| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 


 

 

 

Skifter Porsgrund

1695 - 1792

 

En avskrift av skifter fra Porsgrund både fra Eidangerdelen (fram til 1764) og Gjerpensdelen, Osebakken for perioden 1695-1792. En løpende registring av skifter etter slik de er innført i skifteprotokollene.

 

For perioden 1765-1792 har jeg tatt utgangspunkt i scannede skiftekort på Digitalarkivet og kontrollsjekket disse mot skifteregisterne og med oppslag i protokollene for alle skiftene. Samt ikke minst tatt med alle relevante slektsopplyninger fra skifteprotokollene – om bl.a. formyndere.

 

Før 1765 er det foreløpig bare foretatt mer sporadiske oppslag i skifteprotokollsidene.

 

For perioden 1792-1814 er det foretatt en felles avskrift for Eidanger, Siljan, Brevik og Porsgrunn i et samarbeid med Jørn Olsen, jfr. denne.

For vestre del av Porsgrunn – Solumsdelen – vises til Solumslekt. For personer med borgerbrev ble disse disse ført under Skien og Skien byfogd.

 

Ingen korrekturlesing, og det kan forekomme både tyde- og skrivefeil. Sjekk mot originalen anbefales.

 

01.05.2012

 

Ivar Kokkersvold

 

 

Register

Sted

Sogn

Arvelater

side

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2 (1695-1705)

Porsgrund

Eidanger

Ingeborg Nærisdatter

   67a

Porsgrund

Gjerpen

Jens Andersen og Anne Pedersdatter

  68a

Porsgrund

Gjerpen

Jens Jensen

71b

Aasebachen

Gjerpen

Margrethe Egertsdatter

72a

Biørntved, Porsgrund

Eidanger

Laurs Stephensen og Agete Olsdatter

143b

Porsgrund

Eidanger

Tolder Jørgen Erboe

187b

Porsgrunn

Eidanger

Karen Giertsdatter

208b

 

 

 

 

Perioden 1705 – 1725 ser ut til å mangle for skifter under Bamble Sorenskriveri.

 

 

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3A (1725-1732)

 

Porsgrund

Eidanger

Berte Andersdatter

2a

Porsgrund

Eidanger

Marie Hansdatter Due

10b

Porsgrund

Eidanger

Siri Tollefsdatter Backe

12b

Porsgrund

Eidanger

Laers Simensen

14a

Porsgrund

Eidanger

Hans Findsen

18b

Osebachen

Gjerpen

Tor Jensen

77b 

Bjørntvet

Eidanger

Tor Myren og Anne Svendsdatter

267b

Porsgrund

(Gjerpen Sogn)

Giert Usler

268a

Porsgrund

(Eidanger Sogn)

Jammes Bowmand

355a

 

 

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3B (1733-1738)

 

Porsgrund

(Eidanger Sogn)

Anna Pettri (Li)

186a

Porsgrund

(Eidanger Sogn)

Sivert Didrichsen

220a

Porsgrund

(Gjerpen Sogn)

Barbra (g.m. Gerhart Usler)

254a

Porsgrund

(Eidanger Sogn)

Maren Hansdatter

260b

Porsgrund

(Eidanger Sogn)

Christen Olsen

264a

Porsgrund

(Eidanger Sogn)

Anne Tolfsdatter

266a

Porsgrund

(Eidanger Sogn)

Jacob Nielsen

312b

Aasebachen

Gjerpen

Karen Olsdatter

311b

Aasebachen

Gjerpen

Kiersten Larsdatter

326a

Aasebachen

Eidanger

Margrethe Olsdatter

327a

Porsgrund

(Eidanger Sogn)

Amtmand Christian Bergh

412a

 

 

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1741-1760)

 

Porsgrund

(Eidanger Sogn)

Karen Jensdtr. Møller

    4a

Porsgrund

(Eidanger Sogn)

Daniel Christensen Arveschoug

    5b

Bjørntvet/Porsgrund

Eidanger

Johanne Bentsdatter

  63b

Bjørntvet

Eidanger

Solve Andersen og Marthe Gundersdatter

  65a

Bjørntvet

Eidanger

Maren Jensdatter

  66b

Bjørntvet/Porsgrund

Eidanger

Thor Andersen

112b

Porsgrund

(Gjerpen Sogn)

Berte Ellingsdatter

132b

Porsgrund

(Eidanger Sogn)

Niels Christensen (Juel)

209b

Porsgrund

(Gjerpen Sogn)

Lorent Hansen

218a

Porsgrund

(Eidanger Sogn)

Lisbeth Bentsdatter og Jacob Nielsen

221b

Porsgrund

(Eidanger Sogn)

Tyge Nielsen

267b

Porsgrunn

(Eidanger Sogn)

