| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 


 

 

 

Bamble Sorenskriveri

Skifteprotokoll nr. 13 (1803 - 1807)

 

Bamble skifteprotokoll nr. 13 sine skifter fra Eidanger, Brevik, østre Porsgrunn og Siljan. Fortløpende register etter rekkefølge i protokollen.

 

Her har Ivar gjort den store jobben og finne skiftene og lage sideoversikten. Han har også skrevet av skiftene for Eidanger og et par fra Siljan og Brevik. Resten av skiftene er skrevet av Jørn Olsen. Ivar har tatt med det økonomiske resultatet. Jørn har bare tatt med de som har betydning familiemessig.

 

Ingen korrekturlesing og det kan være noen skifter vi har misset. Det kan også være mer og hente i skiftene. Derfor lurt å sjekke originalen.

 

Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen 2011

 

 

Gård/sted/Sogn - Navn - side

 

Østre Porsgrund - Jørgen Gothfriedsen - s.1a  

Tormoesrød/Slemdal - Niels Gunnersen - s.9a

Sølland/Slemdal - John Engvoldsen - s.13b

Østre Porsgrund - Anne Maria Sørensdatter (kort skifte) - s.25a

Hogstad/Slemdal - Jens Jacobsen - s.26b

Moeholt/Slemdal - Berthe Pedersdatter - s.28a

Porsgrund - Christian Paust - s.34a

Thorsholt/Slemdal - Niels Jonsen - s.39b

Naphoug/Slemdal - Ole Berentsen - s.53a

Præstejordet u/Gonsholt/Slemdal - Gunnild Nielsdatter - s.55a

Brevig - Fridrich Christensen - s.58a

Sæteret/Brevik - Lars Olsen Røed - s.74b

Brevig - Groe Haraldsdatter - s.75b

Høyrødningen u/S.Lunne/Eidanger - Anne Jacobsdatter - s.76a

Nedre Hogstad/Slemdal - Peder Rollefsen og Maren Svendsdatter - s.78b

Brevig - Jørgen Fridrich Schiøtt - s.80a

Brevig - Jens Schiøtt - s.81b

Kulletangen/østre Porsgrund - Hans Solvesen - s.83a

Thorsholdt/Slemdal - Ole Danielsen - s.85b

Øste Porsgrund - matros Christen Olsen - s.90a

Kaasene u/Sølland/Slemdal - Isach Torkildsen - s.93a

Elven u/Røra/Eidanger - Karen Rasmusdatter - s.93b

Muhle/Eidanger - Anders Olsen Wold - s.94b

Ørstved/Eidanger - Jens Olsen - s.104a

Wiersdahlen/Eidanger - Maren Nielsdatter - s.104b

Waller/Eidanger - Hans Abrahamsen - s.134a

Øvrebøe/Slemdal - Hans Larsen - s.135b

Præstegaarden/Slemdal - Peder Pedersen - s.136a

Langangen/Eidanger - Nicolai Clausen - s.137a

Nordre Tveten/Eidanger - Christiana Margrethe Clausen - s.138b

Østre Porsgrund - Anne Larsdatter - s.142b

Østre Porsgrund - Styrmand Andreas Pettersen Brun - s.143a

Brevig - Gunhild Henrichsdatter Schulls - s.157a

Brevig - Kirsti Pedersdatter - s.158a

Brevig - Anne Testman - s.161a

Østre Porsgrund - Maren Paulsdatter - s.162a

Østre Porsgrund - Karen Olsdatter - s.171a

Østre Porsgrund - Christen Knudsen - s.171b

Sylterøen/Brevig - Berthe Kirstine Ellingsdatter - s.173a

Porsgrund - Gaven Wright Manael - s.174a

Østre Porsgrund - Christen Ellefsen - s.175a

Porsgrund - Inger Gulliksdatter - s.175b

Brevig - Zacharias Jensen - s.176b

Stulen/Eidanger - Anders Christophersen - s.179a

Osebakken/Porsgrund - Siri Madsdatter - s.198b

Østre Porsgrund - Anne Jestdatter - s.211b

Sundtved/Slemdal - Jacob Knudsen - s.212a

Brevig - Amborg Ingebrethsdatter - s.217a

Østre Porsgrund - Niels Ouensen - s.218a

Brevig - Jens Amundsen - s.219b

Porsgrund - Anne Susanna Christensdatter - s.220b

Leerstang/Eidanger - Anne Hansdatter - s.221b  

Brevig - Cornelius Larsen Debis - s.223a

Brevig - Anne Nielsdatter - s.226a

Brevig - Stoe Larsen - s.227a

Blegebachen/Brevig - Abraham Isaachsen - s.230a

Brevig - Maren Marie Nielsdatter - s.257b

Rødningen u/Herøen/Eidanger - Taran Christensdatter - s.258b

Brevig - Lars Winther - s.262a

Haaøen og Ougen/ Eidanger- Anders Jacobsen - s. 272a

Søndtved/Slemdal - Ole Gundersen - s.274b

Sundsaasen/Eidanger - Anne Jestdatter og Cornelius Hansen - s.280b

Østre Porsgrund - Torsten Jørgensen - s.282b

Brevig - Anne Christense Danielsdatter - s.286a

Døvig u/Traaholt/Eidanger - Inger Halvorsdatter - s.286b

Østre Porsgrund - Niels Jacobsen - s.288a

Sæteret/Brevig - Astrie Gundersdatter - s.289b

Brevig - Marie Andersdatter - s.294b

Ødegaard u/Lunde nordre/Eidanger - Birthe Ingebretsdatter - s.295b

Basseboe/Eidanger - Ellisabeth Hendrichsdatter - s.300a

Hvalen/Eidanger - Marie Olsdatter - s.303b

Præstegaarden/Slemdal - Kari Thorsdatter - s.308b

Østre Porsgrund - Maren Lisbeth Pedersdatter - s.315a

Brevig - Auditør Thambs - s.319a

Røe/Eidanger - Anders Pedersen - s.340b

Haugen u/Gurholt/Slemdal - Johanne Johnsdatter - s.341b

Wersvig/Ørstved/Eidanger - Hans Anundsen - s.344b

Strømtangen/Brevig - Tollef Christensen - s.345b

Østre Porsgrund - Maria Scherven - s.355b

Trosvigen/Brevig - Lars Christensen - s.356a

Brevig - Ellisabeth Pedersdatter - s.356b

Østre Porsgrund - Lars Jørgensen - s.357b

Brevig - Karen Olsdatter - s.358a

Østre Porsgrund - Mad. Marthe Holmsted (fød Tobiesen) - s.378a

Herøen/Eidanger - Marthe Larsdatter - s.379a

Haugholt/Eidanger - Steen Thorsen - s.380a

 

 

 

 

 

 

..................................................................................................................................................................

