| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| JØNHOLT med SKRUKKERØD |


 

 

 

Anthon Jacob De Coucheron, f. 1732 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Ingeborg Augusta Thorsager f. omkring 1730, 2. gang med Cathrine Medea Mai Paus f. 1741, 3. gang med Hermana Joachime Schweder f. 1758 og 4. gang med Anne Cathrine Kraft f. 1761)

 

 

 

Anthon Jacob De Coucheron, f. 19.09.1732 på Vang i Hoppestad,[1] døpt 24.07.1732 på Vang i Hoppestad, d. 1802 i Østre Porsgrunn, gravlagt 03.05.1802 på Østre Porsgrunn kirkegård.[2]

Han var sønn av Jabobus Antonius Wilhelmsen Coucheron og Henriette Antonette Lillienskiold.

 

Han giftet seg 1. gang ca 1755.

 

Han giftet seg 2. gang ca 1763. Det var skifte etter hans 2. kone på Gråten i Solum i 1776.

 

Han var på Jønholt i 1782:

Jønholt, Justits Raad Choucheron, 1kone, ? Børn, ? Tjenere, Anføres under Porsgrund

 

Han kjøpte i 1785 gården Jønholt for 3500 rd.

 

TOLLERE GJENNOM 300 ÅR 1563 - 1886:

Coucheron, Anton Jacob de, født på Vange i Hopperstad 19., døpt 24. juli 1732. Militær. Justisråd. Veier og måler i Porsgrunn, kontrollør sammesteds 16. jan. 1782, tollinspektør 1794. Avskjed 24. april 1799. Død 26. april 1802 i Porsgrunn.

 

F.C. Knudsen:

Anthon Jacob De Coucheron var toldkontrollør og justitsraad,

Jønholtgaden 3, L.matr.no. 129. Jønholt:

I 1785 solgte Hans og Friedrich W. Schrader gården til Kontrollør Anthon Jacob de Coucheron for 3,500 Rdl.

 

Raschebakken 5, L.matr.no. 132. "Møllergaarden", Nøklebergs hus:

I 1797 udstedte justitsraad Anthon Jacob de Coucheron grundseddel til Oward Halvorsen.

 

Han ga i 1786 tomt, ut fra Jønholt, til kirkegård i Østre Porsgrunn.

 

Coucheron slet økonomisk og pantsatt gården for å skaffe seg kapital. 1799 ble det først holdt eksusjonsforretning på gården for penger han skyldte Jens Kiil og samme året kom Jønholt med Skrukkerød under hammeren:

En Excecotionsfor. pass. hos Justitsraad Coucheron den. 25. mai for Gield til Hr. Jens Kiil hvorved er givet udlæg i Grd. Jønholt og Schukkerød for 109 rd. 40p.

 

Kjøperen av gården i 1799 ble Christian Rædisch. Ifølge Schilbred var Sivert Backa med på handelen (en halvpart) og overtok hele gården:

Den konstituerede Sorenskr. Hr. Aalborgs Auchtionsskiøde til Hr. Dr. Radisch paa Grd. Jønholt med Schrukkerød, solgt for 4000 rd. (datert 05.08.1799)

 

Under folketellingen i 1801 var den 68 år gamle Anthon Jacob Coucheron ført som losjerende enkemann etter fjerde ekteskap, "Justitz raad afgaaed med pension som told inspecteur".

 

Han fikk to uekte barn med Anne Carine Rejersdatter. Han var da i denne perioden separert fra sin 4. kone.

 

Gravlagt som "JusticeRaad Coucheron 69 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 584b

Skifte 28. april 1802 i Østre Porsgrund

Justismand Anthon Jacob d' Coucheron, død - Enken Christiana Maria fød Kraf

Barn fra hans 1'de egteskab med Ingeborg Augusta Thorsager:

1. Bartha Sophia Coucheron gift med Johan Mannal boende i Schien

Barn af hans 2'de egteskab med Charina Medea Maii:

2. Anthon Jacob d' Coucheron, i Telemark infanteri regiment

3. Hendrich Slangbusch Cocheron, død i Juldtvedt ved Drøbach og efterlader sig 2'de døtre a. Catarin Coucheron, b. Barbra Coucheron