Niels Andersen

274b

Porsgrunn

(Eidanger Sogn)

Helge Hansen Lie

281a

Porsgrunn

(Gjerpen Sogn)

Stephen Guldbrandsen

290b

Porsgrunn

(Gjerpen Sogn)

Knud Torchelsen

291b

Porsgrunn

(Eidanger Sogn)

Hans Siversen

320b

Porsgrunn

(Gjerpen Sogn)

Christen Andersen

321a

Porsgrunn

(Gjerpen Sogn)

Malen Giertsdatter

326a

Porsgrunn

(Eidanger Sogn)

Else Dorothea Olsdatter

336b

Porsgrunn

(Eidanger Sogn)

Birgithe Svendsdtr. og Daniel Arveschoug

341a

Porsgrunn

(Gjerpen Sogn)

Christen Stephensen og Berthe Ellingsdatter

348b

Porsgrunn

(Eidanger Sogn)

Thomas Christensen

418a

Porsgrunn

(Eidanger Sogn)

Maria Isachsdatter

433a

Porsgrunn

(Eidanger Sogn)

Bendithe Hendrich Bergh

433b

Porsgrunn

(Eidanger Sogn)

Mari Nielsdatter

439a

Porsgrunn

(Eidanger Sogn)

Jacob Svendsen

446a

Porsgrunn

(Gjerpen Sogn)

Abraham Andersen

447a

Porsgrunn

(Gjerpen Sogn)

Christen Smed

465a

Porsgrunn

(Eidanger Sogn)

Tolder Hans Lange og Catharina Elisabeth

Mundberg

473b

Porsgrunn

(Gjerpen Sogn)

Else Knudsdatter

488b

 

 

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 5 (1747-1748)

 

Porsgrund

(Eidanger Sogn)

Anders Caspersen

  56b

Porsgrund

(Eidanger Sogn)

Lars Jansen

  80a

Porsgrund

(Eidanger Sogn)

Anne Larsdatter

  88b

Bjørntvet

Eidanger

Margrete Olsdatter

  90a

 

 

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6A (1758-1763)

 

Porsgrund

(Eidanger Sogn)

Hans Nielsen

  37a

Porsgrund

(Gjerpen Sogn)

Søren Hansen Smed

  72a

Porsgrund

Eidanger

Christopher Olsen

  95a

Bjørntvet

Eidanger

Solve Hansen

106a

Porsgrund

(Eidanger Sogn)

Siri Hansdatter Wale

110a

Porsgrund

Eidanger

Ingebor Hansdatter

205a

Porsgrund

(Gjerpen Sogn)

Losoldermand N. Halvorsen

207b

Porsgrund

(Eidanger Sogn)

Margrete Larsdatter

245a

Porsgrund

(Eidanger Sogn)

Marie Kirstine Bowman

 267b

Aasebachen

(Gjerpen Sogn)

Søren (Sørensen) Kiølnæs

 323b

 

 

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6B (1763-1766)

 

Porsgrund

Eidanger

Maren Olsdatter

348a

Osebachen, Porsgr.

(Gjerpen Sogn)

Boel Torsdatter

355a

Osebachen, Porsgr.

(Gjerpen Sogn)

Anne Henrichsdatter

383a

Porsgrund

Eidanger

Marthe Larsdatter

388b

Porsgrund

(Eidanger Sogn)

Abraham Gunnersen

397a

Porsgrund

 

Hans Olsen Smed

440a

Porsgrund

 

Anders Jørgensen

579a

Porsgrund

 

Kari Nielsdatter

580a

Porsgrund

 

Christen Olsen

584a

Porsgrund

(Gjerpen Sogn)

Ole Salvesen

618a

Porsgrund

 

Agetha Thygesdatter

640a

 

 

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 7 (1770-1773)

 

Porsgrund

 

Christens eller Jacobs Kirsti kaldet

  10a

Aasebachen, Porsgr.

Gjerpen

Karen Olsdatter

  42b

Porsgrund

 

Knud Lauesen

112b

Porsgrund

 

Knud Ulrigsen

116a

Porsgrund

 

Anders Gundersen

120a

Porsgrund

Gjerpen

Peder Jensen Smed

142b

 

 

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 8 (1773-1774)

 

ingen

 

 

 

 

 

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9 (1774-1779)

 

Porsgrund

 

Jomfru Birgithe Halling

    2a

Osebachen, Porsgr.

Gjerpen

Tellef Halvorsen

  17b

Osebachen, Porsgr.