 

 

 

Skifter:

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 1a

Skifte 30. juli 1802 i Østre Porsgrund

Jørgen Gothfriedsen, død – Enke Torborg Torstensdatter

Barn:

1. Søn Thomas Jørgensen, myndig

2. Ole Jørgensen, myndig

3. Lars Jørgensen, myndig

4. Torsten Jørgensen, myndig, søefarende, været fraværende i tiende aar var for omtrent 2 aar siden i Bergen

5. Bolette Jørgensdatter, død, enke efter Uldrich Knudsen

6. Ingeborg Jørgensdatter 22 aar

Laugværge for enken H. Søren Rasch

Laugværge for datteren Bolette, Jens Jansen

Formynder for datteren Ingeborg, Laue Knudsen

Værge for de fraværende Halvor Michelsen

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 9a

Skifte 14. april 1801 paa Tormosrød i Slemdahl

Nils Gundersen, død – Enken Inger Frederiksdatter

Barn i 1. egteskab med Maria Nilsdatter:

1. Jacob Nielsen 22 aar

Barn i 2. egteskab med Ingeborg Berthelsdatter:

2. Anne Nielsdatter 18 aar

Barn i 4. egteskab med Methe Svendsdatter:

3. Gunner Nielsen 10 aar

Barn i 5. egteskab med den nu levende hustrue Ingeborg Frederiksdatter:

4. Ole Nielsen 3 aar

5. Kirstie Nielsdatter født efter faderens død og er nu omtrent 1 aar

6. Ingeborg Nielsdatter 5 aar

Laugværge for enken Abraham Solverød

Formyndere: Jon Engvoldsen, Poul Gurholt i Slemdahl, Abraham Solverød

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 13b

Skifte 30. juli 1803 paa Sølland i Slemdahl

John Engvoldsen, død – Enke Kari Olsdatter

Barn:

1. Ole Johnsen 24 aar

2. Engvold Johnsen 4 aar

3. Helvig Johnsdatter 17 aar

4. Anne Johnsdatter 14 aar

5. Kirstie Johnsdatter 10 aar

Formyndere: Niels Jacobsen Hogstad, Niels Johnsen Solland

Laugværge for enken hendes broder Abraham Olsen Solverød

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 25a

Skifte 20. april 1803 i Østre Porsgrund

Anne Maria Sørensdatter, død – Enkemand John Henrichsen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 26b

Skifte 7. mai 1803 paa Hogstad i Slemdahl

Jens Jacobsen, død – Enken Amborg Arvesdatter

Barn:

1. Gullich Jensen 26 aar

2. Jacob Jensen 24 aar

3. Arve Jensen 21 aar

4. Niels Jensen 9 aar

5. Ingeborg Jensdatter 13 aar

6. Marthe Jensdatter 10 ½ aar

Formynder for barn farbroder Niels Jacobsen Hogstad

Laugværge for enken Niels Jacobsen Island

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 28a

Skifte 7. mai 1803 paa Moeholt i Slemdahl

Berthe Pedersdatter, død – Enkemand Anders Sørensen

Barn:

1. Søren Andersen 18 aar

2. Gunnild Andersdatter 7 aar

3. Anne Halvorsdatter 4 aar

Formynder for barna faderen.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 34a

Skifte 6. juli 1803 i Porsgrund

Christian Paust, død – Enke Rabine Christine Hørbye

Barn:

1. Hans Christian Paust 6 aar

Laugværge for enken Louge Knudsen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 39b

Skifte 30. juli 1803 paa Thorsholt i Slemdahl

Enkemand Niels Jonsen, død

Barn:

1. Jon Nielsen myndig, boer paa Sølland gaard her i Slemdahl

2. Rejer Nielsen myndig, er her paa gaarden

3. Peder Nielsen 22 aar

4. Inger Nielsdatter 24 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 53a

Skifte 10. May 1802 paa gaarden Naphoug i Slemdal under Laurvig Grevskab

Avsluttet 30. July 1803

Ole Berentsen, død – enke Marie Nielsdatter

Ingen livsarvinger

Hans slekt/arvinger:

1. Halvbroder Berent Halvorsen Stensholt, fra Lardahls Sogn af Jarlsberg Grevskab.

2. Halvbroder Niels Halvorsen Qvelle, fra samme Sogn av Laurvig Grevskab.

3. Fuldsøster Marie Berentsdatter den eldre, enke Anders Grimsholt i Warnes Sogn.

4. Fuldsøster Marie Berentsdatter den yngre

(2 stk Marie Berentsdatter framgår ikke av hovedoppstillingen men framgår av delingen).

5. Fuldsøster Else Brentsdatter, der var g.m. Hans Pedersen Naphoug, er ved døden afgangen og

    efterladt sig en datter:

-          Helvig Hansdatter, 28 aar med faderen som formynder.

Enken tok til laugverge broderen Halvor Nielsen Hammersmed-svend ved Moholt Hammer i Slemdal.

Brutto: 66-0-13

Netto: 25-1-18

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 55a

Skifte 3. Oct. 1801 paa gaardparten Præstejordet beliggende under Gonsholt gaard i Slemdahl, af skyld ½ huud, og er Eidanger Presteboeligs beneficert gods.

Avsluttet 3. Aug. 1803.

Gunnild Nielsdatter, død – enkemand Poul Aanaandsen (også skrevet Andersen)

I anledning skiftet møtte enkemanden Poul Andersen, Niels Poulsens kone Anne Gulbrandsdatter, Tolf Amundsen Achlungen og Jens Olsen som formynder for Marie Jensdatter, men Niels Olsen Kiste møtte ikke.

Barn av første ægteskab med Poul Olsen:

1. Niels Poulsen, myndig og bosatt paa gaarden Lunne i Eidanger Sogn.

2. Johannes Poulsen, er død og efterladt sig et barn:

    - Gunnild Johannesdatter, 6 aar, er hos moderen der nu er g.m. Tolf Amundsen Aaklungen i Eidanger Sogn.

3. Giørand Poulsdatter, er død og efterladt sig et barn:

    - Karie Jensdatter, 11 aar, er hos faderen Jens Olsen Roeligheden under Præstegaarden her i Slemdal.

4. Gurie Poulsdatter, g.m. Niels Olsen under Kiste i Slemdal.

Til formnder for Gunnild Johannesdatter blef beskikket Stiffaderen Tolf Amundsen Aachlungen, og for Karie Jensdatter faderen Jens Olsen.

