| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE NORDRE

 


 

 

 

Ole Isachsen f. 1766 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Ingeborg Christensdatter f. 1757, 2 gang med Kirsti Aslesdatter f. 1767 og 3. gang med Anne Olsdatter f. ca 1777.

 

 

 

Ole Isachsen, født 1766 på Kiste i Siljan,[1] døpt 13.04.1766 i Siljan kirke,1 konfirmert 01.06.1783 i Siljan kirke,[2] død 27.04.1836 på Haukelien u/Oklungen i Eidanger,[3] gravlagt 06.05.1836 i Eidanger.[4]

Han var sønn av Isach Andersen og Else Olsdatter på Kiste Nordre.

 

Han giftet seg i 1789.

 

Trol. 19/7-1789 i Sillien. Copul. 30/8-1789.

Uk. Ole Isacs. Kiste og P. Ingebor Christensd. Kiste.

Caut: Isav Kløwerød og Jan Anders. Smed.

 

De fikk et barn sammen før de giftet seg. Dette barnet ble født på Austad. Etter at de giftet seg ble de bosatt på Kiste Nordre.

 

Ole giftet seg 2. gang i 1797. Han nevnes da som skolemester.

 

Trol. 9/4-1797 i Sillien. Copul. 3/9-1797.

Enkem. Ole Isachsøn, Skolemester, og P. Kirsten Aslesd. Surdalen.

Caut: Jacob Andersøn Gurholt og Niels Danielsøn Kiste.

 

Han giftet seg 3. gang i 1800.

 

Copul. 1/3-1800 i Sillien.

Enkemand Ole Isachsen Kiste og P. Anna Olsd.

Caut: Niels Pedersen Kiste og Jon Bents. Gonsholt.

 

Ole bodde fortsatt på Kiste Nordre i 1801. Han nevnes da som inderst/leieboer hos hans far.

 

Finner han på Kiste Nordre i 1801:

Ole Isachsen m 3die ægteskab Mand Inderste 36 (alder)

Anne Olsdatter k 1ste ægteskab Kone 24 (alder)

Isach Olsen m Hans børn 12 (alder)

Else Olsdatter k Hans børn 8 (alder)

Ingebor Olsdatter k Begges datter 1 (alder)

 

Han overtok Haukelien u/Oklungen i Eidanger etter at Even Larsen døde i 1812.

 

Ole døde der i 1836.

 

 

(1) Gift 30.08.1789 i Siljan kirke,[5] med Ingeborg Christensdatter, født 1757 på Neset i Siljan,[6] (datter av Christen Gundersen og Kirsten Larsdatter), døpt 08.05.1757 i Siljan kirke,6 død 1795 på Kiste i Siljan,[7] gravlagt 12.04.1795 på Siljan kirkegård.7

 

Ingeborg:

Hun kom fra Neset.

 

Ingeborg døde på Kiste Nordre i 1795.

 

Gravlagt som "Ingebor Christensd. Kiste 38 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 185b

Skifte 31. oktober 1795 paa gaarden nordre Kiiste i Slemdal Annex

Ingeborg Christensdatter, død - Enkemand Ole Isachsen

Barn:

1. Isak Olsen 6 aar

2. Christen Olsen ½ aar

3. Else Olsdatter 4 aar.

 

 

(2) Gift 03.09.1797 i Siljan kirke,5 med Kirsti Aslesdatter, født 1767 på Gurholt i Siljan,[8] (datter av Asle Bjørnsen og Karen Arnesdatter), døpt 29.03.1767 i Siljan kirke,8 konfirmert 04.07.1784 i Siljan kirke,2 død 1798 på Kiste i Siljan,[9] gravlagt 09.12.1798 på Siljan kirkegård.9

 

Kirsti:

Hun kom fra Sortedal da hun giftet seg.

 

Hun døde i barselseng på Kiste Nordre i 1798.

 

Gravlagt som "Kirsten Aslesdatter Kiste 29 aar hendes dødfødte Drengebarn".

 

 

(3) Gift 01.03.1800 i Siljan kirke,5 med Anne Olsdatter, født ca 1777,[10] død 10.01.1833 på Haukelien u/Oklungen i Eidanger,3 gravlagt 20.01.1833 i Eidanger.[11]

 

Anne:

Hun døde på Haukelien u/Oklungen i 1833.

