| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814

 


  

Tormodsrød – Gnr. 2

 

Se Tormodsrød før 1814

 

 

 

Tormodsrød var i 1814 eid av Ole Jonsen Sølland.

 

 

 

I 1838 var det tre løpenummer på Tormodsrød.

 

Matrikkelen 1838
Thormodsrød matrikkelnr. 156 (gammelt matrikkelnummer 157)
Løpenummer 484 - Thormodsrød - skyld 1 hud 10 skinn - oppsitter John Olsen
Løpenummer 485 - Thormodsrød - skyld 11 skinn - oppsitter Jacob Nilsen
Løpenummer 486 - Pladsen Thormodsrødsaasen - Fossum jernverk

 

 

Jon Olsen var sønn av Ole Jonsen Sølland overtok i 1837 som eier av 1 hud 8 skind (løpenummer 484(a) - Bnr.1) i Tormodsrød i 1837. Tormodsrød var et bruk frem Nils Jonsen sin del ble utskilt i 1876 og gitt Bnr.2. Tormodsrød Bnr.1 og Bnr.2 ble drevet som et bruk frem til 1929 da Oskar Tormodsrød kjøpte Bnr.1 og bosatt seg der. Bnr.2 ble nå drevet videre alene.

 

 

Tormodrød Bnr.1 - Løpenummer 484 (Løpenummer 484a da den ble delt i 1876):

Skjøte fra Nils Johnsen gift med Ole Johnsen enke, Anne Halvorsdatter til denne Ole Johnsens eneste og myndige arving som odel og aaseteenkens sønn John Olsen paa 1 hud 8 skind i Tormodsrød. Tingl. 01.03.1837

Utløsningskjøte paa John Olsen paa 1 hud 8 skind (løpenummer 484a - Bnr.1) i Tormodsrød. Tingl. 01.03.1837

Skyldelingsforretning avholdt 16. juni 1876, hvorved Nils Johnsens andel er utskilt og gitt (Tormodsrød) Bnr.2 (løpenummer 484b). Tingl. 01.07.1876

Skjøte fra Ole Johnsen til Ole Johansen Hogstad paa Tormodsrød løpenummer 484a - Bnr.1 for kr. 5200. Tingl. 02.08.1878

Hjemmelsdokument paa skifte efter Anne Helvig Johannesdatter, slutt 22.08.1888, hvorefter Tormodsrød Bnr.1 for løsningsumm kr. 3500 er utlagt stervboenkemannen Ole Johansen til eiendom. Tingl. 13.09.1888

Skifteskjøte på Tormodsrød Bnr.1 fra skifteforvalteren i dødsboet efter Ole Johansen Tormodsrød og hustru Inger Marie til Oskar Olsen Tormodsrød for kr. 10200, hvorav for løsøre kr. 1280. osv. Tingl. 14.05.1929

 

Tormodsrød Bnr.2 - Løpenummer 484b (Utskilt fra løpenummer 484 i 1876):

Skyldelingsforretning avholdt 16. juni 1876, hvorved Nils Johnsens andel er utskilt og gitt Bnr.2 (løpenummer 484b). Tingl. 01.07.1876

Skjøte på Tormodsrød Bnr.2 fra Nils Johnsen til Nils Olsen for kr. 2000. Tingl. 19.03.1877

Skyldelingsforretning avholdt på Tormodsrød Bnr.2 den 12. okt 1889, hvorved Nils Olsen utskilte Tormodsrød/Solli Bnr.5. Tingl. 01.03.1890

Gjensidig testementet mellom egtefellene Nils Olsen og Karen Johnsdatter. Tingl. 20.06.1891

Skjøte på Tormodsrød Bnr.2 fra enken Karen Johnsdatter til F W Treschow for kr. 5600. Tingl. 20.06.1891

Skjøte på Tormodsrød Bnr.2 fra F W Treschow til Ole Johansen for kr. 4500 m.m. Tingl. 24.02.1899

Skifteskjøte på Tormodsrød Bnr.2 fra skifteforvalteren i dødsboet efter Ole Johansen Tormodsrød og hustru Inger Marie til Einar Olsen Tormodsrød for kr. 10200, hvorav for løsøre kr. 1280 m.m. Tingl. 14.01.1929

Skyldelingsforretning avholdt på Tormodsrød Bnr.2 den 25.05.1937, hvorved Einar Olsen utskilte Tormodsrød/Skaustad Bnr.7.