Brutto: 94-0-22

Netto: 60-3-15

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 58a

Skifte 7. februar 1803 i Brevig

Søefarende ungkarl Friderich Christensen, død

Som efter ind hentede oplysninger for omtrent 14 aar siden ved døden er afgaaet omborf paa et Hollands skib fra Bataria…

Hans efterladte 2’de sødskend nemlig:

1. Bodil Christensdatter i ægteskab med Gulbrand Andersen boende i Sæteret

2. Christine Christensdatter gift med Ole Jørgensen som boer paa Øen her i Brevig

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 74b

Skifte 3. November 1803 paa Sæteret ved Brevig

Avsluttet 9. Dec. 1803

Lars Olsen Røed, død – enke Asterie Gundersdatter

Barn:

1. Antonette Larsdatter, 7 aar.

2. Anne Marie Larsdatter.

begge hiemme hos moderen.

Erich Abrahamsen Lunne laugværge for enken.

Til formynder for de umyndige børn blev insadt og beskikket Ole Jacobsen Røed.

Brutto: 148-2-8

Stervbohuset, takst 120 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 75b

Skifte 21. april 1803 i Brevig

Groe Haraldsdatter, død

Barn:

1. Sønnen Tolef Olsen, myndig

2. Datteren Guri Olsdatter enke efter Niels Pedersen. Opholder sig i Brevig.

3. Datteren Maren Olsdatter 32 aar, tiener hos Selmer

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 76a

Skifte 24. Juni 1803 paa pladsen Høyrødningen under gaarden Søndre Lunne i Eidanger

Avsluttet 12. Dec. 1803.

Anne Jacobsdatter, død – enkemand Anders Jacobsen

Barn:

- Jacob Andersen, 8 uger.

Tilo formynder for ham blev Ole Jacobsen Ulverød.

Boet insolvent?

Sterbohuset, takst 24 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 78b

Skifte 25. Augusti 1803 paa gaarden nedre Hogstad i Slemdal

Avsluttet 23. Feb. 1804

Afgagne ægtefolk Peder Rollefsen og Maren Svendsdatter

Barn:

1. Rollef  Pedersen, myndig og bosatt paa gaarden.

2. Sven Pedersen, 23 aar.

3. Niels Pedersen, 18 aar.

4. Ole Pedersen, 10 aar.

Til formynder for de 3 sønner blev beskikket farbroderen Johan Rollefsen.

Brutto: 379-0-12

Netto: 12-2-0

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 80a

Skifte 14. mai 1800 i Brevig

Enkemand Jørgen Frederich Schiøt, død

Barn:

1. Jens Schiøt 45 aar, som er ude Fahrer som Styrmand

2. Frederich Christian Schiøt, opholder sig i København

3. Søren Schiøt 35 aar

4. Karen Schiøt gift med Liutenant von Bruun

5. Anne Sophie Schiøt 26 aar og opholder sig i Porsgrund

6. Anne Cathrine Schiøt, tiener i Danmark, formodes at være i Aalborg

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 81b

Skifte 14. oktober 1801 i Brevig

Jens Schiøt (Jeg er usikker på om han er død? JO)

Nevnt i skifte den afdøde faderen Jørgen Fre. Schiøt.

(Dette skifte står rett etter faren. JO)

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 83a

Skifte 12. januar 1804 paa Kulltangen ved østre Porsgrund

Hans Solvesen som formodes ved døden at være afgaaed da han i 12 aar har været udenlands

Enke Malene Olsdatter

Barn:

1. Søren Hansen 26 aar, er udenlands

2. Solve 22 aar, ligeledes udenlands

3. Ole 18 aar, hiemme

4. Hans 15 aar

Laugværge for enken og kurator for barn ble Hans Hansen Kulletangen

Formynder for den yngste søn, Anders Jacobsen af østre Porsgrund

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 85b

Skifte 7. oktober 1802 paa gaarden Thorsholdt i Slemdahl

Ole Danielsen, død – Enke Helvig Andersdatter

Barn:

1. Lars Olsen 17 aar

2. Daniel 15 aar

3. Anders 7 aar

4. Ole 4 aar

5. Daarte Olsdatter 12 aar

6. Anne Magrete 10 aar

7. Helvig 1 ½ aar

Til formynder for børnene blev beskikket farbroderen Niels Danielsen Kiiste

Laugværge for enken Borger Thorsen Øvrebøe

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 90a

Skifte 8. mars 1804 i Østre Porsgrund

Matros Christen Olsen, død – Enke Else Mathea Rejersdatter

Barn:

1. Sønnen Rejer 10 aar

2. Sønnen Ole 3 aar

Formynder morbroder Anders Rejersen

Laugværge for enken Hans Nærum

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 93a

Skifte 3. april 1804 paa pladsen Kaasene under gaarden Sølland i Slemdahl

Huusmand Iasch Torkildsen, død – Enken Helvig Andersdatter

Barn:

1. Torkild Isachsen 11 aar

2. Mari Isachsdatter 17 aar

Formyndere for begge blev beskikket Abraham Solverød

Laugværge for enken Ole Knudsen Kaasene

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 93b

Skifte 21. April 1804 paa pladsen Elven under gaarden Røra i Eidanger

Karen Rasmusdatter, død – enkemand Isack Jacobsen

Barn:

1. Jacob Isacksen, 30 aar og bosatt på Ramberg.

2. Anders Jacobsen, 26 aar og hiemme hos faderen.

3. Rasmus Jacobsen, 24 aar og hiemme hos faderen.

4. Abraham Jacobsen, 19 aar og tiener paa Leerstang.

5. Aaste Jacobsdatter, 14 aar, hos faderen.

Til formynder for de umyndige blev indsadt Jacob Isacksen paa Ramberg.

Brutto: 48-3-10

Netto: 21-0-23

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 94b

Skifte 3. November 1798 paa gaarden Muhle i Eidanger Sogn

Anders Olsen Vold, død – enke Marthe Jensdatter

Skiftebehandlinger 2. Nov. 1799, 26. Sept. 1801, 11. Nov. 1803 og avsluttet 2. Mai 1804.

Barn:

1. Ole Andersen, myndig, søefarende udenlands, borte i 16 a 17 aar uden nogen efteretning fra ham.

2. Johannes Andersen, myndig.

3. Annichen Andersdatter, g.m. Stian Olsen Skrabekleven.

Enkens laugværge Jens Johnsen Rødningen.

