| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

 


 

 

Bamble Sorenskriveri

Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810)

 

Fortløpende register og avskrift av skifter fra Eidanger, Siljan, Brevik og østre Porsgrunn.

Stort sett bare det jeg har funnet om familieforhold er tatt med.

Det kan være mer nyttig stoff i disse skiftene og jeg har ikke lest korrektur, så sjekk helst orginalen.

 Avskriften gjort av Jørn Olsen 2011

 

 

Gård/sted/Sogn - Navn - år - side

Østre Porsgrunn - Niels Andersen Nordal - 1807 - side 1b

Brevik - Mari Eilevsdatter - 1807 - side 8b

Myhren/Brevik - Erich Andersen Dahlen - 1807 - side 10b

Aas/Eidanger - Kari Andersdatter - 1807 - side 21a

Grava/Eidanger - Mari Olsdatter - 1807 - side 28b

Brevik - Sivert Jacobsen - 1807 - side 30b

Brevik - Even Hermandsen - 1807 - side 32a

Østre Porsgrunn - Hans Bernstorph - 1807 - side 32b

Sandøen/Eidanger - John Andersen og kone - 1807 - side 37b

Brevik - Julianne Marie Rasmusdatter - 1807 - side 44a

Tråholt/Eidanger - John Jacobsen - 1807 - side 48b

Brevik - Claus Larsen - 1807 - side 58a

Østre Porsgrunn - Helge Christensen - 1807 - side 72a

Hasler/Eidanger - Lars Pedersen - 1807 - side 84b

Strømtangen/Porsgrunn - Marie Godtfredsdatter - 1808 - side 85a

Brevik - Jacob Jonsen og kone - 1808 - side 103a

Brevik - Anders Amundsen - 1808 - side 104a

Brevik - Sara Dorthea Grubbe - 1807 - side 105a

Brevik - Hans Jacobsen - 1808 - side 105b

Præsteseteret  Eidanger - Jacob Nilsen - 1808 - side 106b

Kløverød/Siljan - Christen Andersen - 1808 - side 108b

Brevik - Karen Hansdatter - 1808 - side 129b

Sæteret/Brevik - Jon Børresen - 1808 - side 131b

Herøen/Eidanger - Gunild Christensdatter - 1808 - side 132b

Brevik - Marie Margrethe Schaanning - 1808 - side 134b

Brevik - Marthe Marie Johannesdatter - 1808 - side 136a

Naphaug/Siljan - Hans Pedersen - 1808 - side 140b

Brevik - Sara Christine Larsdatter - 1809 - side 154a

Trosvig/Brevik - Paul Hubner - 1809 - side 156a

Øen/Brevik - Mariken Larsdatter - 1809 - side 159b

Strømtangen/Brevik - Thomas Engebretsen - 1808 - side 161a

Sæteret/Brevik - Søren Jacobsen - 1808 - side 162b

Brevik - Ellev Thronsen - 1808 - side 163b

Blegebacken/Brevik - Else Knudsdatter - 1809 - side 164b

Sæteret/Brevik - Agathe Olsdatter - 1809 - side 165a

Sæteret/Brevik - Abraham Guttormsen - 1809 - side 165b

Trosvig/Brevik - Gunder Gundersen - 1809 - side 166a

Brevik - Marthe Knudsdatter Hoff - 1809 - side 167a

Blegebacken/Brevik - Karen Knudsdatter - 1809 - side 169b

Kiørholt/Eidanger - Marthe Margrethe Pedersdatter - 1809 - side 170a

Hasler/Eidanger - Peder Rasmusen - 1809 - side 196b

Vissevågen u/Røra/Eidanger - Søren Nilsen og kone - 1809 - side 199a

Skielbigten u/Aas/Eidanger - Åse Olsdatter - 1809 - side 200a

Stulen/Eidanger - Maren Pedersdatter - 1809 - side 202a

Brevik - Anne Tygesdatter - 1809 - side 212b

Gropen/Brevik - Anne Stine Kittilsdatter - 1809 - side 213b

Brevik - Lars Olsen - 1809 - side 221a

Moholt/Siljan - Gunild Henrichsdatter - 1809 - side 222b

Augestad/Siljan - Jon Svendsen - 1809 - side 223b

Tveten/Siljan - Find Pedersen - 1809 - side 224a

Eije/Siljan - Anne Nilsdatter - 1809 - side 225a

Sæteret/Brevik - Birthe Erichsdatter - 1809 - side 228b

Sæteret/Brevik - Maria Johnsdatter - 1809 - side 229a

Schilbred/Siljan - Jon Olsen - 1808 - side 237a

Gurholt/Siljan - Pernille Olsdatter - 1809 - side 238a

Gudsfred/Eidanger - Amund Larsen Tveten - 1809 - side 250a

Brevik - Anne Bugge - 1809 - side 255b

Brevik - Ellen Monsdatter - 1809 - side 264b

Brevik - Kirstine Rasmusdatter - 1808 - side 273a

Bakke/Eidanger - Christopher Sørensen - 1809 - side 274a

Kjendalen/Eidanger - Peder Andersen - 1809 - side 275a

Sæteret/Brevik - Anne Isachsdatter - 1809 - side 275b

Sæteret/Brevik - Kirsti Nilsdatter - 1809 - side 276b

Grava/Eidanger - Kirsti Torjusdatter - 1809 - side 277a

Brevik - Jens Christopher Olsen - 1809 - side 280a

Brevik - Dorothea Zachariasdatter - 1810 - side 285a

Brevik - Christine Maria Andreasdatter - 1810 - side 286b

Sanne u/Tudal/Siljan - Bent Gundersen - 1810 - side 289b

Sæteret/Brevik - Ole Pedersen - 1810 - side 290a

Brevik - Peder Gjersen Meyler - 1809 - side 290a

Brevik - Ole Christophersen - 1809 - side 291a

Brevik - Bent Pedersen - 1809 - side 291b

Brevik - Erik Ingebrethsen - 1810 - side 293b

Brevik - Jens Pedersen Holm - 1810 - side 294a

Sigtesøen/Eidanger - Inger Pedersdatter - 1810 - side 307a

Brevik - Anne Marie Hansdatter Thiis - 1810 - side 310a

Brevik - Peder Bech - 1810 - side 311a

Brevik - Elisabeth Johannesdatter - 1810 - side 316b

Brevik - Christen Carlsen Barklay - 1810 - side 317b

Qvisla/Siljan - Jens Nilsen - 1809 - side 367a

Vanebosæter/Siljan - Niels Sondresen - 1810 - side 368a

Sundtvedt/Siljan - Anne Nilsdatter - 1810 - side 369b

Brevik - Anne Maria Ingebrethsdatter - 1810 - side 371b

