| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| JØNHOLT med SKRUKKERØD |


 

 

Ernst Christian August Radisch f. 1746 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Karen Jocumsen f. ca 1738 og 2. gang med Elisabeth Aartvedt f. 1776)

 

 

 

Ernst Christian August Radisch, f. ca 1747,[1] d. 10.01.1828 i Østre Porsgrunn,[2] gravlagt 16.01.1828 i Østre Porsgrunn.[3]

 

Han giftet seg 1. gang i Stavern i 1774:

Stavern - viet 2.des 1774

Cirurgus S. Ernst Christian August Radisch men enken Karen Jocumsdatter, hiemme i huuset

 

I et hefte utgitt av Telemark Sentralsykehus med en oversikt over legeprofiler i Bratsberg amts sykehus nevnes Christian Redisch (Radisch) født 20. november 1736 og død i 1828. Ikke noe mer om fødested.

 

Videre står å lese:

Redisch ble amtskirurg. Fra 1777 var han assistentlege for Møller frem til han døde i 1796, og videre frem til 1805. I perioden fra 1780 og en tid fremover, da Møller var forflyttet til Smaalendene, bestyrte Redich sykehuset og landphysicatet. I 1798 fikk Redich etter offentlig anbud, forpleiningen (!) på Radesykehuset mot betaling av 14 shilling pr. pasient pr. dag.

 

I Skien historie av Seierstad nevnes at amtets landphysicus Radsich på Osebakken radesykehus ved leilighet også betjente Skien som lege.

 

I Porsgrunns historie av Tønnesen nevnes amtskirurg Christian Radisch som bosatt i Storgt. 218.

 

F.C. Knudsen (Eidanger - Porsgrunn)

Storgaden 137, L.matr.no. 24. Kjøbmand Tollefsens gaard

I 1778 til Dr. Christian Radisch. Brandtaksten er i det aar 800 Rdl.

 

Radisch blev Amtschirurg efter Dr. Møller og ansat ved Radehuset i Porsgrund fra 1796 til 1805. Han boede i nogen aar, efter at han i 1793 havde solgt denne gaard, paa Osebakken, hvor man endnu har bevaret navnet «dokterløkken» paa tomten omkring Fagskolen. Først i 1800-tallet flyttede han ned til Winthergaden, hvor han eiede L.matr.no. 52, nu kaptein Fjeldvik Pedersens hus. I 1799 kjøbte han sammen med Sivert Bacha gaarden Jønholt, men solgte allerede i 1803 sin halvdel til Backa.

 

F.C. Knudsen (Eidanger - Gjerpen)

Storgaden no. 218

1793 sælger skomager Joh. Wilh. Weidenauer gaarden til dr. Chr. Radisch.

24/7 1793 faar dr. Radisch nyt grundbrev af Aall med tilleg af

16/7 1798 hvorved han fik en meget større tomt, den senere saakaldte «Doktor-løkke».

10/1 1807 skjøde fra dr. Radisch til apotheker Henrich Mülertz 4,200 Rdl.

 

Christian Radisch f. 1746 d. 1828.

om ham (se E. P. side 87). Der er feilagtig anført, at Lorentz Christine og Carl var hans børn. De er begge børn efter hans broder Carl Fredrich Radisch, der boede i Skien, og efter deres fars død i 1795 kom i huset til onkelen paa Osebakken.

 

Radisch var først dr. Møllers assistent paa Radehuset fra 1796 til 1805. I 1798 fik han, efter offentlig anbud, forpleiningen paa Radehuset mod en betaling af 14 skilling pr. patient pr. dag. Radisch maa have revet det lille hus som stod paa tomten, og bygget den 1-terskabelige gaard som nu staar der.

 

Han hadde barn fra sin bror Carl Fredrich Radisch boende hos seg.

 

Denne broren Carl Fredrich Radisch, som også var kirurg, giftet seg 1. gang 18.07.1773 i Assen i Odense i Danmark med Johanna Maria Neben

 

Opslagsnr: 44 Assens kirkebok 1734-1777 Båg Herred Odense Amt.

Ungkarl Carl Friderich Rædisch og Jomfru Johanna Maria Neben
1773 Torsdagen 8.juli blev dette par folk Navn Esquadrons Feldskierer ved den her liggende Esquadron af det Holsteinske Cavallerie Regiment; efter Kongl: Allernaad: Tilladelse Copulerede i postmester Langhoffs huus - Deres forløvningsmend var postmester Hans Langhoff og Kiøbmand Hr. Peiter Bundsen.

 

Han giftet seg 2. gang 13.05.1785 i Vår Frues kirke i København med Johanne Andreasdatter. Med hennes fikk han datteren Lorentze Christine Radisch døpt 06.07.1785 i Garnisonen i København og død 1841 i Skien og sønnen Carl Radisch døpt 06.07.1785 Garnisonen i København. Ifølge folketellingen i København i 1787 nevnes Carl Fredrichs familie i "Vester Kvarter, Mikkel Bryggers Gade 166". Der står oppført at han var "Feldskierer er Reyst til Norge". Carl Fredrich Radisch døde i Skien 26.02.1795.

 

I 1800 tinglyses et auksjonsskjøte på 9 skinn i gården Bjørketvet til Kirurgen Radisch for 650 rdl. (datert 5.01.1799)

 

Han kjøpte i 1800 gården Jønholt med Skrukkerød på auksjon for 4000 rd. Ifølge Schilbred var Siverth Bacha med på denne handelen med en halvpart. Han overtok senere hele gården:

Den konstituerede Sorenskr. Hr. Aalborgs Auchtionsskiøde til Hr. Dr. Radisch paa Grd. Jønholt med Schrukkerød, solgt for 4000 rd. (datert 05.08.1799)

 

I 1801 nevnes Christian Radisch bosatt på Borgestad. Laurentse Radisch 16 aar, broder-datter, var også bosatt der.

 

Se gamlegjerpen.no  (Familie 15. Borgestad 1801)

 

I 1810 nevnes "Christian Radisches Kone i Skien" og "Christian Radisch Skien" som faddere i Gjerpen.

 

Viet 13.12.1815: 
Chirurg Christian Rædisch 69 aar i østre Porsgrund, og Jomfrue Elisabeth Ortved 39 aar. 
Forlovere Job Kiill og Petter Damm. Viede hjemme i Huuset efter Vielsesbrev af 5 December.

 

Gravlagt som "Christian Radisch 81 aar".

 

 

(1) Gift 02.12.1774 i Stavern,[4] med Karen Jocumsdatter, f. ca 1738,1 d. 1812 i Østre Porsgrunn, gravlagt 26.05.1812 på Østre Porsgrunn kirkegård.[5]

 

Karen:

Hun var enke da hun giftet seg med Christan Radisch.

 

Gravlagt som "Chirurg hr. Christian Rædischs kone Karen Jocumsen 74 aar".

 

 

(2) Gift 13.12.1815,1 med Elisabeth Aartvedt, f. ca 1747,2 d. 1833 i Skien, gravlagt 17.03.1833 i Skien.[6]

 

Elisabeth:

Gravlagt som "Mad: Redisch 86 Aar Afd: Chirurg Redischs Enke".

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorsk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[3]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 4 (1814-1828), skannet av digitalarkivet, side 128.

[4]  Kirkebok for Stavern, Mini nr. 1 (1756-1782), skannet av digitalarkivet, side 74.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 322-323.

[6]  Døde i Skien 1814-1842 - Jan Christensen.