| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| JØNHOLT med SKRUKKERØD |


 

 

Thomas Lange f. 1699 og Barbara Abigal Monrad f. 1711 sin familie

 

 

 

Thomas Lange, f. 23.04.1699,[1],[2] d. 1773 i Østre Porsgrunn,1 gravlagt 24.07.1773 på Østre Porsgrunn kirkegård.[3]

Han var sønn av Gjert Lange og Anne Thomasdatter Meyer.

 

Hans far, Gjert Lange, var lagmann i Skien.

 

Thomas ble toller etter broren Hans Lange.

 

De fikk mange barn i Skien. Se gamleskien.no

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 2

Mand og hustru: Tolder Lange og kone

Børn over 12 aar: David Lange, Hans Tommes Lange, Anne Bolette Lange

Tjenestefolk: Jens Brok Informator

Drenger over 12 aar: Niels Christensen, Tormo Joensen

Piiger over 12 aar: Karen Eeg, Marthe Kieldsdatter, Kari Michelsdatter, Anne Sivertsdatter

De uformuende: Ingebor Andersdatter, een syg og fattig Piige

 

F.C. Knudsen:

L.matr.no. 150 B. Toldboden af 1652

Lange blev tolder her efter broderen Hans. Han var først fuldmægtig hos sin fader, lagmand Gjert Lange i Skien, og de fleste af hans 17 børn er født i Skien.

Hans kone var datter af Prost David Monrad i Gjerpen og hustru, Barbara Leopoldus.

 

Gravlagt som "Tolder Thomas Lange 74 aar".

 

Lange, Thomas - Tolder 2.3.1774, 15.6.1775 Sk.pr. 9, Fol. 243b

Lange, Thomas - Tolder (boede i Porsgrund).

Barn: 1. Toldskriver Giert Lange. 2. Justitsraas Herman Lange. 3. David Lange. 4. Sorenskriver Hans Thomas Lange. 5. Christian Wilhelm Lange 21 år. 6. Johan Jørgen Lange. 7. Anna Barbra Lange død (g. Cancellieråd og sorenskriver Tyrholm). (etterl. 3 Barn). 8. Anna Boletta Lange

Skiftet inneholder flere Testamenter - Dette skifte strækker sig over 88 sider i protokollen

Brt: 9764-"-92. Net: 8869-"-3.

 

 

Gift 28.12.1729,1,[4] med Barbara Abigal Monrad, f. 29.07.1711,1,4 (datter av David Jørgensen Monrad og Barbara Leopoldus), døpt 15.08.1711,4 d. 1792 på Vestre Porsgrunn.1

 

Barbara:

F.C. Knudsen:

L.matr.no. 26. Morgenstierne-gaarden

I 1773 solgtes gaarden til Madame Barbara sal. Lange for 1010 Rdl., derefter er pastor Wulff og senere i nogen aar Madame Leth eiere.

Brandtaksten er i 1778 1000 Rdl.

 

Skifte 19. juni 1792 i Vestre Porsgrunn:

Barbara Abigael Monrad Skifte døde 17/7 og var enke etter tolder Lange. Barn: 1. Amtmann Hermann Lange, bor på Frydenlund v/Drammen; 2. David Lange, bor i Vestre Porsgrunn, kjereste: Mette Catrine Lange; 3. Hans Thomas Lange, sorenskriver, bor i Bjørndalen v/Porsgrunn; 4. Christen Wilhelm Lange, sekretær v/kgl. Finanskollegium i København; Johan Jørgen Lange, res. kapellan i Asker. Bor på Bierce gård v/Kristiania; 6. Anna Barbara Lange, død, gift med avdøde Canselliråd Hans Larsen Thyrholm. Barn: A. Thomas Thyrholm 29 år, Porsgrunn, for tiden på sjøreise; B. Lars Thyrholm 25 år, Porsgrunn, for tiden på sjøreise. 7. Anne Bolette Lange, død, gift med Toldskriver Folkmann Frek. Barn: A. Barbara Abigael Folkman 15 år; B. Anne Cathrine Folkman 13 ½ år. Brutto 3900 rdl. / Gjeld 564 rdl (NTS 25 s. 20).

 

 

 

I.    Herman Leopoldus Kiil, f. 1734,1 d. 1803.1

      

       Han var amtmann i Buskerud fra 1788.

