| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KLØVERØD ETTER 1814

 


 

 

Siul Isaksen f. 1827 og Maren Pedersdatter f. 1829 sin familie.

 

 

 

Siul Isaksen,[1] født 19.01.1827 i Hagen u/Øverbø Siljan TE.,[2] døpt 28.01.1827 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 31.07.1842 i Siljan kirke TE.,[3] død 13.03.1895 i Kløverød Siljan TE.,[4] gravlagt 21.03.1895 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Isak Jacobsen og Margit Siulsdatter på Hagen u/Øverbø.

 

Han reiste til Amerika i 1846 ifølge utflyttingslistene i kirkeboken. Han må ha kommet tilbake, for han giftet seg i Siljan i 1857. Han bodde da på Kreppe i Gjerpen.

 

De ble bosatt på Kreppa og nevnes der som selveiere i 1865.

 

De kom til Siljan og døpte barn bosatt på Kløverød fra 1870 og nevnes der i 1875.

 

Siljan 1875 - Kløverød løpenummer 510

Sigurd Isaksen f. 1828 - husfader – leilending

Maren Pedersdatter f. 1829 – kone

Maren Elisabeth f. 1860 i Gjerpen – datter

Jacob f. 1863 i Gjerpen – sønn

Anne f. 1866 i Gjerpen – datter

Peder f. 1870 – sønn

Isak f. 1874 – sønn

 

Treschow skilte i 1891 ut skogen fra Kløverød. Innmarken ble delt i Kløverød Søndre Bnr.4 og Kløverød (Nordre) Bnr.1. Siul kjøpte Kløverød Søndre Bnr.4 i 1893 og familien ble selveiere:

Skylldelingforetning avholt, (Kløverød) Bnr.4 og (Skogen) Bnr.5 utskilt fra Bnr.1. (tingl.11.09.1891)

Skjøte fra Treschow til Sigurd Isaksen på Kløverød Søndre Bnr.4 for 5000 kr. (tingl. 04.04.1893)

 

Siul døde på Kløverød i 1895.

 

 

Gift 12.10.1857 i Siljan kirke TE., med Maren Pedersdatter, født 19.09.1829 i Tveiten u/Gurholt Siljan TE.,[5] (datter av Peder Findsen og Lisbet Borgersdatter), døpt 27.09.1829 i Siljan kirke TE.,5 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.[6]

 

Maren:

Hun kom fra Tveitan u/Gurholt. Hennes fars bror, Ander Findsen, hadde hatt Kløverød før dem.

 

Hun solgte i 1896 Kløverød Søndre Bnr.4 til sønnen Jacob:

Skjøte fra Sigurd Isaksen enke til Jacob Sigurdsen Kløverød på Kløverød Søndre Bnr.4 for 6000 kr. (tingl. 15.08.1896)

                                            

 

 

I.    Jacob Siulsen, født 03.07.1858 i Kreppa Gjerpen TE.,[7] død 30.06.1863 i Kreppa Gjerpen TE.7

 

 

 

II.   Maren Elisabeth Siulsdatter,[8] født 08.11.1860 i Kreppa Gjerpen TE.,[9] døpt 30.12.1860 i Gjerpen kirke TE.,9 konfirmert 07.10.1877 i Siljan kirke TE.[10]

 

 

 

III. Jacob Siulsen,8 født 19.06.1863 i Kreppa Gjerpen TE.,[11] døpt 18.10.1863 i Gjerpen kirke TE.,11 konfirmert 06.10.1878 i Siljan kirke TE.[12]

      

       Han ble konfirmert i Siljan i 1878. Han flyttet til Gjerpen i 1888 og giftet seg der samme året. Han ble skrevet som Sigurdsen. De var bosatt i Duestien Skien i 1891.

      

       Han kjøpte i 1896 Kløverød Søndre Bnr.4 av sin mor:

       Skjøte fra Sigurd Isaksen enke til Jacob Sigurdsen Kløverød på Kløverød Søndre Bnr.4 for 6000 kr. (tingl. 15.08.1896)

      

       Han solgte gården året etter, i 1897:

       Skjøte fra Jacob Sigurdsen Kløverød til Edvard Ellefsen Grorød på Kløverød Søndre Bnr.4 for 7000 kr. (tingl. 15.02.1897)

 

      

       Gift 04.11.1888 i Gjerpen TE.,[13] med Karen Helene Knudsdatter, født 25.02.1862 på Løberg Gjerpen TE.,13 (datter av Knut Jørgensen og Helvig Halvorsdatter).

 

       Karen Helene:

       Hennes mor Helvig Halvorsdatter var født på Kåsene u/Sølland i 1817 som datter av Halvor Pedersen og Ingeborg Jonsdatter.

 

 

 

IV. Dorthea Siulsdatter, født 1864 i Kreppa Gjerpen TE.7

 

 

 

V.   Anne Siulsdatter, født 28.11.1865 i Kreppa Gjerpen TE., døpt 11.03.1866 i Gjerpen kirke TE.,13 konfirmert 10.10.1880 i Siljan kirke TE.13

      

       Hun flyttet til Gjerpen i 1890 og giftet seg der. Hun ble skrevet som Sigurdsdatter.

 

      

       Gift 25.04.1890 i Gjerpen kirke TE.,[14] med Peder Olsen, født 21.09.1867 i Gurholt Siljan TE.,[15] (datter av Ole Pedersen og Anne Larsdatter), døpt 20.10.1867 i Siljan kirke TE.,16 konfirmert 08.10.1882 i Siljan kirke TE.[16]

 

 

 

VI. Peder Siulsen,8 født 05.04.1870 i Kløverød Siljan TE.,[17] døpt 15.05.1870 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 04.10.1885 i Siljan kirke TE.,[18] død 29.05.1891 i Kløverød Siljan TE.,[19] gravlagt 05.06.1891 i Siljan kirkegård TE.17

 

 

 

VII. Isak Siulsen,8 født 17.03.1874 i Kløverød Siljan TE.,[20] døpt 17.05.1874 i Siljan kirke TE.,18 konfirmert 30.09.1888 i Siljan kirke TE.,[21] død 19.03.1896 i Kløverød Siljan TE.,[22] gravlagt 26.03.1896 i Siljan kirkegård TE.4

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Skien.

[2]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 78.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 158.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 258.

[5]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 83.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 161.

[7]  Gamle Gjerpen.

[8]  Siljan bygdebok. side 502.

[9]  Gjerpen ministerialbok 1857-1871. side 103.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 130.

[11]  Gjerpen ministerialbok 1857-1871. side 33.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 131.

[13]  Gamle Gjerpen.

[14]  Gamle Gjerpen.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 81.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 139.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 15.

[18]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 145.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 254.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 21.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 151.

[22]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 181.