 

 

 

 

I.    Isach Olsen, (sønn av Ole Isachsen og Ingeborg Christensdatter) født 1789 på Austad i Siljan,[12] døpt 05.04.1789 i Eidanger kirke.12

      

       Ingebor Christensdtr., uægte Isac NB! paa Ouestad

       Faddere: 1. Giertru Christensdtr. ved Værket 2. Maria Ericsdtr. Ouen 3. Jan Andersen ved Værket 4. Arne Halvorsen ibid 5. Peder Sørensen Moholt.

       Barne-fader blev Ole Isacsen Kiste

       (Det er skrevet Eidanger ikke Siljan.)     

      

 

 

II.   Else Olsdatter, (datter av Ole Isachsen og Ingeborg Christensdatter) født 1791 på Kiste i Siljan,[13] døpt 01.01.1792 i Siljan kirke,13 død 1802 på Kiste i Siljan,[14] gravlagt 14.03.1802 på Siljan kirkegård.14

      

       Ole Isachsen Kiste og k. Ingebor Christensdtr. - Else

       Faddere. 1. Ingebor Simonsdtr. Ouestad 2. Maria Isacsdtr. Kiste 3. Nils Danielsen ibid 4. Abraham Isacsen ibid 5. Ole Arvesen Ouestad.

      

       Gravlagt som "Else Olsd. Kiste 10 aar".

      

      

 

III. Christen Olsen, (sønn av Ole Isachsen og Ingeborg Christensdatter) født 1795 på Kiste i Siljan,[15] døpt 02.04.1795 i Siljan kirke,15 konfirmert 25.03.1810 i Siljan kirke.[16]

      

       Ole Isacsen Kiste og k. Ingebor Christensdtr., hiemmedøbte - Christen

       Faddere: 1. Maren Olsdtr. Ouestad 2. Anne Isacsdtr. Kiste 3. Isac ibid 3. Isac Isacsen ibid 5. Ole Serkland.

       Merknad: Død (Dette gjelder mora siden anmerkningen er ført i rubrikken for introdusert.)

      

       Bosatt hos Jon Aslesen på Søndre Kiste i 1801 som "Christen Olsen, Fostersøn, 6 år".

      

       Konfirmert som "Christen Olsen Kiste 16".

 

       Han giftet seg i 1827.

      

       Siljan - viet 1/1-1827

       Uk. Christen Olsen Surdalen, 34. Tjenestedreng.

       Tjenestepige Boel Nilsd. Kiste, 32.

       Forl: Gullik og Kresten Præstegaarden.

 

       De døpte barn bosatt på Finsrud u/Austad i 1827 og 1828. De bodde da hos hans kones søster, Karen Nilsdatter, og hennes mann.

 

      

       Gift 01.01.1827 i Siljan kirke, med Boel Nilsdatter, født 1799 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan,[17] (datter av Nils Olsen og Gunil Paulsdatter), døpt 05.05.1799 i Siljan kirke,17 konfirmert 23.03.1817 i Siljan kirke.[18]

      

       Boel:

       Hun kom fra Teiet u/Kiste Søndre.

 

 

       Barn:

 

        A.    NN Christensdatter, født 12.02.1827 på Finsrud u/Austad i Siljan, død 12.02.1827 på Finsrud u/Austad i Siljan, gravlagt 18.02.1827 på Siljan kirkegård.[19]

 

 

        B.    Jacob Christensen, født 14.07.1828 på Finsrud u/Austad i Siljan, døpt 27.07.1828 på Siljan kirke.[20]

 

 

 

IV.  NN Olsen, (sønn av Ole Isachsen og Kirsti Aslesdatter) født 1798 på Kiste i Siljan, død 1798 på Kiste i Siljan,9 gravlagt 09.12.1798 på Siljan kirkegård.9

      

       Gravlagt sammen med sin mor som "hendes dødfødte Drengebarn".