Brutto: 852-0-12

Nedtto: 364-1-2

Jordegods: 1 huud 10 skind i Muhle, takst 500 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 104a

”Den 2. mai 1804 indfandt sig udi Sorenskriverens gaard Meen, Hans Olsen fra gaarden Ørstved og tilkiendegav at hans broder Jens Olsen, omtrent for 9 aar siden var duknet, men funden og begravet paa Ejdanger kirkegaard; dende hans broder har ved Skifte efter hans afdøde fader Ole Hansen Ørstved

begyndt den 26. October 1784, og sluttet 17. Dec. samme aar, erer arv store          53-1-19

med Renter til 14. Januari 1793, der udgiør                                                              10-2-12

                                                                       Tilsammen                                            64-0-7

som mod Pant af 1. Prioritet udi 1 huud 10 skind er udsadt i gaarden Muhle, fra nu afdøde Anders Olsen Wold, imod Obligation af 29. Januar 1793, fra hvilken Tiid renter efterstaar som vil komme til bedste for ovenmeldte kapital. Til Beviis for denne Tilførsel framlagde Hans Olsen nu Præsteattest for Dødfaldet, Lodsæddel for den afdødes Arv, og Obl. af 29. Januari 1793, hvorefter faa udbud at Obl. maatte blive indfordret med paaløbende Renter, og at summen efter at de paaløbende Omkostninger er fradraget, maatte derefter paa lovlig maade blive delet imellom den afdødes Sødskende som ere:

1. Broderen, komparenten, Hans Olsen, 36 aar gammel.

2. Søsteren Maren Olsdatter, gift med Anders Pedersen paa pladsen Løfsiøe under gaarden Schielsvigen.

3. Søsteren Marthe Karine, 32 aar gammel, ugift.

Flerre sødskende og arvinger har den afdøde ikke.

For andre sagde Hans Olsen at Anders Olsens enke Martha Jensdatter, har at fordre for den afdødes begravelse – 12 rdlr.

I øvrigt havde den afdøde intet efterladt sig og ej heller skylder noget bort da han den Tiid han døde var ganske ung.”

Brutto: 89-3-19

Netto: 71-1-16

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 104b

Skifte 16. Februar 1804 paa gaarden Wiersdahlen i Eidanger.

Maren Nielsdatter, død – enkemand Erich Larsen

Barn

Fra 1. ægteskab med Søren Johnsen:

1. Niels Sørensen, død og efterladt sig en Søn:

    - Niels Nielsen, 3 maaneder, hos moderen Eli Larsdatter som opholder sig hos sin fader Lars Iversen     paa gaarden Sæteret i Præstegieldet.

2. Anders Sørensen, 18 aar, opholder sig her ..?..

Fra sidste ægteskab med enkemanden Erich Larsen:

3. Søren Erichsen, 15 aar.

4. Lars Erichsen, 13 aar.

5. Hans Erichsen, 10 aar.

6. Jacob Erichsen, 1 aar.

Formyndere:

- morfaderen Lars Iversen Sæteret for Niels Nielsen.

- den afdødes broder Amund Knudsen Flogstad for sønnen Anders Sørensen.

- enkemanden værge for sine umyndige sønner.

Brutto: 2154-3-11

Netto: 1410-2-20

Jordegods: 9½ skind (?) i gaarden Wiersdahlen, takst 2000 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 134b

Skifte 19. Juni 1804, Samfrændeskifte, paa gaarden Waller i Eidanger Præstegield

Afdøde mand Hans Abrahamsen - Enken Inger Nielsdatter

Barn:

1. Lars Hansen, 15 aar.

2. Abraham Hansen, 7 aar.

Deling: 979-2-0

Gjennomført av Christen Torgiusen og Torgius Christensen fra gaarden Lunne i Eidanger.

Merknad IK:

Et såkalt samfrandeskiftet hvor enken Inger Nielsdatter levde. Hun giftet seg pånytt 1804 med lensmannen i Eidanger Hans Andersen som etterfølgte tidligere lensmann og hennes forrige mann Hans Abrahamsen.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 135b

Skifte 19. juni 1804 paa Øverbøe i Slemdahl

Hans Larsen, død

Det nevnes hans afg. fader Lars Jacobsen

Arvinger:

1. Moder Elen Mattiasdatter

2. Broderen Jacob Larsen 22 aar

3. Søster Maria Larsdatter 24 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 136a

Skifte 19. juni 1804 paa Præstegaarden i Slemdahl

Peder Pedersen, død i 1799

Arvinger:

1. Moderen Kari Thorsdatter givt med Solve Olsen

2. Broderen Jacob Pedersen 7 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 137a

Skifte 2. Marti 1804 paa gaarden Langangen i Eidanger Præstegield

Avsluttet 5. Juli 1804

Nicolai Clausen, død – enke Elisabeth Sophie Wiborg

Barn af 2 ægteskab

Af 1. ægteskap:

1. Christiana Margrethe Clausen, død og i ægteskab med Hans Andersen Lanner efterladt sig 3 børn:

    a) Ole Hansen, 9 aar.

    b) Anders Hansen, 4 aar.

    c) Maren Marie Hansdatter, 6 aar.

Af 2. ægteskab (med enken):

2. Helene Margrethe Clausen, 6 aar.

3. Karen Jacobine Clausen, 2 aar.

Erich Sørensen Landgangen laugværge for enken Elisabeth Clausen fød Wiborg.

Til formyndere for de umyndige:

- faderen Hans Andersen for sine børn.

- Simon Wiborg for børn af 2. ægteskab.

Brutto indtægt: 524-0-2

Brutto gield og udgift: 707-2-22

(og avkortet utbetaling til kreditorene).

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 138b

Skifte 11. Juli 1804 paa gaarden Nordre Tveten i Eidanger

Christiana Margrethe Clausen, død – enkemand lensmand Hans Andersen Lanner

Barn:

1. Ole Hansen, 9 aar.

2. Anders Hansen, 4 aar.

3. Maren Marie Hansdatter.

Brutto: 8538-1-0

Netto: 1778-1-0

Div. jordegods

Gjennomført av Anders Olsen fra Lønnebakke og Jonas Petter Sellander fra Lille Tveten i Eidanger.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 142b

Skifte 16. mars 1804 i østre Porsgrund

Anne Larsdatter, død

Arvinger:

En broder Knud Larsen som er død, efterlader sig:

a. Sønnen Lars Knudsen, myndig

b. Datteren Kari Knudsdatter, enke efter Anders Brynsen paa Hietteiet i Hellie Sogn

Lars Knudsen var nærværende

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 143a

Skifte 8. mars 1804 i Østre Porsgrund

Styrmand Andeas Pettersen Brun, død – Enke Kirstine Erichsdatter

Barn:

1. Hendrich Andreas ¾ aar

2. Petronelle Kirstine Andreasdatter 3 ½ aar

Laugværge for enken Laugværge Søren Berg skipskaptein og boende i Scheen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 157a

Skifte 10. september 1804 i Brevig

Gunhild Henrichsdatter Schults, død – Enkemand Jens Pedersen Holm

Barn:

1. Sønnen Hans August 9 ½ aar

2. Henrich Wilhelm 7 aar

3. Jens Pedersen 4 aar

4. Datteren Christiane Petrea 14 aar

5. Kirstine Marie 11 ½ aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 158a

Skifte 6. september 1804 i Brevig

Kirstie Pedersdatter, død – Enkemand Lars Larsen Grønnerød

Barn:

1. Sønnen Peder Larsen 19 aar

2. Tellef Larsen 17 aar

3. Lars Larsen 11 aar

4. Niels Larsen 9 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 161a

Skifte 26. mars 1804 i Brevig

Jomfrue Anne Testman, død

Arvinger:

1. Broder Johan Peter Testman, opholder sig paa Eyer ved Drammen

2. Broder J.C. Testman, død, efterlader sig a. Sønnen Johan Christopher Testman 17 aar, opholder sig i København, b. Datteren Isabelle Testman 26 aar, opholder sig i Brevig, c. Datteren Engel Dorthea Sophie Testman, opholder sig paa Eyer ved Drammen

Værge for Isabelle Testman ble Postmester Boye Chrystie

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 162b

Skifte 29. september 1804 i Østre Porsgrund

Maren Paulsdatter, død

Barn:

1. Sønnen Paul Knudsen myndig, boende i Laurvig

2. Søren Knudsen myndig, boende i Porsgrund

3. Laue Knudsen myndig, boende i Porsgrund

4. Bertel Knudsen død, efterlader sig a. Knud Bertelsen for.t. i England, 28 aar, b. Arne Berthelsen opholder sig i Porsgrund, 22 aar, c. Erich Bertelsen opholder sig i Næs, 20 aar, d. Helvig Bertelsdatter opholder sig i Porsgrund 18 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 171a

Skifte 3. april 1804 i østre Porsgrund

Karen Olsdatter, død – Enkemanden Anders Evensen som for tiden skal være i England

Barn:

1. Sønnen Ole Andersen 8 aar

2. Datteren Berthe Kirstine 4 aar

3. Datteren Anne Carine ¾ aar

Sønn og ældste datter er hos morbroderen Daniel Olsen og den yngste datteren er hos morbroderen Ole Danielsen.Til værge for disse barn, da faderen er fraværende, indsat den benevndte morfader Ole Danielsen.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 171b

Skifte 23. juli 1804 i østre Porsgrund

Ungkarl Christen Knudsen, død

Søn af hans før avdøde Procurator Knudsen fra Telemarken

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 173a

Skifte 8. november 1804 paa Sylterøen i Brevig

Berthe Kirstine Ellingsdatter, død – Enkemand Skomager Zucharov

Barn:

1. Datter Magrethe 8 uger gammel

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 174a

Skifte 15. november 1804 i Porsgrund

Gaven Wright Manal, død – Enke Severine Constance Mandel

Barn:

1. Jens Christopher Manal 12 aar

2. Edel Magrethe Manal 14 aar

3. Inger Kirstine Manal 13 aar

4. Magdalene Manal 4 aar

Laugværge for enken Hr. Jens Kiil

Formynder Gjert Jynge i Schien

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 175a

Skifte 14. november 1804 i Østre Porsgrund

Christen Ellefsen, død – Enke Mari Jensdatter

Barn i 1’de egteskab med Anne Magrethe Prodsdatter:

1. Berthe Christensdatter 38 aar

Barn fra 2’de egteskab med Mari Jensdatter:

2. Marie 29 aar

Laugværge for enken Niels Jacobsen Porsgrund

Formyndere for barn Ole Jacobsen Ulverød

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 175b

Skifte 26. november 1804 i Porsgrund

Inger Gullichsdatter, død – Enkemand Ole Michelsen

Barn:

1. Rasmus Olsen 24 aar, har været udelands i 11 aar

2. Halvor Olsen 17 aar, har været udelands i 3 aar

3. Anne Mathea Olsdatter 25 aar og hiemme hos faderen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 176b

Skifte 28. juni 1804 i Brevig

Mester smed Zacharias Jensen, død – Enken Anne Dorthea Ravn

Barn:

1. Annichen Zachariasdatter 5 aar

Laugværge som enken Hr. Jens Halvorsen

Formynder for barna Jens Andreas Ravn boende paa Langøe ved Langesund

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 179a

Skifte 28. Desember 1804 paa gaarden Stulen i Eidanger Præstegield

Anders Christophersen, død – enke Mari Pedersdatter

Barn:

1. Niels Andersen, 16 aar.

2. Ingeborg Andersdatter, g.m. Lars Larsen Grønnerød bosatt i Brevig.

3. Inger Margrete Andersdatter, 17 aar.

4. Bodil Andersdatter, 14 aar.

Laugværge for enken broderen Niels Pedersen.

Til formynder for de umyndige:

- for sønnen Tolli Olsen fra Brevig

- for døtrene morbroderen Ole Pedersen Skavreager.

Tilstæde forøvrigt afdødes broder Halvor Christophersen.

Brutto: 385-0-16

Netto: 379-2-20

Gjennomført av John Arnesen fra og Amund Pedersen fra Sundsaasen i Eidanger.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 198b

Skifte 22. januar 1804 paa Osebakken ved Porsgrund

Siri Madsdatter, død – Enkemand Thor Andersen

Barn:

1. Niels Thorsen 18 a 19 aar, søefarende og vides ikke hvor opholder sig

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 211b

Skifte 18. fabruar 1805 i østre Porsgrund

Anne Jestdatter, død – Enkemand Ole Rasmusen

Arvinger:

1. Halvsøster Helvig Jestdatter i egteskab med John Thomasen i Brevig

2. Andre halvsøster barn: a. Jens Isachsen af Solum sogn 50 aar, b. Isach Isachsen af Solum sogn 40 aar

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 212a

Skifte 8. september 1804 paa gaarden Sundtved i Slemdal

Jacob Knudsen, død – Enke Pernille Paulsdatter

Barn:

1. Datter Anne Jacobsdatter 9 aar

2. Kari Jacobsdatter 7 aar

3. Mari Jacobsdatter 4 aar

4. Ingeborg Jacobsdatter 1 ½ aar

Til formynder blev beskikket morbroderen Anders Paulsen Røe

Laugværge for enken Halvor Gundersen Sundtved

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 217a

Skifte 20. mars 1805 i Brevig

Amborg Ingebretsdatter, død – Enkemand Anders Nilsen

Barn:

1. Nils Andersen 7 aar, er til opdragelse hos farbroderen Amund Nielsen paa gaarden Løberg i Gierpen sogn

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 218a

Skifte 30. november 1804 i Østre Porsgrund

Matros Niels Ouensen, død i København

Arvinger:

 Afdødes broder Hans Ouensen

Afdødes fader Ouen Nilsen, boende i Ahrendal

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 219b

Skifte 5. november 1804 i Brevig

Guldsmed svend Jens Amundsen, død

Han skal være hiemmehørende paa gaarden Østerland? ved Lillesand

Arvinger:

Fader Amund Aasmundsen Østland?