4. Ingeborg Augusta Coucheron 38 aar, hiemmeværende

5. Maria Margrethe gift med Joachim Jens Schveder og boende i Schien

6. Marte Pauline gift med Presten Hr. Paul Qvist i Indmarken?

7. Anne Sophia Rosenkrantz 30 aar i Kiøbenhavn

Barn af hans 3'de egteskab med Joachima Hermana Schveder:

8. Friderich Christian Løvenhielm 20 aar, fraværende som søefarende

9. Jens Severin Coucheron 16 aar

10. Ove Friderich Brochenhuus 14 aar

11. Charlotte Amalia Due 19 aar

12. Hendricha Pauline Lillienskiold 15 aar

13. Petronelle Jørgine Montagne 10 aar

Barn af hans 4'de egteskab med Christiana Maria Kraft:

14. Petter Christian Rømling

Laugværge for enken hendes svoger Hr. Georg Heuch i Kragerøe.

 

 

(1) Gift ca 1755,1 med Ingeborg Augusta Thorsager, f. omkrng 1730.[3]

 

 

(2) Gift ca 1763, med Cathrine Medea Mai Paus, f. 1741 i Lårdal i Telemark,[4] (datter av Paul Paus og Martha Blom), døpt 15.11.1741 i Lårdal i Telemark,[5] død 09.09.1776, gravlagt 14.09.1776 i Solum.

 

Cathrine:

døbt Seigr. Pauses barn og kaldet Catrina Medea Maj.

Test: Monsr. Moeland, Monsr. Paus, Monsr. Jens Blom, Madme Pernelle Blom, Demoiselle Marte Ørn.

 

Gravlagt som «Frue Cathrine Medeamaj Coucheron 35 aar».

 

Skifte 15. oktober 1776 på Gråten, Solum:

Catharine Medea Maria Paus død 9. september, enkemannen Lieutenant Anthon Jacob Coucheron og deres barn:

Anthon Jacob 10 år,

Henrich Schlanbusch 9 år,

Poul Jørgen ¼ år,

Hendriche Antonette 17 år,

Berthe Sophie 15 år,

Ingeborg Augusta 13 år,

Marie Margrethe 7 år,

Marthe Pouline 5 år,

Anne Sophie Rosenkrantz 2 år.3

 

 

(3) Gift 22.03.1777 i Gjerpen,1,6 med Hermana Joachime Schweder, f. 1758 i Gjerpen,[6] (datter av Jens Severin Schweder og Helene Frank), døpt 03.12.1758 i Gjerpen,[7] d. 1792 i Østre Porsgrunn,5 gravlagt 09.08.1792 i Østre Porsgrunn kirkegård.[8]

 

Hermana:

Jens Schweders pb. Joachima Hermanna

Faddere: Mad: Bang, Kistine Koppe (Poppe?), Jacob og Vilhelm Schweder, Joachim Adtzlef.

 

Gravlagt som "frue Joachime Hermanna Coucheron 31 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 26a

Skifte 25. august 1792 paa gaarden Grønholt under Ejdanger

Frue Joachima Hermana Schveder, død - Enkemand Justitsraad Anthon Jacob de Coucheron

Barn:

1. Fridrich Christian Løvenhielm 12 aar

2. Jens Severin 6 aar

3. Ove Friderich Brochenhuus 2 ½ aar

4. Charlotte Amalia Due 10 aar

5. Christiana Ludvicha 17 aar

6. Hendricha Lillenschiold 6 aar

7. Petrenelle Jørgine 1 ½ aar.

 

 

(4) Gift 20.09.1793 i Kragerø,4 med Anne Cathrine Kraft, f. 1761 i Vinje i Telemark (datter av Jens Kraft og Anna Marie Moss), døpt 01.02.1761 i Vinje i Telemark.4

 

Anne:

Hun var bosatt i Østre Porsgrunn i 1801 som separert. Hennes mann var i 1801 bosatt i Larvik.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 183

Christiana Maria Kraft - Logerende - 41 aar - Givt 1ste gang men separeret - Pentionist

Christian Rømling Coucheron - Hendes søn - 7 aar

      

 

Forhold til Anne Carine Rejersdatter, f. 1775 i Østre Porsgrunn (datter av Rejer Andersen og Anthonette Berthelsdatter Arveshoug), døpt 12.10.1775 i Østre Porsgrunn kirke,[9] konfirmert 30.09.1792 i Østre Porsgrunn kirke.[10]

 

Anne:

Døbt Rejer Andersen og Anthonette Bertelsdatters barn Ane Carine.

