| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØRBØ ETTER 1814

 


 

 

Solve Øverbø f. 1891 og Berte Sofie Kristiansen f. 1891 sin familie.

 

 

 

Solve Øverbø, født 22.10.1891 i Øverbø Siljan TE.,[1] døpt 27.12.1891 i Siljan kirke TE.,1 konfirmert 30.09.1906 i Siljan kirke TE.,[2] død 28.12.1968 i Sørbø Siljan TE.,[3] gravlagt 04.01.1969 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Ole Petter Solvesen og Andrine Gunelia Nilsdatter på Øverbø.

 

Øverbø/Sørbø Bnr.42 ble i 1924 utskilt fra Øverbø Bnr.4 og ble solgt fra Petter Solvesen Øverbø til sønnen Solve Øverbø i 1927:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.4 i 1924, tinglyst 29.11.1924, hvorved utskilt Øverbø/Sandbrekkene skogstue Bnr.41 til F W Treschow, Øverbø/Sørbø Bnr. 42 til Solve P Øverbø, Øverbø/skog Bnr.43 til eieren.

Skjøte på Øverbø/Sørbø Bnr.42 og Gnr. 18 Bnr. 2 fra Petter S Øverbø til Solve P Øverbø for kr. 5500, hvorav for løsøre kr. 1500. Datert 02.05.1927, tinglyst 18.05.1927.

 

Hans far solgte i 1927 Sørbø Bnr.2 med flere bruk til Solve:

Skjøte på Sørbø Bnr.2 m.m. fra Petter S Øverbø til Solve P Øverbø for kr. 5500, hvorav for løsøre kr. 1500. Datert 02.05.1927, tingl. 18.05.1927

 

Øverbø/Skog Bnr.43 ble utskilt fra Øverbø Bnr.4 i 1924 og solgt i 1931, sammen med flere bruk, fra Petter Solvesen Øverbø og hustru Gunelia til sønnene Solve og Hans Øverbø:

Skjøte på Øverbø/Skog Bnr.43 med flere bruk fra Petter S Øverbø og hustru Gunelia til sønnene Solve og Hans Øverbø for kr. 35 200. Datert 31.08.1931, tinglyst 04.09.1931.

 

Hans far og mor solgte i 1932, blant annet, Høiseth Bnr.27 til Solve og hans bror Hans.

Skjøte fra Petter S Øverbø og hans hustru Gunelia til sønnene Solve Øverbø og Hans Øverbø på Bnr.27 m.m. for kr. 35 200. Tinglyst 04.09.1931

 

Solve og Hans Øverbø skilte i 1931 ut og solgte Kjønaasen Bnr.42 fra Høiset Bnr.27 til deres fars bror Nils Olaf Øverbø:

Skylldelingsforetning på Bnr.27 avh. 28.11.1931 og tingl. 21.12.1931, hvorved til Olav Øverbø Høiset er utskilt Kjønaasen Bnr.42

Skjøte på Kjønaasen Bnr.42 fra Hans Øverbø og Solve Øverbø med hustru Berthe til Olav Øverbø - Høiseth og hustru Agnes for kr. 1000. Tinglyst 08.01.1932

 

Solve Øverbø og Hans Øverbø solgte i 1932 Høiseth Bnr.27 til Johan Skilbred:

Skjøte på Bnr.27 fra Solve Øverbø og Hans Øverbø med hustru Bertha til Johan Skilbred for kr. 7500. Tinglyst 11.11.1932

 

Øverbø/Granlund Bnr.50 ble i 1936 utskilt fra Øverbø/Skog Bnr.43 og solgt fra Hans og Solve Øverbø til Albert Kiste:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Skog Bnr.43 avholdt den 30.04.1936, hvorved er utskilt Øverbø/Granlund Bnr.50.

Skjøte på Øverbø/Granlund Bnr.52 fra Hans Øverbø f. 08.12.1897 og Solve Øverbø 22.10.1891 til Albert Kiste f. 1897 for kr. 200. Datert 13.01.1937.

 

Øverbø/Skog Bnr.43 ble i 1939 solgt fra Solve til sin bror Hans Øverbø:

Skjøte på Øverbø/Skog Bnr.43 fra Solve Øverbø f. 22.10.1891 til Hans Øverbø f. 18.12.1897 for kr. 12 000. Datert 18.12.1939.

 

Øverbø/Geiteskattås Bnr.54 ble i 1941 makeskiftet fra Treschow til Solve Øverbø:

Makeskifte fra F W Treschow til Solve Øverbø på Øverbø/Geiteskatås Bnr.54. Datert 08.02.1941.  

 

Øverbø/Øverbø skog Bnr.55 ble i 1938 utskilt fra Øverbø/Skog Bnr.43 og ble  i 1941 makeskiftet fra Solve og Hans Øverbø til Treschow:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Skog Bnr.43 avholdt den 25.11.1938, hvorved til godseier F M Treschow er utskilt Øverbø/Skog Bnr.55.

Makeskifteskjøte, hvorved Solve og Hans Øverbø (begge over 21 år) overdrar til godseier F M Treschow Øverbø/Øverbø skog Bnr.55. Datert 08.02.1941.  

