| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

Jønholt med Skrukkerød Gnr.47

 

Jønholt ligger vest for Bjørntvet mellom den og Tolbodøen. Skrukkerød ligger innunder Bjørntvetåsen sydøst for Jønholt.

 

Landskyld (1664)

Jønholt 6 huder

Skrukkerød 1 hud

 

 

Frem til 1704 var Skrukkerød bondegods. I 1704 kjøpte Anders Arntsen gården og den ble lagt sammen med Jønholt. Skrukkerød ble da drevet under Jønholt. 

 

Da Østre Porsgrunn ifølge Rescriptet av 2. desember 1763 ble skilt ut fra Eidanger som en eget prestegjeld ble gårdene Bjørntvedt, Jønholt og Skrukkerød en del av Østre Porsgrunn. (Ved kgl. Resolution av 26. september 1846 ble gårdene igjen en del av Eidanger)

 

 

1. Jønholt m/Tolbodøen/Tolboden

 

 

2. Skrukkerød