| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN |      


 

 

 

Porsgrunns innbyggere 1701 (husstandenes hovedpersoner)

(Denne oversikten er hentet fra Porsgrunns historie b.1 - Tønnessen)

 

Forkortelser:

Bjt. =

Bjørntvet

em =

enkemann

sjøm. =

sjømann

Corn. =

Cornelius

g =

gift

skred. =

skredder

Gulbr. =

Gulbrand

handm. =

handelsmann

styrm. =

styrmann

Isabel.

Isabelle

husnær., husn. =

husnæring

tømm. =

tømmermann

Ob =

Osebakken

korp. =

korporal

ug =

ugift

Os =

Østsiden

sersj. =

sersjant

vannf. =

«vannformann»

ek =

enke

arbm. =

arbeidsmann

 

Ps. Jeg har ikke funnet orginalen så jeg har ikke kunnet sjekke om transkriberingen er rett. Det er noen flere i listen som døde litt før 1701. Mulig dette oversiktet da er fra litt før 1701?

 

En takk til Leif Biberg Kristensen som her har delt materiale med meg som han tidligere hadde på Solumslekt.

 

 

 

 

A. Strandsittere.

 

Østsiden                                                                                            

 

 

Nr.  -  Navn  -  Yrke  -  Anm.  -  Nr.  --  Yrke  -  Anm.

 

 

1-

Amundsen, Haagen,-sjøm. g-Ob lite hus    

 

Haagen Amundsen f. ca 1666 sin familie

 

Se Østre Porsgrunn 1712                   

 

 

2-

Andersen, Anders,-handm. g-Ob hus     

 

Trolig Anders Andersen f. omkring 1640 sin familie

 

Se Østre Porsgrunn 1725                   

 

 

3 –

Andersen, Erik,-styrm. g-Ob hus     

 

Margrethe Christensdatter f. ca 1650 d.1710

Gift 1. gang med Brynild Engelsen f. ca 1650 d. ca 1681                    

Gift 2. gang i Gjerpen i 1681 med Erik Andersen f. ca 1641 d. 1712

 

Margrethe Christensdatter og Erik Andersen sine barn:

1. Hans Erichsen f. 1682 d. før 1789

2. Christense Eriksdatter f. 1684 d. 1740

3. Anders Eriksen f. 1681

4. Anne Sibille Eriksdatter f. 1691

 

Familieark

 

          

4-

Andersen, Hans,--Ob      

                                                           

Ikke funnet noen

 

 

5 –

Andersen, Laurits,-arbm.-Øs   

  

Trolig Lars Andersen f. omkring 1675

 

Familieark

 

 

6 –

Andersen, Olaf,-tømm. g-Ob 

 

Ikke funnet noe.

 

 

7-

Andersen, Tore,-husn. g-Ob  

 

Trolig Tor Andersen f. ca 1655 sin familie

 

Se Østre Porsgrunn i 1725 

 

 

8-

Anstensen, Hans,-sjøm. g-Ob  

 

Ikke funnet noe.

      

                                       

9 –

Bakken, Søren,--Ob fattig       

                                                           

Ikke funnet noe.

 

 

10-

Børresen, Tommes,-arbm.-Øs      

                                                  

Ikke funnet noe.

 

 

11-

Børresen, Christen,-korp.-Øs       

                                                   

Ikke funnet noe.

 

 

12-

Christophers., Giert,-sersi.-Øs        

                                                

Ikke funnet noe.

 

 

13-

Christophers., Daniel,-skred.-Øs          

                                            

Se skredder Daniel Christensen Arveschoug f. ca 1675 sin familie

 

Se Østre Porsgrunn i 1725

 

 

14-

Ellefsens, Amund,-ek-Ob tigger

 

Ikke funnet noe.

        

                                       

15 –

Eskildsen, Niels,-sjøm. g-Ob hus         

                                                

Se Nils Eskildsen f. ca 1646 sin familie

 

Se Østre Porsgrunn i 1712

 

 

16-

Evensen, Rolf,-arbm. g-Ob hus          

                                                     

Rolf Evensen f. omkring 1650 sin familie

 

Se Østre Porsgrunn i 1725

 

 

17-

Evensen, Gulbrand,--Øs      

 

Ikke funnet noe.

