| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| JØNHOLT med SKRUKKERØD |


 

 

 

Christian Rasch f. ca 1734 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Constance Nilsdatter Aal f. 1747 og 2. gang med Adelheid Maria Poulsen f. ca 1762)

 

 

 

Christian Rasch, f. ca 1734,[1],[2] d. 1813 i Østre Porsgrunn, gravlagt 19.05.1813 på Østre Porsgrunn kirkegård.[3]

Han var sønn av Jacob Michelsen Rasch og Anne Deichmann.

 

Han giftet seg i 1774.

 

Østre Porsgrunn 07.07.1774:

Cop. stædets Tolder Christian Rasch med Jomfrue Constance Aall.

 

Cop. 7/7-1774.

Tolder Christian Rasch med Jomfr. Constance Aall.

Cav: L. Wright, N. B. Aall.

 

Toller Christian Rasch kjøpte i 1780 gården Kleven:

Anno - 1781 - 3. sept. Et auctions skiøde dat. 10. nov. 1780 udstedt af sorenskriver Nors. S.T. Hr. Justidsraad og Tolder Rasch for grd. Kleven af skyld 3 huder 8 skinn kiøbt paa auct. Efter Sal. Cancelieraad Dechmann, dat. 11. jul.1780. Betalt 1216 rd. ratifisered 11.desb.1780.

 

Rasch solgte gården i 1804 til Ole Stevensen:

Anno - 1804 - jan. 18 - Justitsraad Raschs skiøde til Ole Stevensen paa grd. Kleven skyld 3. hud 8 sk. for 4500 rd. (datert 26.11.1803)

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 128

Christian Rasch – Huusejer – 67 aar - I 2det ægteskab - Justice raad og told - casserer

Adelheid Maria Poulsen - Hans kone – 40 aar - I 1ste ægteskab

Jacob Wilhelm Rasch - Hans søn – 26 aar – Ugivt - Adjungeret

Anne Adelheide - Deres datter – 17 aar - Ugivt

Christiana Dorth. Paus – Tienestefolk – 21 aar - Ugivt

Ellen Karine Christensdtr – Tienestefolk – 25 aar - Ugivt

Ellen Rasmusdtr – Tienestefolk – 30 aar - Ugivt

Gunild Maria Gundersdtr – Tienestefolk – 25 aar - Ugivt

Arve Amundsen – Tienestefolk – 20 aar - Ugivt

Frantz Bendixen – Tienestefolk – 20 aar - Ugivt

Svend Engelbrechtsen – 71 aar – Ugivt - Nyder ophold

 

F.C. Knudsen:

L.matr.no. 150 B. Toldboden af 1652

Christian Rasch fra ca. 1773 til 1812

Christian Rasch blev ansat ved Toldboden her i 1766, i 1794 blev han toldkasserer. Han boede antagelig i denne gaard fra han blev gift i 1774 til han i 1776 byggede «Raschenborg».

 

L.matr.no. 150 A. "Raschenborg"

I 1776 opførte etatsraad og toldkasserer, Chr. Rasch, den statelige 2-etages gaard med 10 vinduers facade. Første etage var indrettet til kontorer for Toldboden, og Rasch fik af toldkassen 60 Rdl. i aarlig husleie for kontorerne. Ved mageskiftet med Staten i 1799 fik han den grund, hvorpaa huset stod, med de tilliggende løkker.

 

Gravlagt som "Hr. Etatsraad og Toldcasserer Christian Rasch 80 aar".

 

 

(1) Gift 07.07.1774 i Østre Porsgrunn kirke,1,[4] med Constance Nilsdatter Aal, f. 1747 i Eidanger,[5] (datter av Nils Jacobsen Aal og Benedicte Henrikke Bergh), døpt 09.03.1747 i Eidanger kirke,5 d. 1777 i Østre Porsgrunn, gravlagt 23.01.1777 på Østre Porsgrunn kirkegård.[6]

 

Constance:

Mons. Niels Aal og Benedicta Henrica Bergs datter Constance                                           

Faddere: baaren af Frue Carstensens Sc. Charlotha Sophia Suchov, Jomfrue Karen Bovmand, mandfaddere: Controleur Biener, Mons. Søfren Nielsen, Mons Borse, Mons Søfren Bovmand.