Test: Mons. Blochs kone Maria Dorothea Bergreen, Madselle Elisabeth Holmer, Ditlef Rasch, Visiteur Hans Sanner?, Thomas Frølund, Organist Peter Schwark.

 

Hun fikk to uekte barn med Anthon Jacob De Coucheron i 1798 og 1800.

 

Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

 

I.    Henriette Antonette Coucheron, (datter av Anthon Jacob De Coucheron og Ingeborg Augusta Thorsager) f. ca 1759, d. 1776, gravlagt 22.11.1776.6

      

       Gravlagt som "Henriette Antonette Coucheron 17 aar".

 

 

 

II.   Berte Sophie Coucheron, (datter av Anthon Jacob De Coucheron og Ingeborg Augusta Thorsager) f. ca 1761.5,3

      

       Han giftet seg 1. gang i 1788.

 

       Østre Porsgrunn Cop. 24.11.1788:

       Cop. hiemme i huuset kiøbmand Peder Wulf med frøchen Bartha Sophia Coucheron.

       Cav: Jess(?) Andersen (sign), Schultz (sign).

 

       Han giftet seg 2. gang i 1793.

 

       Østre Porsgrunn 12.01.1793:

       Cop. hiæmme i huuset mons. Johan Bøchman med mad. Bartha Sophia sal. Wulfs.

 

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       6264 - 21.5.1802 - 1800-1807 - Skifteprotokoller 10b - 592b

       Skiftet sluttet 02.02.1804. Se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 300a og 348b

       arvelater Barte Sophie Coucheron udi Peder Sommers Huus død. Ifølge kongel. Bevilling 'Separeret i henseende til Bord og Sæng'. Etterlot ingen livsarvinger

       Arvinger og andre:

       bror Hendrich Schlanbusch Coucheron Feltved tollbetjent død. Etterlot to døtre, som var 6-7 år gamle

       søster Anne Sophie Coucheron Scheen

       andre svoger ?  Qvist Nordlandene sogneprest g.m. Marte Pauline Coucheron

       søster Marte Pauline Coucheron* Nordlandene g.m. sogneprest Qvist

       andre Joachim Schweder Jacob Anton Coucherons svoger. 'Søefarende Mand'

       søsterdatter Joachime ?  10 år datter av Maria Margaretha Coucheron

       søstersønn  Hans Severin ? 12 år sønn av Maria Margaretha Coucheron

       søster Ingeborg Augusta Coucheron Porsgrund 36 år ugift

       bror Jacob Anton Coucheron Porsgrund

       andre forhenv. Ektefelle Johan Manahl Christiania ifølge kongel. Bevilling 'Separaret fra Bord og Sæng'

       arving søster Maria Margaretha Coucheron død.

 

      

       (1) Gift 24.11.1788 i Østre Porsgrunn kirke,5,[11] med Peder Wulff, født 1758 i Bamble,[12] (sønn av Engebricht Wulf og Maren Pedersdatter), døpt 26.04.1758 i Bamble,[13] død 1790 i Østre Porsgrunn,13 gravlagt 15.03.1790 på Østre Porsgrunn kirkegård.[14]

      

       Peder:

       Hr. Wulffs og Mad.me Wulffs Søn Peder.

       Faddere: Frøchen Carlotta Augustina von Krogh paa Tangevold, Jomfr. Else Maria Gregersdatter i Statelle, Hr. Petter Gunnerus i Brevig, Sr. Hans Linnaae i Langesund, Studiosus Michael Green i Præstegaarden.

 

       Gravlagt som "kiøbmand Peder Vulff 32 aar".