      

      

 

V.   Ingeborg Olsdatter, (datter av Ole Isachsen og Anne Olsdatter) født 1799 på Kiste i Siljan,[21] døpt 08.12.1799 i Siljan kirke,19 død 1813 på Kiste i Siljan,[22] gravlagt 11.04.1813 på Siljan kirkegård.20

      

       forlovet folk Ole Isachsen Kiste og Anna Olsdatter - Ingeborg

       Faddere: Gunild Povelsdatter Tejet, Maren Helgesdatter Ouestad, Lars Knudsen Høyset, Arne Kiste, Henrich Nielsen Ouestad.

      

       Gravlagt som "Ingeborg Olsd. Kiste 13 aar".

      

      

 

VI. Karen Kirstine Olsdatter, (datter av Ole Isachsen og Anne Olsdatter) født 1802 på Kiste i Siljan,[23] døpt 31.10.1802 i Siljan kirke,21 død 1804 på Kiste i Siljan,[24] gravlagt 29.07.1804 på Siljan kirkegård.22

      

       Ole Isachsen Kiste og Anne Olsdatter - Karen Kirstine

       Faddere: Inger Olsdtr. Kiste, Berthe Olsdtr. ibid, John Bentsen Gonsholt, Anders Jacobsen ibid, Nils Michelsen ibid.

      

       Gravlagt som "Karen Olsd. Kiste 2 aar".

 

      

      

VII. Ole Olsen, (sønn av Ole Isachsen og Anne Olsdatter) født 1804 på Kiste i Siljan,[25] døpt 21.10.1804 i Siljan kirke.23

      

       Ole Isachsen Kiste og Anne Olsdatter - Ole

       Faddere: Inger Olsdtr. Kiste, Ingebor Olsdtr. Ouestad, Nils Pedersen Kiste, Henrich Nilsen ibid, Peder Olsen ibid.

      

       Ole bodde på Lien u/Oklungen i Eidanger da han giftet seg 1. gang i Hedrum i 1829.

      

       Hedrum, trolovet 28. Nov. 1828, vielse 21. Feb. 1829:

       - Ungk. Ole Olsen, Lien, Plads under Oklungen i Eidanger, 25 aar.

       - Pigen Sibille Biønnæs, gl. 32 aar.

       Forlovere: Søren Olsen Biønnæs, ..?.. Rosenberg.

      

       De døpte barn bosatt i Eidanger i 1829 og 1831 uten av det stod noe stedsnavn. De døpte så barn bosatt på Haukelien u/Oklungen i Eidanger i 1833 og 1836 og så døpte de et i Eidanger bosatt på Årholt i 1841. På Haukelien bodde de da hos Ole sin far som døde der i 1836.

 

       Ole ble enkemann i 1844.

      

       Han stod som enkemann da han giftet seg med enken Dorthe Andersdatter i Eidanger i 1849. Hans far står da som Ole Isaksen Kiste. Ole og Dorthe bodde begge på Christensmyr da de giftet seg.        

      

       De bodde som husmenn på Øster under Kjendalen.

 

       Ole sin datter fra 1. ekteskap, Kirsten Marie f. 1833, bodde på hos sin far på Kjendalen da hun giftet seg i 1857. Vi ser hennes far nevnt som Ole Olsen Kjendalen.

      

       Eidanger - viet 29.5.1857

       Ungk. Hans Jacob Larsen Rørtangen, 22, far: Lars Johannesen Rørtangen og

       Pige Kirsten Marie Olsdatter Kjendalen, 23,5, far: Ole Olsen Kjendalen

       Forlovere: Rasmus Isaksen, Knud Larsen Røra.

 

 

       (1) Gift 21.02.1829 i Hedrum,[26],[27] med Sibille Olsdatter, født 1795 på Bjønnes i Hedrum,24 (datter av Ole Sørensen og Maria Larsdatter), døpt 25.10.1795 i Hedrum,[28] død 06.12.1844 i Årholt u/Prestegården i Eidanger, gravlagt 15.12.1844 på Eidanger kirkegård.[29]

      

       Sibille:

       Faddere: Knud Bakkes Hustrue, Gunhild Sørensdatter Bonnegolt, Lars Biønnes, Svend? Hustoft, Even Sørensen Biønnes.

      

       Hennes bror, Søren Olsen Bjønnes, var trolover da hun giftet seg i 1829.

