| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 


 

 

Bamble Sorenskriveri

Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803)

 

Bamble skifteprotokoll nr. 12 sine skifter fra Eidanger, Brevik, østre Porsgrunn og Siljan. Fortløpende register etter rekkefølge i protokollen.

 

Her har Ivar gjort den store jobben og finne skiftene og lage sideoversikten. Han har også skrevet av skiftene for Eidanger (pluss et par fra Brevik og Siljan). Resten av skiftene er skrevet av Jørn Olsen. Ivar har tatt med det økonomiske resultatet. Jørn har bare tatt med de som har betydning familiemessig.

 

Ingen korrekturlesing og det kan være noen skifter vi har misset. Det kan også være mer og hente i skiftene. Derfor lurt å sjekke originalen.

 

Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen 2011

 

 

Gård/sted/Sogn - Navn - side

 

Tormoesrød/Slemdal - Methe Svendsdatter - s.4a

Præsteseteret/Eidanger - Rasmus Sørensen - s.5a

Moenne u/Moholt/Slemdal - Anne Jonsdatter - s.7a

Findsrød u/Ougestad/Slemdal - Kittil Asbiørnsen - s.7b

Sæteret/Brevig - Sidsel Isachsdatter - s.8a

Porsgrund - Maren Olsdatter - s.8b

Brevig - Dorthe Christophersdatter - s.9b

Røe u/N.Tveten/ Eidanger - Kari Nilsdatter - s.12a

Osebachen/Porsgrund - Friderih Vouvert - s.12b

Østre Porsgrund - Henrich Berggreen - s.13a

Hougen/Porsgrund - Jørgen Simonsen - s.13b

Porsgrund - Tarald Torgiusen - s.14b

Porsgrund - Ole Christophersen - s.14b

Søndre Kiste/Slemdal - Mari Jonsdatter - s.15a

Heistad/Eidanger- Elen Isachsdatter - s.15a

Porsgrund - Lars Bowmann - s.15b

Præstegaarden/Slemdal - Nils Christensen og Anne Jacobsdatter - s.20b

Præstegaarden/Slemdal - Siri Nilsdatter - s.22b

Grønholt/ Eidanger - Joachima Hermana Schveder - s.26a

Brevig - Ole Tollefsen - s.47b

Brevig - Anne Karine Berentsdatter - s.56b

Brevig - Truls Arnoldsen Berg - s.58a

Solie/Eidanger - Anders Olsen - s.60a

Porsgrund - Sivert Hansen og Ragnild Nilsdatter - s.75a

Island/Slemdal - Dorthe Jacobsdatter - s.79a

Brevig - Anne Hansdatter - s.80a

Brevig - Sidsel Hansdatter - s.85a

Østre Porsgrund - Jacobine Jacobsdatter - s.85b

Porsgrund - Elen Hansdatter - s.89a

Østre Porsgrund - Ragnild Erichsdatter - s.90a

Østre Porsgrund - Just Christensen - s.90a

Hitterød u/Kiørholt/Eidanger - Ole Tengelsen - s.109b

Trosvigen v/Brevig - Peder Gunnersen - s.114a

Østre Porsgrund/Eidanger - Berthe Katharine Larsdatter - s.121a

Eiet/Slemdal - Johannes Sørensen - s.122b

Norendahl Sønde/Eidanger - Aase Christensdatter - s.123b

Brevig - Jacob Pedersen - s.133a

Sæteret v/Brevig - Lars Sørensen - s.133b

Brevig - Marthe Andersdatter - s.136b

Sæteret v/Brevig - Christen Erichsen - s.136b

Stulen/Eidanger - Inger Andersdatter - s.139b

Sæteret v/Brevig - Christen Olsen - s.140a

Porsgrund - Annichen Christine fød Ålborg - s.141a 

Brevig - Johannes Larsen - s.143a

Grønlie u/Biørntvedt/Eidanger - Nils Olsen og Karen Jensdatter - s.143b

Porsgrund - Anund Engelbrethsen - s.146a

Holten/Slemdahl - Nils Wetlesen - s.154a

Wiersdahl /Eidanger - Ingeborg Jonsdatter - s.164a

Brevig - Halvor Sørensen - s.167b

Engelstad/Slemdahl - Aaste Gullichsdatter s.169a

Porsgrund - Halvor Giermundsen - s.173a

Porsgrund/Gierpen - Maria Hansdatter - s.174b

Langangen/Eidanger - Sara Christophersdatter - s.175a

Næsset/Slemdahl - Helge Sivertsdatter - s.176a

Borgen u/N.Kiste/Slemdal - Peder Olsen - s.185a

Nordre Kiste/Slemdal - Ingeborg Christensdatter - s.185b

Norendahl Sæter/Eidanger - Anne Thonette Olsdatter - s.186b

Østre Porsgrund - Peder Olsen Nyberg - s.188b

Qvæstad/Eidanger - Maren Sivertsdatter - s.191a

Kiennelie u/Kindallen/Eidanger - Anders Gunnersen - s.192a

Ødegaarden u/Lunne/Eidanger - Niels Halvorsen - s.194a

Brevig - Anne Pedersdatter - s.193a

Østre Porsgund - Karen Hansdatter - s.194a

Ødegaarden u/Lunne/Eidanger - Niels Halvorsen - s.194a

Brevig - Abraham Bruun - s.195a

Brevig - Tarald Eeg - s.196a

Osebakken - Sr. Jørgen Casper Bøgelund - s.196b

Osebakken/Porsgrund - Elisabeth Møller - s.198b

Brevig - Anne Stoesdatter - s.200a

Bache - Eidanger - Torgier Andersen - s.200b

Roligheden u/Præstegaarden Slemdal - Guraae Pedersdatter - s.201a

Graaten u/Kløverød/Slemdal - Maria Christensdatter - s.201b

Osebakken/Porsgrund - Nils Amundsen - s.211a

Biørntvedt/Eidanger - Reier Andersen - s.212a

Kulletangen u/Biørntvedt i Porsgrund - Solve Berulfsen - s.236a

Østre Porsgrund - Maren Olsdatter - s.246b

Brevig - Karen Larsdatter - s.250b

Brevig - Karen Jørgensdatter - s.251a

Brevig - Søren Hansen - s.251b

Østre Porsgrund - Gunnild Pedersdatter - s.253a

Brevig - David Nilsen (kort skifte) - s.253b

Østre Porsgrund - Anne Maria Ludvigsdatter (kort skifte) - s.253b

Brevig - Kari Gunnersdatter - s.255b

Biønnes/Eidanger - Elen Sørensdatter - s.273b

Brevig - Nils Jensen Sand - s.277a

Brevig - Helge sal. Berent Jensens - s.281b

Porsgrund - Margrethe Elisabeth sal. Nils Jensens - s.282b

Hagen u/Gurholt/Slemdal - Ole Jonsen - s.288a

Gropa/Brevig - Pernille Jacobsdatter - s.293a

Berg/Eidanger - Karen Larsdatter - s.303b

Østre Porsgrund - Maren Eekstorm - s.307b

Porsgrund - Pernille Iwersdatter Blehr - s.310a

Porsgrund - Tolw Nilsen - s.315a

Østre Porsgrund - Niels Gudmunsen - s.328a

Østre Porsgrund - Amborg Jacobsdatter - s.329a

Brevig - Hans Isachsen Lønnebakken - s.330a

Brevig - Jacob Pedersen - s.338b

Hougen/østre Porsgrund - Lars Jacobsen - s.341b

Østre Porsgrund - Else Jacobsdatter - s.342a

Østre Porsgrund - Anders Olsen - s.343a

Brevig - Hans Chrystie - s.345b

Østre Porsgrund - Petter Collin - s.351a

Porsgrund - Gunild Hansdatter - s.361a

Nordre Lunne/Eidanger - Iver Larsen - s.367b

Myhregaard u/Hallevarp/Eidanger - Maren Olsdatter - s.367b

Brevig - Kirsten Maria Isachsdatter - s.369b

Pladsen Røe u/Højsæth/Slemdal - Inger Knudsdatter - s.370b

Nøglegaard/Eidanger - Siver Sivertsen - s.372a

(ikke oppgitt)/Eidanger - Nils Amundsen - s.372b

Gudsfred/Eidanger - Karen Christensdatter - s.372b

Porsgund - Lars Lorentsen - s.377a

Prestegården/Slemdal - Peder Jacobsen - s.382b

Berg/Eidanger - Anne Christine Christensdatter - s.386b

Østre Porsgrund - Jørgen Garthner - s.396a

Ocklungen/Eidanger - Johannes Paulsen - s.396b

Gurholt/Slemdal - Arne Nilsen Gonsholt - s.  398b

Porsgrund - Maren Thorsdatter - s.401a

Porsgrund - Dorthea afg. Peder Knudsens enke - s.402a

Østre Porsgrund - Kari Stephansdatter - s.415b

Porsgrund - Tor Henrichsen - s.417b

Pladsen Romsdahlen/Slemdal - Ingeborg Ellevsdatter - s.418b

Pladsen Ulverød u/Eidanger Præstegaard - Jacob Ellevsen - s.419b

Porsgrund - Terjer Olsdatter - s.421b

Brevig - Nils Knudsen - s.437a

Brevig - Ovet Jonsdatter - s.437b

Søndre Lunde/Eidanger - Gunnild Iversdatter - s.440b

Østre Porsgrund - Torberg Sørensdatter - s.457a

Brevig - Søren Sørensen - s.463a

Porsgrund - Gullich Christensen - s.464b

Porsgrund - Kirsten Halvorsdatter - s.465a

Lillegaarden/Eidanger - Amund Olsen - s.468a

Wiersdahlen/Eidanger - Niels Larsen - s.469a

Brevig - Ingebor Olsdatter - s.470a

Thorsholdt/Slemdal - Niels Jonsen - s.476a

Saga u/Tveten/Slemdal - Ole Larsen - s.477b

Engelstad/Slemdal - enken Kari Nielsdatter - s.478a

Nøglegaard/Eidanger - Anne Larsdatter - s.488b

Trosvig/Brevik - Ole Hansen - s.496b

Giønholt/østre Porsgrunn - Maria Hansdatter - s.500a

Blegebakken u/Hejestad/Eidanger - Ragnild Olsdatter - s.515a

Holte/Slemdal - Berte Tollefsdatter - s.526b

Suntved/Slemdal - Gunder Aslachsen - s.548a

Hougen u/Thosholt/Slemdal - Isach Pedersen Næss og Idde Hansdatter - s.551a

Øverbøe/Slemdal - Ole Michelsen - s.553a

Østre Porsgrund - Christen Halvorsen - s.562a

Brevig - Marine Hermine fød Cudrio - s.564b

Østre Porsgrund - Johannes Jørgensen - s.583b

Østre Porsgrund - Anthon Jacob d’Coucheron - s.584b

Østre Porsgrund - Marthe Halvorsdatter - s.585b

Østre Porsgrund - Bolette Jørgensdatter - s.586b

Østre Porsgrund - Kirstie Halvorsdatter - s.587a

Østre Porsgrund - Maren Olsdatter - s.587b

Østre Porsgrund - Daniel Conrad Meintz - s.588b

Østre Porsgrund - Maren Salfeldt - s.589a

Osebachen/østre Porsgrund - Anne Uldriche Bendixdatter - s.590a

Røe u/Nordre Tveten/Eidanger - Lars Hansen - s.590b

Norendahl/Eidanger - Anders Jacobsen - s.591a

Smecherød u/Eidanger Præstegaard - Hans Hansen - s.592b

Ødegaarden u/Gurtholdt/Slemdal - Kari Larsdatter - s.596a

Sætret/Brevig - Asteri sal. Anders Nilsens enke - s.597a

Brevig - Jens Christopher og Hans Nilssønner - s.606b

Wahlen/Eidanger - Marie Abrahamsdatter - s.611b

Thudahl/Slemdal - Helvig Jørgensdatter - s.626a

Romsdahlen/Slemdal - Ole Rasmusen - s.628b

Sætre/Brevig - Anders Evensen - s.633b

Brevig - Guttorm Olsen - s.634b

Brevig - Jacob Olsen Holte - s.637b

Kløverød/Slemdal - Dorthe Christensdatter - s.641a

Landgangen/Eidanger - Maren Andersdatter - s.641b

Hougen u/Guurholt/Slemdal - Niels Olsen - s.647a

Naphug/Slemdal - Mari Jørgensdatter - s.647b

Brevig - Christen Wrinsted - s.652a

Sigtesøen/Eidanger - Amund Mikelsen - s.661a

Brevig - Anne Andersdatter - s.663a

Østre Porsgrund - Hr. Friderich Christian Schiøtts oppbudsbo - s.664a

Østre Porsgrund - Marthe Christiansdatter - s.668a

Østre Porsgrund - Anthonette Augusta Stokman - s.669a

Brevig - Torberg Alfsdatter - s.669b

Østre Porsgrund - Berthe Marie Ellefsdatter - s.670b


 

..............................................................................................................................................................................................................