      

 

       (1) Gift 1765,1 med Elisabeth Meyer, f. 1740,1 d. 1790.1

      

       Elisabeth:

       De ble ifølge Finn C. Knudsen viet i huset hos provsten Wolff på Kongsberg.

      

 

       (2) Gift1 med Helene von Raben, f. 1760,1 d. 1845.1

 

 

      

II.   Gjert Lange, f. 1732 i Skien, døpt 17.01.1732 i Skien,[5] d. 1790 i Vestre Porsgrunn,1 gravlagt 05.06.1790 i Vestre Porsgrunn.5

      

       Faddere: Gunder Buer, Jon Jonssøn, Abraham Aafos, Bolette Cappelen, Kisten Boyisdatter.

      

       Torkil Lier skriver:

       Ekteparet bodde på Letheplasen på Vestsiden, som Lange hadde kjøpt 1758 ved havnefogd Isach Leths død. Susanna Kiil solgte eiendommen med påstående hus i 1794 til kontrollør Claus Brun, og nevner da at huset er nybygd af mig og min salig mand.

       I folketellingen 1801 finner vi Madame Susanna Lange som enke og huseier på Vestsiden, 67 år gl.; "lever ved sine Venne." Ekteskapet barnløst.

      

 

       Gift 02.01.1761 i vestre Porsgrunn i Solum,1,2 med Anne Susanne Jensdatter Kiil, f. 1734 i vestre Porsgrunn i Solum,1 (datter av Jens Jensen Kiil og Guri Gundersdatter), gravlagt 11.08.1734 i Solum,5 d. 12.07.1817 i Vestre Porsgrunn.1

      

       Anne:

       Faddere: Gunder Buer, Jon Jonssøn, Abraham Aafos, Bolette Cappelen, Kisten Boyisdatter.

 

      

 

III. Anne Barbara Lange, f. 1741,1 d. 1773 i Eidanger,[6] gravlagt 02.04.1773 på Eidanger kirkegård.6

 

      

       Gift 24.07.1759 i Eidanger,1,[7] med Hans Larsen Thyrholm, f. 1726 i Fredrikstad,1 d. 1774 på Stridsklev i Eidanger,1 gravlagt 08.04.1774 på Eidanger kirkegård.6

      

       Se Stridsklev

 

      

 

IV. David Ditlev Lange, f. 1742 i Skien,1 døpt 31.10.1742 i Skien, konfirmert 29.04.1759 i Eidanger kirke,[8] d. 08.05.1804 i Vestre Porsgrunn.1,5

      

       Han ble konfirmert i Eidanger i 1759 som "David Lange 17 aar".

      

       Folketelling 1801 i Vestre Porsgrunn:

       Her er den 59 år gamle David Lange ført som huseier og styrmann i første ekteskap med Mette Cathrine Kiil.

      

       Han var skipper og bodde på Vestsiden fra 1769.

      

       Borgerskap i Skien:

       Dawid Lange. B. 1762.

      

       Torkil Lier skriver:

       David Ditlef Lange kjøpte i 1771 av kjøpmann Lars Wright en gård i Vestregt.21 som tidligere hadde tilhørt Gunder Solvesen Buer. I den tid ekteparet eide huset (til 1804) har det ant. fått sitt statelige utseende i den typiske "Porsgrunns-stil" med helvalmet tak, hovedinngangen midt på fasaden i en dyp nisje med to vinduer på hver side.

      

       Ved testamente av 1808 fra Madame Mette Cathrine Lange fikk Vestsidens kirke 500 rdlr. Ekteskapet var barnløst.

      

 

       Gift 10.11.1770 i Vestre Porsgrunn kirke,1,5 med Mette Cathrine Jensdatter Kiil, f. 1735 i vestre Porsgrunn i Solum,1 (datter av Jens Jensen Kiil og Guri Gundersdatter), døpt 1735 i Solum,5 d. 02.01.1808 i Vestre Porsgrunn.1

      

      

      

V.   Hans Thomas Lange, f. 1744,1 konfirmert 29.04.1759 i Eidanger kirke,8 d. 1792.1

      

       Konfirmert i Eidanger i 1759 som "Hans Tommes Lange 15 aar".

      

       Han var sorenskriver i Telemarken i 17 år og er begravd på Vestsiden. Han bodde på Bjørndalen. Alt ifølge Knudsen.

      

 

       Gift1 med Anne Holck Kaasbol, f. 1755.1

 

      

 

VI. Anne Bolette Lange, f. 1748,1 d. 1785 på Vestre Porsgrunn.1

 

       Hun giftet seg i 1777.