Gjerpen

Maren Andersdatter

116b

Østre Porsgrund

 

Halvor Asbiørnsen

132b

Østre Porsgrund

 

Anne Jensdatter Kiil

232a

Østre Porsgrund

 

Elen Andersdatter

380a

Østre Porsgrund

 

Berthe Nielsdatter

496b

Porsgrund

 

Caerl Pedersen og Anne Marie Sivertsdatter

537a

Aasebachen, Porsgr.

Gjerpen

Chathrina Bolethe Storm

538a

Porsgrund

 

Constance Aall

545a

Porsgrund

 

Gulloug Larsdatter

600a

Østre Porsgrund

 

Jens Larsen

616a

Aasebachen, Porsgr.

Gjerpen

Maria Larsdatter

643a

 

 

 

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10A (1779-1781)

 

Porsgrund

 

Christen Nielsen Juel

  40b

Porsgrund

 

Anders Børresen

  49b

Østre Porsgrund

 

Nils Jensen Juel

  50a

Østre Porsgrund

 

David Nilsen

  51a

Porsgrund

 

Thor Larsen

  63b

Porsgrund

 

Mari Jensdatter

  73b

Østre Porsgrund

 

Jens Uldrichsen

  75b

Østre Porsgrund

 

Ingeborg Knudsdatter

  87b

Østre Porsgrund

 

Skriverkarl Ole Nordt

130b

Østre Porsgrund

 

Svend Jansen og Anne Knudsdatter

200a

Østre Porsgrund

 

Marthe Amundsdatter

264b

Østre Porsgrund

 

Anne Pedersdatter

265b

Aasebachen, Porsgr.

Gjerpen

Morten Henrich Snædker

266a

Aasebachen, Porsgr.

Gjerpen

Anne Elefsdatter

278a

Porsgrund

 

Ales Larsdatter Juels

318a

 

 

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784)

 

Østre Porsgrund

 

Mad. Constance Berg sal. Søren Nielsens

350a

Aasebachen, Porsgr.

Gjerpen

Magnild Halvorsdatter

371a

Porsgrund

 

Lars Ledvorsen

378a

Aasebachen, Porsgr.

?

Mad. Hellene Jensdatter Hartung

387a

Osebachen, Porsgr.

Gjerpen

Gulbrand Stefensen

395b

Porsgrund

 

Anders Andersen Nuestad

426b

Porsgrund

 

Anne Bendixdatter

427b

Østre Porsgrund

 

Maria Jensdatter Høeg

440a

Aasebachen, Porsgr. 

Gjerpen

Lieutn. Johan Andreas Storm og Dorthea Christensdatter

448a

Aasebachen, Porsgr. 

Gjerpen

Pernille Andersdatter

449a

Aasebachen, Porsgr.

Gjerpen

Peder Simonsen

453b

Østre Porsgrund

 

Marthe Marie Christensdatter

456a

Østre Porsgrund

 

Christen Olsen

485a

Aasebachen, Porsgr.

Gjerpen

Ole Pedersen

505a

Østre Porsgrund

 

Anne Larsdatter

522b

Osebachen, Porsgr.

Gjerpen

Mad. Bente Maria Wølner

572b

Osebachen, Porsgr.

Gjerpen

Maren Bache

585a

Porsgrund

 

Matros Mathias Jensen

595a

Østre Porsgrund

 

Kirstie Jacobsdatter

604a

Østre Porsgrund

 

Halvor Johannesen

605b

Osebachen, Porsgr.

Gjerpen

Anders Karth

625a

Osebachen, Porsgr.

Gjerpen

Christen Madsen

625b

Østre Porsgrund

 

Bodil Lund

626a

Østre Porsgrund

 

Niels Aall

626b

Østre Porsgrund

 

Amborg Hansdatter

639b

 

 

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1784-1792)

Østre Porsgrund

 

Maren Nielsdatter

  16b

Porsgrund

 

Maren Petronelle Aaby

  25b

Østre Porsgrund

 

Kari Olsdatter

  26b

Østre Porsgrund

 

Aase Andersdatter

  27a

Osebachen, Porsgr.

Gjerpen

Christopher Hÿbert og Karen Jacobsdatter

  43a

Osebachen, Porsgr.

Gjerpen

Sophie Christophersdatter

  56a

Osebachen, Porsgr.

Gjerpen

Halvor Christensen

  76b

Osebachen, Porsgr.

Gjerpen

Mad. Sophia Justina Bastholm

  78a

Osebachen, Porsgr.

Gjerpen

Jacob Olsen Riis

  79a

Osebachen, Porsgr.

Gjerpen

Kari Knudsdatter

  79b

Osebachen, Porsgr.

Gjerpen

Marthe Hansdatter

  83b

Osebachen, Porsgr.

Gjerpen

Inger Henrichsdatter

  92b

Osebachen, Porsgr.

Gjerpen

Bodil Christophersdatter

  92b

Østre Porsgrund

 

Jacob Thomasen

  93b

Porsgrund

Gjerpen?

