| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| JØNHOLT |


 

Fakta om gården

 

 

Jønholt Gnr.47

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

Eidanger Sogn 1725

 

Jønholt
Skylder 4 huuder er Een Søegaard og uden Soldatter Lægd. Bruges af Velædle og Bemdl. Capitain Holst er gift med Velædle og Bemdl. Frue Dortea von Deurs haver Een GaardsDreng Nafnlig Jens Juel gl. 33 aar er Enroulered og Een Huusholderske Margrete samt Een anden Gaardspige Nafnlig Pernille Arnesdatter gl. omtrent 28 aar. Til Gaarden Jønholt er ingen Lasteskoug eche heller brændeved og ganske lidet til Gierdefang. Er ellers een liden Bæcheqwærn til Gaardens fornødighed. Videre Herligheder er iche i Nogen Maand.

 

 

Ekstraskatten 1762

 

 

Gaardsnavn: Jønholt

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Controleur Biener

Tjenestekarl: Rasmus Malling Skrivekarl

Drenger over 12 aar: Christen Erichsen, Ole Erichsen

Piiger over 12 aar: Jomfru Halling, Maren Pettersdatter, Magnild Persdatter

 

 

 

Manntall 1782

 

 

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Andre i husstanden

Merknad

Eidanger

Jønholt

Jønholt

Justits Raad Choucheron

1

? Børn

? Tjenere

Anføres under Porsgrund

Eidanger

Jønholt

Plads

Inderst Ole

1

2

 

 

 

1801

 

Se Østre Porsgrunn