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 220b

Skifte 17. desember 1804 Porsgrund

Anne Susanne Christensdatter, død

Barn:

1. Aleth Jacobsdatter 16 aar

2. Kirsti Jacobsdatter 11 aar

3. Karen Jacobsdatter 3 aar

Formynder farbroderern Ole Evensen i Porsgrund

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 221b

Skifte 28. Januar 1805 paa gaarden Leerstang i Eidanger,

avsluttet paafølgende 29. Mai.

Anne Hansdatter, død - enkemand Thor Rasmussen

Barn:

A. Af 1. ægteskab med afdøde Isaach Berg:

1. Rasmus Isaachsen Berg, 46 aar.

2. Hans Isaachsen Lillegaarden, 44 aar.

3. Anne Kirstine Isaachsdatter, død, g.m. Lars Jørgensen Berg og efterladt sig:

    - datteren Karen Kirstine Lasdatter, 6 aar, hiemme hos faderen som værget for datteren.

B. af 2. ægteskab med enkemanden Thor Rasmussen:

4. Christen Thorsen, 26 aar.

Brutto: 337-2-12

Boet fallit med 100-3-12.

Merknad IK:

Her er feilregistrert antall ekteskap og tilhørende barn; d.v.s. at datteren Anne Kirstine var fra 2. ekteskap med Christen Kjeldsen, 3. ekteskap med Tor Rasmussen.

Det framgår av kirkebøkene og tidligere skifter.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 223a

Skifte 15. februar 1805 paa Øen i Brevig

Cornelius Larsen Debes, død – Enke Mari Larsdatter

Barn:

1. Lars Corneliusen 7 aar

Formynder for sønnen Hans Larsen Røe

Laugværge for enken Lars Larsen Grønnerød

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 226a

Skifte 12. desember 1804 i Brevig

Anne Nilsdatter, død – Enkemand Gunder Andersen

Arvinger:

1. Christen Nilsen myndig

2. Lars Nilsens enke Eli Nielsdatter

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 227a

Skifte 6. april 1805 i Brevig

Stoe Larsen, død – Anne Cathrine Olsdatter

Barn:

1. Knud Stoesen 26 aar

2. Lars Stoensen 24 aar

Laugværge for enken Christen Christensen

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 230a

Skifte 20. April 1805 i Blegebakken, avsluttet paafølgende 24. Mai.

Abraham Isaachsen, dø – enke Dorthe Pedersdatter

Barn:

1. Inger Magrethe Abrahamsdatter, 12 aar.

Enkens laugværge Hr. Peder Blehr.

Til formynder for den umyndig datter blev beskikket Albrecht Jacobsen i Brevig.

Brutto: 86-1-14

Boet fallit med 8-0-22.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 257a

Skifte 8. juni 1805 i Brevig

Maren Marie Nielsdatter, død – Enkemand Halvor Andreasen

Barn:

1. Niels Halvorsen 7 aar

2. Andreas Halvorsen 3 aar

3. Ole Halvorsen 3 maaneder gammel

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 258b

Skifte 8. Juli 1805 paa pladsen Rødningen under gaarden Herøen i Eidanger

Taran Christensdatter, død – enkemand Halvor Johnsen

Barn:

1. Marie Halvorsdatter, død, vært g.m. Christen Olsen og efterladt sig:

    - Anne Margrethe Christensdatter, 6 aar.

2. Gunnild Halvorsdatter, g.m. enkemanden Christen Olsen.

3. Marthe Halvorsdatter, ugift, hiemme hos faderen.

Til formynder for de umyndige:

- for Anne Margrethe Christensdatter blev indsadt faderen Christen Olsen

- for Marthe Halvorsdatter faderen Halvor Johnsen.

Brutto: 74-2-20

Sum udgift: 44-3-10

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 262a

Skifte 12. januar 1804 i Brevig

Lars Winter, døde trolig paa en søereise paa Malaga

Arvinger:

1. Moderen Elisabeth Winther, opholder sig i Riisøer

2. Broderen Claus Winther, hiemme hos moderen og fører skib

3. Broderen Christian Winther, omtrent 20 aar i tieneste hos Jacob Barthe i Kragerøe

4. Broderen Jacob Winther, fraværende udi England, hvor han har vært i flere aar

5. Søster Karen Winther, hos købmand Bortik i Riisøer

6. Søster Inger Winther, hos kiøbmand Simonsen

Tilsynsværger købmand Jacob Larsen og kiøbmand Thomas Blehr

(Dette er et veldig langt/stort skifte. JO)

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 272a

Skifte 3. Nov.(?) 1804 paa gaarden Haaøen og Ougen i Eidanger Præstegield

Anders Jacobsen, død – enke Berthe Maria Andersdatter

Barn:

1. Jacob Andersen, 12 aar.

2. Anders Andersen, 4 aar.

3. Marthe Andersdatter, 9 aar.

Laugværge for enken Anders Johnsen Solum.

Formyndere for børneneGunder Jacobsen Biønnæs og Ole Jacobsen Solum.

Brutto: 1964-0-8

Netto: 1513-1-22

Jordegods: 1 Huud og 1 ½ Skind i gaarden Ougen efter skiøte av 1791 og 1801, samt 4 Skind ved skiøte af 1804, takst 1500 og 200 rdlr.

Utført av Niels Knudsen Basseboe og Hans Pedersen Haaøen i Eidanger.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 274b

Skifte 12. juli 1805 paa Søntvedt i Slemdahl

Ole Gundersen, død

Arvinger:

1. Moderen Marthe Halvorsdatter, opholder sig her paa Søntvedt

2. Broder Aslach Gundersen, myndig og boende paa Søntvedt

3. Broder Halvor Gundersen, myndig og boende paa Søntvedt

4. Søster Kari Gundersdatter, 30 aar

Laugværge for moderen Abraham Olsen Solverød

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 280b

Skifte 5. Mai 1804 paa gaarden Sundsaasen i Eidanger

Påfølgende skiftebehandlinger 10. Aug. 1804 og 16. Nov. 1805

Anne Jestdatter, død – afdøde mand Cornelius Hansen

Skifte etter begge – ingen livsarvinger

Hovedoppstilling:

Arvinger efter Cornelius Hansen Sundsaasen:

 

1. Faderbroder Anders Hansen, død og efterlader sig:

A. sønn Hans Andersen,

a.dennes (Hans Andersens JO) sønn Bent Hansen, skomager og fraværende

 

2. Fuldsøster, død men efterlader sig:

A. en datter Ragnild Hansdatter, g.m. Lars Evensen i Sandefiord,

B. en sønn, død, og efterlader sig: a. Sønnen Hans Amundsen, bosatt i Sæteret ved Brevig, myndig, b. Datteren Gunnild Amundsdatter, g.m. Hans Haagensen i Thanum Sogn.

C. en sønn, død, og efterlader sig:

a. sønnen Ole Hansen, bosatt paa plads Smekkerød i Eidanger, myndig,

b. Ditto Hans Hansen, 18 aar,

c. Ingeborg Marie Hansdatter, 10 aar.

