| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

 


 

 

 

Bamble Sorenskriveri

Skifteprotokoll nr. 15 (1794-1824)

 

Fortløpende register og avskrift av skifter fra Eidanger, Siljan, Brevik og østre Porsgrunn

Stort sett bare det jeg har funnet om familieforhold er tatt med.

Det kan være mer nyttig stoff i disse skiftene og jeg har ikke lest korrektur, så sjekk helst orginalen.

Avskrift gjort av Jørn Olsen 2011

 

Gård/sted - Sogn, Navn, år, side

 

Berg - Eidanger, Karen Larsdatter, 1799, side 5a

Holte -  Siljan, Berthe Tollefsdatter, 1801, side 30b

Hogstad -Siljan, Jens Jacobsen, 1803, side 36b

Nordre Tveten - Eidangen, Christiane Margrethe Clausen, 1804, side 54b

Herøen - Eidanger, Gunild Christensdatter, 1808, side 103a

Gonsholt - Siljan, Maria Isachsdatter, 1811, side 173a

Høyset - Siljan, Hans Olsen, 1811, side 177a

Holte - Siljan, Hans Nilsen, 1813, side 180a

Tveten - Siljan, Peder Andersen, 1813, side 185b

Island - Siljan, Nils Jacobsen, 1813, side 190b

Sølland - Siljan, Ole Johnsen, 1814, side 222b

Tveten - Siljan, Ingebreth Erichsen, 1815, side 264a

 

………………………………………………………………………………………

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 15 (1794-1824) side 5a

Skifte 4. oktober 1797 paa gaarden Berg af Eidanger Præstegield

Rasmus Isachsen Sted Datter, den umyndige Karen Larsdatter

Arvinger:

1. Moder Anne Gundersdatter i ægteskab med førnevnte Rasmus Isachsen

2. Halv broder Isaach Rasmussen 7 aar

2. Halv søster Anne Maria Rasmusdatter 12 aar

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 15 (1794-1824) side 30b

Skifte 31. oktober 1801 paa gaarden Holthe i Slemdahl annex

Afdøde Berthe Tollefsdatter

Arvinger:

1. Enkemanden Wethle Nielsen Holthe

2. Datter Jørrand Wetlhesdatter 2 aar

3. Datteren Berthe Wethlesdatter eet halvt aar gammel

Nevnt i skifte: Enkemandens broder Hans Nielsen Holthe

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 15 (1794-1824) side 36a

Skifte 7. mai 1803 paa gaarden Hogstad i Slemdahl

Afdøde Jens Jacobsen

Arvinger:

1. Enke Amborg Arvesdatter

2. Eldste søn Gullich Jensen 26 aar

3. Søn Jacob Jensen 24 aar

4. Søn Arve Jensen 21 aar

5. Søn Niels Jensen 9 aar

6. Datteren Ingeborg 13 aar

7. Datteren Marthe 10 ½ aar

Formynder Niels Jacobsen Hogstad

Laugverge for enken Niels Jacobsen Island

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 15 (1794-1824) side 54b

Skifte 11. juli 1804 paa gaarden Nordre Tveten i Eidanger Sogn

Lensmanden Hans Andersens afdøde kone Christiane Margarethe Clausen

Barn:

1. Sønnen Ole Hansen 9 aar

2. Sønnen Anders Hansen 4 aar

3. Datteren Maren Maria Hansdatter 6 aar

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 15 (1794-1824) side 103a

Skifte 21. juni 1808 paa gaarden Herøen udi Eidanger Prestegield

Afdøde Gunnild Christensdatter

Arvinger:

1. Enkemanden Hans Hansen

2. Søn Hans Hansen 14 aar

3. Yngste sønn Christen Hansen 5 aar

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 15 (1794-1824) side 173a

Skifte 3. juni 1811 paa gaarden Giønsholt udi Slemdahl annex

Afgangen kone Maria Isachsdatter

Arvinger:

1. Enkemanden John Bentsen

2. Ældste sønn Bent Johnsen 11 aar

3. Andre sønn Isach Johnsen 9 aar

4. Tredie søn Knud Johnsen 3 aar

5. Datteren Helvig Johnsdatter 5 aar

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 15 (1794-1824) side 177a

Skifte 27. august 1812 paa gaarden Høyseth udi Slemdahl annex

Afdøde mand Hans Olsen

Arvinger:

1. Enken Karen Pedersdatter

2. Ældste sønn Solve Hansen 17 aar

3. Andre sønn Peder Hansen 15 aar

4. Datteren Maren Hansdatter 12 aar

5. Datter Ingeborg Hansdatter 3 aar

Brukt som værge Svend Olsen Øverbøe

Laugverge for enken Ingvald Nielsen

Nevnt i skifte Svend Olsen Øverbøe og Lars Knudsen Høyseth, broder og svoger til avdøde.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 15 (1794-1824) side 180a

Skifte 13. mai 1813 paa gaarden Holthe udi Slemdahl annex

Afgangen mand Hans Nielsen

Arvinger:

1. Enken Karen Olsdatter

2. Sønnen Nils Hansen 8 aar

3. Sønnen Ole Hansen 1 aar

4. Datteren Kirsti Hansdatter 13 aar

Værge for barn: farbroder Wetle Nielsen Holthe, farbroder Knud Nielsen Rød

Laugverge for enken hennes bror Niels Olsen Schielbred

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 15 (1794-1824) side 185b

Skifte 26. mai 1813 paa gaarden Tveten udi Slemdahl annex

Afgangen Peder Andersen

Arvinger:

1. Enken Marthe Jacobsdatter

2. Søn Anders Pedersen 13 ½ aar

3. Søn Hans Pedersen 7 ½ aar

4. Datteren Anne Pedersdatter 20 aar

5. Helvig Pedersdatter 17 ½ aar

6. Marie Pedersdatter 14 ½ aar

Til formynder og verge for barna ble beskikket farbroder Engebret Erichsen Tveten.

(Men farbroder menes her onkel til barna. Han var gift med faren, Peder Andersens, søster Pernille. JO)

Laugverge for enken hennes svoger Ole Kjeldsen Tudahl.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 15 (1794-1824) side 190b

Skifte 09. april 1814 paa gaarden Iisland udi Slemdahl annex

Afgangen mand Niels Jacobsen

Arvinger:

1. Enken Ingeborg Abrahamsdatter

Barn af første ægteskap:

2. Ældste søn Jacob Nielsen 25 aar gammel eer gift og boer paa Gaarden Solland her i Sannikedal (Det siste skulle vært Slemdahl. JO)

3. Datteren Margrethe Nielsdatter gift med Jacob Laersen og boer paa Øverbøe

4. Datteren Kirstine Nielsdatter 22 aar og borte at tiene

Barn af 2.de ægteskap

5. Sønnen Peder Nielsen 13 aar

6. Sønnen Ole Nielsen 7 aar

7. Sønnen Abraham Nielsen 2 aar

8. Datteren Dorthe Nielsdatter 16 aar

Til formynder for de umyndige ble indsadt og beskikket Svigersønnen Jacob Larsen Øverbøe

Laugverge for enken Abraham Olsen Solverød.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 15 (1794-1824) side 222b

Skifte 23. mai 1814 paa gaarden Sølland udi Slemdahl annex

Afgangen mand Ole Johnsen

Arvinger:

1. Enken Anne Halvorsdatter

2. Ældste sønn John Olsen 7 aar

3. Sønn Halvor Olsen 4 aar

Formynder for ældste sønn blev beskikket farbroder Jacob Erichsen Iisland, for 2.de sønn Morbroder Abraham Halvorsen Bæstuel

Laugverge for enken Halvor Halvorsen Fieldet

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 15 (1794-1824) side 264a

Skifte 2. juni 1815 paa gaarden Tvetten udi Slemdahl annex

Afgangen mand Ingebreth Erichsen

1. Enken Pernille Andersdatter

2. Ældste sønn Erich Ingebrethsen 24 aar

3. Andre sønn Anders Ingebrethsen 17 aar

4. Sønn Peder Ingebrethsen 10 aar

5. Sønn Jacob Ingebrethsen 8 aar

6. Sønn Jan Ingebrethsen 5 aar

7. Datteren Anne Ingebretsdatter 22 aar

8. Yngste datter Ingeborg Ingebrethsdatter 12 aar

Formynder farbroder Jacob Erichsen Iisland

Laugverge for enken Niels Jacobsen Hogstad

 

 

Slutt