 

       Hun døde på Årholt u/Prestegården i Eidanger i 1844.

 

      

       (2) Gift 10.08.1849 i Eidanger kirke,[30] med Dorthe Andersdatter, født 1803 på Kjendal eiet i Eidanger,[31] (datter av Anders Olsen og Inger Halvorsdatter), døpt 13.02.1803 i Eidanger kirke,21 død 1867.25

      

       Dorthe:

       Anders Olsen Kiendal Eyet og Inger Halvorsdatter - Dorthe

       Faddere: Joran Jacobsdtr. Kiendalen, Anne Olsdtr. ibid, Ole Stenersen ibid, Peder Andersen ibid, Germund Jonsen ibid, Knud Olsen ibid.

      

       Hun kom fra "Pladsen" (Kjendalsplassen) da hun giftet seg og ble bosatt på Halvorsrønningen under Ragnhildrød i Kvelde med sin første mann, Ole Isaksen.

 

       

      

VIII. Kirsten Olsdatter, (datter av Ole Isachsen og Anne Olsdatter) født 1807 på Kiste i Siljan,[32] døpt 18.01.1807 i Siljan kirke,25 død 1809 på Kiste i Siljan,[33] gravlagt 31.12.1809 på Siljan kirkegård.26

      

       Ole Isachsen Kiste og Anne Olsdatter - Kirsten

       Faddere: Dorthe Nilsdtr. Kiste, Guri Christensdtr. ibid, Johannes Jonsen ibid, Simon Henrichsen ibid, Henrich Nilsen ibid.

      

       Gravlagt som "Kirsti Olsd. Kiste 3 aar".

      

      

 

IX. Inger Olsdatter, (datter av Ole Isachsen og Anne Olsdatter) født 28.09.1809 på Kiste i Siljan,[34] døpt 01.10.1809 i Siljan kirke,32 død 23.07.1815 på Haukelien u/Oklungen i Eidanger, gravlagt 30.07.1815 på Eidanger kirkegård.[35] .

      

       Ole Isaksen Kiste og Anne Olsdatter - Inger

       Faddere: Maren Olsdtr. Ouestad, Tharan Kiste, Niels ibid, Knud ibid, Gulbrand ibid.

      

       Gravlagt som "Inger Olsdatter Haukelien 6 aar".

      

            

 

X.   Jacob Olsen, (sønn av Ole Isachsen og Anne Olsdatter) født 09.02.1812 på Kiste i Siljan,[36] døpt 23.02.1812 i Siljan kirke.28

      

       Ole Isaksen Kiste og Anne Olsdatter - Jakob

       Faddere: Dorthe Kiste, Gunild Kiste, Niels Kiste, Anders Kiste, Simon Øverbøe.

 

       Han giftet seg i 1822.

 

       Siljan - viet 15/9-1822

       Enkemand Niels Danielsen Kiste, 60. Gaardmand.

       Tienestepigen Ingeborg Mathiasd., 32.

       Forl: Christen og Solve Præstegaarden.

 

       Bosatt på Kiste i Siljan.

 

      

       Gift 22.10.1837 i Siljan kirke, med Ingebor Matiasdatter, født 1791 på Tangen u/Austad i Siljan,[37] (datter av Matias Rollefsen og Anne Andersdatter), døpt 10.04.1791 i Siljan kirke,29 konfirmert 25.03.1810 i Siljan kirke.16

      

       Ingebor:

       Hun kom fra Tangen u/Austad. Hun var enke etter Nils Danielsen som døde i 1835 på Kiste Nordre

      

      

 

XI. Inger Maria Olsdatter, (datter av Ole Isachsen og Anne Olsdatter) født 1815 på Haukelien u/Oklungen i Eidanger.

 

 

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 229.

[4]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 264.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 185.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[10]  1801 tellingen.

[11]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 257.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 84.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 71.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 87.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 281.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 155.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 81.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 89.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 100.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 107.

[26]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 891.

[27]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 4 (1817-1835), skannet av digitalarkivet, side 424.

[28]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), skannet av digitalarkivet, side 176.

[29]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 281.

[30]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 235.

[31]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 296.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 155.

[35]  Eidanger, gravlagte 1814-1831,

Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 159.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.