      

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       6113 - 11.3.1790 - 1794-1800 - Skifteprotokoller 10a - 7b

       Skiftet sluttet 07.02.1795. Se også skifteforhandlingsprotokoll nr. 2, fol. 372b, 374a ff, 379b, 395a, 399a, 400b, 401b, 423a, 443b og 457a, samt nr. 3, fol. 30a, 39b, 52a, 64b, 67b, 70b, 73b, 80b, 95a, 102a og 104a

       arvelater Peder Wulff Østre Porsgrund borger til Scheen og kjøpmann nevnt 09.03.1790, at han døde 'først i Natt'. et annet sted nevnt, at han døde 08.03.1790. begravet 15.03.1790 i Porsgds kirke. Etterlot ingen livsarvinger

       Arvinger og andre:

       ektefelle Bartha Sophia Coucheron

       mor Maren Pedersdtr Smith Østre Porsgrund enke. Hun hadde sittet i uskiftebo etter mannen, ifølge kongel. bev. dat. 28.09.1781. Det ble imidlertid holdt samfrendeskifte etter ham 19.03.1791

       andre Thomas Sørensen Tangvald Gaar i Bamle Sogn, Erich Sørensens bror

       søstersønn Ole Wulff Erichsen sønn av Erich Sørensen og Else Wulff. Også nevnt som Ole Erichsen Wulff

       søstersønn Engelbreth Wulff Erichsen over 18 år sønn av Erich Sørensen og Else Wulff. Alderen nevnt 19.03.1791

       søstersønn Søren Erichsen ca. 19 1/2 år sønn av Erich Sørensen og Else Wulff. Som 'for omtrent 1 1/2 siiden gav sig til Søes fra Engel:', og siden ikke latt høre fra seg. Uvisst om han fortsatt var i live (nevnt 19.03.1791, det samme gjelder alderen)

       søster Else Wulff død vært g.m. Erich Sørensen

       far Engelbret Wulff pastor, sogneprest til Bamble døde 21.07 og ble begravet 26.07.1786 i Porsgds kirke. Samfrendeskiftet ble påbegynt 19.03.1791

       svoger Erich Sørensen død vært g.m. Else Wulff.

 

      

       (2) Gift 12.01.1793 i Østre Porsgrunn kirke,5,[15] med Johan Christian Bøkmann Mannal, f. 1760 i Brevik,[16] (sønn av Christopher Gregersen Mannal og Inger Gavensdatter Wright), døpt 07.09.1760 i Brevik kirke.[17]

      

       Johan:

       Christopher Manals barn navnl. Johan Christian Bøchman

       baaren af Maren Kistine Manal, assist: Elisabeth Bøchman, mandfaddere: Mess. Hans Chrystie, Christian Bugge, Jacob Manal

      

       F.C. Knudsen:

       Han har antagelig sammen med broderen, Gabriel, boet hos svogeren, Jens Kiill, efter faderens død. Han var bosat i Skien.

      

 

 

III. Ingeborg Augusta Coucheron, (datter av Anthon Jacob De Coucheron og Cathrine Medea Mai Paus) f. ca 1763,7 d. 1808 på Osebakken i Gjerpen,5 gravlagt 15.10.1808 på Østre Porsgrunn kirkegård.[18]

      

       Ugift.

      

       Gravlagt som "Fra Aasebakken frøken Ingeborg Augusta Coucheron 45 aar".

 

 

 

IV. Anthon Jacob De Coucheron, (sønn av Anthon Jacob De Coucheron og Cathrine Medea Mai Paus) f. ca 1766.6

      

       Bosatt i Larvik i 1801.

 

 

 

V.   Henrich Schlanbusch Coucheron, (sønn av Anthon Jacob De Coucheron og Cathrine Medea Mai Paus) f. ca 1767,[19] d. 1802 i Hurum i Buskerud, gravlagt 11.04.1802 i Hurum i Buskerud.6

      

       Konfirmert 3. oktober 1784 i Vestre Porsgrunn.

      

       Cop. 13/5-1797 hiemme i Huuset. Kgl. Bevilling af

       Hr. Henrich Schlanbusch Coucheron og Jomfr. Kirsten Malling.

       Cav: A: Coucheron (sign.), Folkman Frek (sign.)

 

       Gravlagt som "Hendrich Schlanbusch Coucheron Visiteur i ... 35 aar".