Hans Pedersen

106b

Porsgrund

 

Kari Christensdatter

121a

Osebachen, Porsgr.

Gjerpen

Inger Maria Berntsdatter

133b

Porsgrund

 

Helvig Erichsdatter

153a

Porsgrund

 

Rejer Pedersen

154a

Porsgrund

 

Peder Erlandsen

154b

Porsgrund

 

Marthe Thorsdatter

192a

Porsgrund

 

Mad. Anne Kristine Karhoff

213a

Østre Porsgrund

 

Else Jensdatter

221b

Osebachen, Porsgr.

Gjerpen

Lars Christensen

224b

Osebachen, Porsgr.

Gjerpen

Jomfru Adrille Marie Bøll

225a

Porsgrund

 

Marthe Kieldsdatter

225b

Østre Porsgrund

 

Hans Christian Halvorsen

251a

Osebakken, Porsgr.

Gjerpen

Jom. Mette Dorthea Alsing

270a

Østre Porsgrund

 

Maren Jonsdatter

274a

Østre Porsgrund

 

Lars Olsen Waller

320a

Østre Porsgrund

Gjerpen

Hartvig Rugge

320b

Østre Porsgrund

 

Nils Sørensen

417a

Osebachen, Porsgr.

Gjerpen

Nils Jensen Bech

419b

Osebachen, Porsgr.

Gjerpen

Hans Knudsen

427a

Porsgrund

 

Halvor Larsen

429a

Osebachen, Porsgr.

Gjerpen

Ingeborg Christensdatter

440b

Osebachen, Porsgr.

Gjerpen

Svend Borg

451a

Osebachen, Porsgr.

Gjerpen

Jacob Rasmusen

466a

Porsgrund

 

Magrethe Larsdatter

467b

Osebachen, Porsgr.

Gjerpen

Poul Halvorsen

475b

Porsgrund

 

Anne Elisabeth Arveschoug

506a

Østre Porsgrund

 

Hans Petter Smed

511a

Østre Porsgrund

 

Sivert Knudsen

512a

Osebachen, Porsgr.

Gjerpen

Tollef Svendsen og Gunnild Amundsdatter

523a

Porsgrund

 

Cancellieraad Carl Deicmann

523b

Porsgrund

 

Anders Hansen

539b

Porsgrund

 

Magrethe Olsdatter Linne

571a

Østre Porsgund

 

Søren Olsen Waller

572b

Osebachen, Porsgr.

Gjerpen

Aslach Olsen

596b

Osebachen, Porsgr.

Gjerpen

Johannes Olsen

647a

Østre Porsgrund

 

Hans Hansen og Sara Olsdatter

667b

 

 

 

 

 

 

Skifter

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2 (1695-1705) side 67a

Skifte den18. Marti 1697 udi Hans Andersen huus i Porsgrund

Ingeborg Nærisdatter, død - enkemand Hans Andersen

Barn:

1. Anne Hansdatter.

Tilstede moderbroden Amun Nerisen.

Boets midler og formue: 106-2-22

Boets gield: 18-2-20  

[Netto: 88-0-2]

Jordegods: Huus og gaard ved Porsgrund, takst 80 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2 (1695-1705) side 68a

Skifte den 23. Marti 1697 udi afgagne Jens Andersens huus paa Aassebachen i Gjerpen Sogn

Jens Andersen og hustrue Anne Pedersdatter, døde.

Barn:

1.    Anders Jensen, udi Engeland i kongens tieneste.

2.    Jens Jensen, item.

3.    Abraham Jensen.

4.    Hans Jensen.

5.    Johanne Jensdatter.

Sum boets midler og formue: 88-2-8

Sum boets gjeld: 27-3-14

[Netto: 60-2-18]

Jordegods: Huus og gaard beliggende paa Aassebachen, takst 60 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2 (1695-1705) side 71b

Skifte den 25. Aug.1697 paa Aasebachen i Gjerpen Sogn.

Jens Jensen, død.

Avdødes søskend:

1. Anders Jensen, nu i Engeland.

2. Abraham Jensen.

3. Hans Jensen.

4. Johanne Jensdatter.

Til formynder for børnene er tilordnet Ole Ingebretsen Høyset.

Sum boets midler og formue: 38-1-12

Sum boets gjeld: 25-1-9

[Netto: 13-0-3]

[IK. Jfr. skiftet etter faren og mora, dat. 23/3-1697]

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2 (1695-1705) side 72a

Skifte 25. Aug. 1697 paa Aasebachen i Gjerpen

Margrete Egertsdatter, død.

Barn:

1. Peder Larsen.

2. Margrete Larsdatter, nylig ved døden afgaaen

Moderbror Simen Egertsen verge for barnet..