Brevik - Susanna Andersdatter - 1809 - side 375b

Tudal/Siljan - Svend Jensen - 1810 - side 377b

Løvsjø u/Skjelsvik/Eidanger - Maren Olsdatter - 1810 - side 380a

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

   

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 1b

Skifte 11. februar 1807 i Østre Porsgrunn

Afgangen mand Niels Andersen Nordal

Barn:

1. Enke Ellen Amundsdatter

2. Sønnen Anders Nilsen 5 aar

3. Datteren Karen Nilsdatter 3 aar

4. Ellen Kirstine Nilsdatter 1 aar

Nevn som værger nevnes: Broderen Hans Nilsen Ødegaarden og broderen Søren Andersen Nordal, Amun Knudsen Flogstad

Laugverge for enken Amund Knudsen Flogstad som nevnes som hennes fader.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 8b

Skifte 24. februar 1807 i Brevik

Afgangen kone Mari Eilertsdatter og afgangen mand Johannes Jacobsen

Barn:

1. Sønnen Jacon Johannesen 32 aar

2. Datteren Guri Kirstine Johannesdatter 36 aar i ægteskab med Gestgiver Stoe Larsen i Brevig

3. Datteren Maren Johannesdatter 21 aar i ægteskap med Hans Pedersen i Brevig

4. Datteren Anne Johannesdatter 18 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 10b

Skifte 15. mars 1807 på Myhren i Brevik

Afgangne ægtefolk Erik Andersen Dahlen og kona Anne Nilsdatter

Barn:

1. Sønnen Anders Eriksen 27 aar

2. Sønnen Niels Eriksen 22 aar

3. Sønnen Hans Eriksen 14 aar

Værge morbroder Lars Nielsen Traaholt

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 21a

Skifte 18. juli 1807 på gaarden Aas i Eidanger

Afdøde kone Kari Andersdatter

Enkemand Erik Nielsen

Barn:

1. Sønnen Ander Eriksen 4 aar

2. Sønnen Niels Eriksen 1 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 28b

Skifte 28. august 1807 paa Grava i Eidanger

Efter Mari Olsdatter

Nevnt i skifte: Fader Ole Jacobsen Grava, Broder Jacob Olsen Grava

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 30b

Skifte 18. juni 1807 i Brevig

Afgangen mand Sivert Jacobsen

Enken Maren Dorothea Jansdatter

Barn afled i 2. ekteskap:

I sitt 1. ægteskap med Marthe Olsdatter:

1. Sønnen Jacob Sivertsen 25 aar

2. Sønnen Sivert Sivertsen 21 aar

3. Datteren Mette Marie Sivertsdatter 33 aar i ægteskap med Søren Pedersen og boende i Langesund.

4. Datteren Kirsten Sivertsdatter i ægteskab med Jacob Hansen Bjerkøen, er død og efterlader sig 2.de børn, a. Sønnen Hans Jacobsen 9 aar, b. Datter Marthe Jacobsdatter 11 aar.

I sett 2. ægteskab:

1. Datteren Marthe Johanne Sivertsdatter 15 aar og er hiemme hos moderen

Laugverge for enken Lars Larsen Grønnerød

Værge morbroderen Peder Jansen boende i Schien

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 32a

Skifte 10. juli 1807 i Brevig

Afdød mand Even Hermandsen

Enke Agnete Olsdatter

Barn:

1. Hermand Evensen 4 aar

Værge morbroder Elias Abrahamsen Bruun

Laugverge for enken Lars Boe

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 32b

Skifte 10. mars 1807 i Østre Porsgrund

Hos Blokmager Hans Bernstorph i Østre Porsgrund

Her virker det som om det ikke er noen døde? Ingen familie nevnt?

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 37b

Skifte 16. mai 1807 på Sandøen udj Eidanger

Afdøde egtefolk John Andersen og Helge Marie Halvorsdatter

Barn:

1. Sønnen Hans Jacob Johnsen 12 aar

2. Ældste datter Anne Johnsdatter 18 aar

3. Anden datter Ingeborg Johnsdatter 14 aar

4. Yngste datter Maren Helene Johnsdatter 3 aar

Værger morbroder John Halvorsen boende paa gaarden Sandøen, Hans Aastad, Jacob Halvorsen Blegelie, Søren Busterøe. De var alle morbrødre til barna.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 44a

Skifte 27. august 1807 i Brevig

Afdøde Juliane Marie Rasmusdatter

Enkemann Anders Tolefsen Klep

Barn:

1. Datteren Karen Marie Andersdatter 14 aar

2. Datteren Maren Susanne 7 aar

3. Juliane Marie 4 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 48b

Skifte 27. mai 1807 paa gaarden Traaholt i Eidanger

Afgangen mand John Jacobsen

Enke Gunild Amunsdatter

Barn:

1. Sønnen Amund Johnsen 25 aar

2. Sønnen Lars Johnsen 19 aar

3. Sønnen Niels Johnsen 17 aar

4. Sønnen Jacob Johnsen 13 aar

5. Datteren Amborg Johnsdatter 27 aar i egteskab med Erik Larsen Wiersdalen

6. Datteren Margrethe Johnsdatter 23 aar, hos moderen

7. Datteren Marthe Johnsdatter 15 aar, hos moderen

Laugverge for enken Christen Torjusen Lunde

Formyndere Hans Isach Grønsholt, Lars Nielsen Traaholt

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 58a

Skifte 2. mai 1807 i Brevig

Afgangen ungkarl Skipper Claus Larsen

Arvinger:

1. Den afdøde søster Kirsti Larsdatter i egteskab med Lars Olsen Kaas i Brevig

2. Den afdøde broder Johannes Larsen og hans kone ere begge døde efterlader sig 4 døtre

A. Sessel Marie Johannesdatter 53 aar ugift, B. Berthe Johannesdatter i ægteskab med Christen Zachariasen, C. Maren Johannesdatter i egteskab med Tellef Hansen. D. Anne Johannesdatter gift med Amund Hobech, alle boende i Brevig.