 

 

Skifter:

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 4a

Skifte 8. juni 1792 paa gaarden Tormodsrød i Slemdahl

Methe Svendsdatter, død – enkemand Nils Gunnersen

Barn:

1. Gunner Nilsen 7 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 5a

Skifte 18. Juli 1792 paa pladsen Præste Seteret under Eidanger Præstegaard i Eidanger

Rasmus Sørensen, død – enke Elen Christensdatter

Barn:

1. Gunnild Rasmusdatter, 20 aar.

2. Anne Rasmusdatter, 8 aar.

Laugverge for enken Christen Torjusen Lunne.

Formynder for de umyndige barn Ole Stoesen Ochlungen.

Brutto: 24-2-20

Netto: 14-2-8.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 7a

Skifte 11. oktober 1792 paa Moene under gaarden Moholt i Slemdahl

Anne Jonsdatter, død – enkemand Jon Jonsen

Barn:

1. Jan Jansen 16 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 7b

Skifte 12. oktober 1792 paa pladsen Findsrøed under gaarden Ougestad i Slemdahl Annex

Kittil Asbiørnsen, død – Enke Thore Sørensdatter

Barn:

1. Lisbeth Kittilsdatter 2 aar

2. Kirsti Kittilsdatter 20 uger

Laugværge for enken Ole Ougestad

Formynder for barna Hans Naphoug

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 8a

Skifte 30. oktober 1792 i Sætre ved Brevig

Sidsil Isachsdatter, død – Enkemand Søren Jacobsen

Barn:

1. Jacob Sørensen 5 aar

Faderen oppnevnt som formynder

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 8b

Skifte 15. mai 1792 i Porsgrund under Eidanger

Maren Olsdatter, død – Enkemand Christian Johannesen

Barn med sin forhen avdøde mand Søren Engebrethsen:

1. Engebreth Sørensen Rookling? 15-16 aar, paa den annen side.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 9b

Skifte 28. april 1792 i Brevig

Dorthe Christophersdatter, døde – Enkemand Nils Jansen Sand

Barn:

1. Jens Nilsen, udenlands

2. Hans Nilsen

3. Lars Petter Nilsen

4. Anne Christine Nilsdatter, gift med Christen Olsen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 12a

Skifte 24. April 1792 paa pladsen Røe under gaarden Tveten Nordre i Eidanger

Kari Nilsdatter, død - enkemand Ole Erichsen

Barn:

1. Nils Olsen, myndig, fraværende, udenlands i 15 aar.

2. Maria Chatrine Olsdatter, g.m. Peder Olsen, boende i Brevig.

3. Johanne Maria Olsdatter, g.m. Cornelius Olsen.

Brutto: 18-0-7

Netto: 3-2-15

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 12b

Skifte 15. februar 1790 paa Osabachen i Porsgrund

Capitaine Friderich Wouvert, død – Enke Anne Aagaard Wouvert

Barn:

1. Hr. Louis Wouvert

2. Anne Marie Wouvert i ægteskab med Aarent Hielm i Stavanger

3. Dorthe Elisabeth Wouvert, ugift, opholder sig paa Hierdahls prestegaard

4. Karen Sibille Bart Wouvart opholder sig hos Fogden H. Justisraad Cloumann

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 13a

Skifte 1. mars 1789 i Østre Porsgrund

Henrich Berggreen, død –

Barn:

1. Frantz Berggreen, myndig

2. Constanse Berggreen gift med Jens Gartner ved Ulefoss

3. Elenora Berggreen gift med Hr. Henrich Green i Langesund

4. Karen Ancher Bergreen gift med Hr. Friderich Fielberg i Skien

5. Ulricha Berggreen, ugift

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 13b

Skifte 25. mai 1792 paa Hougen ved Porsgrund

Jørgen Simonsen, død – Enke Anne Kejsdatter

Arvinger:

1. Broderen Nils Simonsen myndig og her i Porsgrund boende

2. Broderen Jens Simonsen, død og efterlader sig: a. Nils Jensen 40 aar, b. Simon Jensen 38 aar, c. Anne Jensdatter gift med Lars Jacobsen

3. Søsteren Anne Simensdatter død og efterlader sig: a. Marthe Abrahamsdatter gift med Ole Hansen, b. Mari Abrahamsdatter gift med Harald Jacobsen

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 14b

Skifte 16. februar 1792 i Porsgrund

Tarald Torgiusen, død

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 14b

Skifte 7. januar 1792 i Porsgrund

Ole Christophersen, død – Maria Dorthe Elisabeth Weidenauer

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 15a

Skifte 7. februar 1792 paa gaarden Søndre Kiiste i Slemdahl

Mari Jonsdatter, død – Enkemand Lars Gulbrandsen

Efterladt sig 2. de børn

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 15a

Skifte 28. februar 1792 paa gaarden Hejestad i Ejdanger

Elen Isachsdatter, død – Enkemand Halvor Olsen

Barn:

1. Ole Halvorsen 3 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 15b

Skifte 2. juni 1792 i Østre Porsgrund

Lars Bovmann, død – Enke Madam Hedevig salige Bovmann

Barn:

1. James Bovmann 40 aar, reist herfra udenlands til søes for omtr. 19 aar siden

2. Johan Ditlev Bovmann 39 aar, bortreist til Holand for omtr. 17 aar siden

3. Jan Bovmann 36 aar, bortreist som søefarende til England og været borte omtr. 14 aar

4. Hans Bovmann myndig, bokbinder af profesion og fortiden opholder sig hos moderen

5. Jomfue Else Bovmann 41 aar, hiemmeværende hos moderen

6. Maren Bovmann 34 aar, tiener hos Oberst Bull i Fredrichsværn

7. Kirsten Brinch Bovmann gift med skipper Lars Eschildsen boende i Kragerøe

8. Karen Brinch Bovmann gift med Procurator Franch i Laurvigen

9. Laurentze Bovmann gift med Hans Henrich Riis ved Fredrichsværn

Laugværge for enken hendes sviger søn Procurator Franch

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 20b

Skifte 22. oktober 1792 paa gaarden Prestegaarden i Slemdahl annex

Nils Christensen og Anne Jacobsdatter, døde

Arvinger:

Paa mannens side:

1. Broderen Jacob Christensen, døde, efterlader sig 3 børn, a. Christen Jacobsen 14 aar, b. Torger Jacobsen 9 aar, c. Anne Christensdatter gift med Ole Andersen Styrvold i Lardahl

(Her er nok blitt en blanding av hans datter Anne som må være 12 år ved dette skifte og en søster Karen som var gift med denne Ole Andersen Styrvold. JO)

Paa Anne Jacobsdatters side:

2. Broderen Ole Jacobsen, død og efterlader sig a. Jacob Olsen myndig og boer paa Øverbøe, b. Svend Olsen 20 aar, c. Lisbeth Olsdatter 13 aar

3. Broderen Lars Jacobsen, død og efterlader sig a. Jacob Larsen 10 aar, b. Hans Larsen 7 aar, c. Marie Larsdatter 13 aar,

4. Broderen Amund Jacobsen, myndig og boende paa Prestegaarden

5. Broderen Peder Jacobsen, myndig og boende paa Prestegaarden

6. Søsteren Kari Jacobsdatter gift med Jørgen Sørbøe

Formyndere for 3.de Jacob Christensens børn stiffaderen Amund Prestegaarden, for Svend Olsen, Ole Øverbøe og Lisbeth Olsdatter farbroderen Amund Prestegaarden, for Lars Jacobsen 3. de børn stiffaderen Børgen Thorsen Øverbøe

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 22b

Skifte 27. oktober 1792 paa Prestegaarden i Slemdahl

Enken Siri Nilsdatter, død

Barn:

1. Jacob Christensen, døde og efterlader sig 2. sønner og 1 datter, a. Christen Jacobsen 14 aar, b. Torgier Jacobsen 9 aar, c. Anne Jacobsdatter 12 aar

2. Kari Christensdatter gift med Ole Andersen Styrvold

Formynder Amund Jacobsen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 26a

Skifte 25. august 1792 paa gaarden Grønholt under Ejdanger

Frue Joachima Hermana Schveder, dødEnkemand Justitsraad Anthon Jacob de Coucheron

Barn:

1. Fridrich Christian Løvenhielm 12 aar

2. Jens Severin 6 aar

3. Ove Friderich Brochenhuus 2 ½ aar

4. Charlotte Amalia Due 10 aar

5. Christiana Ludvicha 17 aar

6. Hendricha Lillenschiold 6 aar

7. Petrenelle Jørgine 1 ½ aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 47b

Skifte 15. juni 1793 i Brevig

Ole Tollefsen, død – Enke Groe Haraldsdatter

Barn:

1. Tollef Olsen, myndig

2. Guri Olsdatter 22 aar

3. Maren Olsdatter 16 aar

Formynder Mads Jansen og Bert Skomager

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 56b

Skifte 8. oktober 1792 i Brevig

Anne Marine Berentsdatter, død – Enkemans Michel Amundsen Øen

Barn:

1. Helen Bergitte Michelsdatter 3 aar

Tilstedet og nevnt enkemandens fader Amund Sigtesøen (nevnes senere som Amund Michelsen Sigtesøen) da enkemanden for tiden var fraværende paa søereise

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 58a

Skifte 11. april 1783 i Brevig

Truls Arnoldsen Berg, død – Enken Ellen Hansdatter

Hans barn fra tidligere egteskab:

1. Ingeborg Trulsdatter 22 aar

2. Marthe Trulsdatter 18 aar

3. Anne Helene Trulsdatter 16 aar

Laugverge for enken hennes broder Nils Hansen Røra

Formynder for barn farbroder Christen Arnoldsen Berg

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 60a

Skifte 29. April 1793 paa gaarden Solie i Eidanger Sogn

Anders Olsen, død – enke Ingeborg Nilsdatter

Arvinger:

1. Broderen Jens Olsen, død og efterladt sig 3 børn:

[han skal nok hete Jon. IK]

    a) Isach Jonsen, myndig.

    b) Maria Jonsdatter, 34 aar.

    c) Kirsti Jonsdatter, død og efterladt sig 1 søn:

        - Hans Jonsen, 3 aar.

2. Søsteren Magrethe Olsdatter enke efter Gunner Wraalsen.

3. Søsteren Anne Olsdatter, g.m. Abraham Erichen Dahlen.

4. Søsteren Sidsel Olsdatter, g.m. Jon Nipetoe.

5. Søsteren Ingeborg Olsdatter, g.m Nils Larsen Ochlungen.

Michel Iversen Sæteret laugværge for enken.

