| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| JØNHOLT med SKRUKKERØD |


 

Sivert Abrahamsen Bacha f. 1757 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Ellen Marie Christensdatter Berg f. 1766 og 2. gang med Karen Petronelle Christensdatter Berg f. ca 1774)

 

 

 

Sivert Abrahamsen Bacha, f. 21.05.1757 i Porsgrund,[1] døpt 05.06.1757 i Eidanger kirke,1 d. 1814 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 07.01.1814 i Vestre Porsgrunn.[2]

Han var sønn av Abraham Eeg og Helvig Sivertsdatter.

 

Abraham Eegs barn fra Porsgrund navnl. Sivert Bakke                                            

Faddere: baaren af Maren Bakke, Elen Kielle hos Snell, mandfaddere: Even Rolvsen, Lars Bakke.

 

Sivert ble skipskaptein. Han hadde også borgerskap som kjøpmann.

 

Borgerskap i Skien:

Sivert Bache (Backa). Født i Porsgrunn 21/5 1757, sønn av Abraham Eeg

B. som kjøpmann 25/3 1783.

 

Han giftet seg 1. gang i 1787.

 

Østre Porsgrunn 30.01.1787:

Cop. hiæmme i huuset Skibscapit. Sivert Bache med jomfr. Elen Maria Berg.

 

Han giftet seg 2. gang i 1794 men sin første kones søster.

 

Østre Porsgrunn 25.11.1794:

Cop. hiæmme i huuset kiøbmand Sivert Bacha med jomf. Karen Petronelle Berg.

 

Christian Radisch kjøpte i 1800 gården Jønholt med Skrukkerød på auksjon for 4000 rd. Ifølge Schilbred var Siverth Bacha med på denne handelen med en halvpart:

Den konstituerede Sorenskr. Hr. Aalborgs Auchtionsskiøde til Hr. Dr. Radisch paa Grd. Jønholt med Schrukkerød, solgt for 4000 rd. (datert 05.08.1799)

 

Sivert Bacha kjøpte fire år senere resten av gården og ble eneeier. Han løste ut Radisch med 2350 rd. I 1803 solgte han Nedre Jønholt til toldkasserer Jacob Wilhelm Rasch for 2410 rd.

 

Østre Porsgrunn 1801:

 Sivert                          Bacha          Huusejer                 42        I 2det ægtesk.                  Borger og kiøbmand

 Karen Petronelle       Berg             Hans kone               27       I 1te ægtesk.   

 Abraham                                       Hans børn               12               

 Christen                                         Hans børn                8                

 Ellen Maria                                    Hans børn                6                       

 Hans Jacob                                    Deres børn               5            

 Arnoldus Severin                           Deres børn               4                    

 Hanna Elonora                             Deres børn                2                     

 Petter Christian                            Deres børn               1                     

 Helvig                       Eeg              Mandens moder     68        Enke efter 1ste ægtesk.       født bacha

 Anne Berthea           Smidtr          Tienestefolk           23        Ugivt  

 Maren Maria           Larsdtr         Tienestefolk           20        Ugivt  

 Anne   Maria           Jacobsdtr     Tienestefolk           29         Ugivt  

 Peder                      Hansen         Tienestefolk           28         Ugivt  

 

F.C. Knudsen:

Storgaden 131, L.matr.no. 29. Gasmanngaarden - Victoria Hotel

I 1784 overtager kaptein Sivert Backa gaarden. Han byggede den store 2-etages gaard, som i brandprotokollen for 1807 beskrives saaledes: 2 etager høi, 31 alen lang og 18 alen bred. 31 fag vinduer, 14 værelser og store sidebygninger. Takst 3,560 Rdl.

 

Sivert Backa, søn af Abraham Eeg, var først sjømand; førte i 1790 «Haabet». Efterat han i 1784 overtog eiendommen, har han bygget den store 2-etages gaard og senere slaaet sig ned som kjøbmand og kornhandler. I 1797 er huset takseret for 3,310 Rdl. I 1799 kjøbte han sammen med Dr. Radisch Jønholt gaard, som i 1803 solgtes til toldkasserer Jacob Wilhelm Rasch. Skrukkerød og Jønholt gaards grundleier solgte han i 1811 til consul Jens Gasmann, som da samtidig kjøbte Backas gaard. Backa var en god ven af presten Jeremias Hagerup og opkaldte en af sine sønner efter ham.