 

      

       Gift 13.05.1797 i Østre Porsgrunn kirke,[20] med Kirsten Malling, f. ca 1777,19 (datter av Rasmus Pedersen Malling og Barbara Borse), konfirmert 30.09.1792 i Østre Porsgrunn kirke.11

      

       Kirsten:

       Dette er trolig den datteren som stod som Maren da hun ble døpt?

      

       Trolig konfirmert som "2. Kirsten Malling 15 aar".

 

 

       Barn:

 

       A.   Catarin Coucheron, f. omkring 1800.3

 

 

       B.   Babara Coucheron, f. omkring 1800.3

 

 

      

VI. Marie Margrethe Coucheron, (datter av Anthon Jacob De Coucheron og Cathrine Medea Mai Paus) f. ca 1768,5,[21],6 d. 1802 i Østre Porsgrunn, gravlagt 24.05.1802 på Østre Porsgrunn kirkegård.2

      

       Konfirmert 2. oktober 1785 i Vestre Porsgrunn 17 år gammel.

 

 

       Gift 1792 i Østre Porsgrunn,[22] med Joachim Schweder, (sønn av Jens Severin Schweder og Helene Frank) f. 1760 i Gjerpen, døpt 20.12.1760 i Gjerpen,[23]

       d. 1806 i Skien,[24] gravlagt 30.05.1806 i Skien.1

 

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

      

VII. Marthe Pauline Coucheron, (datter av Anthon Jacob De Coucheron og Cathrine Medea Mai Paus) f. ca 1770.6

      

       Hun giftet seg i 1798.

 

       Østre Porsgrunn Cop. 2/1-1798 hiemme i Huuset. Kongel. bevill. af 13/12-1797.

       ..blev Sognepræsten til Kielvig og Kistrands Capel i Trondhiems Stift, Hr. Poul Qvist og Frøken Martha Paulina Coucheron Copuleret….

       Forl: H. Coucheron(sign.), J: Schveder.

 

 

       Gift 02.01.1798 i Østre Porsgrunn kirke,5,20 med Paul Qvist, f. omkring 1765.3

      

        

      

VIII. Anne Sophie Rosenkrantz Coucheron, (datter av Anthon Jacob De Coucheron og Cathrine Medea Mai Paus) f. ca 1774,6 d. 1810 i Skien, gravlagt 11.07.1810 i Skien.6

      

       Konfirmert 30. september 1792 på Østsida, Porsgrunn 17 år gammel.

      

       Gravlagt som "Frøken Anne Sophie Coucheron 36 aar".

 

 

 

IX. Poul Jørgen Coucheron, (sønn av Anthon Jacob De Coucheron og Cathrine Medea Mai Paus) f. 1776 i Solum, døpt 05.09.1776 i Solum,6 d. 1776 i Solum, gravlagt 06.12.1776 i Solum.6

      

       Et Drengebarn kaldet Poul Jørgen, foreldre Lieutenant Anthon Jacob de Coucheron og Cathrine Medenmaj Paus.

       Faddere: Elen Cudrio, Johanna Blom, Peder Smith, Hans Ørn, Albrecht Blom

      

       Gravlagt som "Poul Jørgen Coucheron 3 mnd".

 

 

 

X.   Jens Severin Coucheron, (sønn av Anthon Jacob De Coucheron og Hermana Joachime Schweder) f. 1778 i Vestre Porsgrunn, døpt 11.02.1778 i Vestre Porsgrunn,6 d. 1781 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 17.07.1781 i Vestre Porsgrunn.6

      

       døbt Anthoni Jacob de Coucheron og Joachima Hermanna Sveders barn Jens Severin.

       Test: Madame Helena sal. Sveders, Jomfr. Barbara Monrad, Lieuten. v. Krogh, postmester Nicolai Gundersen, Mons. Christian Hansen

      

       Gravlagt som "begravet JusticeRaad Coucherons 2 barn, Jens Severin 3 aar 5 maaneder, og Joachima Hermanna ¾ aar".

 

 

 

XI. Fredich Christian Løvenhielm Coucheron, (sønn av Anthon Jacob De Coucheron og Hermana Joachime Schweder) f. 1779 i Vestre Porsgrunn,[25] døpt 11.06.1779 i Vestre Porsgrunn.6

      

       døbt Leutenant Anthon Jacob Coucheron og Joachima Hermanna Schweders barn Friderich Christian Løwenhielm.