Brutto: 70-2-1

Netto: 17-0-18

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 75a

Skifte 3. april 1793 i Porsgrund

Sivert Hansen og Ragnild Nilsdatter, døde

Barn:

1. Hans Sivertsen myndig, fraværende, har vært på ”søe reise” i ¾ aar

2. Nils Sivertsen myndig, paa ”søe reise”

3. Marthe Maria gift med Halvor Michelsen sejlmager

4. Anne Sivertsdatter gift med Peder Olsen Lyberg skomager

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 79a

Skifte 28. oktober 1793 paa gaarden Island i Slemdahl annex

Dorthe Jacobsdatter, død – Enkemand Nils Jacobsen

Barn:

1. Jacob Nilsen 5 aar

2. Magrethe Nilsdatter 14 aar

3. Marte Nilsdatter 11 aar

4. Ingeborg Nilsdatter 8 aar

5. Kirsti Nilsdatter 5 aar

6. Helvig Nilsdatter 7 uger

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 80a

Skifte 14. mai 1793 i Brevig

Anne Hansdatter, død

Arvinger:

1. Broder Jon Hansen, død uten barn

2. Jørgen Hansen, død og efterlader sig en sønn 1 sønn Hans Jørgensen 12 aar

3. Søster Jøran Hansdatter, død og efterlader sig en sønn Even Olsen 15 aar

4. Søster Inger Hansdatter gift med Ole Pedersen i Sæteret

Formynder for umyndige Lars Grønnerød

Også nevnt senere i skifte ved ”delingen”:

Afdøde Anne Hansdatters sønn Jens Pedersen

Dennes:

Farbroder Søren Jensen boende i vestre Porsgrund

Faster Karen Jensdatter enke efter Nils Olsen Grønnelie boende ved østre Porsgrund

Morbroder Jørgen Hansens sønn Hans Jørgensen

Mosteren Jøran Hansdatters sønn Even Olsen

Moster Inger Hansdatter

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 85a

Skifte 10. mai 1793 i Brevig

Kone Sidsel Hansdatter, død – Enkemand Jacob Jonasen

Barn:

1. Jon Jacobsen 5 aar

2. Mari Jacobsdatter 2 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 85b

Skifte 12. mars 1793 i Østre Porsgrund

Kone Jacobine Jacobsdatter, død – Enkemand Ole Andersen

Barn:

1. Agata Olsdatter 15 aar

2. Anne Olsdatter 13 aar

3. Inger Magrethe Olsdatter 3 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 89a

Skifte 10. desember 1793 i Porsgrund

Kone Elen Hansdatter, død – Enkemand Nils Jacobsen

Barn:

1. Andrea Nilsdatter 22 aar

2. Magrethe Nilsdatter 11 aar

3. Kirsten Nilsdatter 9 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 90a

Skifte 12. mars 1793 i Østre Porsgrund

Kone Ragnild Erichsdatter, død

Barn:

1. Nils Jørgensen, myndig og boende i Porsgrund

2. Sivert Jørgensen, 35 aar og boende paa Osebachen i Porsgrund

3. Erich Jørgensen, 24 aar

4. Mari Jørgensdatter gift med Knud Haagensen

5. Marthe Maria Jørgensdatter 27 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 90a

Skifte 14. august 1792 i Østre Porsgrund

Just Christensen, død – Enke Helvig Rejersdatter

Barn:

1. Christen Justsen 4 aar

2. Rejer Justsen 1 ½ aar

Laugværge for enken hennes svoger Christen Olsen

Formynder for barn Skrædder Falch i Porsgrund

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 109b

Skifte 27. Februar 1794 paa pladsen Hitterød under Kiørholt i EidangerPræstegield

Ole Tengelsen, død - enke Karen Arnesdatter

Barn:

              Tengel Olsen, gl. 10 aar.

              Arne Olsen, gl. 6 ½ aar

              Erich Olsen, gl. 3 aar.

              Ole Olsen, gl. ½ aar.

Enken fikk Anders Munken? til lagverge.  Formynder for Tengel og Arne ble morbroren Jon Kiørholt, for Erich og og Ole ble Hans Ørstvedt.

Brutto 247-1-8

Netto 84-2-18

Jordegods: pladsen Hitterød paa 8½ skind etter skjøde av 26.07.1787, takst 200 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 114a

Skifte 7. desember 1793 i Trosvig ved Brevig

Peder Gundersen og hustruen, døde

Barn:

1. Dorthe Pedersdatter gift med Abraham Isachsen

2. Maren Pedersdatter gift med Gunner Gunnersen

3. Grethe Pedersdatter gift med Tollef Andersen

4. Marthe Pedersdatter gift med Tollef, eller retter 27 aar og ugift

5. Guri Kirstine Pedersdatter 24 aar og ugift

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 121a

Skifte 17. mar 1794 i Østre Porsgrund

Enke Berthe Katharine Larsdatter, død

Barn:

1. Karen Marine Christensdatter gift med Gulbrand Jørgensen Skomager i østre Porsgrund

2. Methe Karine Christensdatter 21 aar

3. Maren Christine Christensdatter 17 aar

Formynder for barn broderen Giert Larsen Skomager boende i Scheen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 122b

Skifte 22. october 1794 paa gaarden Eiet i Slemdahl Annex under Gjerpen tinglaug

Johannes Sørensen, død – enke Anne Arvesdatter

Barn:

1. Søren Johannesen, 19 aar.

2. Arve Johannesen, 12 aar.

3. Kirstie Johannesdatter, g.m. Ole Solvesen Høyseth.

4. Kari Johannesdatter, g.m. Rasmus Bøe i Lardahl.

5. Berthe Johannesdatter, 21 aar.

Verge for enken Anne Arvesdatter blev hendes broder Lars Arvesen Ougestad.

Til formynder for sønnen Søren blev beskikket svogeren Ole Solvesen Høyseth, for Arve og datteren Berthe morbroderen Ole Arvesen Ougestad.

Brutto: 235-1-16

Netto: 86-0-2

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 123b

Skifte 5. November 1794 paa gaarden Norendahl Søndre i Eidanger Præstegield

Aase Christensdatter, død – enkemand Casper Barth

Barn:

- datteren Aase Caspersdatter, 5 i 6 aar.

Enkemanden formynder for datteren.

Brutto: 601-3-8.

Netto: 261-0-18

Jordegods: Gaarden Søndre Nordahl, Ødegaarden kaldet, takst 740 rd.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 133a

Skifte 12. juni 1794 i Brevig

Jacob Pedersen, død – Enke Christine Christensdatter

Barn:

1. Jacob Jacobsen myndig

2. Sara Jacobsdatter 27 aar

3. Maren Jacobsdatter 24 aar

Laugværge før enken Petter Balling

Formyndere for barn Zacharias Andersen Burvall

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 133b

Skifte 12. juli 1794 i Sæteret ved Brevig

Lars Sørensen, død

Arvinger:

Sødskendebørn Nils Coch, myndig og boende i Brevig

Lars Hansen, myndig og boende i Brevig

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 136b

Skifte 18. juni 1793 i Brevig

Pige Marthe Andersdatter, død

Arvinger:

Sin avdøes søsters børn, a. Anders Christophersen 13 aar, b. Marthe Christophersdatter 11 aar

Formyndere for barna Zacharias Halvorsen Smed og Jacob Jacobsen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 136b

Skifte 12. juli 1794 i Sæteret ved Brevig

Christen Erichsen, død – Enke Marthe Jensdatter

Barn fra flere egteskap:

1. Erich Christensen, myndig og udenlands som søefarende

2. Ole Christensen, myndig og fraværende

3. Jon Christensen, myndig og fraværende

4. Ingeborg Christensdatter 18 aar

5. Anne Christensdatter 14 aar

6. Anne Magrethe Christensdatter 13 aar

Laugværge for enken Børre Jacobsen

Formynder for døtrene Ingeborg og Anne ble beskikket deres sødskenbørn Jon Arnesen Kiørholt

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 139b

Skifte 7. Mai 1794 paa gaarden Stuulen i Eidanger Præstegield

Inger Andersdatter, død

Barn:

1. Anders Christophersen, myndig.

2. Halvor Christophersen, myndig.

3. Boel Christophersdatter, død og efterladt sig en datter:

    - Anne Carine Madsdatter, 9 aar.

4. Christine Christophersdatter, g.m. Mæsterskredder Falk.

5. Marthe Maria Johannesdatter, g.m. Toer Olsen i Brevig.

Til formynder for den umyndige blev indsadt og beskikket farbroderen? Halvor Sillien.

Summa Indtægt: 23-2-21

Gield og udgift: 25-2-21.

Merknad IK:

De 4 første barna er fra ekteskapet med Christopher Nielsen og den siste datteren med Johannes Hansen, begge døde ved skiftet.  

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 140a

Skifte 22. februar 1794 i Sæteret ved Brevig

Christen Olsen, død – Enke Ingeborg Andersdatter

Barn:

1. Ole Christensen, død og efterlader sig datteren Ingeborg Marie Olsdatter 12 aar

2. Anders Christensen, død og efterlader sig datter Anne Margrethe Andersdatter

3. Lars Christensen, myndig

Formyndere for barn Lars Kaasen, Jacob Olsen Landgangen

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 141a

Skifte 23. april 1794 i Porsgrund

Annichen Christine fød Ålborg, død – Enkemann Peter Schcarch

Barn:

1. Severine Magrethe 10 aar

2. Elonora Dorthea 7 aar

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 143a

Skifte 7. november 1794 i Brevig

Johannes Larsen, død

Barn;

1. Sidsell Maria Johannesdatter 40 aar

2. Berthe Johannesdatter gift med Christen Zachariasen boende i Brevig

3. Maren Johannesdatter 30 aar

4. Anne Johannesdatter gift med Amund Andersen Hobech

Formyndere for barn farbroder Claus Larsen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 143b

Skifte 18. Juli 1794 paa pladsen Grønnelie under gaarden Biørntvedt i Eidanger Sogn

Afdøde Karen Jensdatter og hendis tidligere afdøde mand Nils Olsen efter hvem hun hadde sittet i uskiftet bo.

Testamente dat. 3. Marti og tinglyst 23. Mai 1783

Arvinger:

Afdøde mands 2. fullbrødre og en fuldsøster:

1. Broderen Ole Olsen, myndig og boende paa gaarden Ørestvedt i Eidanger.

2. Broderen Anders Olsen, myndig og boende i Porsgrund.

3. Søsteren Anne Olsdatter, død og af ægteskabet med Jacob Larsen Flogstad i Eidanger efterladt sig 4 børn, 1 søn og 3 døtre:

     a) Ole Jacobsen, myndig.

     b) Mallene Jacobsdatter, g.m. Ole Olsen Lander i Eidanger.

     c) Maria Jacobsdatter, g.m. Hans Hansen Aaltvedt i Porsgrund.

     d) Amborg Jacobsdatter, g.m. Sivert Hansen Qvæstad i Eidanger, nu i Porsgrund.

Afdøde kones 3 brødre:

1. Hans Jensen fra vestre Porsgrund, død og ikker efterladt sig børn eller arvinger.

2. Peder Jensen boende i Brevig, død og heller ikker efterladt sig børn eller arvinger.

3. Søren Jensen, død og af ægteskab med Anne Jensdatter efterladt sig 3 pigebørn:

     a)  Anne Lisbeth Sørensdatter frå vestre Porsgrund, g.m. Jens Jensen som var død, hun tilstæde og oppgav som laugverge mæsterskredder Danile Mejs?.

     b) Maren Sørensdatter, enke efter Nils Pedersen Juel i vestre Porsgrund. Laugværge Sr. John Rÿgh.

     c) Inger margrethe Sørensdatter, 19 aar. Formynder hans Abrahamsen Waller.

Brutto: 645-0-18

Netto: 537-1-6

Avsluttet 26.marti 1795.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 146a

Skifte 14. mars 1795 i Porsgrund

Amund Engebrethsen, død – Enke Thone Jensdatter

Barn:

1. Inger Amundsdatter 30 aar, tienede hos Nicolai Aal

2. Maria Amundsdatter, tienede hos Cap. Copperholt

4. Elen Amundsdatter, tienede hos forvalter Jynge ved Wold

Laugværge for enken Ole Taraldsen

Formyndere for barn Halvor Michelsen Sejlmager

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 154a

Skifte 20. mars 1795 paa gaarden Holten i Slemdahl annex

Nils Wethlesen, død – Jøran Knudsdatter

Barn:

1. Jacob Nilsen, myndig og boende paa gaarden Høyseth

2. Knud Nilsen, myndig og boende paa Rød

3. Wetle Nilsen, myndig

4. Hans Nilsen, myndig

5. Magrethe Nilsdatter, død og af ægteskab  med Hans Aslachsen Grinie i Gierpen. Efterlader sig en søn nemlig Isach Hansen 19 aar

Curator for barn Axel Nilsen Grini

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 164a

Skifte 13. April 1795 paa gaarden Wiersdahl i Eidanger Sogn

Ingeborg Jonsdatter, død – enkemand Nils Larsen

Barn:

- datteren Anne Helene Nilsdatter, 3 aar.

Faderen Nils Larsen formynder for sin umyndige datter.