 

Gravlagt som "Sivert Backa 56 aar".

 

 

(1) Gift 30.01.1787 i Østre Porsgrunn kirke,[3] med Ellen Marie Christensdatter Berg, f. 1766 i Vestre Porsgrunn (datter av Christen Bergh og Pernille Jacobsdatter Post), døpt 02.10.1766 i Vestre Porsgrunn kirke,2 d. 24.12.1793 i Østre Porsgrunn,[4] gravlagt 31.12.1793 på Østre Porsgrunn kirkegård.[5]

 

Ellen:

døbt M. Christen Bergs og Pernille Postes barn Elen Marie.

Test: Hans Kimler Leth, M. Jacob Post, M. Thomas Blæhr, Madame Elen Hansdatter Ulrich Cudrios, Madse. Catharina Maria Post.

 

Hennes mor var datter av Jacob Hansen Post og Pernille Blehr. Hennes far nevnes av F.C. Knudsen:

Christen Bergh kjøbte i 1768 Madame Karhoffs hus paa Münsterpladsen paa Osebakken, takseret til 700 Rdl. I 1790 førte han skibet «Gratis».

 

Slægten Bergh nedstammer her i landet fra Hans Bergh, f. 1625 d. 1707, g. m. Birgitte Thrane f. 1631 d. 1692. Han var kommandant paa Oberberget i Halden.

 

Har ikke funnet ut hvordan han kommer inn i denne familien.

 

Borgerskap i Skien:

Christen Bergh, bosatt i Porsgrunn. B. som skipper 15/3 1770. Slettet etter oppsigelse 19/6 1819.

 

Gravlagt som "Sivert Bachas kone Elen Maria Berg 27 aar 2 mnd".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

6103 - 23.10.1794 - 1789-1794 - Skifteprotokoller 9b - 742a

Dette er et samfrendeskifte

arvelater Ellen Maria Berg Østre Porsgrund, død 24.12.1793

Arvinger og andre:

ektefelle Sivert Backa kjøpmann, han hadde sittet i uskiftebo etter kona, ifølge kongel. Bevilling dat. 17.01.1794

sønn Abraham Sivertsen* 6 år

sønn Christen Sivertsen* 3 år

datter Ellen Maria Sivertsdtr* 10 mnd

andre far Christen Berg.

 

 

(2) Gift 25.11.1794 i Østre Porsgrunn,[6] med Karen Petronelle Christensdatter Berg, f. ca 1774,2 (datter av Christen Bergh og Pernille Jacobsdatter Post), døpt ca 1829.2

 

Karen:

Hun giftet seg med sin søsters enkemann i 1794.

 

Skifte 13. juli 1829 på Klyveeie i Solum:

Karen Petronelle Bakka død. Barn: 1. Hans Jacob Bakka 33 år; 2. Bernt Bakka 27 år; 3. Jeremias Bakka 25 år; 4. Kristen Berg Bakka 21 år; 5. Olava? Bakka gift med Kjøpm. Jacob Nygard; 6. Petronelle Bakka 26 år, ugift; 7. Karoline Bakka 23 år, ugift. Brt: 316 rdl 69 sk / Gjeld 157 rdl 109 sk. Skifte slutt 29/4-1830.

 

 

 

I.    Abraham Sivertsen, (sønn av Sivert Abrahamsen Bacha og Ellen Marie Christensdatter Berg) f. 1788 i Østre Porsgrunn, døpt 25.07.1788 i Østre Porsgrunn kirke.[7]

      

       Døbt capitain Sivert Bache og Elen Maria Bergs barn Abraham.

       Test: Christen Bergs kone Petronille Post, madselle Elen Maria Eeg, forvalter Jens Bruun, Christen Berg, controleur Christen Bastohm, Giert Hyll Jynge.