 

 

18-

Gulliksen, Kittel,-arbm. g- Øs gammel 

 

Kittil Gullichsen f. ca 1629 d. 1713

Gift 1. gang med Karen Giertsdatter f. omkring 1650 d. ca 1702

Gift 2. gang i Eidanger i 1702 med Lisbeth Knudsdatter f. ca 1667 d. 1746

 

Kittil Gullichsen og Karen Giertsdatter sine barn:

1. Karen Kittilsdatter f. ca 1672 d. 1729

 

Kittil Gullichsen og Lisbeth Knudsdatter sine barn:

2. Gunhild Kittilsdatter f. ca 1703 d. 1717

3. Karen Kittilsdatter f. ca 1704

 

Familieark                                 

 

 

19-

Haagensen, Johs.,-smed-Øs 

 

Johannes Haagensen f. omkring 1650

Gift med Birthe Smith f. ca 1657 d. 1744

 

Familieark                                                         

 

 

20-

Halvorsen, Anders,-husn.-Øs        

                                                         

Anders Halvorsen f. omkring 1675 sin familie

 

Se under hans far i Siljan i Eidanger

 

 

21-

Halvorsen, Hans,-skom. g-Ob lite hus

 

Ikke funnet noe.

 

 

22-

Hansen, Jens,-arbm. ug,-Øs 

 

Trolig Jens Hansen f. omkring 1675 

 

Familieark  

 

 

23-

Hansen, Peder,-ug-Ob  

 

Peder Hansen f. omkring 1670 

 

Se Østre Porsgrunn i 1712         

 

 

24-

Jensen, Gunder,--Ob  

 

Ikke funnet noe.

 

 

25-

Jensen, Knut,-smed-Øs  

 

Ikke funnet noe.

 

 

26-

Larsen, Størk,-rors,m.-Øs      

 

Ikke funnet noe.

 

 

 

27 –

Madsen, Jens,-vannf.-Øs fattig

 

Jens Madsen f. omkring 1670

 

Se under hans far i Brevik

 

 

28-

Mogensen, Niels,-arbm.-Øs 

 

Nils Mogensen f. ca 1666

 

Se Østre Porsgrunn i 1712-1725            

 

 

29-

Mortensen, Gunder,-arbm.-Øs gammel 

 

Ikke funnet noe.

 

 

30-

Mortensen, Tyge,-hugger-Bjt 

 

Tyge Mortensen f. omkring 1670

Gift i Eidanger i med Åse Pedersdatter f. omkring 1670

 

Familieark  

 

 

31-

Nirisen, Amund,-sjøm. g-Ob lite hus-skip

 

Anund Nirisen f. ca 1648 d. 1722

(1) Gift i Gjerpen i 1681 med Kirsten Nilsdatter f. ca 1659 d. 1706

(1) Gift i Eidanger i 1716 med Åse Sørensdatter f. ca 1677 d. 1728

 

Aund Nirisen og Kirsten Nilsdatter sine barn:

1. Berthe Anundsdatter f. 1684

2. Nils Anundsen f. 1688

3. Karen Anundsdatter f. 1690

4. Nils Anundsen f. 1695 d. 1696

5. Ingeborg Anundsdatter f. 1698

 

Familieark

 

 

32-

Ovesens, Arne,-ek-Ob fattig 

 

Ikke funnet noe.

 

 

33-

Ryg, Dorthe,-ek-Ob fattig

 

Ikke funnet noe.

 

 

34-

Sivertsen, Engel,-tømm., em-Ob   

 

Ikke funnet noe.

 

 

35-

Sivertsen, Laurits,-Øs syk

 

Ikke funnet noe.

 

 

36-

Svenske, Svend,-rørsm.-Øs 

 

Dette kan ha vært Svend Axelsen f. ca 1671

 

Se Bakke i Eidanger

 

 

37-

Sørensen, Torbj.-arbm.-os 

 

Dette kan ha vært Torbjørn Sørensen f. ca 1657

 

Se Bjørntvedt i Eidanger

 

 

38 –

Torjesen, Søren,-styrm. g-Ob 

Dette er trolig Søren Torgersen f. omkring 1660, sønn av Torger Børgensen f. omkring 1630.

 

Torger Børgensen f. omkring 1630

(1) Gift med sin 1. hustru

(2) Gift med Karen Amundsdatter f. omkring 1640 d. ca 1670

 

Torger Børgesen og hans første hustru sine barn:

1. Børge Torgersen f. omkring 1650

 

Torger Børgesen og Karen Amundsdatter sine barn:

2. Søren Torgersen f. omkring 1660

3. Helge Torgersdatter f. omkring 1660

4. Berit Torgersdatter f. omkring 1660

 

Familieark

 

 

39 –

Vigværing, Tollef,-Øs  

 

Ikke funnet noe.