Brutto: 50-2-16

Netto. 31-0-12

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 167b

Skifte 8. april 1795 i Brevig

Halvor Sørensen, død – Enke Anne Eilertsdatter

Barn:

1. Søren Halvorsen 22 aar

2. Halvor Halvorsen 20 aar

Laugværge for enken Peder Isachsen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 169a

Skifte 20. mars 1795 paa gaarden Engelstad i Slemdahl Annex

Aaste Gulichsdatter, død – Enkemand Mikkel Solvesen

Barn:

1. Nils Mikkelsen 7 aar

2. Ingeborg Michelsdatter 6 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 173a

Skifte 18. september 1795 i Østre Porsgrund under Eidanger

Halvor Giermundsen, død – Enke Ragnild Olsdatter

Barn:

1. Karen Halvorsdatter, 24 aar og tienede hos Mechlenborg i Eidanger

2. Åste Halvorsdatter, 17 aar

3. Helene Halvorsdatter 15 aar

Laugværge for enken Laue Knudsen Sejlmager

Formyndere for barn Hans Torgersen i Solum Sogn og Tollef Svenungsen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 174b

Skifte 18. september 1795 paa Osebachen i Gierpen sogn

Marie Hansdatter, død – Enkemand Sivert Jørgensdatter

Barn:

1. Jørgen Sivertsen 8 aar

2. Marchus Sivertsen 10 uger

3. Elen Maria Sivertsdatter 9 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 175b

Skifte 28. September 1795 paa gaarden Langangen i Eidanger Sogn

Sara Christophersdatter, død – enkemand Erich Sørensen

Barn:

1. Søren Erichsen, 4 - 5 aar.

2. Christopher Erichsen, 3 aar.

3. Maren Erichsdatter, 15 aar.

4. Christine Erichsdatter, 12 aar.

5. Maria Erichsdatter, 10 aar.

6. Oline Erichsdatter, 8 aar.

Faderen Erich Sørensen formynder for sine umyndige barn.

Brutto: 4050-0-0

Netto: 2364-0-0

Jordegods: jordegods takst 3650 rd.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 176a

Skifte 1. oktober 1795 paa gaarden Nesset i Slemdahl annex

Helge Sivertsdatter, død – Enkemann Hans Christensen

Barn:

1. Mari Hansdatter i egteskab med Ingebret Jacobsen boende her paa gaarden

2. Karen Hansdatter 26 aar

Til formynder ble beskikket svogeren Ingebret Jacobsen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 185a

Skifte 30. oktober 1795 Borgen under gaarden nordre Kiiste i Slemdahl annex

Peder Olsen, død – Enke Gunil Jensdatter

Barn:

1. Nils Pedersen, myndig og boer paa gaarden Kiste

2. Ole Pedersen, myndig og boer paa gaarden Serkland

3. Jens Pedersen 21 aar

4. Berthe Pedersdatter i egteskab med Anders Moholt

5. Anne Pedersdatter gift med Nils Kløverød

6. Inger Pedersdatter gift med Jon Ougestad

7. Helvig Pedersdatter 24 aar

8. Gunild Pedersdatter 18 aar

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 185b

Skifte 31. oktober 1795 paa gaarden nordre Kiiste i Slemdal Annex

Ingeborg Christensdatter, død – Enkemand Ole Isachsen

Barn:

1. Isak Olsen 6 aar

2. Christen Olsen ½ aar

3. Else Olsdatter 4 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 186b

Skifte 15. April 1795 paa garden Norendahl Sæter i Eidanger Præstegaard

Anne Thonette Olsdatter, død – enkemand Michel Iversen

Barn:

1. Iver Michelsen, 8 aar.

2. Nils Michelsen, 6 aar.

3. Søren Michelsen, 3 aar.

4. Maria Michelsdatter, 10 aar.

5. Eli Michelsdatter, 1 aar.

Faderen Michel Iversen formynder for sine barn.

Summa Indtægt: 170-0-0.

Gield udgift: 180-3-5.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 188b

Skifte 11. mars 1795 i østre Porsgrund

Peder Olsen Nyberg, død – Enke Anne Sophie Sivertsdatter

Barn:

1. Ole Pedersen 9 aar

2. Sivert Pedersen 2 ½ aar

Laugværge for enken svogeren Halvor Michelsen

Formynder Hans Abrahamsen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 191a

Skifte 30. marti 1795 paa gaarden Qvæstad i Eidanger Præstegield

Maren Sivertsdatter, død – enkemand Tolv Amundsen

Afdødes slekninger:

1. Moderen Asloug Christophersdatter.

2. Broder Christopher Sivertsen.

3. Søsteren Karen Sivertsdatter.

4. Søsteren Elen Sivertsdatter.

5. Christince Sivertsdatter.

Summa Indtægt: 25-0-4

Giæld og udgift: 35-2-1.

Merknad IK:

fra Søndre Riis, Gjerpen.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 192a

Skifte 30. April 1795 paa pladsen Kiennelie under gaarden Kindallen i Eidanger Sogn

Anders Gunnersen, død – enke Maren Stenersdatter

Barn:

1. Gunders Andersen, 12 ½ aar.

2. Anne Andersdatter, 7 ½ aar.

3. Ingeborg Andersdatter, 6 ½ aar.

4. Marthe Andersdatter, 3 aar.

Peder Andersen Kiendalen laugvære for enken Maren Stenersen.

Til formynder for de umyndige blev indsatt for sønnen og datteren Anne morbroderen Ole Stenersen Kiendalen, og for døtrene Ingebor og Marthe for den første Anders Torgiersen ramsaasen og for den sidste Hans Halvorsen Ramsaasen i Gierpen Sogn.

Brutto: 185-1-2

Netto: 165-0-11

Jordegods: pladsen Kienlie, takst 150.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 193a

Skifte 1. november 1794 i Brevig

Enke Anne Pettersdatter, død

Søster Elisabeth Pettersdatter, Jacob Sørensens enke

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 194a

Skifte 6. juli 1795 i Østre Porsgrund

Pige Karen Hansdatter, død

Arvinger:

1. Broderen Hans Hansen Smecherød i Eidanger

2. Søsteren Else Hansdatter gift med Hans Jorde paa Brunlougnnes

3. Ragnild Hansdatter gift med Hans Evensen i Sandefiord

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 194a

Skifte 30. April 1795 paa pladsen Ødegaarden under gaarden Lunne i Eidanger Sogn

Niels Halvorsen, død – enke Berthe Ingebrethsdatter

Barn:

1. Halvor Nilsen, 19 aar.

2. Ingebret Nilsen, 14 aar.

3. Anne Marie Nilsdatter, 25 aar.

4. Karen Nilsdatter, 22 aar.

Enken Berthe Ingebretsdatter antaget Peder Rasmusen Lunde til laugværge.

Til formynder for de umyndige blev anordnet for sønnene Christen Torgiusen Lunne, og for døtrene Iver Larsen Lunne.

Brutto. 40-2-23

Netto: 15-2-22.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 195a

Skifte 15. juni 1795 i Brevig

Mæster Skomager og borger Abraham Bruun, død

Nevnt i skifte at han er Lars Bøe sin svoger

Sønnen Elias Abrahamsen 14 aar

 

   

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 196a

Skifte 6. juli 1795 i Brevig

Borger og snedkermæster Tarald Eeg, død

Barn:

1. Peder Michal Eeg 18 aar

2. Maren Taraldsdatter Eeg 23 aar og tienede i Tønsberg

Curator for søn snedker Nils Andreasen

Formynder for datter Mæster snedker Jonas Peter Silander

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 196b

Skifte 19. februar 1795 paa Osebakken

Jørgen Caspar Bøgelund, død – Enke Mad’me Benedikta Kirstina Bloch

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 198b

Skifte 31. juli 1795 paa Osebakken i Østre Porsgrund

Jomfrue Elisabeth Møller, død

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 200a

Skifte 29. Januari 1796 i Brevig

Afdøde enke Anne Stoesdatter

Barn:

1. Claus Larsen, myndig.

2. Johannes Larsen, død og efterladt sig 4 børn:

    a) Sidsel Maria, 42 aar og opholder sig i Brevig.

    b) Berthe Johannesdatter, g.m. Christen Zachariasen

    c) Maren Johannesdatter, 30 aar.

    d) Anne Johannesdatter, g.m. Amund Hobeck.

3. Kirsti Larsdatter, g.m. Lars Olsen.

Summa Indtægt: 115-2-0

Giæld og Udgift: 219-0-12.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 200b

Skifte 17. April 1795 paa gaarden Bache i Eidanger Sogn

Afdøde ungkarl Torgier Andersen

- søsteren Anne Maria Andersdatter, 55 aar.

Summa Indtægt: 26-1-23

Giæld og Udgift: 40-2-21.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 201a

Skifte 4. mai 1795 paa pladsen Roligheten under Prestegaarden i Slemdal annex

Guraae Pedersdatter, død – Enkemand Nils Olsen

Barn fra forrige egteskab:

1. Jens Olsen myndig

2. Karen Olsdatter gift med Michel Nilsen Gonsholt

3. Marie Olsdatter 40 aar og vanvittig

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 201b

Skifte 1. oktober 1795 paa pladsen Graaten under gaarden Kløverød

Enke Maria Christensdatter, død

Barn:

1. Marthe Jacobsdatter gift med Jens Olsen Roligheden

2. Karen Jacobsdatter 16 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 211a

Skifte 18. april 1796 paa Osebakken i Østre Porsgrund i Gjerpen

Nils Amundsen, død – Sigri Andersdatter

Barn:

1. Amund Nilsen 17 aar og i søefart

2. Anders Nilsen 14 aar

3. Jon Nilsen 8 aar

4. Ole Nilsen 4 aar

5. Isak Nilsen ½ aar

6. Anne Lisbeth Nilsdatter 18 aar

7. Maren Nilsdatter 11 aar

Enka fikk Laue Knutssen Seilmaker til laugverge.

Formynder for alle barna ble farbror Anders Amundssen i Brevik.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 212a

Skifte 18. September 1795 paa gaarden Biørntvedt i Eidanger Præstegiæld

Reier Andersen, død – enke Anthonette Berthelsdatter

Barn:

1. Anders Reiersen, 19 aar.

2. Christine Berthea Reiersdatter, ugift.

3. Helvig Maria Reiersdatter, enke efter Just Christensen.

4. Else Berthea Reiersdatter, g.m. Christen Olsen.

5. Maria Kirstine Reiersen, g.m. Wetle Haraldsen.

6. Anne Carine Reiersdatter, 20 aar.

Svigersønnen Christen Olsen laugverge for enken Anthonette Berthelsdatter.

Summa Intægt: 62-2-10

Giæld og Udgift: 306-0-0.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 236a

Skifte 16. februar 1796 paa Kulltangen under Biørntvedts grunn i Østre Porsgrund

Solve Bærulfsen, død – Elen Maria Gunersdatter

Barn:

1. Berulf Solvesen 12 aar

2. Maren Cathrine Solvesdatter 9 aar

Laugverge for enken Halvor Michelsen i østre Porsgrund

Verger for barna Hr. Sivert Bakka i østre Porsgrund

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 246b

Skifte 12. april 1796 i Østre Porsgrund

Maren Olsdatter, død – Enkemand Paruqmager Peder Colling

Barn:

1. Ole Andreas Colling 4 aar

2. Nils Jørgen Colling ¼ aar

3. Marie Pernille Colling 8 aar

4. Ester Georgina Colling 6 aar

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 250b

Skifte 3. juni 1795 i Brevig

Karen Larsdatter, døde – Enkemand Anders Jacobsen

Barn:

1. Jacob Andersen ½ aar

2. Aleth Maria Andersdatter 3 aar

Tilstedet den avdødes fader Lars Tveten af Bamble Sogn

Enkemanden for tiden fraværende paa søereise

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 251a

Skifte 15. juni 1795 i Brevig

Karen Jørgensdatter, død – Enkemand Ole Olsen

Barn fra avdødes 2. de egteskab:

Fra hennes 1. egteskab sønnen Jens Jørgen Pedersen

Fra hennes 2. egteskab sønnen Peder Olsen

Den ældste søn Jørgen har været udenlands 4 aar og skal efter sigende være død, dog har ingen sikker kundskab

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 251b

Skifte 15. juni 1795 i Brevig

Søren Hansen, død – Enken Maren Hansdatter

Barn:

1. Hans Sørensen

2. Abraham Sørensen

3. Gunnild Sørensdatter

Laugværgen til enken, hennes broder Anders Hansen i Scheen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 253a

Skifte 21. januar 1796 i Østre Porsgrund i Eidanger

Enken Gunild Pedersdatter, død

Barn:

1. Jørgen Christensen 11 aar

2. Peder Christensen 5 aar

3. Jacob Christensen 3 aar

4. Christen Pedersen ¾ aar

5. Anne Maria Christensdatter 7 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 253b

Skifte 7. april 1796 i Brevig

David Nilsen, død

Nevnt i skifte broderen Lars Nilsen

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 253b

Skifte 9. august 1796 i Østre Porsgrund

Anne Marie Ludvigsdatter, død – Hans Torkildsen

Barn:

1. Ludvig Hansen

2. Torkil Hansen

3. Christian Hansen

4. Anders Hansen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 255b

Skifte 23. april 1796 i Brevig

Kari Gunnersdatter, død – Enkemand Jon Nirisen

Den afdødes arvinger:

1. Broder Hans Gunnersen som søefarende skal være afgaaet til Westindien for omtr. 30 aar

2. Søsteren Helge Gunnersdatter skal oppholder sig i London

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 273b

Skifte 19. December 1796 paa gaarden Biønnes i Eidanger Sogn. Avsluttet 31. Aug. 1797.

