| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE NORDRE

 


 

 

Colbjørn Olsen f. omkring 1680

 

 

Colbjørn Olsen, født omkring 1680.1

 

Colbjørn nevnes på Kiste Nordre i 1711 som bruker av hele gården med kvinne, 2 barn, 2 tjenestepiker og en tjenestedreng.

 

Jeg er usikkert hvem som var hans far og hvem han var gift med. Det var flere Ole som var brukere på Kiste Nordre før han. En dem kan ha vært hans far.

 

Ole Colbjørnsen Tormodsrød hadde en sønn Colbjørn Olsen i ca 1650 i 1664?

 

Det er jo stor mulighet for at det er han som nevnes i skifte etter Johannes Andersen på Søntvedt i 1700?:

Bror Ole Andersen død,

barn: a) Anders Olsen. b). Tollef Olsen. c) Colbiørn Olsen. d) Tor Olsen. e) Kisten Olsd.

 

Bakken mener han var gift med Ingeborg Halvorsdatter. Dette har jeg ikke funnet noen kilde på. Knud Olsen Kiste Nordre ble gift med enken Ingeborg Halvorsdatter. Dette var nok ikke enken etter Colbjørn Olsen, for som vi ser under her var hun fadder i 1714 bosatt på Kiste Nordre. Colbjørn Olsen nevnes i samme dåp som fadder bosatt på Gurholt. (Dersom da dette var denne Colbjørn Olsen?)

 

Det nevnes en Colbjørn Olsen Gurholt som fadder i Siljan i 1714 og 1716. Kan han ha flyttet dit? Det nevnes også en i 1721?

 

07.10.1714 - Siljan                

Olle Olsen Nordre Kiiste og Kristi Nirisdatter - Lauridtz                                       

Faddere: baaren af Karen Svendsdatter S. Kiste, assist: Ingeborg Hovaldsdatter N. Kiste, mandfaddere: Thomas Olsen Røe, Niels Svendsen Suurdahlen, Kolbiørn Olsen Guurholt

08.03.1716 - Siljan

Peder Halvorsen Serckland og Maren Torsdatter - Hans                                                  

Faddere: baaren af Lispet Ingebretsdatter Tosholt, assist: Mette Povelsdatter Guurholt, mandfaddere: Joen Madsen Søeland, Jacob Michelsen Tosholt, Kolbiørn Olsen Guurholt.

 

09.03.1721 - Siljan

Niels Joensen Søeland og Hellie Olsdatter - Inger

Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Solfverød, Kirsten Nielsdatter Issland, Birthe Joensdatter Søeland, mandfaddere: Michel Sigursen Søeland, Kolbiørn Olsen.

 

En Colbjørn Olsen som var soldat fra Siljan trolovet seg i Gjerpen i 1717 men Else Jensdatter. Hun var datter av Jens Povelsen på Åskverna under Ås i Gjerpen.

 

Trol. i Gjerpen krk. 1/1-1717.

Colbiørn Olssøn Soldat fra Slemdal og Else Jensdatter.

Caut: Per Bø og Per Møller.