      

       Borgerbrev i Skien:

       Abraham Baclca av Porsgrunn. F. der. Sønn av borger Sivert Backa. Skulle føre skip for faren. Hadde attest om navigasjonseksamen dat. Grimstad 7/7 1810 (var da 22 år.) Skippersertifikat av 3/5 1811.

       B. som skipper 6/5 1811.

      

 

       Gift[8] med Benedicte Henrikke Bruun, f. omkring 1790.[9]

 

      

 

II.   Christen Berg Sivertsen, (sønn av Sivert Abrahamsen Bacha og Ellen Marie Christensdatter Berg) f. 1791 i Østre Porsgrunn, døpt 11.08.1791 i Østre Porsgrunn kirke,[10] d. 1805 i Østre Porsgrunn, gravlagt 13.11.1805 i Østre Porsgrunn kirkegård.[11]

      

       Døbt skibscap. Sivert Bacha og Elen Maria Bergs barn Christen Berg.

       Test: controleur Christen Bastholms kone Jørgine Eeg, jomf. Karen Berg, Christian Rædisch, Knud Haass, capit. Ibsen.

      

       Gravlagt som "Christen Berg Bacha 14 aar".

 

 

 

III. Elen Marie Berg Sivertsdatter, (datter av Sivert Abrahamsen Bacha og Ellen Marie Christensdatter Berg) f. 1793 i Østre Porsgrunn, døpt 31.12.1793 i Østre Porsgrunn kirke,[12] konfirmert 09.04.1809 i Østre Porsgrunn kirke.[13]

      

       Døbt Sivert Bacha og Elen Maria Bergs barn Elen Maria Berg.

       Test: Knud Aases kone Elisabeth Eeg, jomf. Edel Maria Bruun, Hans Aachen Blom, Christen Baar, Bartholomeus Bruun.

      

       Konfirmert som "Jomfrue Elen Marie Bacha 15 ½ aar - Døpt i Østre Porsgrund 31. des 1793".

 

 

 

IV. Hans Jacob Sivertsen, (sønn av Sivert Abrahamsen Bacha og Karen Petronelle Christensdatter Berg) f. 1795 i Østre Porsgrunn, døpt 14.09.1795 i Østre Porsgrunn kirke,[14] konfirmert 20.05.1810 i Østre Porsgrunn kirke,13 d. 1840.[15]

      

       Døbt kiøbmand Sivert Bacha og Karen Bergs barn Hans Jacob

       Fadd: Hans Aacher Bloms kone Marthe Paust, jomfrue Susanna Erboe, Jens Bruun, Søren Rasch, Louis Wouwert, John Rygh.

      

       Konfirmert som "Hans Jacob Bacha - Døpt i Østre Porsgrund kirke 14. sept 1795".

 

      

       Gift 1833,15 med Henriette Andrea Vauvert, født 26.04.1814 i Vestre Porsgrunn,15 (datter av Fredrich Vauvert og Charlotte Pontoppidan), døpt 30.05.1814 i Vestre Porsgrunn,2 død 1852.15

 

 

       Henriette Andrea giftet seg 2. gang i 1818 med Niels Aall Rasch f. 1818 (sønn av Jacob Wilhelm Rasch og Cathrine Elisabeth Hagerup Gyldenpalm).

 

 

      

V.   Arnoldus Severin Sivertsen, (sønn av Sivert Abrahamsen Bacha og Karen Petronelle Christensdatter Berg) f. 1796 i Østre Porsgrunn, døpt 04.12.1796 i Østre Porsgrunn,[16] d. 1797 i Østre Porsgrunn, gravlagt 05.08.1797 på Østre Porsgrunn kirkegård.[17]

      

       Confirmeret hr. Siver Bacha og Karen Petronelle Bergs hiemmedøbte barn Arnoldus Severin

       Faddere: hr. Christen Bergs kone Mette Dorthea Erboe, jomfrue Anna Helena Kiil, hr. Christen Berg, hr. Christen Blom, hr. Ole Hansen Cudrio, hr. Johan Plesner.

      

       Gravlagt som "Sivert Baches barn Arnoldus Severin 8 maaneder".