Elen Sørensdatter, død – enkemand Abraham Olsen

Barn:

1. Boel Lisbeth Abrahamsdatter, g.m. Gunner Jacobsen Biønnes.

2. Inger Abrahamsdatter, 24½ aar.

3. Jørel Aqbrahamsdatter, 18 aar.

4. Ingeborg Kirstine Abrahamsdatter, 13 aar.

Til formynder for de umyndige blev indsadt og beskikket saasom:

For Inger Petter Malling i Brevig, for Jørel Gunner Jacobsen i Brevig, og for Ingeborg faderen Abraham Olsen.

Brutto: 958-2-6

Netto: 503-2-5

Jordegods: 1 hud 5 ¾ skind i gaarden Biønnes, takst 1200 rdl.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 277a

Skifte 28. september 1794 i Brevig

Nils Jensen Sand, død

Barn:

1. Sønnen Lars Peder Sand 30 aar og fortiden søefarende i England

2. Sønnen Hans Nilsen ligeledes myndig men siiges at være død i Westindien

3. Datteren Anne Stine Nilsdatter, gift med Christen Olsen og boende i Brevig

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 281b

Skifte 18. mai 1796 i Brevig

Helge salig Berent Jensens, død

Barn:

1. Ældste datter der var gift med Michel Amundsen, død og efterlader sig en datter Hellena Bergitha Michelsdatter 9 aar

2. Datteren Bodil Berentsdatter 24 aar og tienede hos S. Scholdborg i Fredrichstad

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 282b

Skifte 24. mai 1797 i Porsgrund

Margrethe Elisabeth salig Nils Jensens, død

Arvinger:

1. Søsteren Annichen Christine Aalborg, død og af egteskab med organist Hr. Peter Schvarch efterlader sig 2.de pigebarn, a. Severine Magrethe Schvarch 13 aar, b. Eleonore Dorothea Schvarch 10 aar

2. Så vises det til den avdøde ektemannens familie: a. Broderen Johannes Nilsen, myndig, fraværende med hans kone Dorthe Marie var til stedet, b. Søsteren Dorthe Cathine Nilsen gift med Aasold Rugtvedt

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 288a

Skifte 15. mai 1797 paa pladsen Hagen under gaarden Guurholt i Slamdahl annex

Ole Jonsen, død – Enke Kirsti Jonsdatter

Arvinger:

Den afdødes:

1. Broder Peder Jonsen Sortedahl i Slemdahl, myndig

2. Broderen Hans Jonsen, død og efterlat sig 3 børn: a. Ole Hansen myndig og opholder sig i Schien,

b. Jon Hansen myndig, Maren Hansdatter 18 aar og tiener hos H. Apoteqer Mylertz i Schien

Laugvære for enken hennes broder Ole Schielbred

Formynder for barn morbroder Mads Jensen Ster? af Schien

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 293a

Skifte 11. mai 1797 udi Gropa i Brevig

Pernille Jacobsdatter, død – Enkemand Ole Nilsen

Barn:

1. Sønn Johannes Olsen 11 aar

2. Sønn Nils Olsen 6 aar

3. Datteren Karen Christine Olsdatter 2 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 303b

Skifte 2. oktober 1797 paa gaarden Berg i Eidanger

Rasmus Isaksen stedatter Karen Larsdatter, død

Arvinger:

1. Moder Anne Gundersdatter i ægteskab med førnmeldte Rasmus Isachsen

2. Halv broder Isaach Rasmussen 7 aar

2. Halv søster Anne Maria Rasmusdatter 12 aar

Formynder den avdødes farbroder Ole Christensen Leerstang

   

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 307b

Skifte 10. juni 1797 udi Østre Porsgrund

Enke Maren Eekstorm, død

Barn:

1. Søn Andreas Eekstorm, klokker til Strømsøe

2. Søn Christien Severin Eekstorm, myndig og boende paa Søereise

3. Datteren Christiana Magdalena Eekstorm, ugift

4. Datter Cahrina Eekstorm ligesaa

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 310a

Skifte 29. mars 1797 i Østre Porsgrund

Pernille Iversdatter Blehr, død

Arvinger:

1. Broder Peter Blehr, som skal opholde sig i København

2. En søster navnlig Karen som er ugift

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 315a

Skifte 5. februar 1798 i Østre Porsgrund paa Biørtvedts gaards grunn

Tolv Nilsen, død – Enke Lisbeth Olsdatter

Barn (Også barn med den avdøde 1.ektefellen Anne Pedersdatter):

1. Søn Nils Tolvsen myndig og tilstedet

2. Datteren Giertrud Tolvsdatter gift med Nils Jacobsen

3. Datteren Anne Tolvsdatter 16 aar og ugift

4. Datteren Giertrud Christine Tolvsdatter 14 aar

Laugværge for enken Nils Jacobsen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 328a

Skifte 6. februar 1798 udi Østre Porsgrund

Nils Gudmunsen, død – Enken Karen Rasmusdatter

Barn:

1. Anders Nilsen 9 i 10 aar gammel

Laugværge for enken Thor Brønilsen

Formynder for sønnen enken broder Ole Rasmusen Meen i Gierpen Sogn

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 329a

Skifte 6. februar 1798 i Østre Porsgrund

Amborg Jacobsdatter, død – Enkemand Sivert Hansen

Barn:

1. Hans Sivertsen 8 aar

2. Jacob Sivertsen 2 aar

3. Gunne Sivertsdatter 6 aar

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 330a

Skifte 15. Juny 1797 i Brewig

Hans Isachsen Lønnebakken, død – enke Gurie Christensdatter

Barn:

1. Anne Marie Hansdatter, 15 aar.

2. Inger Hansdatter, 14 aar.

3. Gunnil Kirstine Hansdatter, 12½ aar.

4. Karen Syrene Hansdatter, 6 ½ aar.

5. Maren Maria Hansdatter, 4 aar.

Til formynder for de umyndige børn:

- for de 2 første Anne Maria og Inger Amund Wiersdalhlen.

- for de 2 neste Anders Lønnebakken

- for den 5. Christopher Isachsen Lønnebakken

Brutto: 86-1-10.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 338b

Skifte 15. juni 1797 i Brevig

Jacob Pedersen, død

Barn:

1. Birthe Jacobsdatter

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 341b

Skifte 5. februar 1798 paa Hougen i Østre Porsgrund

Lars Jacobsen, død – Enke Anne Jonsdatter

Barn:

1. Jacob Larsen 12 aar

2. Jens Larsen 10 aar

Laugværge for enken Gunder Jacobsen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 342a

Skifte 5. februar 1798 i Østre Porsgrund

Else Jacobsdatter, død – Enkemann Thor Halvorsen

Barn:

1. Jacob Thorsen 6 aar

2. Hans Thorsen ½ aar

3. Anne Gurine 14 aar

4. Maren Carine 9 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 343a

Skifte 6. Februar 1798 i østre Porsgrund

Anders Olsen, død – enke Anne Pedersdatter

Barn:

1. Peder Andersen, 21 aar.

2. Ole Andersen, 7 aar.

3. Anne Malene, 18 aar.

4. Berthe Maria, 16 aar.

5. Maria, 12 aar.

6. Maren, 10 aar.

Laugverge for enken Brynhild Christensen Borge.

Formynder for sønnen Ole og datteren Anne Malene Maria (?) blev indsadt bemelte Brynild Borge. For sønnen Peder og de umyndige 3 døtre blev afdødes broder Ole Olsen Ørstved i Eidanger.

Brrutto: 188-0-16.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 345b

Skifte 27. juni 1797 i Brevig

Postmester Hans Chrystie, død

Barn:

1. Sønnen Postmester Boje Chrystie Brevig

2. Karen Chrystie i egteskab med Hr. Simon Zachariasen i Schien

3. Else Chrystie død, og af egteskab med Capitajne Rejersen efterladt følgende børn: a. Christian Rejersen 20 aar, b. Hans Rejersen 15 aar, c. Simon Rejersen 13 aar, d. Dorthe Catrine Rejersen 16 aar

4. Dorthea Chrystie, enke efter Hr. Henrich Wright

   

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 351a

Skifte 6. februar 1798 i Østre Porsgrund

Enkemann Paruqmager Petter Collin, død

Barn fra 2’de egteskab:

1. Andreas Collin 20 aar

2. Ole Collin 5 aar

3. Nils Jørgen Collin 2 aar

4. Datteren Anne Margrete Collin 16 aar

5. Ester Georgine 7 aar

Formyndere/Curatore: Skipper Jens Jansen, Ole Johannsen, Ole Andersen paa Hougene ved Schien

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 361a

Skifte 7. oktober 1798 i Østre Porsgrund

Gunild Hansdatter, død – Enkemand Gunnuld Olsen

Barn:

1. Ole Gunnuldsen 6 aar

2. Karen Gunnuldsdatter 4 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 367b

Skifte 7. October 1798 paa gaaarden Nordre Lunne i Eidanger Sogn

Iver Larsen, død – enke Marie Tolfsdatter

Barn:

1. Anne Iversdatter, g.m. Anders Hansen Bradsberghaven.

2. Mari Iversdatter, 32 aar.

3. Gunnild Iversdatter, g.m. Anders Jacobsen.

4. Kari Iversdatter, 22 aar.

5. Larine Iversdatter, 19 aar.

Laugverge for enken Torjus Christensen Lunne.

Til formyndere for de umyndige blev indsadt og anordnet saasom for datteren Mari Anders Hansen, for Kari Knud Hansen Holte og for Larine Christen Torjusen Lunne.

Brutto: 1461-1-0

Netto: 286-3-14

Jordegods: 1 huud 11 ½ skind i gaarden Lunne, takst 1100 rdl.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 369b

Skifte 22. Mai 1798 i Michel Nilsens huus i Brevig

Kirsten Maria Isachsdatter, død – enkemand Michel Nilsen

Barn:

1. Nils Michelsen, 9 ½ aar.

2. Isach Michelsen, 7 ½ aar.

3. Anne Kirstine Michelsdatter, 6 aar.

Faderen Michel Nilsen indsadt som verge for de umyndige børn.

Brutto: 38-3-22

Netto: 3-2-19

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 370b

Skifte 24. mars 1798 paa pladsen Røe under Højsæth udi Slemdahl Annex

Inger Knudsdatter, død – Enkemand Aslach Gundersen

Barn:

1. Gunder Aslachsen 6 aar

2. Peder Aslachsen 2 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 371b

Skifte 5. Februar 1798 paa pladsen Myhrengaard under gaarden Hallevarp i Eidanger Præstegield

Maren Olsdatter, død – enkemand Hans Olsen

Barn:

1. Ole, 15 aar.

2. Søren, 13 aar.

3. Isach, 4 aar.

4. Christopher, 1aar.

5. Sara, 10 aar.

6. Sidsel, 7 aar.

Gjelden større enn boets verdi.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 372a

Skifte 15. October 1798 paa gaarden Nøglegaard i Eidanger Presegjeld

Sivert Siversen, død – enke Kirstie Engebretsdatter

Barn:

1. Ingebreth Siversen, 5 aar.

Gjelden større enn boets verdi.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 372b

Skifte 26. November 1798 paa (ikke oppgitt) i Eidanger

Nils Amundsen, død – enke Ingeborg Christensdatter

Boet ”saa fattig” at skiftet ble avsluttet uten nærmere registring.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 372b

Skifte 26. November 1798 paa gaarden Gudsfred i Eidanger Præstegjeld

Karen Christensdatter, død – enkemand Nils Alfsen

Ingen arvinger etter avdøde, og enkemannen overtok boets verdi og gjeld.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 377a

Skifte 26. september 1796 i Porsgrunn

Lars Lorentsen, død

Barn:

1. Lorents Larsen, gift med Johanne Axelsdatter, fraværende på søereise

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 382b

Skifte 29. november 1798 paa Præstegaarden i Slemdahl Annex

Peder Jacobsen, død – Enke Kari Thorsdatter

Barn:

1. Sønnen Jacob Pedersen 2 aar

2. Sønnen Peder Pedersen 10 uger

Laugværge for enken hennes broder Børger Øverbøe

Formyndere morbroder (Morbroder må her forståes som onkel. JO) Børge Thorsen og Anun Jacobsen Prestegaarden

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 386b

Skifte 14. Juni 1799 paa gaarden Berg i Eidanger Sogn

Anne Christine Christensen, død – enkemand Lars Jørgensen

Datter:

- Karen Helene Larsdatter, ¾ aar.