 

3. Halvsøster Anne Hansdatter, død og efterlader sig:

A. En datter, død, som efterlader sig:

a.  Thore Christensdatter, enke efter Hans Christian Arveskou i Porsgrund,

b. Anne Marie Christensdatter i egteskab med Hans Torjusen Leergravstranden under Biørtvedt gaard i Solum

 

Arvinger efter Anne Gjestsdatter:

 

1. Søsteren Kirstine Gjestsdatter, død og efterlader sig:

A. sønnen Ole Johnsen i Sæteret ved Brevig, myndig.

 

2. Søsteren Kari Gjestsdatter, død og efterlader sig:

A. Sønnen Gjert Johnsen Blegebakken gift med Marthe Jacobsdatter

 

Brutto: 744-0-5

Netto: 510-2-3.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 282b

Skifte 6. september 1806 efter afgangne Jørgen Gotfredsens og Torborg Tostensdatters barn udi Østre Porsgund

Tosten Jørgensen, død

Arvinger:

1. Moderen Torberg Tostensdatter, hennes laugværge Søren Rasch.

2. Fuldbroderen Ole Jørgensen, 40 aar.

3. Do Laers Jørgensen, 36 aar.

4. Halvbroderen Thomas Jørgensen, 55 aar.

5. Halvsøsteren Marthe Bolette Jørgensdatter, g.m. Uldrich Knudsen, begge døde og efterladt sig 3 børn:

     a) Jørgen Uldrichsen, 21 aar, og til Søes for kjøbmand Niels Aall med Skibet Havsøren.

     b) Jens, 8 aar, hos Toldkasserer Jacob Rasch i Porsgrund.

     c) Gotfred, værende hos sin morbroder Thomas Jørgensen.

Brutto: 420-1-10

Netto: 351-2-8

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 286a

Skifte 13. september 1805 i Brevig

Anne Christense Danielsdatter, død – Enkemand Christopher Gundersen

Arvinger:

1. Moderen Helvig Jensdatter Lillefjere i Solum Sogn, enke efter Daniel Eliasen

2. Fuldbroder Elias Danielsen Lillefjere, myndig

3. Halvsøsteren Anne Kirstine Danielsdatter, gift med Paul Pedersen Herre

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 286b

Skifte 12. November 1805 paa pladsen Døvig under gaarden Traaholt, Mat. No. 32, i Eidanger

Inger Halvorsdatter, død – enkemand Jacob Hansen

Barn:

1. Niels Jacobsen, 17 aar.

2. Hans Jacobsen, 14 aar.

3. Halvor Jacobsen, 2 aar.

4. Karen Jacobsdatter.

Alle hiemme hos faderen som værget for sine børn.

Brutto: 459-1-14

Netto: 61-0-19.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 288a

Skifte 13. juli 1805 i Østre Porsgrund

Niels Jacobsen, død – Enke Anne Amunsdatter

Barn:

1. Datter Andrea Nielsdatter gift med Niels Abrahamsen, boende i nærheden af Tønsberg

2. Datter Magaretha Nielsdatter gift med Niels Solum og boende ved Langangs Sundet i Ejdanger sogn

3. Datter Kirstine Nielsdatter ugift, skal være i Gjengstad i nærheden av Tønsberg

Laugværge for enken Jacob Aalborg i Porsgrund

Wærge for umyndige blev opgivet den avdødes broder Jacob Jacobsen, boende i Schien

(Nevnt i skifte enkens far Amund Sørensen. JO)

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 289b

Skifte 15. september 1805 i Sæteret ved Brevig

Enke Astrie Gundersdatter, død

Barn:

1. Antonette Laersdatter 12 aar

2. Anne Marie 6 aar

Formynder farbroderen Niels Olsen Røe

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 294b

Skifte 3. mai 1804 i Brevig

Marie Andersdatter, død

Barn:

1. Sønnen Anders Sørensen 23 aar, har i omtrent 8 aar været udenlands

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 295a

Skifte 21. November 1805 paa pladsen Ødegaard under Lunde nordre i Eidanger

Enken Birthe Ingebretsdatter, død

Barn:

1. Halvor Nielsen, 30 aar, myndig.

2. Ingebret Nielsen, myndig, 28 aar.

3. Anne Marie Nielsdatter, 36 aar.

4. Kari Nielsdatter, 32 aar.

For de umyndige børn blev antagen og beskikket til formynder Torjus Christensen Lunde.

Brutto: 87-1-2

Netto: 56-1-3

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 300a

Skifte 11. og 17. Juni 1805 paa garden Basseboe i Eidanger

Enken Ellisabeth Hendrichsdatter, død

Ingen livsarvinger. Det de eide skulle gå til Eidanger Sogn Fattigkasse ifølge testamente mellom henne og hennes tidligere afdøde mand Ole Olsen Basseboe.

Tilstæde Ole Sørensen Sandbakken der var gift med afdødes Søsters Datters Datter Anne Kirstine Hansdatter.

Brutto: 755-0-5

Netto: 562-2-8

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 303b

Skifte 8. April 1806 paa gaarden Hvalen i Eidanger Præstegield

Moderen Marie Olsdatter, død

Barn:

a) Ole Abrahamsen

b) Anne Abrahamsdatter

c) Mette Abrahamsdatter

d) Marie Abrahamsdatter, død, g.m. Ole Hansen Hvalen og efterladt sig 3 børn:

    1. Hans Olsen, 15 aar og faren til Søes.

    2. Ole Olsen, 7 aar, hiemmeværende hos faderen.

    3. Abraham Olsen, 3 aar, ligedes hiemmeværende hos faderen.

Brutto: 486-6-9

Netto: 419-1-2

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 308b

Skifte 26. juni 1806 paa Prestegaarden i Slemdahl

Kone Kari Thorsdatter, død – Enkemand Solve Olsen

Barn fra første egteskab:

1. Jacob Pedersen 10 aar

Barn med Solve Olsen:

2. Ole Solvesen 2 ½ aar

3. Mari Solvesdatter 5 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 315a

Skifte 12. mai 1806 i Østre Porsgrund

Enke Maren Lisbeth Pedersdatter, død

Barn:

1. Sønnen Hans Petter Danielsen Meitz, myndig, fraværende uden at noen ved hvor opholder sig

2. Berthea Danielsdatter, ugift, for nærværende tid i tieneste i København

Werge for ugifte og fraværende paatog Ole Johannesen seg


Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 319a

Skifte 6. april 1803 i Brevig

Auditor Thambs, død – Enkefrue Charlotte Amalie Hofman

Barn:

1. Søn Hans Friderich Thambs, mungid og Premier Liutenant ved det Syndenfielske gevorben Infaterier Regiment, for nåværende tiid opphold sig paa Fridrichshald

Laugværge for enken Christian Schanke

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 340b

Skifte 11. Juni 1806 på gaarden Røe i Eidanger Præstegield

Anders Pedersen, død - enke Marthe Hansdatter

Barn:

1. Eldste sønn Peder Andersen, 44 år gammel, bor på Kiendalen i samme sogn.

2. Yngste søn Isach Andersen, 35 år, bor på gaarden Klep i samme sogn.

3. Eldste datter  Kari, gift med Søren Olsen, bor på gaarden Røe.

4. Yngste datter Anne Marie, 35 år, hiemme hos moren.

Verge for enka hennes broder Isach Hansen Hegna (i Solum. IK).