 

 

 

VI. Arnoldus Severin Sivertsen, (sønn av Sivert Abrahamsen Bacha og Karen Petronelle Christensdatter Berg) f. 1797 i Østre Porsgrunn, døpt 28.12.1797 i Østre Porsgrunn kirke.[18]

      

       hr. Sivert Bacha og mad. Karen Petronelle Bergs hiemmedøbte barn Arnoldus Severin

       Faddere: capt. Hans Møllers kone Anna Maria Kruuse, jomf. Anna Cathrine Folkmann, controleur Bruun, hr. Jens Kiill, Iver Førre, capt. Just Wright.

 

 

 

VII. Hanna Eleonora Sivertsdatter, (datter av Sivert Abrahamsen Bacha og Karen Petronelle Christensdatter Berg) f. 1799 i Østre Porsgrunn, døpt 22.07.1799 i Østre Porsgrunn,[19] d. 1856.15

      

       hr. Sivert Bache og mad. Karen Petronelle Berghs hiemmedøbte barn Hanna Eleonora.

       Faddere: Johan Bloms kone Lise Plesner, Hans Jensens kone --- Falchum, jomf. Maria Blom, Rasmus Helletz, forvalter Malthe, Jacob Aalborg, Peder Holmer.

 

       Konfirmert i Østre Porsgrunn 01.10.1815 som "Hanna Eleonora Backa vestre Porsgrund, foreldre Kiøbmand hr. Sivertt Backa og Mad. Karen Petronelle Berg vestre Porsgrund, døbt 02.07.1799 østre Porsgrund".

      

 

       Gift15 med Jacob Nygaard, f. omkring 1800.

 

      

 

VIII. Peder Christian Sivertsen, (sønn av Sivert Abrahamsen Bacha og Karen Petronelle Christensdatter Berg) født 1800 i Østre Porsgrunn, døpt 03.10.1800 i Østre Porsgrunn kirke,[20] død 10.08.1817 i Østre Porsgrunn, gravlagt 14.08.1817 i Østre Porsgrunn.[21] .

      

       hr. Sivert Bacha og mad. Karen Petronelle Berghs hiemmedøbte barn Peder Christian.

       Faddere: forvalter Bruuns kone Karen Eeg, hr. Aases kone Anna Elisabeth Eeg, jomf. Cathrine Echsdorm, forvalter Møldrup, capt. Lars Iversen, capt. Hans Møller, Christen Kraft.

      

       Gravlagt som "Petter Christian Backa, Søn af forhen afgangne Kiøbmand Sivert Backa og endnu levende moder Karen Petronelle Backa fød Berg i vestre Porsgrund, 16½ aar".

 

 

 

IX. Bernt Ancher Sivertsen, (sønn av Sivert Abrahamsen Bacha og Karen Petronelle Christensdatter Berg) født 1802 i Østre Porsgrunn, døpt 20.03.1802 i Østre Porsgrunn,[22] konfirmert 29.03.1818 i Østre Porsgrunn.20

      

       Kiøbmand hr. Sivert Bache og Karen Petronelle Bergs hiemmedøbte barn Bærnt Ancher.

       Faddere: Kammerherre Løvenskiolds fr. Benedictha Henrica Aall, hr. Jacob Aalls kone Christiana Elisa Bøyesen, jomf. Adelheide Rasch, Stiftamtmand Georg Frid. Adeler, hr. Niels Aall, hr. Christian Rædisch, hr. Jørgen Aall.

      

       Konfirmert som "Bernt Anker Backa vestre Porsgrund, foreldre Kiøbmand Sivert Backa og Mad. Karen Petronelle Backa født Berg vestre Porsgrund, døbt 20.03.1802 østre Porsgrund".

      

 

       Gift 1837,15 med Magnine Vauvert, f. 1817,15 (datter av Fredrich Vauvert og Charlotte Pontoppidan), d. 1891.15

 

      

 

X.   Pernille Christine Sivertsdatter, (datter av Sivert Abrahamsen Bacha og Karen Petronelle Christensdatter Berg) f. 1803 i Østre Porsgrunn, døpt 16.06.1803 i Østre Porsgrunn.[23]

      

       Bekræftet hr. Sivert Bacha og Mad. Karen Petronelle Bergs hiemmedøbte barn Pernille Christine.