Faderen formynder for sin datter.

Brutto: 2152-1-10

Netto: 1781-3-20

Jordegods: 1½ hud i gaarden Berg, takst 1000 rdl.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 396a

Skifte 11. august 1798 i Østre Porsgrund

Jørgen Garthner, død

Arvinger:

1. Broder Lars Garthner ved Uhlefoss

2. Søster Johanne Marie, enke efter afgagne Nils Holner paa Kongsberg

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 396b

Skifte 20. Februari 1799 paa gaarden Ocklungen

Johannes Paulsen, død – enke Ragnild Larsdatter

Barn:

1. Johannes Johannesen, 14 aar.

2. Gunnild Johannesdatter, 3 aar.

Michel Iversen Settre laugverge for enken.

Til formynder for de umyndige børn blev indsadt Hans Larsen Bache i Qvæls Sogn.

Brutto: 125-1-20

Netto: 54-3-16

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 398b

Skifte 7. mars 1799 paa gaarden Guurholt i Slemdahl annex

Enkemand Arne Nilsen Gonsholt, død

Barn:

1. Sønnen Knud Arnesen Guurholt, efterlader sig 5 børn, a. Peder Knudsen myndig og boende paa Guurholt, b, Arne Knudsen 22 aar, c. Jan Knudsen 18 aar, d. Ingborg Knudsdatter gift med Jacob Olsen Øverbøe, e. Helvig Knudsdatter 20 aar

Kurator for umyndige barn broderen Peder Knudsen, stefaderen Erich Guurholt

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 401a

Skifte 1799 i Porsgrund

Maren Thorsdatter, død – Enkemand Hans Jocum With

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 402a

Skifte 6. desember 1799 i Porsgrund

Dorthea, Peder Knudsen enke, død

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 415b

Skifte 5. februar 1798 i Østre Porsgrund

Enke Kari Stephansdatter, død – Tidligere afdøde mand Christen Olsen

Barn:

1. Sønnen Gunlich Christensen gift med Guri Larsdatter

2. Sønnen Isach Christensen, myndig

3. Datter Marthe Marie Christensdatter, været gift med Gunner Jacobsen i Porsgrund, men død og i egteskab med han avlet og etterladt sig: a. Sønnen Jacob Gunnersen 16 aar

4. Datteren Ingeborg Christensdatter, død, gift med afdøde Aslach Olsen, efterladt sig 2’de børn: a. Christen Aslachsen omtrent 16 aar, b. Marie Aslachsdatter fuldendt sitt 10’de, og itraad 11 aar

5. Datteren Inger Christensdatter gift med Fridrich Olsen Moe, boende i Porsgrund

6. Datteren Karen Christensdatter gift med skipper Monsiur Jens Jansen, boende her i østre Porsgrund

7. Datteren Astri Christensdatter, ugift

(Formyndere virker å være innen den nevnte familie. JO)

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 417b

Skifte 13. mars 1800 i Østre Porsgrund

Thor Henrichsen, død – Enke Ingeborg Andersdatter

Barn:

1. Henrich Thorsen 8 aar

2. Anders Thorsen 6 aar

3. Lars Thorsen 3 aar

4. Maren Thorsdatter 12 aar

5. Anne Magrethe Thorsdatter 10 aar

Laugværge for enken Hr. Pastor Hansen i Porsgrund

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 418b

Skifte i 26. mars 1800 paa pladsen Romsdahlen i Slemdahl

Ingeborg Ellevsdatter, død – Enkemand Rasmus Olsen

Barn:

1. Ole Rasmusen myndig og bosatt paa pladsen Romsdahlen

2. Gro Rasmusdatter i egteskab med Knud Giermundsen

3. Gunnild Rasmusdatter er gift med Jon Torkildsen Gromstuel i Luxefield

4. Ellie Rasmusdatter 23 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 419b

Skifte 27. Marti 1800 paa pladsen Ulverød under Ejdanger Præstegaard (startet 1. Nov. 1799)

Jacob Ellevsen, enkemand, død

Barn:

1. Anders Jacobsen, 37 aar, bor i Hæregaardstranden.

2. Ole Jacobsen, 29 aar, gift og bor paa pladsen Ulverød.

3. Anne Jacobsdatter, 34 aar, ugift og er hiemme hos faderen.

Datterens formynder Knud Nilsen Qvæstad.

Brutto: 298-0-21

Netto: 215-1-22

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 421b

Skifte 27. mars 1800 i Porsgrund

Torjer Olsdatter, død – Enkemand Jørgen Larsen

Barn:

1. Lars Jørgensen myndig

2. Ingeborg Jørgensdatter gift med Anders Svensen

3. Anne Jørgensdatter gift med Ole Andersen

4. Aaste Jørgensdatter 22 aar ugift

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 437a

Skifte 1. mars 1799 i Brevig

Styrmand Nils Knudsen, borte paa havet med skibet ”Anne Dorthea” – Enke Anne Barbara Larsdatter

Barn:

1. Anne Gurine Nilsdatter 1 ½ aar

Laugværge for enken hennes fader Lars Kittilsen Grønnerøe

Formynder for barnet Petter Balling

Nevnt i skifte at enken allerede var gift på nytt med Anders Hansen og har flyttet til Laurvig Grevskab hvor de begge er boende men en ny datter

Senere i skifte nevnt at datteren Anne Gurine døde den 24. november 1799

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 437b
Skifte 4. April 1800 i Trovig ved Brevig
Enken Ovet Jonsdatter, død
Barn:
1. Isach Isachsen, 29 aar, skal være faret fra Dannemark og haver ikke været hiemme paa 10 aar.
2. Anne Marie Isachsdatter som er gift med Halvor Johannesen og opholder sig paa en plads under
Hustved i Mælum Sogn.
Gjelden større en boets verdi??

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 440b

Skifte 16, 24. May 1800 paa Søndre Lunde i Eidanger Sogn

Gunnild Iversdatter, død – enkemand Anders Jacobsen

Barn:

1. Marie Andersdatter, 4 ½ aar.

2. Karen Andersdatter, 2 aar.

Begge hiemme hos faderen.

Brutto: 216-1-12

Sum gjeld og udgift: 232-3-14

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 457a

Skifte 1. oktober 1800 i Østre Porsgrund

Torberg Sørensdatter, død – Enkemand Johannes Jacobsen

Barn:

1. Sønnen Jacob Johannesen, myndig

Formynder for sønnen Halvor Michelsen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 463a

Skifte 11. november 1800 i Brevig

Matros Søren Sørensen, død – Enke Maren Andersdatter

Barn:

1. Sønnen Anders Sørensen, omtrent 21 aar og har en 4 aars tiid siden udgaaet paa en søe-utreise, men hvor han nu opholder sig vites ikke

Laugværge for enken Jacob Olsen Holte

Kurator for den fraværende søn blev indsat morbroderen Anders Andersen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 464b

Skifte 2. desember 1800 i Østre Porsgrund

Gullich Christensen, død – Enken Guri Larsdatter

Barn:

1. Sønnen Christen Gullichsen 4 aar

2. Datteren Karen Maria 8 aar

3. Datteren Maren Larine 1 aar

Laugværge for enken Friderich …..? (Blir litt borte nederst på siden. JO)

Formyndere: Skipper Christensen og Isach Christensen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 465a

Skifte 8. juni 1799 i Porsgrund

Kirsten Halvorsdatter, død – Enkemand Christen Halvorsen

Barn:

1. Halvor Halvorsen 8 aar

2. Jørgine Christensdatter 11 aar

3. Maren Christensdatter 3 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 468a

Skifte 5. Augusti 1800 paa gaarden Lillegaarden i Eidanger Sogn

Enkemand Amund Olsen, død

Arvinger:

1. Sønnen Niels Amundsens børn:

    a) Amund Nielsen, 20 aar.

    b) Jacob Nielsen, 18 aar.

    c) Wethle Nielsen, 15 aar.

2. Sønnen Lars Amundsens efterladte børn:

    a) Amund Larsen, 15 aar.

    b) Karen Larsdatter, 16 aar.

Lensmand Hans Abrahansen gift med Lars Amundsens enke Inger Nielsdatter, og Hans Isachsen gift med Niels Abrahamsens enke Berthe Jacobsdatter.

Til curator for Amund Nielsen indsadt Erick Langangen, for Jacob Nielsen Rasmus Berg og for Wethle morbroderen John Traaholt.  For Lars Amundsens børn ble indsadt lensmand Hans Abrahamsen Waller.

Brutto: 134-0-14

Netto: 55-0-13

Merknad IK:

Dette skiftet med arv til kun 2 sønner og deres etterkommere må ses i sammenheng med opplysning tidligere ved skiftet etter datteren Martha i 1787. Her ble framlagt et dokument fra Amund Olssøn Lillegården, hvor han hadde bestemt at hans faste eiendommer skulle være åseter for hans to sønner, Niels og Lars Amundssønner og at 150 rdlr. til gjengjeld skulle innbetales til sine søstre etter hans og konas død. Inngikk i skiftet etter datteren.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 469a

Skifte 7. januari 1801 etter afddøde Niels Larsen Wiersdalen

Skiftet startet den 5. Marti paa gaarden Wiersdahlen i Eidanger.

Enkemand Niels Larsen, død

Datter:

- Anne Helen Nielsdatter, 9 aar.

Formynder morbroderen Gudmund Jonsen Rødningen.

Brutto: 135-2-21

Netto: 104-0-8

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 470a

Skifte 7. januar 1801 i Brevig

Enke Ingeborg Olsdatter, død – Hennes avdøde mand Ole Drammen

Barn:

1. Sønnen Johannes Olsen, i Laurvig hos skomager Schiøt

2. Datteren Inger Marie Olsdatter 6 aar og i huuset hos Anders Abrahamsen der den afdøde logerede

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 476a

Skifte 18. mars 1801 paa leilendingsgaarden Thorsholt i Slemdahl annex

afgangne Niels Jonsen Thorsholts hustrue Ingeborg Jonsdatter, død (Mannen lever. JO)

Barn:

1. Søn Jon Nilsen, myndig boende paa Søland gaard her i Slemdahl

2. Søn Reier Nilsen, myndig hiemme hos faderen

3. Søn Peder Nilsen 19 aar ogsaa hiemme

4. Datter Inger Nilsdatter 21 aar er hiemme

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 477b

Skifte 18. mars 1801 paa pladsen Saga under Tveten gaard i Slemdahl

Ole Larsen, død – Enke Anne Olsdatter

Barn:

1. Abraham Olsen, myndig tiener hos Peder Præstegaardens enke

2. Lars Olsen i hans Majestets tieneste ved Artellieret i Christiania 25 aar

3. Ole Olsen 22 aar, hiemme

4. Jacob Olsen 15 aar og tiener hos Lars Høyseth

5. Marie Olsdatter 24 aar

6. Marthe Olsdatter 18 aar

Formynder for de umyndige barn Engebreth Tveten

Laugvære for enken Peder Tveten

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 478a

Skifte 14. August 1800 og 18. marti 1801 paa gaarden Engelstad i Slemdahl annex og Gjerpen Præstegield

Enken Kari Nielsdatter, død

Enke etter afgagne Gullich Rasmusen

Barn:

1. Rasmus Gullichsen, 33 aar.

2. Aaste Gullichsdatter, g.m. Michel Solvesen Engelstad, er død og har efterladt sig 2 børn:

    a) Niels Michelsen, 8 aar.

    b) Ingeborg Michelsdatter, 12 aar.