Værger Købmand Hans Holm

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 72a

Skifte 22. mai 1807 i Østre Porsgrund

Afgangen mand Helge Christensen

Enke Margrethe Nielsdatter

Barn:

1. Sønnen Hans Helgesen 15 aar

2. Datteren Karen Kirstine Helgesdatter

3. Datter Walborg Helgesdatter 18 aar

4. Datteren Amborg Fridericha Helgesdatter 8 aar

5. Datteren Johanna Fridericha Helgesdatter 6 aar

6. Datteren Helle Marie Helgesdatter 4 aar

Laugverge for enken Kiøbmand Hr. Jørgen Aal

Formynder John Olsen Omholt, Christen Scheldrup

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 84b

Skifte 9. februar 1808 på Hasler i Eidanger

Afdød sønn Lars Pedersen

Hans fader Peder Rasmusen Hasler

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 85a

Skifte 9. januar 1808 på Strømtangen i Porsgrund

Afdøde Marie Gotfredsdatter Strømtangen

Barn:

1. Ældste sønn Arne Thomasen boende paa Aasebakken

2. Ældste datter Marie Thomasdatter enke efter Hans Knudsen

3. Andre datter Marthe Larsdatter, død, har været i egteskab med Thomas Jørgensen og efterlater seg, A. Ældste sønn Lars Thomasen 23 aar, B. Yngste sønn Jørgen Thomasen 20 aar, C. Ældste datter Marthe Thomasdatter 28 aar gift med Jens Bøyesen, D. Yngste datter Anne Thomasdatter 22 aar ugift.

4. Også nevnt døtrene enken Guri Larsdatter og den yngste Malene Larsdatter

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 103a

Skifte 28. april 1808 i Brevig

Afdøde egtefolk Jacob Johnsen og Magrethe Thorsdatter

Barn:

1. Sønnen Børre Jacobsen 22 aar, og har været i England omtrent 14-15 aar

2. Datteren Else K. Jacobsdatter 21 aar og tiener hos Doktor Jessen i Schien

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 104a

Skifte 2. mars 1808 i Brevig

Afdøde Anders Amundsen

Enke Kirsti Amundsdatter

Barn:

1. Sønnen Peder Andersen 33 aar

2. Sønnen Lars Andersen 30 aar

3. Sønnen Amund Andersen 16 aar

4. Sønnen Niels Andersen 10 aar

5. Datteren Inger Marie Andersdatter 17 aar

Laugverge for enken Hans Amundsen Brevig

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 105a

Skifte 12. desember 1807 i Brevig

Afdøde Jordmoder Sara Dorthea Grubbe

Enke efter Rasmus Grubbe

Baren:

1. Sønn Johan Friderich Rasmussen 25 aar som har vært udelands 8-9 aar og vides ikke hvor han oppholder sig.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 105b

Skifte 26. mars 1808 i Brevig

Afgangen mand Hans Jacobsen

Enke Anne Mari Michelsdatter

Barn:

1. Thor Hansen 22 aar

2. Christen Hansen 18 aar

3. Hans Hansen 12 aar

Utlagt til Laugværge for enken broderen Hans Michelsen

Formynder Hans Pedersen Biønnes

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 106b

Skifte 11. april 1808 på Præstesæteret i Eidanger

Afgangen mand Jacob Nielsen

Enke Ellen Christensdatter

Enken har ingen børn haft med den afdøde, men hennes mand har efterladt sig en faster ved nafn Anne Anunsdatter der er i egteskab med Ole Jensen Egenæs i Kiose annex under Thanum Prestegield.

Laugværge for enken Thorjus Christensen Lunde.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 108b

Skifte 15.10.1807 på Kløverød udi Slemdals annex

Afdøde Christen Andersen

Enke Barbra Olsdatter

Barn:

1. Sønnen Anders Christensen 23 aar

2. Sønnen Ole Christensen 16 aar

3. Sønnen Bernt Christensen 11 aar

4. Sønnen Jacob Christensen 8 aar

5. Sønnen Even Christensen 4 aar

6. Datteren Mari Christensdatter 18 aar

Værge Anders Isachsen Kløverød

Laugværge for enken Svend Olsen Øverbøe

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 129b

Skifte 14. mai 1807 i Brevig

Afgangen Karen Hansdatter

Hennes første egteskab med afdøde Ole Ingebrethsen

Hennes andre ekteskab med afdøde Halvor Jacobsen Søtholt fra Bamble.

Hun etterlot seg ingen livsarvinger.

Formeldte afdøde Halvor Jacobsen efterlater sig 3. Søskender som var følgende:

1. Broder Peder Jacobsen Solvig

2. Broder John Jacobsen Søtholt i Bamble

3. Søster Marthe Jacobsdatter i egteskab med Nils Stokke i Bamble

Afdøde Karen Hansdatter har efterladt sig følgende søsters barn:

1. En sønn ved nafn Hans Olsen boende i Kragerød

2. En datter Gunnild Olsdatter i egteskab med Knud Pettersen i Brevig

3. En halv broder af disse Christopher Jonsen er udenlands

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 131b

Skifte 15. september 1808 på Setteret i Brevig

Avgangen mand Jon Børresen

Enke Kirsti Nielsdatter

Før dette hafve været i ægteskap med Anne Jacobsdatter Grava.