 

Gravlagt som "Begr. Moderen Constance Rasch 31 aar". (Konferer barnedåp av samme dato.)

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9 (1774-1779) side 545a

Skifte 20. og 28. Dec. 1777 paa den kgl. Told Bood i Porsgrund

Constance Aal, død - enkemand Tolder Christian Rasch

Barn:

1. Jacob Wilhelm, i 2. aar.

2. Constancius, i første aar.

Brutto: 6387-42

Netto: 1180-13.

 

 

(2) Gift 11.06.1778 i Kragerø,[7] med Adelheid Maria Poulsen, f. ca 1762.2

 

Adelheid:

Hennes far var sorenskriver i Stjørdal.

 

 

 

I.    Carl Nils Rasch, (sønn av Christian Rasch og Constance Nilsdatter Aal) f. 1775 i Østre Porsgrunn, døpt 09.04.1775 i Østre Porsgrunn.[8]

      

       Confirmered Tolder Christian Rasch og Constance Aalls hiæmmedøbte barn Carl Niels.

       Test: Frue Cancellieraadinde Løvenschiold, frue Kammer...inde Benedicta Henricha Løvenskiold, Jomf. Ane ... Rasch, Cancellieraad Carl Deichmand, Sr. Niels Aall, Nicolai Benjamin Aall, Jacob Rasch.

 

 

 

II.   Jacob Wilhelm Rasch, (sønn av Christian Rasch og Constance Nilsdatter Aal) f. 1776 i Østre Porsgrunn, døpt 18.02.1776 i Østre Porsgrunn kirke,[9] konfirmert 01.05.1791 i Østre Porsgrunn kirke,[10] død 24.06.1849 i Langesund.[11],[12]

      

       Døbt Tolder Christian Rasch og Constance Aalls barn Jacob Wilhelm.

       Test: Kammerjunker Søren v. Løvenschold, Herman v. Løvenschiold, Sorenskriver Lucas Norss, Ditlef Rasch, min kone Fransisca Margrethe Hagerup, frue Eleonora Møllers, Frøch. Margrethe Løvenskiold.

      

      

       Gift 20.01.1804 i Østre Porsgrunn kirke,[13] med Cathrine Elisabeth Hagerup Gyldenpalm, f. 31.03.1746 i Kristiansand,[14] (datter av Eilert Hagerup Gyldenpalm og Åshild Andrea Dedekam),døpt 06.04.1776 i Kristiansand, konfirmert 01.05.1791 i Østre Porsgrunn kirke,10 død 18.03.1828 i Porsgrunn.13      

 

       Se Jønholt denne gården

 

      

 

III. Constantinus Rasch, (sønn av Christian Rasch og Constance Nilsdatter Aal) f. 1777 i Østre Porsgrunn, døpt 23.01.1777 i Østre Porsgrunn kirke,7 d. 1855.3

 

       Døbt Tolder Rasch og Constance Aalls barn Constantinus.

       Test: Generalkrigscommisair Raschs frue, Hr. v. Løvenskiolds frue paa Fossum, frøchen Charlotte Løvenskiold, Hr. Cancellieraad Carl Deichman, Hr. Doctor Hans Møller, Hr. Niels Aall, Hr. Jacob Aall.

 

       Han var marineoffiser. Fra 1814 var han losoldermann i Fredrikstad.

 

 

       Gift 1807,13 med Dorothea Catrine Reiersen, f. 1780 i Stavern (datter av Jens Reiersen og Else Chrystie), døpt 20.01.1780 i Stavern kirke, d. 1851.