Sum boets midler og fomue: 87-2-6

Sum boets gjeld: 69-3-0

[Netto: 17-3-6]

Jordegods: hus og gaard på Aasebachen ved Broen, takst 30 rdlr.

[IK. I skiftekortet er oppgitt ”avdødes mann Lars Pedersen (sønn av Peder Hendrichsen Tydsch)” som jeg ikke greier å tyde  utav skifteprotokollen.].

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2 (1695-1705) side 143b

Skifte 28. November 1699 udi afgagne Laurs Stephensens huus ved Porsgrund, paa Biørntved gaards grund, udi Eidanger Sogn.

Laurs Stephensen og hans hustrue Agete Olsdatter, døde

Barn:

1. Magnild Laursdatter, umyndig barn.

Oppgitt mandens broder Anders Stephensen og barnets slektning Laurs Svendsen i Brevig. Anders Stephensen formynder for den umyndige Magnhild Laursdatter.

Brutto: 54-0-6

Netto: 43-3-18

Jordegods: Huus og gaard paa Biørntved gaards grund, takst 20 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2 (1695-1705) side 187b

Skifte den 18, 19, 20, 21. May 1701 saasom den 12. Aug., paa Kongl. Maj. Toldbod i Porsgrund i Eidanger Porsgrund Sogn. Avsluttet   12. Aug. 1701.

Tolder Jørgen Erboe, død - enke Inger Clausdatter.

Barn:

1. Andreas Jørgensen Erboe.

2. Helene Jørgensdatter Erboe.

3. Anne Jørgensdatter Erboe.

4. Annichen Maria Jørgensdatter Erboe.

5. Jørgina Jørgensdatter Erboe.

Tilstede faderbroder Mons. Jan Erboe, moderbroderen Mons. Christen Clausen, svogeren Hr. General Major Arnholt, ditto Seign. Hercules Weyer og Seign. Anders Nilsen.

Boets midler og formue, sum: 23586-3-14

   Løsøre, til sammen 2187-2-12

   Kiøbstedgaard, 500-0-0

   Jordegods:

   - Jønholt, 4 huuder, takst 200-0-0

   - Hougholt, 3½ huud, takst 140-0-0

   - Stridsklef, ½ huud, takst 20-0-0

   - Klefven, 2 huuder, takst 40-0-0

   - Gunnekleven, 4 huuder, takst 140-0-0

   - Tomtepladser, takst 26-2-0

   - Et lide huus ved Toldboden, takst 42-0-0

   Sauger, tilsammen 1089-1-18

   Tømmer, til sammen 375-0-0

   Skibsparter:

   - Skibet dend Norske Løfve, 2600-0-0

   - Skibet Elisabet, ½ part, 487-0-0

   - samme skib, nu i Irland, ladning 504-2-0

   - Skibet dend Norske Løfve, ladning 1852-2-0

   Utestående, 13186-0-10

Sum boets gjeld: 1240-3-8

Netto: 22346-0-6

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2 (1695-1705) side 208b

Skifte den 18. Maty, 5. Juli, 23. November 1702 ved Porsgrund i Eidanger Sogn.

Karen Giertdatter, død - enkemand Kittil Gunlichsen.

Barn:

1. Karen Kittilsdatter, gift? med Hans Andersen.

Sum boets midler og formue: 123-3-20

Sum boets borskyldige: 48-12

[Netto: 75-2-8]

Jordegods:

- Huuset ved Porsgrund, takst 18 rdr.

- Et nyt huus, takst 26 rdr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3A (1725-1732) side 2a

Skifte 17. Juli 1725 udi Porsgrund under Eidanger Sogn

Berte Andersdatter, død 16. Nov. 1717 - enkemand Hans Lauesen Borch

Barn:

1.    Marie Due, som tilforn været i ægteskabstand med nu nærværende Toldskriver Rasmus Due, men nu ved Døden afgangen og efterladt sig 3 pigebørn:

    a) Berte Kistine Due, 5 aar.

    b) Barbra Due, 3 aar.

    c) Hellene Due, 1 aar.

Sum boets indtægt: 1363-3-11

Sum boets gield: 719-1-22

[Netto: 644-1-13]

Jordegods: gaarden i Porsgrund, vurderet for 400 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3A (1725-1732) side 10b

Skifte 23. Juli 1725 udi Porsgrund under Eidanger Sogn

Marie Hansdatter Due, død - enkemand Sr. Rasmus Due

Barn:

1. Birgite Kistine Due, 5 aar.

2. Barbra Due, 3 aar.

3. Helena Due, 1 aar.

Faderen Sr. Rasmus Due formynder for sine døtre.