3. Margrethe Gullichsdatter, 26 aar.

4. Marthe Gullichsdatter, 24 aar.

Til formynder for Michel Solvesens børn blev faderen indsadt.

For Margrethe blev indsadt til formynder Hans Olsen Høiseth, og for Marthe blev indsadt Ole Solvesen Høiseth.

Brutto: 47-3-11

Netto: 25-0-18

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 488b

Skifte 13. April 1801 efter Christopher Mognsen Nøglegaards afdøde hustrue Anne Larsdatter

Skiftet startet 21. Juli 1800 paa garden Nøglegaard i Eidanger

Anne Larsdatter, død – enkemand Christopher Mognsen

Barn av 2.kull:

1. Maria Andersdatter, 21 aar

2. Maren Andersdatter.

3. Margrete Andersdatter, hiemme hos stefaderen.

4. Niels Christophersen, 9 aar.

5. Anders Christophersen, 9 aar, tvillinger.

Arv ??

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 496b

Skifte 9. mai 1801 udi Trosvig ved Brevig

Ole Hansen, død – Enke Anne Margrethe Torkildsdatter

Barn:

1.  Sønnen Hans Jacob Olsen i 4’aar

Værge Jon Biørnsen Havneholmen under Kiønøen i Sannichedal

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 500a

Skifte 29. juni 1801 paa Giønholts grund i Østre Porsgrund

Karen Marie Hansdatter, død – Enkemand Hach Sørensen

Barn:

1. Søren Hachsen 13 aar

2. Peder Hachsen 9 aar

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 515a

Skifte 26. September 1801 på Blegebakken under Hejestad i Eidanger Præstegield

Ragnild Olsdatter, død – Amund Olsen, enkemand

Barn:

1. Ole Amundsen, 9 til 10 aar.

2. Karen Kirstine Amundsdatter, 7 aar.

3. Maren Amundsdatter, omtrent 4 aar.

Samtlige børn hos faderen paa gaarden Tvedalen i Jarlsberg Grævskab hvor manden skal tilgifte sig en enke sammesteds.

Brutto: 164-2-12

Netto: 48-2-4??

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 526b

Skifte 31. oktober 1801 paa Holte i Slemdal

Berthe Tollefsdatter, død – Enkemand Wetle Nielsen

Barn:

1. Jøran Wetlesdatter 2 aar

2. Berthe Wetlesdatter ½ aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 548a

Skifte 18. desember 1801 paa Suntved i Slemdahl

Gunder Aslachsen, død – Enken Marthe Halvorsdatter

Barn:

1. Søn Aslach Gundersen i det 26’de aar, myndig og har sitt tilhold paa Højseth gaard

2. Søn Ole Gundersen, myndig, hiemme paa gaarden

3. Halvor Gundersen i det 26’de aar, hiemme paa gaarden

4. Kari Gundersdatter 24 aar

Formynder lendsmand Ole Aslachsen som ogsaa var laugværge for enken

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 551a

Skifte 18. desember 1801 paa pladsen Haugen u/Moholt i Slemdal

Afdøde egtefolk Isach Pedersen Næss og hustrue Idde Hansdatter

Barn (De to første fra hustruens 1. ekteskap. De to siste fra ektemannens første ekteskap. JO):

1. Arne Halvorsen, myndig og boende ved Moholts Hammer i Slemdal

2. Aaste Halvorsdatter gift med Lars Hansen i Porsgrund

3. Karen Isachsdatter gift med Terjer Olsen Moholt

4. Mari Isachsdatter 20 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 553a

Skifte 18. December 1801 efter afdøde Ole Michelsen Øverbøe i Slemdal Annex og Gierpen Tinglaug

Skiftet startet 30. Januari 1801 paa gaarden Øverbøe i Slemdal

Ole Michelsen, død – Gunnild Svendsdatter, enke

Barn:

1. Michel Olsen, død og efterladt sig 1 søn:

    a) Michel Michelsen, 15½ aar, er hiemme hos Stiffaderen Ole Nielsen Øverbøe.

        Formynder farbroderen1) Lars Ougestad.

2. Hans Olsen, paa gaarden Højseth i Slemdal.

3. Solve Olsen Præstegaarden.

4. Søren Olsen Øverbøe.

5. Erich Olsen Øvrebøe, 25 aar, er hiemme.

6. Mari Olsdatter, g.m. Lars Ougestad.

7. Anne Olsdatter, g.m. Lars Knudsen Højseth.

Enken tok til laugværge sønnen Hans Højseth.

Brutto: 592-0-6

Netto: 216-1-20.

  Merknad IK:

1) Farbroder må her være brukt i betydningen onkel.

For øvrig er det her barn fra avdødes 2. ekteskap uten at det så vidt jeg kan se framgår av skiftet.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 562a

Skifte 8. februar 1802 i Østre Porsgrund

Christen Halvorsen, død – Enke Anne Larsdatter

Barn:

1. Halvor Christensen 12 aar

2. Jørgine Christensdatter 14 aar

3. Maren Christensdatter 6 aar

Laugværge for enken Nils Jacobsen

Formynder morbroder Nils Halvorsen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 564b

Skifte 28. april 1781 (Skal nok være 1801. JO) i Brevig

Maren Hermine fød Cudrio, død – Enkemand Controleur Barklay

Barn:

1. Sønnen Severin Godtfred Barklay

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 583b

Skifte 14. februar 1803 i Østre Porsgrund

Johannes Jørgensen, død – Enken Anne Carine Hansdatter

Barn:

1. Hans Jørgen Johannesen 1 ½ aar

Johannes Jørgensen var paa reise fra London til Westindien. Ved ankomsten der (Ejland Jemaico) ble angrepet af den Gule Feber, bragt i land fra skibet og var 4 dager derefter død.

Laugværge for enken Tollef Svenungsen

Formynde for barnet morbroderen Christen Hansen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 584b

Skifte 28. april 1802 i Østre Porsgrund

Justismand Anthon Jacob d’ Coucheron, død – Enken Christiana Maria fød Kraf

Barn fra hans 1’de egteskab med Ingeborg Augusta Thorsager:

1. Bartha Sophia Coucheron gift med Johan Mannal boende i Schien

Barn af hans 2’de egteskab med Charina Medea Maii:

2. Anthon Jacob d’ Coucheron, i Telemark infanteri regiment

3. Hendrich Slangbusch Cocheron, død i Juldtvedt ved Drøbach og efterlader sig 2’de døtre a. Catarin Coucheron, b. Barbra Coucheron

4. Ingeborg Augusta Coucheron 38 aar, hiemmeværende

5. Maria Margrethe gift med Joachim Jens Schveder og boende i Schien

6. Marte Pauline gift med Presten Hr. Paul Qvist i Indmarken?

7. Anne Sophia Rosenkrantz 30 aar i Kiøbenhavn

Barn af hans 3’de egteskab med Joachima Hermana Schveder:

8. Friderich Christian Løvenhielm 20 aar, fraværende som søefarende

9. Jens Severin Coucheron 16 aar

10. Ove Friderich Brochenhuus 14 aar

11. Charlotte Amalia Due 19 aar

12. Hendricha Pauline Lillienskiold 15 aar

13. Petronelle Jørgine Montagne 10 aar

Barn af hans 4’de egteskab med Christiana Maria Kraft:

14. Petter Christian Rømling

Laugværge for enken hendes svoger Hr. Georg Heuch i Kragerøe

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 585b

Skifte 29. april 1802 i Østre Porsgrund

Martha Halvorsdatter, død – Enkemand Gunner Olsen

Arvinger:

1. Ældste søster Dorthe Halvorsdatter gift med Ole Hansen og boende paa Osebachen i Porsgrund

2. Søsteren Anne Halvorsdatter gift med Ole Olsen boende i Herre

3. Broder Peder Halvorsen død, ved Wolds Jernværk og efterlader sig 4’de børn, a. Gudmund Pedersen, b. Anne Pedersdatter, c. Ingeborg Susanne Pedersdatter, d. Marthe Marie Pedersdatter

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 586b

Skifte 10. mai 1802 i Østre Porsgrund

Enken Bolette Jørgensdatter, død – Enke etter Uldrich Knudsen

Barn:

1. Jørgen Uldrichsen 19 aar, med fregatten ”Irris”

2. Jens Uldrichsen 16 aar, hos Jacob Rasch

3. Gotfred Uldrichsen 8 aar

Tilsynsværge for den fraværende blev Laue Knudsen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 587a

Skifte 12. mai 1802 i Østre Porsgrund

Kirstie Halvorsdatter, død – Enkemand Hans Engelsen

Enkemanden drar søefarende paa briggen ”Wenus”, og har vært fraværende paa en søereise til Irland.

Barn:

1. Engel Halvorsen 6 aar

2. Halvor Hansen 3 aar

3. Een datter Kirstie Hendrichsdatter, at moderen her afdøde udenfor egteskab avlet 13 aar

Hans Engelsens søster Ellen Engelsdatter.

Den avdøde kones broder Hans Halvorsen.

Datteren tiener hos skomager Hans Olsen under Hougholt i Eidanger sogn

   

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 587b

Skifte 26. juni 1802 i Østre Porsgrund

Maren Olsdatter, død – Enkemand Svend Haagensen, søefarende

Barn:

1. Haagen Svendsen 2 ½ aar

2. Ole Svendsen 3 uger

Afdødes moder Anne Andersdatter havde tiltaget sig det ældste børn

Det andet barn hendsadt til Hans Hansens kone

Formynder Mathias Andersen Flotten

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 588b

Skifte 6. november 1802 i Østre Porsgrund

Skreddermæster Daniel Conrad Maets, død – Enke Maren Elisabet Petersdatter

Barn:

1. Hans Peter 21 aar, formodes for nerværende tid at være i Christiania i skredder lære

2. Anne Dorthea Danielsdatter 19 aar

Laugværge for enken Ole Johannesen

Formynder for datteren Herman Larsen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 589a

Skifte 19. januar 1803 i Østre Porsgrund

Enkefru Maren Salfeldt, død – Avdød mand Søe Liutenant Erich Trøjel

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 589a

Skifte 16. februar 1803 paa Osebachen i Østre Porsgrund

Anne Uldriche Bendiksdatter, død – Enkemand Ole Bratterøe

Arvinger:

1. Moderen Berthe Frantksdatter enke af Bendix Andreasen

2. Broderen Frantz Bendiksen 21 aar, tiener hos Uldrich von Cappellan i Schien

3. Søsteren Karen Bendiksdatter 25 aar, tiener hos H. Kammerherre Løvenskiold paa Fossum

4. Søsteren Mette Maria Bendiksdatter 20 aar i København

5. Søsteren Ingeborg Bendiksdatter 14 aar og hos Kemmerherre Løvenskiold i Porsgrund

6. Søsteren Andrea Bendiksdatter 12 i 13 aar i tieneste hos H. Søren Rasch i Porsgrund

7. Søsteren Anne Elisa Bendiksdatter 10 aar hos frøken Gyldenpalm

8. Søsteren Bendicte Wilhelmina Bergithe Bendiksdatter 6 aar, hiemme hos moderen

9. Søsteren Susanna Maria Bendiksdatter 5 aar og ligesaa hiemme hos moderen

Laugværge for Berthe Frantsdatter H. Jacob Aalborg

Formynder Laue Knudsen Berg

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 590b

Skifte 14. Juli 1802 paa pladsen Røe under gaarden Nordre Tveten i Eidanger Sogn. Avsluttet 12. Marti 1803

Lars Hansen, død – Sara Bentsdatter, enke

Barn:

1. Ole Larsen, myndig, bosatt i Porsgrund.

2. Hans Larsen, myndig og bor paa pladsen.

3. Sara Larsdatter, enke efter Søren Gundersen, bosatt i Porsgrund.

4. Ingeborg Larsdatter, g.m. Nils Kittildsen, bosatt i Brevig.

5. Mari Larsdatter, g.m. Cornelius Larsen, bosatt i Brevig.

6. Magnild Larsdatter, g.m. Søren Ingebrethsen, bosatt paa Klep i Eidanger.

7. Anne Maria Larsdatter, g.m. Amund Jensen, bor paa pladsen.

Sønnen Hans Larsen laugværge for moderen samt for søsteren Sara Larsdatter

Brutto: 109-2-16

Netto: 22-2-3.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 591a

Skifte 11. November 1802 paa gaarden Norendahl, mat.nr. 66, i Eidanger Sogn.