 

 

 

Vestsiden

 

1-

Andersen, Isabel,-husnær. Ek

 

Ikke funnet noe.

 

 

2-

Christens. Corn.,-handm. G

 

Ikke funnet noe.

 

 

3-

Clausen, Jens,-sjøm. G

 

Jens Clausen Alvart f. ca 1672

Gift med Margrethe Svendsdatter f. ca 1673

 

Barn:

1. Margrethe Jensdatter Alvart f. ca 1699 d. 1734

2. Anne Jensdatter Alvart f. rundt 1700

3. Dorthe Jensdatter Alvart f. rundt 1700

4. Maren Jensdatter Alvart f. ca 1706 d. 1733

5. Svend Jensen Alvart f. 1707

6. Marthe Jensdatter Alvart f. 1711 d. 1741

 

Familieark

 

 

4-

Cornelius. Corn.,-sjøm.

 

Cornelius Cornelusen f. ca 1680

 

Se Østre Porsgrunn i 1712

 

 

5-

Eriksen, Hans,-arbm.

 

Trolig Hans Erichsen f. 1682

 

Se Østre Porsgrunn i 1712

 

 

6-

Eriksen, Anne,-ek-fattig

 

Tollef Olsen f. ca 1640 d. 1695

Gift med Anne Erichsdatter f. omkring 1645

 

Barn:

1. Abelone Tollefsdatter f. ca 1669 d. 1748

 

Familieark

 

 

7-

Gisholt, Marie,-ek 

 

Ikke funnet noe.

 

 

8-

Gisholt, Gulbr.,-skom.

 

Ikke funnet noe.

 

 

9-

Gulbrands., Claus,--fattig

 

Ikke funnet noe.

 

 

10-

Guttorms., Halvor,-arbm.

 

Ikke funnet noe.

 

 

11-

Hansen, Erik,-soldat

 

Dette er trolig Erich Hansen f. ca 1659

 

Familieark

 

 

12-

Hansen, Gunvald,-hugger g-lite, hus

 

Gunvald Hansen f. ca 1653 d. 1720 

 

Barn:

1. Karen Gunvaldsdatter f. ca 1681 d. 1743

2. Hans Gunvaldsen f. ca 1683 d. 1716

3. Søren Gunvaldsen f. ca 1688 d. ca 1734

 

Familieark

 

 

13-

Hansen, Olaf,-hugger

 

Ikke funnet noe.

 

 

14-

Henriksen, Hans,-arbm.

 

Hans Henrichsen f. ca 1672

 

Se Østre Porsgrunn i 1712

 

 

15-

Isaksen, Jens,-arbm.

 

Jens Isachsen f. ca omkring 1660

 

Familieark

 

 

16-

Iversen, Michel,-sme

 

Michel Iversen f. ca 1659 

Gift med Anne Iversdatter f. ca 1670

 

Barn:

1. Iver Michelsen f. ca 1690 d. 1747

2. Berthe Michelsdatter f. ca 1700 d. 1757

3. Jacob Michelsen f. 1702

4. Christian Michelsen f. 1703 d. 1703

5. Anne Michelsdatter f. 1704

6. Anne Michelsdatter f. 1706 d. 1713

7. Anders Michelsen f. 1708

8. Karen Michelsdatter f. 1710 d. 1732

9. Else Michelsdatter d. 1712 d. 1712

10. Anne Margrete Michelsdatter f. 1713 d. 1730

 

Familieark

 

 

17-

Jensen, Asmund,-hugger

 

Aasmund Jensen f. omkring 1670 

Gift med Birthe Nilsdatter f. ca 1674 d. 1726

 

Barn:

1. Anne Aasmundsdatter f. ca 1695 d. 1742

2. Maren Aasmundsdatter f. ca 1700

3. Jens Aasmundsen f. 1702 d. 1752

4. Nils Aasmundsen f. 1706 d. 1741

 

Familieark

 

 

18-

Jensen, Hans,-arbm.

 

Ikke funnet noe.

 

 

19-

Jensen, Kirsten,-ek-fattig

Dette var nok enken etter Nils Jensen.

 

Nils Jensen f. ca 1647 d. 1701

Gift med Kirsten Svendsdatter f. ca 1655 d. 1738

 

Barn:

1. Svend Nilsen f. ca 1682 d. 1726

2. Jens Nilsen f. omkring 1685

3. Peder Nilsen f. omkring 1685

4. Ingeborg Nilsdatter f. ca 1691 d. 1766

 

Familieark

 

 

 

20-

Johnsen, Christen,-arbm.