Brutto: 511-3-3

Gield: 139-1-20

(Netto 372-1-7)

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3A (1725-1732) side 12b

Skifte 1. August 1725 udi Porsgrund under Eidanger Præstegield

Siri Tollefdatter Backe, død - enkemand Hans Nielsen Backe

Barn:

1. Eli Hansdatter Backe, 4½ aar.

Boets formue: 51-0-10

Boets gield: 49-0-16

(Netto: 1-3-18)

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3A (1725-1732) side 14a

Skifte 1. August 1725 udi Porsgrund østre

Laers Simonsen, død 1719 - enke Lisbeth Knudsdatter

Barn:

1. Amun Laersen, 25 aar.

2. Kiel Laersen, 11 aar.

Stif-faderen Mathias Hansen verge for hans umyndige Stif-søn.

Boets midler: 43-1-22

Boets gield: 32-0-16

(Netto: 11-1-6)

[IK: Utført av bl.a. lensmann for Eidanger Lars Halvorsen som tilsier at dette er Eidangerdelen av Porsgrunn.]

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3A (1725-1732) side 18b

Skifte 6. September 1725 udj afgangen sal. Hans Findsens huus paa Porsgrunds østre side

Hans Findsen, død - enke Berte Simensdatter

Barn:

1. Ole Hansen, 10 aar.

Sum boets midler: 27-0-4

Netto: 16-0-9

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3A (1725-1732) side 18b

Skifte 10. Feb. 1727 paa Osebachen

Ole Jensen, død – enke Kirsten Olsdatter                                               

Barn:

- sønnen Jens Olsen, 11 aar.

Moren ble verge for gutten.

Brutto 13 - 1 - 8

Netto  6 - 0 - 0

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3A (1725-1732) side 267b

13.06.1731 – Bjørntvet i Eidanger, hus på Bjørntvets grunn

Tor Myren o.h. Anne Svendsdatter døde.

Barn:

1. Per Toresen, 20 aar.

2. Anders Toresen, 16 aar.

3. Anne Torsdatter, 18 aar.

Brutto 13-0-8

Intet til arv.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3A (1725-1732) side 268a

27.08.1731 – Porsgrund, Gjerpen Sogn

Giert Usler, Capitain, død – enke Barbra

Barn:

1. Jan Usler, 35 aar.

2. Vincent Usler, 27 aar.

3. Malene Giertsdatter, 39 aar, g.m.Niels Halvorsen, boende i Porsgrund.

4. Giertrud Giertsdatter, 34 aar, g.m. Leutn. Endvold Vith.

Brutto: 1350-2-6

Netto: 1089-3-18

Hvori medregnet jordegods:

1. Hus på Osebakken i Porsgrund, takst 120 rdr.

2. Gaarden Bierchetvedt i Eidanger, 4 huder m.b. og .?. over 4 huder og 3 skinn, takst 200 rdr.

3. Ødesanden i Gjerpen, 1 hud m.b., takst 30 rdr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3A (1725-1732) side 355a

17.08.1731, 07.05.1732 – Porsgrund, Eidanger

Jammes Bowmand, død

Enke Else født Brinch g.2.m. Hans Kiærulf.

Barn:

1. Søfren Jamesen Bowmand, 16 aar.

2. Thomas Jamesen Bowmand, 13 aar, hos sin farmor i England.

3. Lars Jamesen Bowmand, 6½ aar.

4. Karen Jamesdatter Bowmand, 18½ aar.

5. Maria Kristina Jamesdatter Bowmand, 10 aar.

6. Jacobine Jamesdatter Bowmand, ½ aar.

Enken var bevilget til å sitte i uskiftet bo, bevilling dat. 5/9 1718.

Brutto: 28653-1-13

Netto: 19030-2-0

Heri medregnet diverse fast eiendom så som hus i Porsgrund, grd. Tveten, sagbruk og skog.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3B (1733-1738) side 186a

26.01.1735 – Porsgrund, Eidanger Sogn

Anna Pettri, død – enkemand Petter Lorentsen

Barn:

1. Petter Pettersen, 2½ aar.

2. Anne Pettersdatter, 5 ½ aar.

Brutto: 146-1-4

Netto: 135-0-12

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3B (1733-1738) side 220a

05.05.1735 – Porsgrund, Eidanger Tinglaug

Sivert Didrichsen, død – enke Marie Larsdatter

Barn:

1. Hans Sivertsen, 30 aar, gift.

2. Johannes Sivertsen, 19 aar.

3. Ingebor Sivertsdatter, 33 aar, g.m. Giert Mogensen.

Enkens sønn var Lorents Hansen.