 

 

 

Manntall for Tormodsrød

 

 

 

(Med plassene Granli Bnr.1 (etter 1929)Rønningen Bnr.3, Kaasene Bnr.4Solli Bnr.5Tormodsrød/skog Bnr.6Skaustad Bnr.7 og husmannsplassene LøkkaRustad)

 

Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier bare informasjon og gården og ev. eiere.

 

 

 

 

Tormodsrød Bnr.1 og Bnr.2 ble nå drevet som et bruk frem til 1929. 

 

 

Tormodsrød Bnr.1 (Løpenummer 484 - Løpenummer 484a da den ble delt i 1876) - (Senere adresse: Rustadveien 211)

Tormodsrød Bnr.2 (Løpenummer 484b) - (Senere adresse: Rustadveien 233)

 

 

 

Bosatt her fra 1832 til 1870

 

Jon Olsen f. 1807 fra Sølland giftet seg i Gjerpen i 1832 med Karen Olsdatter f. 1808 fra Flittig i Gjerpen. De ble bosatt på Tormodsrød i Siljan og nevnes der som selveiere. De bodde der med sønnen Ole og hans familie i 1865. Jon døde der i 1870. Karen flyttet som enke til Gjerpen og døde på Venstøp i 1891.

 

Barn:

Anne Helvig Jonsdatter f. 1833 d. 1861

Ole Jonsen f. 1837 d. 1878

Marie Jonsdatter f. 1841 d. 1877

Ingeborg Jonsdatter f. 1844 d. 1909

Halvor Jonsen f. 1846 d. 1853

Nils Jonsen f. 1850 d. 1900

Karen Jonsdatter f. 1852

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1868 til 1878.

 

Ole Jonsen f. 1837 var sønn av overnevnte Jon Olsen. Ole nevnes i 1865 sammen med sine foreldre på Tormodsrød. Han giftet seg i 1866 med Anne Olsdatter f. 1840 fra Sølland. De døpte et barn bosatt på Sølland før de flyttet til Tormodsrød ca 1868. Ole overtok der driften av gården. Hans far døde i 1870. Anne døde på Tormodsrød i 1876 og Ole i 1878.

 

Barn:

Ole Olsen f. 1866 d. 1867

Karen Marie Olsdatter f. 1868 d. 1926

Kirsten Andrine Olsdatter f. 1870

Hans Jacob Olsen f. 1872 d. 1875

Ole Olsen f. 1875 d. 1876

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1873 til 1877

 

Nils Jonsen f. 1850 var sønn av overnevnte Jon Olsen. Han og hans bror Ole overtok deres foreldres del, 1 hud 8 skinn, i Tormodsrød fra deres mor i 1873. Nils giftet seg i Gjerpen i 1875 med Andrea Halvorsdatter f. 1849 fra Tufte i Gjerpen. De nevnes på Tormodsrød i 1875 og døpte et barn bosatt der i 1876. Ved en skyldeling i 1876 ble Nils sin del utskilt og gitt Bnr.2. Nils solgte denne parten i 1877 til Nils Olsen som hadde giftet seg med hans søster. Nils og Andrea flyttet og døpte et barn i Gjerpen før de kom til Bakkane i Siljan.