 

Ikke funnet noe.

 

 

21-

Johnsen, Lars,-arbm.

 

Ikke funnet noe.

 

 

22-

Johnsen, Niels

 

Ikke funnet noe.

 

 

23-

Knutsen, Karen,-ek

 

Ikke funnet noe.

 

 

24-

Larsen, Barbro,-ek-fattig

 

Ikke funnet noe.

 

 

25-

Larsen, Jens,-arbm.

 

Jens Larsen f. omkring 1640 d. før 1712

Gift med Cathrine Hermansdatter f. omkring 1650 d. 1712

 

Barn:

1. Lars Jensen f. omkring 1670

2. Anne Jensdatter f. 1684 d. 1743

 

Familieark

 

 

26-

Larsen, Morten,-skom.

 

Ikke funnet noe.

 

 

27-

Nielsen, Arne,-hugger g

 

Ikke funnet noe.

 

 

28 –

Nielsen, Ellen,-ek-fattig

 

Ikke funnet noe.

 

 

29-

Nielsen, John,-hugger-fattig

 

Ikke funnet noe.

 

 

30-

Olsen, John,-laster g

 

Ikke funnet noe.

 

 

31-

Pedersen, Niels,-skred.

 

Nils Pedersen f. omkring 1650 d. ca 1699 

Gift med Else Jensdatter f. omkring 1650 d. etter 1699

 

Barn:

1. Lars Nilsen f. omkring 1680

2. Hans Nilsen f. omkring 1680

3. Mette Nilsdatter f. omkring 1680

4. Kari Nilsdatter f. omkring 1680

 

Familieark

 

 

32-

Rasmuss., Morten,-sjøm.

 

Morten Rasmussen f. omkring 1650 
Gift 1. gang med Anne Jensdatter f. omkring 1650 d. ca 1699
Gift 2. gang med Karen Nilsdatter f. omkring 1680 d. 1708

 

Morten Rasmussen og Anne Jensdatter sine barn:

1. Birthe Mortensdatter f. ca 1685 d. 1752

2. Rasmus Mortensen f. ca 1688 d. 1717

3. Jens Mortensen f. omkring 1690 d. 1731

 

Morten Rasmussen og Karen Nilsdatter sine barn:

4. Nils Mortensen f. ca 1697 d. 1742

5. Svend Mortensen f. 1702 d. 1705

6. Hans Mortensen f. 1704

 

Familieark

 

 

33-

Stenersen, Torj.,-hugger g-(sønn av nr. 7)

 

Ikke funnet noe.

 

 

34-

Svendsen, Niels,-arbm.-gammel

 

Ikke funnet noe.

 

 

35-

Tollefsen, Lisb.,-husm. ek-5 barn

 

Trolig Lisbet Kjeldsdatter Bjørntvet f. ca 1654 (Tollefsen/Tolfsen var hennes mann patronymikon)

 

Hans Tolfsen født ca 1650 død ca 1699 

Gift med Lisbeth Kjeldsdatter født ca 1654 død 1724

 

Barn:

1. Tolf Hansen f. omkring 1680 d. 1710

2. Liv Hansdatter f. ca 1683 d. 1714

3. Maren Hansdatter f. ca 1685 d. 1739

4. Marichen Hansdatter f. ca 1688 d. 1745

5. Gunhild Hansdatter f. ca 1690 d. 1717

 

Familieark

 

 

36 -

Torbjørns, Kjeld,--fattig

 

Ikke funnet noe.

 

 

37 -

Trosby, Mads,-arbm.

 

Mads Nilsen f. ca 1650

 

Barn:

1. Nils Madsen f. omkring 1680 d. 1739 

 

Familieark

 

 

 

Uvisst bosted (Øst- eller Vestsiden)

 

1-

Andersen, Knut

 

Ikke funnet

 

 

2-

Bjørnsen Stør, Tom, smed

 

Ikke funnet noe.

 

 

3-

Eriksen, Rolf, tømmerm.

 

Ikke funnet noe.

 

 

4-

Evensen, Rolf

 

Ikke funnet noe.

 

 

5-

Hansen, Morten,

 

Morten Hansen Skomaker f. ca 1646 

Gift i 1714 med Åse Villumsdatter f. ca 1670 d. 1747

 

Familieark

 

 

6-

Jacob,-tømmerm. - smed 

 

Ikke funnet noe.