Brutto: 190-2-20

Netto: 77-3-6

Hvori medregnet huset i Osebakkern, takst 100 rdr. Skjøte 26/1 1705.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3B (1733-1738) side 254a

27.01.1736 – Porsgrund

Barbra død, g.m. Captain Gerhart Usler, død, skifte 27.08.1731

Barn:

1. Johan Usler, myndig, boende på Solum-siden i Porsgrund.

2. Vincent Henrich Usler, Capt. ”Saltevie i Flaugbøyden”.

3. Magdalene Usler, g.m. Niels halvorsen i Porsgrund.

4. Giertrud Usler død, e.m. Enevold Wit, Lieutnant

    barn:

    a) Fridrich

    b) Anthoni

    c) Gierthard

    d) Birgithe

    e) Daarethea

    f) Barbra

    g) Giertrud

Brutto: 381-1-11

Netto: 245-0-19

Hvori medregnet jordegods:

1. Et hus på Osebakken i Porsgrund, takst 120 rdr.

2. Gården Bierchetvedt i Eidanger, 2½ huder, takst 93-3-0.

Merknad IK:

Gjelder trolig Porsgrund-Gjerpen da lensmann og takseringsmenn er fra Gjerpen.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3B (1733-1738) side 260a

01.04.1736 – Porsgrund, Eidanger Tinglaug

Maren Hansdatter, død – enkemand Erentz Meyer

Barn:

1. Inger Hansdatter

2. Berte Erentsdatter

3. Karen Kirstine Erentsdatter

Alle umyndige

Brutto: 166-3-22

Netto: 38-1-14

Hvori medregnet huset i Porsgrund på Bjørntvets grunn, takst 100 rdr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3B (1733-1738) side 264a

15.05.1736 – Porsgrund, Eidanger

Christen Olsen, død – enke Kiersten Nielsdatter

Barn:

1. Ole Christensen, 8 aar.

2. Niels Christensen, 6 aar.

3. Kiersten Christensdatter, 4 aar.

4. Grete Christensendatter, 2 aar.

Enkens bror var Hans Nielsen.

Brutto: 43-2-22

Netto: 5-0-20

Hvori medregnet huset i Porsgrund, takst 40 rdr.

Merknad IK:

Gjelder trolig Porsgrund-Eidanger da lensmann og takseringsmenn er fra Eidanger.

 

                                                                                                                                                                 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3B (1733-1738) side 266a

15.05.1736 – Porsgrund, Eidanger

Anne Tolfsdatter, død – enkemand Niels Svendsen skomaker

Barn:

1. Tolf Nielsen, 5 aar.

2. Inger Nielsdatter, 11 aar.

3. Marte Nielsdatter, 7 aar.

4. Kierstine Nielsdatter, 6 uger.

Brutto: 56-1-2

Netto: 35-2-12

Hvori medregnet huset i Porsgrund, takst 40 rdr.

Merknad IK:

Gjelder trolig Porsgrund-Eidanger da lensmann og takseringsmenn er fra Eidanger.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3B (1733-1738) side 311b

29.4.1737 – Aasebachen i Gjerpen

Karen Olsdatter, død

Barn:

1. Hans Ellingsen, 20 aar.

2. Bierte Ellingsdatter, 27 aar.

Brutto: 20-3-22

Netto. 5-1-8

Hvori medregnet huset på Aasebachen, takst 12 rdr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3B (1733-1738) side 312b

16.11.1737 – Porsgrund, Eidanger Sogn

Jacob Nielsen, død – enke Elisabeth Bentzdatter

Barn:

1. Niels Jacobsen, 12 aar.

2. Johannes Jacobsen, 5 aar.

3. Martha Jacobsdatter, 9 aar.

Avdødes slekt: Far, Niels Jacobsen Duge Schierer.

Brutto: 89-2-14

Netto: 50-9-14

Hvori medregnet huset i Porsgrund ”ved Stranden”, takst 50 rdr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3B (1733-1738) side 326a

23.1.1738 – Aasebachen i Gjerpen

Kiersten Larsdatter, død – enkemand Jacob Nielsen

Barn:

1. Lars Jacobsen, 4 aar.

2. Dorthea Jacobsdatter, 3 aar.

Brutto: 82-3-4

Netto: 26-2-9

Hvori medregnet huset på Aasebachen, takst 70 rdr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3B (1733-1738) side 327a

27.01.1738 – Aasebachen  i Eidanger Sogn

Margrete Olsdatter, død – enkemand Helge Hansen Lie

Barn:

1. Helena Helgesdatter, 11? aar.

2. Anne Helgesdatter, 6 aar.

3. Elisabeth Helgesdatter, 2 aar.

Brutto: 38-0-8

Netto: 17-3-16

Hvori medregnet huset på Aasebachen, takst 26 rdr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3B (1733-1738) side 412a

19.05.1732 – Porsgrund, Eidanger

Amtmand Christian Bergh, død 21/3 1731.

