| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN |       


 

 

Østre Porsgrunn før 1701

 

 

 

Landkommisjonen i 1661 for Porsgrunn

(Dette er de første sikre opptegnelser av skatteytere/befolkning i Porsgrunn. Østre Porgsrunn nevnes med 26 hus og vestre med 12.)

 

Se Tønnesen bind 1, side 120

 

 

Videre følger en oversikt over skatteytere i 1683

 

Se F.C.Knudsen: Eidanger-Porsgrund, side 13

 

 

 

NB! Som det fremgår av dette er det alt for lite kilder fra denne tiden til å kunne plassere mange inn i en familiekontekst. Her vik jeg også sette inn andre familier nevnt før 1701. JO

 

 En takk til Leif Biberg Kristensen som her har delt materiale med meg som han tidligere hadde på Solumslekt.

 

 

 

Skatteytere i 1661

 

På den østre side:

 

1.

Arne Reorsen; 10 rd.;

 

ukjent

 

 

2.

Torgier Børgesen ; 40 rd.

 

Se Østre Porsgrunn 1701

 

 

3.

Offuen Dyresen; 8 rd.;

 

ukjent

 

 

4.

Peder Mogensen ; 20 rd.

 

ukjent

 

 

5.

Aslou Knudsens; 10 rd.;

 

ukjent

 

 

6.

Christopher Laursen ; 10 rd.

 

ukjent

 

 

7.

Jens Jørgensen; 3 rd.;

 

ukjent

 

 

8.

Hans Grønlie ; 6 rd.

 

ukjent

 

 

9.

Peder Henrichsen; 40 rd.; 

 

Peder Henrichsen f. omkring 1610

 

Barn:

 

1. Lars Pedersen f. 1644

 

Familieark

 

 

10.

Mallene ; 5 rd.

 

ukjent

 

 

11.

Hans Oelsen; 10 rd.;

 

ukjent

 

 

12.

Niels Grønlie ; 6 rd.

 

ukjent

 

 

13.

Thygge Aasmundsen; 15 rd.;

 

ukjent

 

 

14.

Bentt Jensen ; 10 rd.

 

ukjent

 

 

15.

Peder Steensen; 10 rd.;

 

ukjent

 

 

16.

Siffuer Olsen ; 10 rd.

 

ukjent

 

 

17.

Sigri Suendtszdatter; 12 rd.;

 

Siri Svendsdatter gift med Tollef Nilsen?

 

Se Søndre Tveten

 

 

18.

øren ... (uleselig) ; 30 rd.

 

ukjent

 

 

19.

Halffuer Simensen; 10 rd.;

 

ukjent

 

 

20.

Maren (uleselig ettern.) ; 30 rd.

 

ukjent

 

 

21.

Hans Nielsen; 4 rd.;

 

ukjent

 

 

22.

Thommes Clausen ; 40 rd.

 

Se Jonholt Søndre

 

 

23.

Børge Laursen; 15 rd.;

 

ukjent

 

 

24.

Anders Gutormsen ; 8 rd.

 

ukjent

 

 

25.

Jens Børgesen; 12 rd.;

 

ukjent

 

 

26.

Peder Helgesen ; 8 rd.

 

ukjent

 

 

På den vestre side:

 

Joen Grødvigen (udøktig); 4 rd.;

Jens Pedersen ; 20 rd.

Simen Jensen (i like måte); 4 rd.;

Niels Olsen ; 12 rd.

Hans Thoersen; 15 rd.;

Jens Thommesen ; 150 rd.

Anders Svenningsen; 15 rd.;

Oluf på Børsen ; 50 rd.

Peder Thommesen; 400 rd.;

Giert Meidell ; 180 rd.

Peder Hansen; 20 rd.;

Peder Hoffue ; 25 rd.

 

 

 

Noen skatteytere i 1683

 

1.

Henrich Jostens enke, Bjørntvedt.

 

Se Bjørntvedt i Eidanger

 

 

2.

Christian Schurmann, trælasthandler

 

Se Østre Porsgrunn i 1701

 

 

3.

Gjert Meidell, do.

 

Gjert Meidel f. ca 1606 d. ca 1696

Gift med Ellen Christophersdatter Stockmann f. ca 1610 d. ca 1663

 

Barn:

1. Gjert Meidel f. ca 1657 d. ca 1717

2. Christopher Meidel f. omkring 1660 d. ca 1715

3. Anne Sophie Meidel f. omkring 1660

 

Familieark

 

 

4.

Søren Thorstensen.

 

ukjent

 

 

5.

Niels Pillegaard, tolder.

 

TOLLERE GJENNOM 300 ÅR 1563-1886

Pihlgaard, Niels Ovesen. Toller i Porsgrunn 22. juni, tiltrådt 1. sept. 1678. Død før 10. mars 1685 i embedet.

 

Nils Ovesen Philgaard f. omkring 1640 d. 1685

Gift i 1679 med Anna Adeler f. ca 1661.

 

Familieark

 

 

6.

Torben Erichsen, skibsmaaler.

 

ukjent

 

 

7.

Erich Erichsen, controlleur.

 

TOLLERE GJENNOM 300 ÅR 1563-1886

Eriksen, Erik, født ca. 1642. Kontrollør i Porsgrunn 23. des. 1680, senere (fra 1683?) i Langesund. Efterfølger utnevnt 12. juni 1686. Død 1689 i Porsgrunn.

 

Erik Eriksen f. ca 1642 d. 1689

Gift med Lisbeth Jacobsdatter Rundkøbing f. ca 1659 d. 1724

 

Barn:

1. Sara Erichsdatter Grønvold f. ca 1684 d. 1741

 

Familieark

 

 

 

8.

Tygge Hofgaard, ober-betjent.

 

TOLLERE GJENNOM 300 ÅR 1563-1886

Hofgaard, Thyge. Adjungert tollbetjent i Porsgrunn 16. sept. 1678, overtollbetjent sammesteds, nevnt 1683 og 1685.

 

 

 

9.

Peder Arnesen, toldbetjent.

 

TOLLERE GJENNOM 300 ÅR 1563-1886

Arntsen, Peder. Tollbetjent og visitør i Porsgrunn, ansatt 9. april 1681, senere i Christiania.

 

 

 

10.

Aksel Olsen, do.

 

Se Brevik

 

 

 

11.

Hans Lauersen Borch, inquisiteur.

 

Se Jønholt i Eidanger

 

 

 

12.

Thobias Mortensen, havnefoged.

 

ukjent

 

 

 

Andre nevnt før 1701

 

 

 

Hercules Weyer f. omkring 1670

(1) Gift 1692 med Annechen Clausdatter,f. 1674 

(2) Gift 1699 med Christine Eilevsdatter f. omkring 1670

 

Hercules Weyer og Annechen Clausdatter sine barn:

Anne Dorte Herculesdatter Weyer f. ca 1673 d. 1717

Margrethe Herculesdatter Weyer f. ca 1681 d. 1757

Nils Herculesen Weyer f. ca 1696 d. 1746

 

Familieark

 

 

 

 

 

 

 

Jørn Olsen 2013