 

 

7-

Kaas, Morten,

 

Ikke funnet noe.

 

 

8-

Larsen, Bjørn,

 

Bjørn Larsen f. ca 1681 d. 1741

 

Barn:

1. Anne Bjørnsdatter f. 1704 d. 1785

2. Petter Bjørnsen f. 1707

3. Ole Bjørnsen f. 1711

 

Familieark

 

 

9-

Larsen, Lars

 

Ikke funnet noe.

 

 

10-

Lars

 

Ikke funnet noe.

 

 

11-

Olsen, Tollef

 

Ikke funnet noe.

 

 

12-

Pedersen, Truls

 

Ikke funnet noe.

 

 

13-

Stefensen, Lars

 

Det var skifte etter en Lars Steffensen og hans kone i 1699?

 

Lars Steffensen f. omkring 1660 d. før 1699

Gift med Agata Olsdatter f. omkring 1660 d. før 1699

 

Barn:

1. Magnild Larsdatter f. omkring 1685

 

Familieark

 

 

14 –

Tostensen, Christen

 

Christen Torstensen Molhaugen /Klyve f. ca 1671 d. 1717

(1) Gift med Aslaug Kjeldsdatter f. omkring 1650 d. 1709

(2) Gift i 1710 med Inger Hansdatter f. ca 1672 d. 1727

 

Christen Torstensen og Inger Hansdatter sine barn:

1. Tomas Christensen f. 1712 d. 1715

2. Malene Christensdatter f. 1713 d. 1735

 

Familieark

 

 

15-

Tostensen, Halvor

 

Ikke funnet noe.

 

 

 

B. Borgere og offentlige tjenestemenn.

 

 

1-

Andersens-Laurs--styrmanns enke, brygger for engelskmenn

 

Styrmand Lars Andersen f. omkring 1640 sin familie d. 1699

 

Se Brevik før 1701

 

 

2-

Arentzen-Anders-Tollbodøen-tolder, eier av Jønholt

 

Anders Arentsen f. 1660 sin familie

 

Jønholt i Eidanger

 

 

3-

Blyth-Ludvig Pedersen-Knarrdal-fhv. tiendeskriver, sageier, trelasthandel

 

Ludvig Blüdt f. omkring 1660 d. 1712

Gift i 1715 med Anne Jensdatter f. ca 1664 d. 1728 

 

Familieark

 

 

4-

Borch-Hans Laursen-Tollbodøen-småhandel, kroholder

 

Hans Lausen Borch f. ca 1645 sin familie

 

Se Jønholt i Eidanger

 

 

5-

Buer-Gunder Solvesen-Osebakken-småhandel, smålast, bondehandel

 

Gunder Solvesen Buer f. ca 1672 d. 1740

(1) Gift i 1693 med Guri Tollefsdatter f. ca 1665 d. 1697

(2) Gift i 1699 med Rønnaug Svendsdatter f. ca 1670 d. 1709

(3) Gift i 1710 med Anne Jacobsdatter f. ca 1681 d. 1711

(4) Gift i 1715 med Anne Jensdatter Hals f. ca 1664 d. 1728

(5) Gift i 1729 med Marichen Hansdatter f. ca 1688 d. 1745

 

Familieark

 

 

6-

Helles-Rasmus Rasmussen-Vestsiden-småhandel

 

Rasmus Rasmussen Helletz f. ca 1671 d. 1715

(1) Gift med Anne Marie Ottosdatter von der Heide f. omkring 1675 d. ca 1701

(2) Gift i 1705 med Johanne Andersdatter f. omkring 1685 d. 1708

(3) Gift i 1710 med Margrethe Bergmann f. ca 1688

 

Trolig Rasmus Rasmussen Helletz barn med en av sine to siste koner:

1. Morten Rasmussen Helletz f. omkring 1710

 

Rasmus Rasmussen Helletz og Margrethe Bergmann sine barn:

2. Johanne Anne Maria Rasmusdatter f. 1712

3. Maren Rasmusdatter Bergmann f. 1714

 

Familieark

 

 

 

7-

Herrestad-Rasmus Pedersen-Herre-suspendert foged 1693, sageier, trelasthandel

 

Rasmus Pedersen f. 1660 d. 1724

Gift med Maria Sommer f. 1676 d. 1740

 

Barn:

1. Peder Rasmussen f. ca 1701

2. Inger Rasmusdatter f. ca 1702

3. Ellen Rasmusdatter f. 1703 d. 1779

4. Pernille Rasmusdatter f. 1705 d. 1775

5. Thomas Rasmussen f. 1706 d. 1766

6. Anders Rasmussen f. 1711

 

Familieark

 

 

8-

Herrestad-Niels Pedersen-Herre-sag- og kverneier

 

Nils Pedersen, f. 1662 d. 1738

(1) Gift med Kirsten Pedersdatter Braad f. ca 1670 d. 1717

(2) Gift med Anna Munch f. omkring 1670.