 

       Dorothea:

       Lient. Rejersen og frues et drengebarn pigebarn kaldet Dorothea Catharina

 

       Hun nevnes i skifte etter morfaren som i Brevik i 1797 som "Dorthe Catrine Rejersen 16 aar".

 

       Gamle Gjerpen - Vestre Borge:

       Hun kom fra Fredriksvern (Stavern), d.a. kommandør Jens Reiersen.

 

        Barn:

 

        A. Elise Jensine Sophie Rasch, f. 1814,21 d. 1892.21

 

 

        Gift 1853, med Nils Aall Rasch, f. 1818,12 (sønn av Jacob Wilhelm Rasch og Cathrine Elisabeth Hagerup Gyldenpalm).

 

        Nils:

        Han var enkemann etter Henriette Andrea Vauvert. Nils og Elise Jensine var søskenbarn.

 

       Se gamlegjerpen.no

 

      

 

IV. Henrich Jørgen Rasch, (sønn av Christian Rasch og Adelheid Maria Poulsen) f. 1779 i Østre Porsgrunn, døpt 28.07.1779 i Østre Porsgrunn kirke.[15]

      

       Døbt Justiceraad Christian Rasch og Adelheit Maria Paulsens barn Henrich Jørgen.

       Test: Madame Nic. Benj. Aalls Ambor Jørgensdatter, Jomfr. Anna Sophia Paulsen, Jomf. Constance Rasch, Cancellieraad Bartholomæus v. Løvenskiold, Lieutenant Schræder, Lars Wright.

 

       Han giftet seg i 1813.      

 

       Cop. 15/5-1813. V. P. Efter Kgl. Bev. Cop hiemme i Huuset.

       Amtsfuldmægtig Hr. Henrich Resch og Jomfr. Maren Kirstine Gasmann.

       Cav: Ole Olsen, Christen Lund.

 

      

       Gift 15.05.1813 i Vestre Porsgrunn kirke,12 med Maren Kirstine Gasmann, f. omkring 1785.[16]

 

      

 

V.   Anna Adelheit Rasch, (datter av Christian Rasch og Adelheid Maria Poulsen) født 1785 i Østre Porsgrunn, døpt 21.04.1785 i Østre Porsgrunn kirke,[17] død 26.06.1820 i Østre Porsgrunn, gravlagt 03.07.1820 i Østre Porsgrunn,[18] konfirmert 06.10.1799 i Østre Porsgrunn kirke.[19]

      

       Døbt justiceraad og tolder Christian Rasch og frue Adelheit Maria Paulsens barn Anna Adelheit.

       Test: cancellieraad Ramsharts enkefrue Edel Paulsen, sorenskriver Norsses kiere Ane Russine, jomfr. Inger Wright, obriste Deichman, justiceraad Ejler Hagerup, Henrich Bruun, Niels Aall junior, Søren Rasch.

      

       Konfirmert som "fra ØP 3. Anna Adelheide Rasch 14½ aar".

      

       Hun giftet seg i 1806.

 

       Cop. 13/12-1806. Ø. Porsgr. efter Kgl. Bev. Cop hiemme i Huuset.

       Hr. Toldindspectør Thomas Hammond og Jomfr. Anna Adelhejde Rasch.

       Forl: Jacob Wilh. Rasch, Constantius Rasch.

 

       Gravlagt som "Anne Adelaide Hammond født Rasch, gift med Toldinspecteur og Kammerraad Thomas Hammond i østre Porsgrund, 35 aar".

 

      

       Gift 13.12.1806 i Østre Porsgrunn kirke,14 med Thomas Hammond, f. 1760,[20][21] d. 1828.21

      

       Thomas:

       F.C. Knudsen:

       Storgaden 127, L.matr.no. 32. Hammondgaarden

       I 1797 er gaarden takseret for 2,800 Rdl. Den 23de juli 1805 er der auktion over Søren Raschs hus, som kjøbes af toldinspektør Thomas Hammond for 2,500 Rdl. Hammond døde i 1828, men først

       I 1833 sælges gaarden til Hans Jacob Backa for 2,000 Spd.