Avsluttet 22. Marti 1803.

Anders Jacobsen, død – enke Eli Anbiørnsdatter

Barn fra 3. ægteskab

- fra 1. ægteskab med Berthe Nielsdatter:

1. Jacob Andersen, myndig og bosatt paa gaarden Søeli i Gjerpen Sogn.

2. Kari Andersdatter, g.m. Halvor Nilsen Sillien i Eidanger.

3. Berthe Andersdatter, g.m. John Nilsen bonde paa gaarden Lunde i Herum Sogn udi Jarlsberg Grevskab.

- fra 2. ægteskab med Kari Hansdatter:

1. Hans Andersen, myndig og bosatt paa gaarden Ødegaarden her i sognet.

2. Nils Andersen, myndig og bosatt paa gaarden Flogstad.

3. Anne Marie Andersdatter, g.m. Nils Pedersen Sundsaasen.

4. Maren Andersdatter, g.m. Lars Knudsen Riis i Gjerpen Sogn.

- fra 3. ægteskab med enken Eli Anbiørnsdatter:

1. Søren Andersen, myndig og opholder sig paa gaarden.

2. Lars Andersen, 20 aar, hiemmeværende.

3. Jacob Andersen, 19 aar, hiemmeværende.

4. Anders Andersen, 11 aar, hiemmeværende.

5. Kari Andersdatter, g.m. Erich Nilsen Aas.

6. Anne Marie Andersdatter, 16 aar, hiemmeværende.

Halvor Nilsen Sillien laugværge for enken Eli Anbiørnsdatter.

Formyndere:

- for sønnene Lars og Jacob Andersønner blev indsadt halvbroderen Hans Andersen Ødegaarden

- for Anders blev indsadt Nils Pedersen Sundsaasen

- for Anne Marie halvbroderen Jacob Andersen Søeli.

Brutto: 628-0-22

Netto: 452-1-6

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 592b

Skifte 13. december 1802 paa pladsen Smecherød under Eidanger Præstegaard.

Avsluttet 22. marti 1803.

Hans Hansen, død – enke Inger Olsdatter

Barn:

1. Ole Hansen, 23 aar, opholder sig paa pladsen.

2. Hans Hansen, 15 aar, opholder sig paa pladsen.

3. Ingeborg Marie Hansdatter, 10 aar, paa pladsen hos moderen.

Hans Andersen Ødegaarden laugværge for enken Inger Olsdatter.

Formyndere for de umyndige børn:

- for sønnen Ole Christen Torgiusen Lunne

- for sønnen Hans Knud Nilsen Qvæstad

- for datteren Mari Anders Olsen Kogersvold.

Brutto: 106-2-16

Netto: 32-1-23

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 596a

Skifte 31. juli 1802 paa pladsen Ødegaarden under gaarden Gurholdt i Slemdahls annex

Kari Larsdatter, død – Enkemand Ole Andersen

Barn:

1. Anders Olsen myndig og bor paa gaarden Gurholdt i Slemdahl

2. Johannes Olsen 20 aar, tiener i Fredrichsværn

3. Mari Olsdatter 30 aar

4. Maria Olsdatter 17 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 597a

Skifte 23. juni 1803 paa Sæteret ved Brevig

Asteri sal. Anders Nilsens enke, død

Arving:

Søstersøn ved nafn Nicolai Olsen. Han var tilstedet med sin kone Inger Knudsdatter.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 606b

Skifte 29. mars 1803 i Brevig

Efter Niels Jensen Sands afdøde sønner Jens Christopher og Hans Nilsønner

Arvinger:

1. Søsteren Anne Stine Nilsdatter gift med Christopher Olsen i Brevig

(Denne Jens Christopher Nilsen står, slik jeg forsår det, som død tidlig i skifte (afdøde sønnen osv.) men så dukker han i slutten opp som fraværende arving. Det finnes en sønn Lars Petter som en finner i skifte etter faren i 1794. Den fraværende sønnen må være han og at det har blitt skrevet feil i skifte. JO)

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 611b

Skifte 24. Augusti 1803 paa gaarden Wahlen i Eidanger Sogn

Marie Abrahamsdatter, død – enkemand Ole Hansen Wahlen

Barn:

1. Hans Olsen, 12 aar.

2. Ole Olsen, 6 aar.

3. Abraham Olsen, 1 aar.

Faderen Ole Hansen formynder for sine umyndige børn.

Brutto: 334-3-4

Inkl. stervbohuset, takst 170 rdlr.

Netto: 226-0-5

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 626a

Skifte 7. oktober 1802 paa gaarden Tudahl i Slemdal Annex

Helvig Jørgensdatter, død – Enkemand Svend Jensen

Barn fra hennes 1’de egteskab:

1. Anders Knudsen 23 aar, hos broderen Hans Knudsen Brekke i Gjerpen

Barn fra hennes 2’de egteskab:

2. Jens Svendsen 12 aar

3. Anne Svendsdatter 20 aar

4. Kari Svendsdatter 17 aar

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 628b

Skifte 15. juni 1803 paa pladsen Romsdahlen i Slemdahl

Ole Rasmusen, død – Enke Kirsti Abrahamsdatter

Barn:

1. Rasmus Olsen 2 aar

2. Ingeborg Olsdatter 5 aar

Laugværge for enken Ole Isaksen fra Kløverød

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 633b

Skifte 12. august 1801 paa Sætere i Brevig

Anders Evensen, død

Barn:

1. Ellen Andersdatter 28 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 634b

Skifte 5. mars 1800 i Brevig

Enkemand Guttorm Olsen, død

Barn:

1. Ole Guttormsen bliver 18 aar gl. den 8. oktober d. aar

2. Jacob Guttormsen bliver 16 aar gl. i september d. a.

3. Stoe Guttormsen bliver 11 aar gl. til 16’de september d.a.

4. Johannes Guttormsdatter bliver 20 aar gl. den 15’de oktober d.a.

5. Margrethe Guttormsdatter bliver 14 aar gl. til 22’de september d.a.

6. Elisabeth Maria Guttormsdatter bliver 4 aar gl. til 16’de april d.a.

Formynder: Hans Forbek

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 637b

Skifte 18. april 1801 i Brevig

Jacob Olsen Holte, død – Enke Inger Hansdatter

Barn:

1. Hans Jacob Jacobsen 26 aar, fraværende, muligens i Amerika

2. Anne Sisene gift med Hans Henrich Dahl, boende i Christiania

3. Karen Kirstina 25 aar, i tienesde hos Mad. Zachariasen paa Meehla i Gjerpen

4. Inger Johanne 23 aar, opholder sig hos søsteren i Christiania

5. Aaget Maria 21 aar, hiemmeværende

Laugværge for enken Thoe Rasmussdatter Leerstang fra Eidanger

Formynder: Halvor Nielsen Sillieni Buchøen i Eidanger

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 641a

Skifte 23. september 1803 paa gaarden Kløverød i Slemdahl

Dorthe Christensdatter, død – Enkemand Iver Halvorsen

Barn:

1. Kirsti Iversdatter 28 aar

2. Anne Iversdatter gift med Abraham Kløverød

3. Helvig Iversdatter 23 aar

4. Aaste Iversdatter 18 aar

Formynder faderen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 641b

Skifte 7. Mai 1802 paa gaarden Landgangen i Eidanger Sogn. Avsluttet 18. November 1803.

Maren Andersdatter, død – enkemand Erik Sørensen

Barn:

1. Anders Eriksen, 3 aar.

Brutto: 4703-0-8

Netto: 979-3-8

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 647a

Skifte 8. oktober 1802 paa pladsen Haugen under Guurholt i Slemdahls annex

Niels Olsen, død – enke Kirsti Jonsdatter

Arvinger:

1. Moderen Gjøran Halvorsdatter enke efter Ole Kiølnæs

2. Søsteren Mari Olsdatter gift med Anders Poulsen Kiølnæs

3. Søsteren Anne Olsdatter 30 aar

4. Søsteren Rønnou Olsdatter gift med Thor Larsen under Høgsett

5. Søsteren Kari Olsdatter 24 aar

Formynder Anders Paulsen

Laugværge for enken Johannes Kiiste

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 647b

Skifte 8. oktober 1802 paa gaarden Naphug i Slemdahl Annex

Mari Jørgensdatter, død – Enkemand Hans Pedersen

Barn:

1. Søn Peder Hansen 16 aar

2. Søn Jørgen 14 aar

3. Søn Helge 10 aar

4. Søn Annund 7 aar

5. Søn Niels 4 aar

6. Datter Kari Hansdatter 18 aar

7. Datter Elie 12 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 652a

Skifte 11. oktober 1803 i Brevig

Christen Wrinsted og hustrue Marthe Tellefsdatter, døde

Barn:

1. Anders Christensen Wrinsted, myndig og opholder sig i Porsgrund

2. Datteren Johanne Christensdatter Wrinsted gift med Jacob Aalborg i Porsgrund

Formynder Jacob Aalborg

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 661a

Skifte 26. November 1799 paa gaarden Sigtesøen i Eidanger Præstegield

Øvrige skiftedager 30.11.1801 og 09.12.1803

Amund Mikelsen, død – enke Ingeborg Ingeborg Ougensdatter

Barn:

1. Mikel Amundsen, 41 aar, gift og bosatt i Kragerøe.

2. Søren Amundsen, 25 ½ aar, gift og bosatt paa gaarden.

3. Mette Marie, 37 aar, g.m. skibstømmermand Isak Larsen Buer i Sannehered i Laurvig Grevskab.

4. Inger, 31 aar, g.m. arbeidsmand Peder Hansen bosatt i Langesund.

5. Aaste, 28 aar, g.m. Skoemager Morten Hansen Holm bosatt paa Møens Klindt i Danmark.

Brutto: 125-3-20

Netto: 20-0-10

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 663a

Skifte 10. mai 1800 i Brevig

Anne Andersdatter, død – Enkemand Ole Hansen

(Nevnt i skifte”avdødes broder Lorentz Linnum sim opholder sig i Laurvig”. Det er også nevnt en stemor og enke Kirsti Olsdatter. Tror hun står som en Hans Hakkens enke?JO)

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 664a

Skifte 1. april 1799 i Østre Porsgrund

Hr. Friderich Christian Schiøtts oppbudsbo

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 668a

Skifte 18. januar 1802 i Østre Porsgrund

Marthe Christiansdatter, død – Enkemand Engelbret Wetlesen Sanne

Barn:

1. Anne Marie Engelbretsdatter 25 aar, tiener hos Hr. Jørgen Aal

2. Inger Magrethe Engelbretsdatter gift med Ole Christensen Borge

3. Maren Engelbretsdatter 21 aar, tiener hos Hagerup

4. Anne Engelbretsdatter 19 aar

5. Marthe Marie Engelbretsdatter 11 aar

6. Inger Kirstine Engelbretsdatter 6 aar

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 669a

Skifte 14. januar 1799 i Østre Porsgrund

Anthonette Augusta Stokmand, død

Arvinger/nevnte:

Broderen Georg Frederich Stokmand i Skien, død

Søsteren Adamine Margrethe Stockmand

En søster gift med en Becher, død men efterlader sig:

a. Hans Henrich Becher, b. Margrethe Elisabeth Becher, som ikke vedes hvor opholder sig, c. Fredricha Sophia Becher, d. Hendriche Maria Becher, enke efter en Sørensen, opholder sig paa Geemsøe?, e. Johanne Katharine enke efter Prosten Femer opholder sig i Christiansand

Hennes moder Dorthea Stockman

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 669b

Skifte 10. august 1802 i Brevig

Torberg Alfsdatter, død

Arvinger:

Broder Hans Hansen, død og efterlader sig 5 børn, a. Alf Hansen 26 aar, b. Niels Hansen 25 aar, c. Anne Hansdatter gift med Tallak Sevoldsen, d. Ingeborg Hansdatter gift med Niels Isachsen, e. Ingebiørg Hansdatter som er død og efterlader sig en datter Ingeborg Marie 2 aar gl.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 670b

Skifte 1. juli 1803 i Østre Porsgrund

Enke Berthe Marie Ellefsdatter, død

Barn:

1. Datter Anne Elisabeth Eversdatter 5 aar

Jørgen Aal paatog sig værgerskabet

 

 

Slutt