Barn i 1. egteskab med Anne Jacobsdatter:

1. Sønnen Børre Jonsen 24 aar og bor i Brevig

Barn i 2. egteskab med enken Kirsti Nielsdatter:

1. Sønnen Nils Jonsen

2. Sønnen Ole Jonsen 4 ½ aar

3. Datteren Anne Jonsdatter

4. Datteren Else Jonsdatter 12 aar

Laugverge for enken Jon Jonsen boende paa Setteret i Brevig

Formyndere Jacob Olsen Grava og Nils Tengelsen Grava

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 132b

Skifte 21. juni 1808 paa gaarden Herøen udi Eidanger Prestegield

Afdøde Gunnild Christensdatter

Arvinger:

1. Enkemanden Hans Hansen

2. Ældste Søn Hans Hansen 14 aar

3. Yngste sønn Christen Hansen 5 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 134b

Skifte 28. april 1808 i Brevig

Afgangen Marie Margrethe, enken efter den afdøde Jens Bendsen

Barn:

1. Sønnen Jens Schonning 48 aar, i Brevig

2. Datteren Anne Karine 54 aar, ugift

3. Datteren Marie Jensdatter gift med skipper Christ. Westendahl i Brevig, døde men afterlader sig 2.de børn: a. Sønnen Jens Hvistendahl 15 aar, b. Datteren Marie Hvostendahl 27 aar og ugift

4. Datteren Mari Magrethe 46 aar og ugift

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 136b

Skifte 12. november 1808 i Brevig

Afgangen kone Marthe Marie Johannesdatter

Enkemand Tollev Olsen

Barn:

1. Datter Inger Johannes Tollevsdatter 14 aar

2. Datter Bodil Kirstine Tollevsdatter 10 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 140b

Skifte 8. januar 1808 paa gaarden Naphoug udi Slemdahl Anex

Afgangen mand Hans Pedersen

Enke af 3.de og siste egteskab Ellen Halvorsdatter

Børn af 1. egteskap med Ellen Bernsdatter:

1. Datter Helvig Hansdatter gift med Ole Gundersen Ougeklev af Warnes Sogn

Børn af 2. egteskab me Mari Jørgensdatter

2. Ældste søn Jørgen Hansen 19 aar

3. Sønn Helge Hansen 15 aar

4. Sønn Amund Hansen 13 aar

5. Sønn Niels Hansen 8 aar

6. Datter Kari Hansdatter gift med Ole Jensen Naphug

7. Datter Else Hansdatter 18 aar

Værge Ole Jensen der boer paa denne gaardpart

Laugverge for enken Peder Pedersen Qvisla

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 154a

Skifte 28. januar 1809 i Brevig

Afdøde kone Sara Christine Larsdatter

Enkemand Christen Christensen

Børn:

1. Ældste sønn Christen Christensen 10 aar

2. 2.de sønn Lars Christensen 8 aar

3. Yngste sønn Johannes Christensen 3 ½ aar

 

   

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 156a

Skifte 1. februar 1809 på Trosvig i Brevig

Afdøde skibskaptain Poul Hubner paa skibet Albertine

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 159b

Skifte 7. mars 1809 paa Øen i Brevig

Afdøde Mariken Larsdatter

Afgangen egtemand Ole Erichsen

Barn med Ole Erichsen:

1. Lars Olsen Forbech er for tiden i England

Enkemann Niels Hansen Coch

Barn med Niels Hansen Coch

2. Ole Andreas Nilsen Coch

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 161a

Skifte 29. november 1808 paa Strømtangen i Brevik

Afdøde Thomas Engebretsen (Det står nok Thomas men barna står som Thønnesen. JO)

Enke Christiane Christensdatter

Barn:

1. Ældste sønn Engebreth Thønnasen 30 aar i Engeland

2. Anden sønn Ole Thønnasen 28 aar paa Vestlandet

3. Sønn Hans Thønnasen 26 aar du kommandert

Laugverge for enken Jens Halvorsen i Brevig

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 162b

Skifte 5. september 1808 paa Sætteret i Brevig

Afgangen mand Søren Jacobsen

Enke Anne Kirstine Nielsdatter

Barn med Anne Kirstine Nielsdatter:

1. Sønnen Just Løkke Sørensen 12 aar

2. Sønnen Niels Christian Sørensen 9 aar

3. Sønne Elias Christian Sørensen 3 aar

Laugverge for enken Kiøbmand Anders Jensen

Formynder Rasmus Isaksen Berg

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 163b

Skifte 22. desember 1808 i Brevig

Afgangen enkemand Ellev Thronsen Hydahl

Barn:

1. Datteren Lisbeth Ellevsdatter i egteskab med Torjer Evensen boende paa gaarden Fillestad i Bamble

2. Datteren Marthe Ellevsdatter 25 aar og ugift

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 164b

Skifte 7. januar 1809 paa Blegebakken ved Brevig

Afgangen pige Else Knudsdatter

Arvinger:

1. Broderen Morten Knudsen 56 aar

2. Søsteren Karen Mari Knudsdatter 59 aar og ugift

Værge Lars Larsen Brevig

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 165a

Skifte 29. mars 1809 paa Sæetteret i Brevig

Afdød kone Agathe Olsdatter

Enkemand Hans Jensen i Sætteret

Barn:

1. Ældste sønn Jens Hansen 3 aar

2. Ældste datter 1 aar

Formynder Hans Jacobsen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 165b

Skifte 18. januar 1809 på Setteret i Brevig

Afdøde Abraham Guttormsen

Enke Ingebor Amundsdatter

Barn:

1. Ældste sønn Guttorm Abrahamsen 15 aar

2. Sønn Anun Abrahamsen 2 ½ aar

3. Ældste sønn Else Abrahamsdatter 13 aar

Laugverge for enken Christen Sørensen Lunde

Formynder Ole Pedersen Schaverager

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 166a

Skifte 17. mars 1809 Traasevig i Brevig

Afdøde Gunder Gundersen

Enke Maren Pedersdatter

Barn:

1. Ældste sønn Gunder Gundersen 22 aar

2. Anden sønn Hendrich Gundersen 14 aar

3. Tredie sønn Peder Gundersen 12 aar

4. Ældste datter Anne Gundersdatter 18 aar

5. Yngste datter Anne Sophie Gundersdatter 9 aar

Laugverge for enken Peder Amundsen Traasevig

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 167a

Skifte 21. februar 1809 i Brevig

Afdøde afdøde jordmoder Marthe Knudsdatter Hoff

Enkemand Joen Hoff

Broderbarn:

1. Andreas Knudsdatter, bosatt paa Hafslund ved Fredrichshald

2. Christian Knudsen

3. Hans Knudsen, bosatt paa Haflsund ved Fredrichshald

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 169b

Skifte 25. januar 1809 paa Blegebakken

Afdøde Karen Marie Knudsdatter

Arving:

1. Broder Maarten Knudsen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 170a

Skifte 17. april 1809 paa Kiørholt i Eidanger

Afdøde kone Marthe Margrethe Pedersdatter

Enkemand John Arnesen

Barn:

1. Sønnen Arne Johnsen 25 aar

2. Sønnen Anund Johnsen 22 aar

3. Sønnen Peder Johnsen 20 aar

4. Sønnen Isach Johnsen 12 aar

5. Sønnen Olle Johnsen 9 aar

6. Datteren Anne Johnsdatter 26 aar, tiener hos Simon Wiborg

7. Datteren Ingeborg Margrette 16 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 196b

Skifte 4. april 1809 i pladsen Hasler under gaarden Lillegaarden i Eidanger

Afgangen mand Peder Rasmusen

Enke Kirsti Larsdatter

Barn:

1. Sønnen Anders Pedersen 18 aar

2. Datteren Anne Pedersdatter 14 aar

3. Datteren Maren Pedersdatter 7 aar

4. datteren Karen Kirstine Pedersdatter 3 aar

5. Datteren Kirsi Pedersdatter 1 aar

Formyndere Anund Olsen Wiersdalen og Anders Sørensen Wiersdalen

Laugverge for enken Anund Olsen Huustuft

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 199a

Skifte 10. april 1809 paa pladsen Wissevaagen under gaarden Røra i Eidanger

Afgangen mand Søren Nielsen og kone Dorthe Halvorsdatter

Barn:

1. Datteren Inger Sørensdatter 21 aar og i tieneste hos Klocher Bøe i Eidanger

Dorthe Halvorsdatter barn i et tidligere ekteskap:

2. Halvor Jacobsen som for flere aar tilbage reiste til Danmark i skomagerlære under Dansk skipper Bronch?, og ere omtrent 13 aar siden de har havt tekn? fra han.

Værge for Inger Sørensdatter ble Niels Hansen Røra.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 200a

Skifte 10. april 1809 på pladsen Skielbugten under gaarden Aas i Eidanger

Afgangen kone Aase Olsdatter

Enkemand Bent Jacobsen

Barn:

1. Sønnen Ole Bentsen 7 aar

2. Sønnen Hans Bentsen 3 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 202a

Skifte 14. april 1809 paa gaarden Stuulen i Eidanger

Afgangen kone Maren Pedersdatter

Enkemand Elias Jacobsen

Hennes barn fra tidligere ekteskap:

1. Sønnen Niels Andersen 20 aar

2. Datteren Ingeborg Andersdatter 28 aar i egteskab med Lars Larsen Grønnerød boende i Brevig

3. Datteren Ingeborg Magrette Andersdatter 21 aar

4. Datteren Bodel Andersdatter 18 aar

Værger morbrødre Anund Pedersen Heiestad og Ole Pedersen Skaverager

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 212a

Skifte 27. februar 1809 udi Brevig

Afgangen Anne Thygesdatter

Enkemand Erich Isachsen

Da manden var fraværende og ligger i Presong i Sverige, møtte på han vegne hans broder Anders Isachsen

Barn:

1. Ældste sønn Søren Eriksen 12 aar

2. Søn Tyge 8 aar

3. Søn Isach 3 aar

Formyndere Anders Isachsen og Hans Isachsen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 213b

Skifte 14. februar 1809 udi Gropen ved Brevig

Skifte etter afdøde Ole Nielsens enke Anne Stine Kittilsdatter

Ingen barn.

Arvinger afdødes søstre:

1. Ældste søster Anniken Kittilsdatter, Hans Poulsen enke, 63 aar

2. Den ugifte søster Maren Kittilsdatter 61 aar

3. Sara Kittilsdatter gift med Johan Holm, 50 aar

4. Maren Katharine Kittilsdatter gift med Poul Eriksen, 48 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 221a

Skifte 2. august 1809 i Brevig

Aføde Lars Olsen

(Nærværende under skifte en enke Kirsti Larsdatter som ser ut til å ha betalt begravelsen. Usikker på om dette er noe familie? JO)

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 222b

Skifte 27. mai 1809 på pladsen Moene under Moholt i Slemdal

Skifte etter Erik Henriksen Gulseth sin søster Gunild Henriksdatter

Enkemand Jahn Jansen

Hennes søsken:

1. Ældste broder Knud Henriksen bor i Høyland sogn

2. Erik Henriksen Guulseth

3. Marie Henriksdatter 50 aar

Laugverge for enken hennes broder Erik Henrichsen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 223b

Skifte 27. mai 1809 paa Ougestad i Slemdahl annex

Afgangen Jon Svendsen

Enke Inger Pedersdatter

Den afdøde etterlader sig barn fra 2. egteskab

Barn fra første egteskab:

1. Ældste sønn Niels Jonsen 20 aar

2. Datteren Taran Jonsdatter gift med Peder Nielsen Thorsholt

3. Datteren Marie Jonsdatter 23 aar, tiener

Barn fra egteskabet med Inger Pedersdatter:

4. Sønn Svend Jonsen 15 aar

5. Sønn Peder Jonsen 5 aar

6. Sønn Ole Jonsen 7 aar

7. Datteren Birthe Jonsdatter 16 aar

8. Datteren Helvig Jonsdatter 10 aar

9. Datteren Gunild Jonsdatter 7 aar

10. Datteren Anne Jonsdatter 4 aar

Værge morbroder Ole Pedersen

Laugverge for enken hennes broder Niels Pedersen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 224a

Skifte 27. mai 1809 paa pladsen Tveten u/Gureholt i Slemdahl Annex

Afgangen mand Find Pedersen

Enken Mari Halvorsdatter

Barn fra hans første egteskab:

1. Ældste sønn Niels Finsen mundig boer paa pladsen Steendalen under gaarden Graarød i Slemdal

2. Datteren Mari Finsdatter enke etter Torbor Larsen under Høyset

3. Datteren Anne Finsdatter 32 aar og borte og tiener

4. Datteren Sesel Finsdatter 29 aar

Barn fra egteskabet med Mari Halvorsdatter:

5. Sønnen Peder Finsen 20 aar

6. Sønnen Anders Finsen 17 aar

Laugverge for enken Peder Knudsen Guurholt

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 225a

Skifte 27. mai 1809 paa gaarden Eije udi Slemdal

Afdøde kone Anne Nielsdatter

Enkemand Ole Olsen

Barn:

1. Ole Olsen 22 aar

2. Hans Olsen 19 aar

3. Karen Kirstine Olsdatter 13 aar

4. Helvig Olsdatter 11 aar

5. Berthe Olsdatter 7 aar

6. Inger Olsdatter 5 aar

Formynder farbroderen Jens Nielsen Qvisla

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 228b

Skifte 6. juni 1809 paa Seteret ved Brevig

Skifte etter afdøde Børre Jacobsens enke Birthe Erichsdatter

Deres barn:

1. Ældste datter Ingeborg Børresdatter

2. Magrethe Børresdatter som forhen ved døde afgangen, for efterlat sig en datter Anne Magrethe Anundsdatter 11 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 229a

Skifte 8. juni 1809 i Sætre i Brevig

Afdøde enke Maria Jonsdatter

Barn:

1. Datter Anne Hansdatter 25 aar

2. Datter Elise Marie Hansdatter 23 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 237a

Skifte 1. august 1808 paa gaarden Schielbred udi Slemdahl Annex

Afgangen soldat Jon Olsen

Enke Kirsten Jacobsdatter

Barn:

1. Ole Jonsen 4 maaneder

Værge farbroderen Niels Olsen Schieldbred

Laugverge for enken morbroderen Hans Holte

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 238a

Skifte 28. januar 1809 paa gaarden Gurholt udi Slemdal annex

Afgangen kone Pernille Olsdatter

Enkemand Peder Knudsen

Den afdøde efterlater sig 8 børn i 3 ægteskab

Barn af første egteskab med Ole Jonsen:

1. Ældste datter Mari Olsdatter 27 aar

2. Berte Olsdatter 24 aar

Barn af 2.det ægteskab med Jacob Andersen:

3. Anne Jacobsdatter 17 aar

4. Gunnil Jacobsdatter 14 aar

Barn med enkemand Peder Knudsen:

5. Ole Pedersen 4 aar

6. Datteren Pernille Pedersdatter 10 aar

7. Karen Pedersdatter 7 aar

8. Helvig Pedersdatter 1 aar

Formyndere: Morbroder Ole Olsen Kiølnes, farbroderen Peder Andersen Tveten

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 250a

Skifte 19. juni 1809 paa gaarden Gudsfred i Eidanger

Afdøde ungkarl Amund Larsen Tveten

Arvinger:

1. Hans Andersen Tveten som i ægteskab med den avdødes moder Inger Nielsdatter

2. Ole Andersen Langangen er i egteskab med den afdødes fuldsøster Karen Larsdatter

3. Halvbroderen Lars Hansen 20 aar

4. Halvbroderen Abraham Hansen 12 ½ aar

Formynder Lensmand Hans Andersen Tveten

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 255b

Skifte 2. mai 1809 i Brevig

Afdøde Anne Bugge

Arvinger:

1. Moderen Fransiska Bugge Laurvig hos svigersønnen Hans Folkenberg

2. Broderen Niels Christian Bugge, død efterlader sig 2.de døtre a., Maren Bugge, gift med Klokker Peder Folkenberg i Lauervig, b., Fransiska Bugge, enke efter præst Schanche værende her i Brevig

3. Søsteren Jomfrue Maren Bugge, ugift og opholder sig j huuset hos hendes moder Fransiska Bugge i Lauervig

4. Søster Inger Bugge gift med Hans Falkenberg i Laurevig

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 264b

Skifte 23. oktober 1809 i Brevig

Avdød kone Elen Monsdatter

Enkemann Søren Mortensen Sundt

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 273a

Skifte 22. desember 1808 i Brevig

Afgangen kone Kirstine Rasmusdatter

Enkemand Jan Olsen

Arvinger:

1. Søster Anne Magrethe Rasmusdatter, ere i egteskab med Isak Michelsen i Brevig

2. Helvig Rasmusdatter der skul være gift og boe i Schien men mandens nafn vites ikke at opgive

Det blev oppgivet at enkemanden Jan Olsen blev i forige aar sommer opbragt i England med P. He. Abh. Pharo, og er ej siden hiemkommet

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 274a

Skifte 13. april 1809 paa gaarden Bakke i Eidanger

Afgangen mand Christopher Sørensen

Enke Amborg Larsdatter

Barn:

1. Sønnen Søren Christophersen 20 aar

2. Sønnen Lars Christophersen 15 aar

3. Datteren Ingeborg Christophersdatter 23 aar

4. Datteren Inger Christophersdatter 12 aar

Formyndere Søren Christensen Solverød og Amund Pedersen Hejestad

Laugværge for enken Ole Pedersen Skaverager

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 275a

Skifte 15. juli 1809 paa gaarden Kjendahlen i Eidanger

Afgangen mand Peder Andersen

Enke Ingeborg Stenersdatter

Barn:

1. Sønnen Jacob Pedersen 20 aar

2. Sønnen Peder Pedersen 8 aar

3. Datteren Marthe Pedersdatter 16 aar

4. Datteren Ingeborg Marie Pedersdatter 15 aar

5. Datteren Anne Karine Pedersdatter 11 aar

6. Datteren Margrethe Pedersdatter 4 aar

Formyndere: Gudmund Johnsen Kjendahlen og Christen Olsen Grina

Laugværge for enken Ole Stenersen Kleven

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 275b

Skifte 26. juli 1809 i Sætre i Brevig

Afdøde Anne Isachsdatter

Enkemand Jens Olsen

Barn:

1. Ældste sønn Isach Jensen 26 aar

2. Sønnen Ole Jensen 19 aar

3. Ældste datter Berthe Marie Jensdatter gift med Niels Jensen 29 aar

4. Datteren Karen Jensdatter 29 aar

5. Datteren Ragne Jensdatter 16 aar

Værge Isak Jensen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 276b

Skifte 28. august 1809 i Sætre ved Brevig

Afdøde Kirsti Nielsdatter, enke efter John Børresen

Barn:

1. Ældste sønn Niels Johnsen 9 aar

2. Yngste sønn Ole Johnsen 6 aar

3. Ældste datter Elise Johnsdatter 12 aar

Formynder Jacob Olsen Grava

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 277a

Skifte 29. september 1809 paa gaarden Grava i Eidanger

Afgangen kone Kirsti Torjusdatter

Barn:

1. Sønnen Jacob Olsen 28 aar

2. Søn Torjer Olsen 10 aar

3. Datteren Marie Olsdatter 25 aar gift med Ole Amundsen Flogstad i Eidanger

4. Datteren Anne Olsdatter 22 aar gift med Ole Larsen Øveraasen i Eidanger

5. Datteren Ingebor Marie Olsdatter 18 aar

6. Datteren Aase Kirstine Olsdatter 15 aar

7. Datteren Else Olsdatter 13 aar

8. Datteren Oline Olsdatter 7 aar

Formynder Niels Erichsen Aas og Niels Tolgersen Grava

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 280a

Skifte 9. desember 1809 i Brevig

Efter Jens Christopher Olsen Brevig

Enke Anne Marie Pedersdatter

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 285a

Skifte 1. mars 1810 i Brevig

Kiøbmand Boye Chrystis afgange hustrue Dorothea Zachariasen

Barn:

1. Søn Hans 5 aar

2. Søn Simen 4 aar

3. Søn David 2 aar

Værge Anders Jensen Heuch

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 286b

Skifte 14. mars 1810 i Brevig

Jens Bechs afdøde kone Christine Maria Andreasdatter

Barn:

1. Andreas Jensen Bech 8 aar

2. Ældste datter Karen Andersdatter 14 aar (Hun het nok Karen Andrea Jensdatter. JO), opfostret paa Kongsberg hos sine besteforeldre

3. Yngste datter Kirstine Maria 4 aar

Formynder Christen Christensen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 289b

Skifte 24. mars 1810 paa pladsen Sanne under gaarden Tudahl i Slemdahl anex

Afdøde huusmand Bent Gundersen

Enke Ingeborg Halvorsdatter

Barn.

1. Ældste sønn Gunder Bentsen 31 aar

2. Niels Bentsen 27 aar

3. Ole Bentsen 25 aar

4. Hans Bentsen 22 aar

5. Halvor Bentsen 18 aar

6. Kari Bentsdatter 16 aar

Laugverge for enken Reier Thorsholt

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 290a

Skifte 21. februar 1810 i Sætre ved Brevig

Afdøde Ole Pedersen

Enken Inger Hansdatter

Barn:

1. Ældste sønn Jørgen Olsen 23 aar

2. Anden sønn Hans Olsen 20 aar

3. Datteren Maren Olsdatter 31 aar

Formynder og laugverge for enken Niels Pedersen Hejestad

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 290a

Skifte 9. desember 1809 i Brevig

Afdøde Peder Gjersen Meyler der i samme aar her fra Brevig udmommanderet i Hans Majestets tieneste

Arvinger:

1. Den afdødes farbroder Christian Andersen Meyler fre Scheen

2. Den afdødes faster Johannes Sandvigens enke Marthe Andersdatter fra Schieen

3. Fasteren Karen Andersdatter fra Schieen 64 aar og ugift

4. Den afdødes morbroder Rasmus Pedersens efterlevendes enke Agetta Halvorsdatter og deres børn:

a. Ældste sønn Peder Rasmussen 18 aar, b. Ældste datter Karen Rasmusdatter 15 aar, c. Yngste datter Anne Rasmusdatter 12 aar

Formynder for Karen Andersdatter hendes broder Christen Meyler.