       Hammond kom til Porsgrund i 1804 som toldinspektør, havde titel af kammerraad og var sjøindrulleringsbetient.

      

 

     Barn:

 

     A. Thomas Hammond, f. 14.06.1808 i Østre Porsgrunn, døpt 31.07.1808 i Østre Porsgrunn kirke.[21][22]

            

             Bekræftet hr. toldinspecteur Thomas Hammond og Anna Adelhajde Raschs søn Thomas født 14de Junij.

             Faddere: Frue justitsraadinde Rasch, mad. Cattrine Elisabeth Rasch, jomfru Anne Live Bruun, hr. kiøbmand Jacob Aall, Jørgen Aall, Job Kiill, Carl Møller, Henrich Jørgen Rasch.

            

             F.C. Knudsen

             Han var 1861 som sogneprest i Rennesø.

            

            Gift12 med Emma Bretteville, f. omkring 1810.

 

 

            

       B.   Adelaide Christiane Margrethe Hammond, f. 02.08.1810 i Østre Porsgrunn, døpt 01.10.1810 i Østre Porsgrunn.[22][23]

            

             Bekræftet hr. toldinspecteur Hamond og mad. Anna Adelhajde Raschs hjemmedøbte datter Adelaide Christiane Margrethe født 2den Aug.

             Faddere: Frue kammerherrinde Løvenskiold, frue Dorthea Rasch født Rejersen, frøken Anne Margrethe Gyldenpalm, hr. toldcasserer justitsraad Rasch, hr. Jacob Wilh. Rasch, hr. consumpt. inspecteur Høch, hr. pastor Steenbuck, hr. Ulrich v. Cappelen, hr. Søren Rasch.

            

             F.C. Knudsen:

             Gift med sogneprest Frost.

 

 

 

       C.   Maria Louise Hammond, f. 28.09.1813 i Østre Porsgrunn, døpt 18.11.1813 i Østre Porsgrunn kirke,[23][24] d. 1814 i Østre Porsgrunn, gravlagt 12.07.1814 på Østre Porsgrunn kirkegård.[24][25]

            

             Bekræftet hr. toldinspecteur og kammerraad Thomas Hamonds og Anna Adelhaida Raschs barn Maria Louise født 28de Sept.

             Faddere: Hr. Jacob Aalls kone mad. Christiane født Bøjesen, mad. Bergitha Møller født Wright, jomfru Amborline Aall, hr. kammerherre Løvenskjold, dhrr. jagtjunker Niels Løvenskjold, Hans Møller, Manlius Gyldenpalm, Christian Bruun, Christian Paus.

            

             Gravlagt som "Hr. Kammerraad og Toldinspecteur Hammonds barn Maria Louise 9 maaneder".

 

 

 

       D.   Louise Hammond, f. omkring 1815.

            

             F.C. Knudsen:

             Louise, g. m. kgl. fuldmægtig Peter Krohn, søn af postmester Krohn i Skien, i hvis hus begge Hammonds døtre blev optaget som pleiedøtre.

              

             Gift12 med Peter Krohn, f. omkring 1800.

 

 

 [1]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 74.

[2]  1801 tellingen.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 322-323.

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 56-57.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 122.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 70-71.

[7]  Kirkebok for Kragerø Ministerialbok nr. 2 (1767-1802), skannet av digitalarkivet, side 20.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 60-61.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 64-65.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 164-165.

[11]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorisk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett

[12]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no"

[13]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[14]  Alder ved konfirmasjonen.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 82-83.

[16]  Stipulert, Stipulert.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 114-115.

[18]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 297.

[25]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[26]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 114-115.

[27]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 297.