| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

Skifter

 

Her har Ivar Kokkersvold skrevet av skiftekortene for Østre Porsgrunn 1695 – 1792:

 

Skifter Porsgrunn 1695 - 1792

 

Jeg har lagt inn i min database alle skiftene i mitt område fra skiftekortene. Disse går frem til 1792.

Derfor trang jeg å skrive av skiftene for Eidanger, Brevik, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1792 til 1814.

Dette er Bamble skifteprotokoll, 12, 13, 14 og 15. (Ivar Kokkersvold har hjulpet meg med protokoll nr.12 og nr.13)

Det er viktig å huske at jeg bare har tatt ut skiftene for Eidanger, Brevik, Siljan og Østre Porsgrunn. De andre har jeg hoppet over.

NB! Jeg har bare tatt ut det jeg har funnet om familieforhold i skiftene. Det er nok mer å hente i disse skiftene og jeg har ikke lest korrektur på dette. Sjekk derfor orginalen.

 

Bamble Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803)

 

Bamble Skifteprotokoll nr.13 (1803-1807) 

 

Bamble Skifteprotokoll nr.14 (1807-1810)

 

Bamble Skifteprotokoll nr.15 (1794-1824) Her har jeg stoppet ved 1814.