       Test: Madame Ferman, Jomfr. Coucheron, hr. Provst Monrad, Jørgen Wright, Jens Fischer.

 

 

 

XII. Joachima Anthonette Lillienskiold Coucheron, (datter av Anthon Jacob De Coucheron og Hermana Joachime Schweder) f. 1780 i Vestre Porsgrunn, døpt 27.09.1780 i Vestre Porsgrunn,6 d. 1781 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 17.07.1781 i Vestre Porsgrunn.6

      

       døbt Justice Raad Anthon Jacob Coucheron og Joachima Hermanna Sveders barn Joachima Anthonette Lillienskiold.

       Test: Madame Gasman, Jomf. Constance Rasch, Lieutenant Schrader, Jacob Aall, Procurator Gasman

      

       Gravlagt som " begravet JusticeRaad Coucherons 2 barn, Jens Severin 3 aar 5 maaneder, og Joachima Hermanna ¾ aar".

 

 

 

XIII. Charlotte Amalia Due Coucheron, (datter av Anthon Jacob De Coucheron og Hermana Joachime Schweder) f. 1782 i Vestre Porsgrunn,19 døpt 11.01.1782 i Vestre Porsgrunn,6 konfirmert 01.10.1797 i Østre Porsgrunn kirke.[26]

      

       døbt JusticeRaad Anthon Coucherons barn Charlotta Amalia Due.

       Test: Sorenskriver Langes kieriste, Jomfr. Tyrholm, Jep Andersen, Skip. Monrad, Peder Wulf

      

       Konfirmert som "Charlotte Amalia Coucheron 15 aar".

 

 

 

XIV. Christian Ludvig Coucheron, (sønn av Anthon Jacob De Coucheron og Hermana Joachime Schweder) f. 1783 i Østre Porsgrunn, døpt 10.04.1783 i Østre Porsgrunn kirke,[27] d. 1783 i Østre Porsgrunn, gravlagt 16.07.1783 på Østre Porsgrunn kirkegård.[28]

      

       Døbt Justiceraad Jacob Coucheron og Frue Joachima Hermanna Sveders barn Christian Ludvig Falchventer?

       Test: Frue Kammerherrinde Sev. Løvenskiolds Benedicta Henricha Aall, Jomfr. Ane Dorothea Rasch, Kammerherre Herman v. Løvenskiold, Justiceraad Christian Rasch, Nicolai Benj. Aall, Jens Kiil.

      

       Gravlagt som "Christian Ludvig Kalkreuter Coucheron 16 uger".

 

 

 

XV. Christianna Ludovica Leuenfeldt Coucheron, (datter av Anthon Jacob De Coucheron og Hermana Joachime Schweder) f. 1784 i Østre Porsgrunn, døpt 10.06.1784 i Østre Porsgrunn kirke.[29]

      

       Døbt Justiceraad Anthon Jacob Coucheron og Joachima Hermana Sveders barn Christianna Ludovica Leuenfeldt.

       Test: Justiceraad Rasches Adelheit Maria Paulsen, Frøken Charlotte Løvenskiold, Taxadeur Rasmus Malling, Controleur Ebbe Holm, Chirurgus Christian Radisch.

 

 

 

XVI. Jens Severin Coucheron, (sønn av Anthon Jacob De Coucheron og Hermana Joachime Schweder) f. 1786 i Østre Porsgrunn, døpt 03.05.1786 i Østre Porsgrunn kirke.[30]

      

       Døbt justiceraad og controleur Anthon Jacob Coucheron og frue Jacobine Hermanna Sveders barn Jens Severin.

       Test: Taxadeur Rasmus Mallings kone Barbara Borsse, jomfr. Inger Manal, jomfr. Christence Santz, Ditlev Rasch, Niels Aall, Frantz Bergreen.

 

 

 

XVII. Henrica Paulina Lillienschiold Coucheron, (datter av Anthon Jacob De Coucheron og Hermana Joachime Schweder) f. 1787 i Østre Porsgrunn, døpt 06.09.1787 i Østre Porsgrunn kirke.[31]

      

       Døbt justiceraad Anthon Jacob Coucheron og Joachima Hermanna Sveders barn Henrica Paulina Lillienschiold.