       Faddere: Skibscapt. Luis Wouverts kone Marthe Tobiesen, hr. Job Kiills kone Maren Christiana Bruun, jomf. Maren Traag, capt. Christen Berg, Bøye Winther, Abraham Bacha, Søren Bruun.

 

       Konfirmert i Østre Porsgrunn 10.10.1819 som "Petronelle Christine Backa vestre Porsgrund, foreldre Kiøbmand Sivert Backa og Mad. Karen Petronelle Backa født Berg vestre Porsgrund, døbt 16.06.1803 østre Porsgrund".

 

 

 

XI. Jeremias Hagerup Sivertsen, (sønn av Sivert Abrahamsen Bacha og Karen Petronelle Christensdatter Berg) f. 1804 i Østre Porsgrunn, døpt 18.11.1804 i Østre Porsgrunn kirke.[24]

      

       Bekræftet Hr. Sivert Bacha og Madame Karen Petronelle Bergs barn Jeremias Hagerup.

       Faddere: Hr. Ulrich Frid. von Cappelens kone Benedictha Hendriette Aall, Toldcasserer Jacob Wilh. Raschs kone Catharina Elisabeth Gyldenpalm, frøken Ursille Gyldenpalm, Leutnant van Deurs, Jørgen Wright, Hans Møller, Carl Møller.

      

       Han ble skipsfører. Han var oppkalt etter en god venn av hans far, presten Jeremias Hagerup.

      

 

       Gift 1834,15 med Sophie Margerthe Villumsdatter, f. 1812,15 (datter av Villum Villumsen og Eleonora Dorothea Schwarch), d. 1884.15

 

 

      

XII. Carolina Maria Hedevig Sivertsdatter, (datter av Sivert Abrahamsen Bacha og Karen Petronelle Christensdatter Berg) f. 24.09.1806 i Østre Porsgrunn, døpt 23.11.1806 i Østre Porsgrunn kirke.[25]

      

       Bekræftet hr. Sivert Bacha og mad. Karen Petronelle Bergs barn Carolina Maria Hedevig.

       Faddere: Hr. Jørgen Aalls kone mad. Birgitha Weyer, hr. Nic. Benj. Aalls kone Anne Cathrine Iversen, jomfru Birgitha Wright, capt. Hageman, inspect. Hammond, Christen Berg, Niels Aall Løvenskiold, William Stanier, Christian Ektorm. Født 24de Sept.

      

       Konfirmert i Vestre Porsgrunn 05.10.1823 som "Jomfrue Caroline Marie Hedevig Backa vestre Porsgrund, foreldre hr. Kiøbmand Sivert Backa og Mad. Karen Petronelle Backa født Berg VB, døbt 25.11.1806 vestre Porsgrund".

 

 

       Gift 1830,15 med Carl Fredrik Bruun, f. 1792.15

 

      

 

XIII. Christen Berg Sivertsen, (sønn av Sivert Abrahamsen Bacha og Karen Petronelle Christensdatter Berg) f. 1808 i Østre Porsgrunn, døpt 03.01.1808 i Østre Porsgrunn.[26]

      

       Bekræftet hr. Sivert Bakka og mad. Petronelle Bergs hiemmedøbte barn Christen Berg.

       Faddere: Commerceintendant Hages frue, hr. lieutnant Rasches frue Dorthea Rejersen, frøken Fredrica Løvenskiold, justiceraad Kløkker, Ulrich Fred. von Cappelen, Christen Berg, studiosus Edvard Munch.

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 186.

[2]  Solumslekt

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 128-129.

[4]  Skifte etter henne.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 190-191.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 198-199.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 142-143.

[8]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorisk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett

[9]  Stipulert

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 168-169.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 188-189.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 300-301.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 204-205.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 148.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 212-213.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 315.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 242-243.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 248-249.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 252-253.

[21]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[22]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 258-259.

[23]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 262-263.

[24]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 266-267.

[25]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 276-277.

[26]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 282-283.