 

Se Bakkane u/Torsholt

 

 

  

Bosatt her fra 1877 til 1889 (Karen til 1892)

 

Nils Olsen f. 1845 fra Kiste giftet seg i 1874 med Karen Jonsdatter f. 1852. Hun var datter av Jon Olsen Tormodsrød. Nils Olsen kjøpte i 1877 Tormodsrød Gnr.2 Bnr.2 av sin kones bror, Nils Jonsen. Nils Olsen døde på Tormodsrød i 1889.  Enken Karen Jonsdatter solgte i 1891 Gnr.2 Bnr.2 til Treschow i 1889. Hun flyttet fra Siljan i 1892. Nils og Karen fikk ingen barn.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1878 til 1928

 

Ole Johansen f. 1856 fra Hogstad giftet seg 1. gang i 1878 med Anne Helvig Johannesdatter f. 1877 fra Sølverød. Ole kjøpte Tormodsrød Gnr.2 Bnr.1 av Ole Jonsen i 1878. Ole og Anne Helvig ble bosatt på Tormodsrød og Anne Helvig døde der i 1780. Ole giftet seg 2. gang i 1888 med Inger Marie Ingebretsdatter f. 1867 fra Rød u/Sølland. Ole kjøpte i 1899 Tormodrød Gnr.2 Bnr.2, uten skogen, av Treschow. Trescow hadde kjøpt den av enken etter Nils Olsen i 1889. Ole satt da med både Bnr.1 og Bnr.2 på Tormodsrød og Treschow eide en skogspart. Ole fikk i 1901 et uekte barn med Karen Andrine Abrahamsdatter f. 1876 fra Sølverød. Inger Marie døde på Tormodsrød i 1922. Ole døde der i 1928.

 

Ole Johannesen og Anne Helvig Johannesdatter sine barn:

Anne Marie Olsdatter f. 1878

 

Ole Johannesen og Inger Marie Ingebretsdatter sine barn:

Johan Edvard Olsen f. 1889 d. 1911

Gunda Karoline Tormodsrød f. 1891

Jacob Tormodsrød f. 1893 d. 1976

Paula Erika Tormodsrød f. 1895

Nelia Tormodsrød f. 1898 d. 1975

Oskar Tormodsrød f. 1900 d. 1995

Einar Tormodsrød f. 1902 d. 1974

Klara Tormodsrød f. 1904 d. 1997

Anne Tormodsrød f. 1907 d. 1998

Valborg Johanna Tormodsrød f. 1911 d. 1951

 

Ole Johannesen og Karen Andrine Abrahamsdatter sitt uekte barn:

Abraham Rønningen f. 1901 d. 1986

 

Familieark

 

 

I 1929 kjøpte Oskar Tormodsrød Bnr.1 og bosatt seg der. Dette bruket ble Granli Gnr.2 Bnr.1

 

 

Tormodsrød Bnr.2 drives videre som et bruk.

 

 

Bosatt her fra 1932

 

Einar Tormodsrød f. 1902 var sønn av overnevnte Ole Johannesen Tormodsrød. Einar giftet seg i 1932 med Hanna Kvisla f. 1909. Han overtok Bnr.2 på Tormodrød. Hanna døde der i 1989.

 

Barn:

Ole Petter Tormodsrød f. 1933

Anne Marie Tormodsrød f. 1938

Johan Tormodsrød f. 1941

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1966

 

Johan Tormodsrød f. 1941 var sønn av overnevnte Einar Tormodsrød. Johan ble gift med Marit Ekornrød f. 1941. Han overtok gården Tormodsrød Bnr.2 i 1966.

 

Se under hans far

 

 

 

 

Andre som nevnes på Tormodsrød:

 

 

 

Nevnt her i 1854

 

Skoleholder Nils Rollefsen f. 1818 og Karen Andersdatter f. 1828 giftet seg i Siljan i 1853. I 1854 døpte de et barn bosatt på Tormodsrød.

 

Se Holte

 

 

 

Nevnt her i 1885

 

Berte Olsdatter f. 1849 var bosatt på Tormodsrød da hun i 1885 fikk et uekte barn med Peder Johannesen f. 1862 fra Sølverød.

 

Se under hennes far Ole Jacobsen Hogstad

 

 

 

Nevnt her i 1912

 

Søren Tørrisen f. 1883 giftet seg i Tinn med Rønnaug Olsdatter f. 1886. De døpte og gravla et barn i Siljan i 1912 bosatt på Tormodsrød.

 

Barn:

Oskar Tørrisen f. 1912 d. 1912

 

Familieark