       Test: kammerherrinde Herman v. Løvenskiolds frue Inger Maria Deichman, mad. Ambor Aalls, jomfr. Bartha Sophia Coucheron, kammerherre v. Moltke, Didrich von Capelen senior, Søren Rasch.

 

 

 

XVIII.  Ove Friderich Brochenhuus Coucheron, (sønn av Anthon Jacob De Coucheron og Hermana Joachime Schweder) f. 1788 i Østre Porsgrunn, døpt 30.10.1788 i Østre Porsgrunn kirke,12 konfirmert 17.04.1803 i Østre Porsgrunn kirke.[32]

      

       Døbt justiceraad Anthon Jacob Coucheron og Joachime Hermanna Sveders barn Ove Friderich Brochenhuus.

       Test: kammerjunker Jac. Løvenskiolds frue Caroline Rudolphine Schubarth, mad. Jac. Aalls Margrethe Løvenskiold, jomfr. Benedicta Henricha Aall, stiftamtmand Georg Friderich Adeler, justiceraad Ejler Hagerup, Didrich v. Capelen.

      

       Konfirmert som "Ove Frid. Brochenhuus Coucheron 15".

 

 

 

XIX. Helena Johanna Friderica Coucheron, (datter av Anthon Jacob De Coucheron og Hermana Joachime Schweder) f. 1790 i Østre Porsgrunn, døpt 05.03.1790 i Østre Porsgrunn kirke,14 d. 1790 i Østre Porsgrunn, gravlagt 10.06.1790 i Østre Porsgrunn kirkegård.[33]

      

       Døbt Justiceraad Anthon Jacob Coucheron og Jacobine Hermanna Scheders barn Helena Johanna Friderica. 

       Test: doctor Møllers frue Eleonora Hedevig Rasch, sorenskriver Norsses kone Ane Rusina Crum, jomfr. Inger Aall, kammerherre Søren v. Løvenskiold, kammerjunker Jacob Løvenskiold, kammerjunker Anthon v. Adeler, Jacob Aall.

      

       Gravlagt som "justiceraad Anthon Jacob Coucherons barn Helene Johanne Friderica 15 uger".

 

 

 

XX. Petronelle Georgine Montague Coucheron, (datter av Anthon Jacob De Coucheron og Hermana Joachime Schweder) f. 1791 i Østre Porsgrunn, døpt 21.06.1791 i Østre Porsgrunn kirke,[34] konfirmert 05.04.1807 i Østre Porsgrunn kirke.29

      

       Døbt justiceraad Anthon Jacob Coucheron og frue Jacobine Hermanna Sveders datter Petronelle Jørgine Montagne.

       Test: Jørgen Wrights kone Elisabeth Helletz, jomfr. Benedicta Henrica Aall, jomfr. Mariana Møller, cancellieraad Schlanbusch, Folkman Frich, Ulrich v. Capeln, Jørgen Aall.

      

       Konfirmert som "Petronelle Jørgine Montagne Coucheron 16".

      

       Cop. 2/12-1810. Ø. Porsgr. Efter Kgl. Bev hiemme i Huuset.

       Contorist Hr. Frans Cudrio og Jomfr. Petronelle Georgine Montagne Coucheron.

       Forl: John Pet. Hansen, Ole H. Cudrio.

 

      

       Gift 02.12.1810 i Østre Porsgrunn,5,20 med Frantz Cudrio, f. omkring 1785.3

 

 

      

XXI. Peder Christian Rømling Coucheron, (sønn av Anthon Jacob De Coucheron og Anne Cathrine Kraft) f. 1794 i Østre Porsgrunn, døpt 14.08.1794 i Østre Porsgrunn kirke.[35]

      

       Døbt justiceraad Jacob Anthon Coucheron og Ane Cathrine Krafts barn Peder Christian Rømling.

       Test: Jørgen Aalls kone Birthe Gurine Weyer, jomf. Constance Aall, auditeur Wessel, Jørgen Wright, Simon Jørgensen, Joen Rygh.