Formynder for Rasmus Pedersens børn Peder Ejlertsen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 291a

Skifte 26. desember 1809 i Brevig

Afdøde Ole Christophersen

Enke Anne Marie Pedersdatter

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 291b

Skifte 16. desember 1809 i Brevig

Afdøde Bent Pedersen Harestad

Arvinger:

1. Mad. Catharina Pedersdatter

2. Thomas Thyrholm boende i Fredrichsværn

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 293b

Skifte 2. mai 1810 i Brevig

Skifte efter for lenge siden bortreiste mand Erik Ingebrethsen

Kone Anne Barbara Nielsdatter

Barn:

1. Sønn Lars Eriksen

2. Anden sønn Niels Eriksen, søefarende

3. Yngste sønn Johannes Eriksen 17 aar

4. Datter Anne Helene Eriksdatter 24 aar

Laugværge for Anne Barbara Nielsdatter var Jacob Døvig

Formynder for barn Peder Hansen Lods

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 294a

Skifte 2. desember 1810 i Brevig

Afgangen Jens Pedersen Holm

Enken Bergette Holm

Afdøde barn i sitt 1. de egteskab med Gunnild Schulsdatter:

1. Sønn Hans August Holm 14 aar

2. Anden sønn Henrich Wilhelm Holm 10 ½ aar

3. Tredie sønn Jacob Pedersen Holm 8 aar

4. Datteren Christiane Petrea Holm 18 aar og værende hos kiøbmand Johan Blom i Schieen

5. Yngste datter Kierstine Marie Holm 15 aar

Formynder for børn købmand Joachim Borse i Brevig

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 307a

Skifte 17. mars 1810 på Sigtesøen i Eidanger

Afdøde kone Inger Pedersdatter

Enkemand Søren Amundsen

Barn:

1. Sønnen Amund Peder Sørensen 12 aar

2. Sønnen Michel Sørensen 6 aar

3. Datteren Anne Sørine Sørensdatter 9 aar

Den afdødes foreldre Peder Tordsen Wingrej og hustrue i Langesund

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 310a

Skifte 29. januar 1810 i Brevig

Afdøde Anne Marie Hansdatter Thiis

Nevnt i skifte: Dorthe Regine Christensdatter, Hans Rolevsen, Ingebret Rolevsen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 311a

Skifte 12. mars 1810 i Brevig

Afdøde Peder Bech

Enken Olina Berrensdatter

Barn:

1. Boel Pedersdatter Bech 15 aar

Laugverge for enken Hans Holm

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 316b

Skifte 4. april 1810 i Brevig

Afdøde kone Elisabeth Johannesdatter

Enkemand Lars Isachsen

Barn:

1. Sønn Johan Hem Larsen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 317b

Skifte 10. januar 1810 i Brevig

Afdøde Kontroleur ved Langesund Toldkammer Christen Carlsen Barklay

Enke Sophie Dorthea Salig Barklays

Afdødes barn med den afdøde kone Severine Bøhme:

1. Ældste sønn Herman Peter Barklay 29 aar boende i København

2. Sønn Claus Berthel Barklay 23 aar boende i Brevig

3. Datteren Emerense Barklay 28 aarog opholder sig i Christiania

Barn fra afdødes 2. egteskab med Marine Hermine Cudrio:

4. Sønn Severin Gotfred Barklay 10 aar

Laugverge for enken kiøbmand Thomas Blehr

Formynder for barn: Anders Jensen Høegh

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 367a

Skifte 11. august 1809 paa gaarden Qvislen udi Slemdahl

Afgangen mand Jens Nielsen

Enke Sesell Olsdatter

Barn:

1. Sønn Ole Jensen boer paa gaarden Naphoug i Slemdal

2. Sønn Niels Jensen 23 aar

3. Sønn Christen Jensen 16 aar

4. Sønn Peder Jensen 14 aar

5. Sønn Johannes Jensen 6 aar

6. Datteren Kierti Jensdatter 10 aar

Værge for barn: Niels Simensen Moholt

Laugværge for enken broderen Ole Olsen Eije

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 368a

Skifte 16. juni 1810 paa gaarden Wennebosettra i Slemdal

Afgangen mand Niels Sondresen

Enke Ingebor Jensdatter

Barn:

1. Ældste sønn Jens Nielsen 26 aar er gift og boer paa gaarden

2. Sønn Ole Nielsen 22 aar

3. Sønn Halvor Nielsen 20 aar

4. Datteren Gunild Nielsdatter gift med Rollef Pedersen Hogstad

5. Datteren Ingeborg Nielsdatter gift med Svend Olsen Sneltvedt (Sneltvedt? De kom fra og de bodde på Øverbø. JO)

6. Datteren Anne Nielsdatter 28 aar

7. Datteren Helvig Nielsdatter 24 aar og er borte og tiener

Formynder for barn: Jacob Johnsen Hogstad og Halvor Gundersen Suntvedt

Laugværge for enken den eldste sønnen Jens

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 369b

Skifte 15. juni 1810 paa Gaarden Sundtvedt i Slemdal

Afgangen kone Anne Nielsdatter

Enkemand Halvor Gundersen

Barn:

1. Ældste datter Karen Halvorsdatter 10 aar

2. Datteren Marthe Halvorsdatter 5 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 371b

Skifte 15. august 1810 i Brevig

Afdøde kone Anne Marie Ingebretsdatter

Enkemand Mads Johnsen

Barn:

1. Ældste sønn Ole Madsen 25 aar

2. Anden sønn John Madsen 19 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 375b

Skifte 4. april 1809 i Brevig

Afdøde Susane Andersdatter, skipper Søren Larsens kone.

Hitflyttet fra Risøer

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 377b

Skifte 12. september 1810 paa gaarden Tudal udi Slemdal

Afdøde enkemand Svend Jensen

Barn:

1. Søn Jens Svensen 21 aar

2. Datter Anne Svensdatter 28 aar

3. Datter Karen Svensdatter 26 aar

Formyndere: farbroder Michel Engelstad og Reier Thorsholt

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 380a

Skifte 24. juli 1810 paa pladsen Løvskiøe under gaarden Skielsvig i Eidanger

Afdøde enken Maren Olsdatter

Afgangen mand Anders Pedersen

Barn:

1. Sønnen Peder Andersen 16 aar

2. Sønnen Anders Andersen 12 aar

3. Datteren Marthe Andersdatter 10 aar

4. Datteren Johanne Oline Andersdatter 8 aar

Faderen Anders Pedersen for 6 aar siden er død i England med Skibet Petronelle førende af Skipper Blom.

Formyndere for barn: Jens Jensen Rødningen og Søren Olsen Rød

 

 

Slutt