier

Nils Pedersen, f. 1662 sin familie

Familieark

 

9-

Hickman-Tobias Mortensen-Vestsiden-havnefoged, konfiskasjonsdommer

Tobias Mortensen Hickmann f. omkring 1640 sin familie

Se Solumslekt.org

 

10-

Josten-Kirsten-Bjørntvet-sag- og gårdeier

Henrich Josten f. omkring 1630 sin familie

Se Bjørntvedt i Eidanger

 

11-

Malling-Rasmus Søfrensen-Østsiden-kjøpmann, kornskute på Danmark, smålast

Rasmus Sørensen Malling f. ca 1663

Se Østre Porsgrunn i 1712

 

12-

Neuspitzer-Johan Jacobsen-Vestsiden-tollbetjent

Johan Jacob Neuspitzer f. 1646 sin familie

Se Solumslekt.org

 

13-

Rasmussen-Jens-Vestsiden-tollbetjent og visitør

Jens Rasmussen Nyborg f. ca 1653 sin familie

Se Solumslekt.org

 

14-

Schurmann-Christian-Herre-sageier, trelasthandel

Christian Henrichsen Schurman f. ca 1642 sin familie

Familieark

 

15-

Weybye-Peder-Vestsiden-tollbetjent

Peder Weibye f. omkring 1650 sin familie

Se Solumslekt.org

 

16-

Utrecht-Lucas-Vestsiden-tollbetjent

TOLLERE GJENNOM 300 ÅR 1563 – 1886

Utrecht, Lucas. Tollbetjent i Porsgrunn, nevnt 1701

 

 

 

Jørn Olsen 2013

Kilde: Porsgrunn historie bind 1 - Tønnessen