      

       Bosatt hos moren i 1801.

 

 

 

XXII. Anthon Jacob Coucheron, (sønn av Anthon Jacob De Coucheron og Anne Carine Rejersdatter) f. 1798 i Østre Porsgrunn, døpt 25.09.1798 i Østre Porsgrunn kirke,[36] d. ca 1825.[37]

      

       Anne Carine Rejersdatters uægte barn Anthon Jacob

       Faddere: Christen Olsens kone Else Rejersdatter, pigen Gunild Rasmusdatter, Christen Olsen, Wethle Haraldsen, Anders Rejersen. Barnets fader Justiceraad Anthon Jacob Coucheron.

      

       Torkil Lier skriver:

       Med Karen Gunuldsdatter (f.1793 og datter av tømmerhugger Gunuld Olsen) hadde han 2 barn. Karen Gunuldsdatter ble gift i Porsgrunn 28.des.1845 med dagarbeider Thorgrim Arvedsen, f.ca.1811, og finnes 1865 som enke og losjerende hos svigersønnen Ambros Larsen.

 

      

       Han fikk et uekte barn med Karen Gunnuldsdatter, f. 1794 på Osebakken i Gjerpen,21 (datter av Gunnuld Olsen og Gunild Hansdatter), døpt 17.04.1794 i Gjerpen,[38] konfirmert 09.04.1809 i Østre Porsgrunn kirke.[39]

      

       Karen:

       Gunnul Olessøns pb. Karen fra Aasebakken.

       Test: Abraham Christenssøns k., Margarete Olesdtr., Jon Engelssøn, Ole Halvorssøn, Christen Laerssøn.

      

       Konfirmert som "Karen Gunuldsdatter 15 aar - Døpt i Gjerpen kirke den 17. april 1794".

 

 

        A.    Gunild Karine Anthonsdatter Coucheron, født 16.05.1821 i Østre Porsgrunn, døpt 30.09.1821 i Østre Porsgrunn.[40]

              

               Født 16.05.1821 – hjemmedøpt 30.05.1821 – bekreftet i kirken 30.09.1821: Gunild Karine – uægte Barn – Dagarbeider Anthon Coucheron og Pige Karen Gunuldsdatter, Begge af østre Porsgrund, faddere: Røyert Thomas Olsens Kone Gunild Gunuldsdatter, Pige Anthonette Andersdatter, hiin fra østre denne fra vestre Porsgrund, Skoemager Erich Heyer, Dagarbeider Lars Jacobsen, Matros Hans Sivertsen, Alle fra østre Porsgrund.

 

 

 

      

XXIII. Henrich Coucheron, (sønn av Anthon Jacob De Coucheron og Anne Carine Rejersdatter) f. 1800 i Østre Porsgrunn, døpt 10.12.1800 i Østre Porsgrunn kirke,[41] d. 1804 i Østre Porsgrunn, gravlagt 09.09.1804 på Østre Porsgrunn kirkegård.2

      

       Anne Karine Rejersdatters uægte barn Henrich, barnets fader justiceraad Coucheron.

       Faddere: Christen Hansens kone Anne Olsdatter, pigen Gunnild Kirstine Hansdatter, Anders Rejersen, Sivert Hansen.

      

       Gravlagt som "Anne Karine Rejersdatters barn Hendrich 3 aar 9 maaneder".

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 168.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 211.

[5]  Solumslekt,

[6]  Alder ved død.

[7]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 174-175.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 62-63.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 178-179.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 144-145.

[12]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 35.

[13]  Bambleavskrifter på Solumslekt.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 156-157.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 182-183.

[16]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorisk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35g.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[19]  Alder ved konfirmasjonen.

[20]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[21]  1801 tellingen.

[22]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 211.

[23]  Solumslekt,

[24]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorisk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[25]  Skifte etter faren.

[26]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 265.

[27]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 102-103.

[28]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 104-105.

[29]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 108-109.

[30]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 122-123.

[31]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 134-135.

[32]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 298-299.

[33]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 158-159.

[34]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 166-167.

[35]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 194-195.

[36]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 244-245.

[37]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[38]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[39]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 300-301.

[40]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[41]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 254-255.