 

Øverbø/Øverbøjordet-skog Bnr.58 ble i 1939 utskilt fra Øverbø/Skog Bnr.43 og solgt fra Hans Øverbø til Solve Øverbø:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Skog Bnr.43 avholdt den 26.05.1939, hvorved er utskilt halvparten av Øverbø/Skog Bnr.43 kaldt Øverbø/Øverbøjordet skog Bnr.58.

Skjøte på Øverbø/Øverbøjordet-skog Bnr.58 fra Hans Øverbø f. 18.12.1897 til Solve Øverbø f. 22.10.1891 for kr. 12000. Datert 18.12.1939.

 

Øverbø/Sæteråshytta Bnr.62 ble i 1944 utskilt fra Øverbø/Øverbøjordet-skog Bnr.58 og solgt fra Solve Øverbø til Disp. Erling A Kystad:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Øverbøjordet-skog Bnr.58 den 04.09.1944, hvorved til E A Kystad, Oslo ble utskilt Øverbø/Sæteråshytta Bnr. 62.

Skjøte på Øverbø/Sæteråshytta Bnr.62 fra Solve Øverbø f. 22.10.1891 til Disp. Erling A Kystad f. 28.11.1912 for kr. 900 med div bestemmelser som forkjøpsrett til selger osv. Datert 03.08.1945.

 

Solve eide og brukte i 1950 Sørbø Bnr.2. (Ifølge Norske gårdsbruk drev han da Sørbø Bnr.2 sammen med Øverbø Gnr.19 Bnr.42 og 58.)

 

Solve døde på Sørbø i 1969. Sønnesønnen Svein Solve Øverbø overtok Sørbø Bnr.2 etter han.

 

 

Gift 03.12.1919 i Larvik prestekontor.,[4],[5] med Berta Sofie Kristiansen,[6] født 06.09.1891 i Smukkestad Lardal VE.,[7] (datter av Borger Kristian Hansen og Anne Gurine Jacobsdatter), døpt 15.11.1891 i Svarstad kirke VE.,7 konfirmert 01.10.1905 i Siljan kirke TE.,2 død 1982 i Siljan TE., gravlagt 22.01.1982 i Siljan kirkegård TE.

 

Berta Sofie:

Hun var født i Lardal, men hennes foreldre kom til Vierød u/Gonsholt i Siljan. Berte Sofie døde i 1982.

 

 

 

I.    Ole Petter Øverbø,[8] født 14.02.1920 i Øverbø Siljan TE.,[9] døpt 11.04.1920 i Siljan kirke TE., død 01.02.2010 i Siljan sykehjem Siljan TE., gravlagt 05.02.2010 i Siljan kirkegård TE.

      

 

       Gift 1947, med Anna Borghild Sibylla Kiste,[10] født 05.03.1919 i Kiste Siljan TE.,[11] (datter av Arne Arnesen og Johanne Marie Bernhardsdatter), døpt 08.06.1919 i Siljan kirke TE., død 30.03.2004 i Sørbø Siljan TE.,3 gravlagt 07.04.2004 i Siljan kirkegård TE.

      

       Anna:

       I kirkeboken står det at hun var født 5.3.1919, men på sangheftet fra hennes begravelse står det 15.3.1919. Her er det da feilskriving et sted.

      

 

       Barn:

 

        A.    Svein Solve Øverbø,8 født 1947 i Sørbø Siljan TE.[12]

              

               Han overtok Sørbø Bnr.2 etter sin farfar i 1969.

              

 

               Gift 1977,12 med Karen Kristine Helgerud,[13] født 1955 i Grorud øvre Siljan TE. (datter av Håkon Helgerud og Ruth Ingrid Konstanse Grinlia).

              

 

 

II.   Inger Marie Øverbø,8 født 16.02.1925 i Sørbø Siljan TE.,[14] døpt 26.04.1925 i Siljan kirke TE., død 1967 i Tjølling VE., gravlagt 10.10.1967 i Tjølling kirkegård VE.

      

 

       Gift 01.04.1950 i Siljan kirke TE.,[15] med Odd Amund Østbye, født 09.02.1923 i Onsøy Fredrikstad ØF.15

      

 

 

III. Bjørg Øverbø,8 født 20.01.1927 i Sørbø Siljan TE.,[16] døpt 31.07.1927 i Siljan kirke TE.

      

 

       Gift 1955, med Arne Kjølnes, født 04.05.1922 i Hagen Siljan TE.,[17] (sønn av Anders Hansen og Ingeborg Arnesdatter), døpt 09.07.1922 i Siljan kirke TE., død 03.04.1997 i Siljan TE.,3 gravlagt 09.04.1997 i Siljan kirkegård TE.

      

 

       Barn:

 

        A.    Arnhild Kjølnes,8 født i Siljan TE.

 

 

 

 

 [1]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 68.

[2]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 117.

[3]  Siljan kirkegård.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 115.

[5]  Presteattester i Siljan 1900-1970. side 161.

[6]  Siljan bygdebok. side 94 og 350.

[7]  Lardal Svarstad ministerialbok 1881-1911. side 46.

[8]  Siljan bygdebok. side 350.

[9]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 39.

[10]  Siljan bygdebok. side 88.

[11]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 36.

[12]  Norske Gårdsbruk (2002)

[13]  Siljan bygdebok. side 615.

[14]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 56.

[15]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 39.

[16]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 67.

[17]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 47.