 

       Østre Porsgrunn 13.03.1777:

       Cop. hiæmme i huuset Mons. Folkman Freck med Jomfr. Ane Bolette Lange.

 

       Fra Solumslekt:

       Skifte 15. desember 1785 på Vestsida, Porsgrunn: Anna Bolette Lange døde 3. juli. Enkemann Folkmann Frek og barna: 1. Barbara Abigael Folkmann, fyller 9 år 28. mai neste år; 2. Anna Chatarina Folkmann, 7 år den 5. denne måned. Brt: 3100 rdl. / Gjeld 1550 rdl. Boet eide husene iflg. skjøte av 10. april 1777, verdsatt til 900 rdl. Boet eide også Fanteberg, en jordeiendom u/S. Bjørntvedt etter auksjonsskjøte av 21. mars 1785. Skiftet ble holdt av Giert og David Lange. Folkmann Frek er kalt deres svoger.

      

 

       Gift 13.03.1777 i Porsgrunn,1,[9] med Falkman Arntsen Freck, f. 1745 på Kongsberg,1 d. 1809.1

      

       Falkman:

       Han var tollskriver. De bodde i vestre Porsgrunn.

 

       Han giftet seg 2. gang i 1786 med Anne Dorthea Rasch.

      

       Østre Porsgrunn 30.07.1786:

       Cop. hiæmme i huuset toldskriver Folkman Frech med jomfrue Ane Dorothea Rasch.

      

       Cop. 30/7-1786 hiemme i Huuset.

       Toldskriver og enkem. Folchman Frech med Jomfr. Anna Dorthea Rasch.

       Cav: D. Rasch (sign), Søren Rasch (sign).

 

 

 

VII. Christian Wilhelm Lange, f. 1752 i Eidanger,[10] døpt 31.01.1752 i Eidanger kirke,10 d. 1752 i Eidanger,[11] gravlagt 09.09.1752 på Eidanger kirkegård.11

      

       Tolder Langes barn navnl. Christian Wilhelm                            

       Faddere: baaren af Madame Monrad i Eidanger, Jomfrue Margrete Vejer, mandfaddere: Cammeraad Deichmand, Niels Aal, Giert Lange.

      

       Gravlagt som "Tolder Langes barn Christian Wilhelm ½ aar".

 

 

 

VIII. Christian Wilhelm Lange, f. ca 1753,[12] konfirmert 07.05.1769 i Østre Porsgrunn.[13]

      

       Trolig fått en ny med dette navnet.

      

       Konfirmert som "1. Studios. Christian Wilhelm Lange 16 aar".

 

 

 

IX. Johan Jørgen Lange, f. 1754 i Eidanger,[14] døpt 02.01.1755 i Eidanger kirke,14 konfirmert 07.05.1769 i Østre Porsgrunn kirke.13

      

       Tolder Langes barn navnl. Johan Jørgen                                    

       Faddere: baaren af Sorenskriver Bangs kone, Jomfru Kistine Atslev, mandfaddere: Cancellieraad Schnell, Claus Hendrich Vejer, Herman Lange.

      

       Konfirmert som "2. Johan Jørgen Lange 15 aar".

      

       Han ble sogneprest i Jevnaker. De fikk 10 barn ifølge F.C. Knudsen.

 

      

       Gift 1794,[15] med Dorothea Helene Larsen, f. 1771,15 d. 1824.15

 

      

 

X.   Ludvig Sukkov Lange, f. 1756 i Eidanger,[16] døpt 24.04.1756 i Eidanger kirke,16 d. 1756 i Eidanger,11 gravlagt 28.08.1756 på Eidanger kirkegård.11

      

       Tolder Langes søn navnl. Ludvig Sukkov                                 

       Faddere: baaren af Prestinde Sukkov, Jomfrue Antonette Friisenberg, mandfaddere: Capt. Rask, Lars Bovman, Herman Løvenskiold.

      

       Gravlagt som "Tolder Langes søn Ludvig Sukkov 4 maaneder".

 

 

 

 

 [1]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 170.

[2]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 50-51.

[4]  J: L. Qvisling, Gjerpens Prestegjelds og Presters historie  (1904), side 151.

[5]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[7]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 192.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 70-71.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 156.

[11]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[12]  Alder ved konfirmasjonen.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 30-31.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 176.

[15]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 171.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 181.