| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORMODSRØD ETTER 1814

 


 

 

Ole Jonsen f. 1837 og Anne Olsdatter f. 1840 sin familie.

 

 

 

Ole Jonsen,[1] født 30.07.1837 i Tormodsrød Siljan TE.,[2] døpt 13.08.1837 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 10.10.1852 i Siljan kirke TE.,[3] død 24.08.1878 i Tormodsrød Siljan TE.,[4] gravlagt 30.08.1878 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Jon Olsen og Karen Olsdatter på Tormodsrød.

 

Ole nevnes i 1865 sammen med sine foreldre på Tormodsrød. Det står der at han hjalp sin far med bruken av gården.

 

Ole giftet seg i 1866. Han kone kom fra Sølland og de døpte et barn bosatt på Sølland før de flyttet til Tormodsrød i 1868.

 

Han overtok nok der driften av gården. Hans far døde i 1870.

 

Hans mor overdro som enke i 1873 sin eierdel, 1 hud 8 skinn, i Tormodsrød til sønnene Ole og Nils Jonsen:

Skjøte fra John Olsens enke, Karen Olsdatter, til sønnene Ole og Nils Johnsen, paa hver sin halvdel av løpenummer 484 og løsøre for 650 rdl. Tingl. 01.03.1873

 

Siljan 1875 - Thormodsrød løpenummer 484

Ole Johnsen f. 1837 – husfader- selveier

Anne Olsdatter f. 1840 – kone

Karen Marie f. 1868 – datter

Kirsten Andrine f. 1870 – datter

Ole f. 1870 – sønn

Karen Olsdatter f. 1808 i Gjerpen – husfaderens moder – enke - forsørges av sønnen

Ingeborg Torjusdatter f. 1851 i Sande – tjenestepike - ugift

I en skyldelingsforretning i 1876 ble hans bror, Nils Jonsen, sin del av Tormodsrød løpenummer 484 og gitt løpenummer 484b:

Skyldelingsforretning avholdt 16. juni 1876, hvorved Nils Johnsens andel er utskilt og gitt løpenummer 484b. Tingl. 01.07.1876

 

Ole solgte i 1878 Tormodsrød løpenummer 484a til Ole Johannesen Hogstad:

Skjøte fra Ole Johnsen til Ole Johansen Hogstad paa Tormodsrød løpenummer 484a  for kr. 5200. Tingl. 02.08.1878

 

Ole døde på Tormodsrød i 1878.

 

 

Gift 18.06.1866 i Siljan kirke TE., med Anne Olsdatter,[5] født 05.03.1840 i Sølland Siljan TE.,[6] (datter av Ole Aslaksen og Karen Kristine Nilsdatter), døpt 22.03.1840 i Siljan kirke TE.,6 konfirmert 25.06.1854 i Siljan kirke TE.,[7] død 20.10.1876 i Tormodsrød Siljan TE.,[8] gravlagt 29.10.1876 i Siljan kirkegård TE.8

 

Anne:

Hun kom fra Sølland.

 

Anne døde på Tormodsrød i 1876.

 

 

 

I.    Ole Olsen, født 29.08.1866 i Sølland Siljan TE.,[9] døpt 02.12.1866 i Siljan kirke TE.,9 død 10.05.1867 i Sølland Siljan TE.,[10] gravlagt 15.05.1867 i Siljan kirkegård TE.10

 

 

 

II.   Karen Marie Olsdatter,[11] født 03.07.1868 i Tormodsrød Siljan TE.,[12],[13] døpt 02.08.1868 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 14.10.1883 i Siljan kirke TE.,[14] død 26.10.1926 i Rød u/Sølland Siljan TE.,[15],13 gravlagt 03.11.1926 i Siljan kirkegård TE.

      

      

       Gift 06.11.1888 i Siljan kirke TE.,[16] med Jacob Knutsen, født 29.12.1862 i Rød Siljan TE.,[17] (sønn av Knut Olsen og Maria Larsdatter), døpt 25.01.1863 i Siljan kirke TE.,17 konfirmert 04.10.1877 i Siljan kirke TE.,[18] død 25.05.1949.13

      

       Se Vestby u/Sølland

      

 

 

III. Kirsten Andrine Olsdatter,[19] født 12.09.1870 i Tormodsrød Siljan TE.,[20] døpt 23.10.1870 i Siljan kirke TE.,20 konfirmert 04.10.1885 i Siljan kirke TE.[21]

      

       De giftet seg i 1889 og reiste samme året til Amerika.

 

      

       Gift 26.06.1889 i Siljan kirke TE.,16 med Matias Olsen,19 født 04.06.1863 i Stranda u/Austad Siljan TE.,[22] (sønn av Ole Andersen og Marte Kirstine Andersdatter), døpt 30.08.1863 i Siljan kirke TE.,22 konfirmert 06.10.1878 i Siljan kirke TE.[23]

      

      

 

IV. Hans Jacob Olsen, født 22.08.1872 i Tormodsrød Siljan TE.,[24] døpt 22.09.1872, død 12.04.1875 i Tormodsrød Siljan TE.,8 gravlagt 18.04.1875 i Siljan kirkegård TE.8

 

 

 

V.   Ole Olsen, født 09.01.1875 i Tormodsrød Siljan TE.,[25] døpt 07.03.1875, død 28.03.1876 i Tormodsrød Siljan TE.,8 gravlagt 02.04.1876 i Siljan kirkegård TE.8

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 562.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 16.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 169.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 242.

[5]  Siljan bygdebok. side 534.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 22.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 172.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 240.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 79.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 234.

[11]  Siljan bygdebok. side 535 og 562.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 82.

[13]  Siljan kirkegård.

[14]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 113.

[15]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 143.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 190.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 68.

[18]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 101.

[19]  Siljan bygdebok. side 364 og 562.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 15.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 146.

[22]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 70.

[23]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 131.

[24]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 18.

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 22.