Ældste søn Peder Andersen blev indsatt som værge for den ugifte datter.

Brutto:1104-2-3

Netto: 202-2-14

Jordegods:

- 1 hud og 5½ skinn i Røe,takst 800 rdlr.

- 5 ¼ skinn i Aas (et skogstykke), takst 200 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 341b

Skifte 10. juli 1806 paa Haugen under gaarden Gurholt i Slemdal

Johanne Johnsdatter, død – Enkemand Lars Sivertsen

Arvinger:

1. Ældste broder Ole Jonsen Schilbred, død og efterlader sig:

A., Niels Olsen, myndig

B., John Olsen, myndig boer paa gaarden Schilberd i Slemdal

C., Jacob Olsen 19 aar

D., Bent Olsen 16 aar

E., Karen Olsdatter gift med Hans Nielsen Holte

F.,  Ingeborg Olsdatter gift med Jacob Jensen Hogstad

2. Broder Bent Jonsen Gonsholt, myndig

3. Broder Johannes Jonsen Kieste

4. Søsteren Marie Jonsdatter, død efterlader sig en sønn:

A., Jon Erichsen Daaben under Kieste, myndig

5. Søsteren Berthe Jonsdatter enke efter Peder Jonsen Sortedal

6. Søsteren Ingeborg Jonsdatter gift med Jacob Berg

Til værge for de umyndige blev beskikket Jacob Jensen Hogstad

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 344b

Skifte 8., 13. September og 1. October 1806 paa pladsen Wersvig under Ørstvedt, mat. No. 6t, i Eidanger Præstegield

Hans Anundsen, død – enke Anne Olsdatter

Barn:

1. Ole Hansen, 10 aar.

2. Anund Hansen, 4½ aar.

3. Marthe Maria Hansdatter, 9 aar.

4. Anne Kristine Hansdatter, 7 aar.

Værge for enken Anne Olsdatter blev Jens Johnsen Rødningen?, og formynder for de umyndige børn Anders Anundsen fra Løbsiøe.

Brutto: 737-0-7

Netto: 422-2-21

Jordegods: pladsen Wersvig, skyld 6? Skind, takst 700 rdlr.

Skiftet gjennomført av Ole Pedersen Schavreager og Ole Stenersen Kleven.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 345b

Skifte 14. juli 1806 paa Strømtangen ved Brevig

Tollef Christensen død, Enke Anne Halvorsdatter

Barn:

1. Sønnen Halvor Tollefsen 36 aar, boer i Brevig

2. Søn Christen Tollefsen 32 aar, myndig

3. Datter Anne Tollefsdatter, i egteskab med Anders Abrahamsen, død har efterladt sig:

A., En søn Tollef Andersen 3 aar

B., En datter Anne Mari Andersdatter 6 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 355b

Skifte 27. november 1806 i Østre Porsgrund

Efter den for 6 aar siden avdøde kone Elen Maria Scherven, død – Enkemanden Christen Schieldrup

Barn:

1. Eneste datter 11 aar (Dette er nok datteren Anne Elisabeth. JO)

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 356a

Skifte 14. oktober 1806 paa Traasvigen ved Brevig

Ved død afgangen mand Lars Christensen og kone Ahlet Olsdatter

Brevigs fattige arvet

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 356b

Skifte 4. mars 1806 i Brevig

Ellisabet Pedersdatter, død

Barn:

1. Sønnen Søren Jacobsen, myndig

2. Datteren Anne Elisabeth Jacobsdatter har været i egteskab med Knud Holm, enke

3. Datteren Clarine Jacobsdatter har været gift med Hans Lind

4. Datteren Gunild Stine Jacobsdatter har været gift med Even Larsen i Schien

5. Datteren Aase Marie Jacobsdatter, død og efterlader sig:

A., Sønnen Ole Guttormsen

B., Sønnen Jacob, død – hans enke Gunnild Kittilsdatter

C., Sønnen Stoe

D., Datteren Johanne

E., Datteren Marthe

F., Datteren Elisabeth

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 357b

Skifte 6. oktober 1806 i Østre Porsgrund

Lars Jørgensen, død – Enke Christianna Halvorsdatter

Barn:

1. Sønnen Jørgen Larsen 8 a 9 aar

2. Datteren Karen Marie Larsdatter 10 aar

3. Datteren Hendriche Marie Larsdatter 7 aar

4. Datteren Anne Marie Larsdatter 4 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 358a

Skifte 4. november 1806 i Brevig

Karen Olsdatter, død – Enkemand Toli Hansen

Barn:

1. Sønnen Jens Chrisrian Tolisen 12 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 378a

Skifte 30. januar 1807 i østre Porsgrund

Mad’me Marthe Holmsted født Tobiasen, døde – Enkemand Louis Wauvert

Barn:

1. Ældste søn Fridrich Wauvert født 3. november 1785, fraværende som søfarende

2. Søn Christian Thobiesen født 25. desember 1795

3. Søn Niels Carrel Barfod født 12. oktober 1797

4. Datteren Jomfrue Anne Magdalena Wouvert født 13. februar 1799

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 379a

Skifte 16. Februar 1807 paa gaarden Herøen i Eidanger

Marthe Larsdatter, dø – Skibs Capitaine hr. Jens Bucha, enkemand

Barn:

1. Lars Bucha, 15 aar.

2. Karen Bucha, 19 aar.

3. Masine Bucha, 16 aar.

4. Mariane Sophie Bucha, 10 aar

Nevnt i skifte barnas mor broder Christen Larsen

Brutto: 5000-0-0
Netto: 100-0-0

Jordegods:

- 9 ¾ skind (med bøgsel) i gaarden Herøen i Eidanger, takst 2500 rdlr.

- 4 skind i gaarden Gunneklev, takst 1900 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 380a

Skifte 18. november 1806 paa gaarden Haugholt i Eidanger

Steen Thorsen, død for noen aar tilbake – Enken Birthe Halvorsdatter

1. Sønn Halvor Steensen fra gaarden Hougholt

Laugværge for enken J. Aal

(En del av skifte mangler. Dette er det siste skifte i boken og siden er en del skadet. JO)

 

 

Slutt