 

Familieark

 

 

9-

Hickman-Tobias Mortensen-Vestsiden-havnefoged, konfiskasjonsdommer

 

Tobias Mortensen Hickmann f. ca 1625 d. 1694

Gift med Anne Nilsdatter f. omkring 1625

 

Barn:

1. Ove Daniel Tobiassen Hickmann f. ca 1657 d. 1713

2. Anne Tobiasdatter Hichmann f. ca 1663 d. 1693

3. Tobias Tobiassen Hickmann f. omkring 1670

4. Martinus Tobiassen Hickmann f. omkring 1670

 

Familieark

 

 

10-

Josten-Kirsten-Bjørntvet-sag- og gårdeier

 

Henrich Josten f. omkring 1630 sin familie

 

Se Bjørntvedt i Eidanger

 

 

11-

Malling-Rasmus Søfrensen-Østsiden-kjøpmann, kornskute på Danmark, smålast

 

Rasmus Sørensen Malling f. ca 1663

 

Se Østre Porsgrunn i 1712

 

 

12-

Neuspitzer-Johan Jacobsen-Vestsiden-tollbetjent

 

Johan Jacob Neuspitzer f. 1646 

(1) Gift med Sophie Cronborg f. omkring 1650 d. ca 1700

(2) Gift med Margrete Barnholt f. 1676 d. 1736

 

Johan Jacob Neuspitzer og Sophie Cronborg sine barn:

1. Fredrich Neuspitzer f. ca 1678

2. Charlotte Amalie Neuspitzer f. ca 1680 d. 1734

3. Johan Henrich Neuspitzer f. ca 1685

4. Christian Neuspitzer f. ca 1686

5. Johan Jørgen Neuspitzer f. ca 1688

6. Adolf Neuspitzer f. ca 1695

 

Johan Jacob Neuspitzer og Margrete Barnholt sine barn:

7. Sophie Margrete Neuspitzer f. 1702

8. Marcus Neuspitzer f. 1705

 

Familieark

 

 

13-

Rasmussen-Jens-Vestsiden-tollbetjent og visitør

 

Jens Rasmussen Nyborg f. ca 1653 d. 1716 

Gift med Anne Cathrine Johansdatter f. omkring 1640

 

Barn:

1. Magdalene Jensdatter Nyborg f. omkring 1680 d. ca 1723

2. Rasmus Jensen Nyborg f. omkring 1685

 

Familieark

 

 

14-

Schurmann-Christian-Herre-sageier, trelasthandel

 

Christian Henrichsen Schurman f. ca 1642 d. 1706

(1) Gift med Inger Isachsdatter Groll f. omkring 1630 d. ca 1694 

(2) Gift med Margrete Pedersdatter Baad f. 1676 d. ca 1724

 

Christen Henriksen Schurman og Inger Isachsdatter Groll sine barn:

1. Inger Christiansdatter Schurmann f. ca 1675

 

Christen Henriksen Schurman og Margrete Pedersdatter Baad sine barn:

2. Inger Margrethe Christiansdatter Schurmand f. ca 1697 d. 1752

3. Aase Lisbet Christiansdatter Schurman f. ca 1698 d. 1731

4. Pernille Christiansdatter Schurmand  f. ca 1700

5. Anne Cathrine Christiansdatter Schurmand f. ca 1701

 

Familieark

 

 

15-

Weybye-Peder-Vestsiden-tollbetjent

 

Peder Weibye f. omkring 1650 f. 1707

Gift med Karen Pedersdatter Baad f. ca 1681 d. 1759

 

Barn:

(1) Peder Pedersen Weibye f. 1703

(2) Johannes Pedersen Weibye f. 1705

 

Familieark

 

 

16-

Utrecht-Lucas-Vestsiden-tollbetjent

 

TOLLERE GJENNOM 300 ÅR 1563 – 1886

Utrecht, Lucas. Tollbetjent i Porsgrunn, nevnt 1701

 

 

 

Jørn Olsen 2013

Kilde: Porsgrunn historie bind 1 - Tønnessen