(Avdødes slekt nevnes ikke)

Brutto: 1121-0-11

Gjeld: 1798-1-17

Merknader:

Amtmann Bergs dødsbo (jfr. fol. 412-429 i 3b, 19.05.1732-28.01.1735), fol. 370-390: 14.01.1741-24.11.1744. Fol. 360-370: 2 forretninger1745, 1746, 1747 og i 1748, fol. 390-401: 1749, fol. 402-405: 1750, fol. 405-409b: 1751, fol. 410-499: 1752-1757. 1 forretning 1758 og 1 1760.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 4a

21.01.1741 – Porsgrund, Eidanger

Karen Jensdatter Møller, død – enkemand Halvor Jobsen Arveschoug

Barn:

1. Niels Christian, 9 uger.

2. Elisabeth Bomhof, 3 aar.

Bror: Bertel Jobsen Arveschoug

Brutto: 341-0-14

Iberegnet huset i Porsgrund, takst 200 rdr.

Netto: 140-0-0.

Merknad IK:

Gjelder trolig Porsgrund-Eidanger da lensmann og takseringsmenn er fra Eidanger.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 5b

23.01.1741 – Porsgrund i Eidanger

Daniel Christensen Arveschoug, død – enke Birgithe Svendsdatter

Barn i 1.ekteskap:

1. Sophia Amalia, død

    - 1 datter

Barn i 2. ekteskap med enken:

2. Christian Danielsen, 19 aar.

Enkens verge er Job Christensen Arveschoug.

Verge for Sophia Amalias datter Anna er faren Iver Michelsen Smed.

Brutto: 204-2-0

Iberegnet huset i Porsgrunn, takst 12-0-0.

Netto: ca.134-0-0.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 65a

10.06.1741 – Porsgrund, Eidanger

Solve Andersen og Marthe Gundersdatter, døde

Mannens arvinger, 2 sønner:

1. Giert Solvesen, myndig.

2. Gunder Solvesen.

Konens arvinger, 2 døtre:

1. Giørel Giertsdatter, g.m. Arne Laugesen.

2. Anne Giertsdatter, trolovet med Lars Olsen.

Brutto: 37-3-11

Iberegnet huset, takst 30-0-0.

Netto: 15-2-0.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 66b

19.06.1741 – Eidanger Porsgrund

Maren Jensdatter, død – enkemand Gotfried Hildel

Barn:

1. Anna Kierstine Gotfriedsdatter Hildel.

Brutto: 141-1-12

Iberegnet huset, takst 100 rdr.

Netto 30-3-23

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 112b

10.11.1741 – Porsgrunn, hus på Bjørntvets grunn i Eidanger

Thor Andersen, død – enke Anne Hansdatter

Barn:

1. Marthe Thorsdatter.

Enkens bror: Anders Hansen Kiølnes i Gjerpen.

Brutto: 58-2-18

Iberegnet huset, takst 50 rdr.

Netto: 41-2-18

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 132b

28.02.1742 – Porsgrunn, Gjerpen Sogn

Berte Ellingsdatter, død – enkemand Christen Stephensen

Barn:

1. Karen Christensdatter, 4 aar.

Brutto: 29-0-0

Iberegnet huset, 20 rdr.

Netto: 6-2-6

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 209b

14.06.1742 – Porsgrunn

Niels Christensen Juel, død – enke Johanne Jensdatter

Barn:

1. Jens Nielsen, myndig.

2. Christen Nielsen, 21 aar.

3. Maren Nielsdatter, 23 aar, ugift.

4. Kirsten Nielsdatter, 19 aar.

5. Anne Nielsdatter, 12 aar.

6. Dorthe Nielsdatter, 7 aar.

Brutto: 68-1-1

Netto: 47-2-17

Takst boets hus i Porsgrunn 45 rdr.

Merknad IK:

Gjelder trolig Porsgrund-Eidanger siden lensmannen er fra Eidanger.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 218a

26.7.1741, 11.4.1742 – Porsgrund, et hus på Borge grd.s grunn i Gjerpen, Aasebachen.

Lorentz hansen, død – enke Anne Ahrensdatter

Barn:

1. Lars Lorentzen, 1½ aar.

2. en datter født etter farens død, døde.

Enkens slekt; Søsters mann, Brynhild Andersen.

Brutto: 216-2-18

Netto: 84-0-14

Hvori medregnet huset i Porsgrunn, takst 150 rdr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 221b

11.04.1742 – Eidanger Porsgrund

Lisbeth Bentsdatter, død - Jacob Nielsen, død

Barn:

1. Niels Jacobsen, 16 aar.

2. Johannes Jacobsen, 10 aar.

3. Martha Jacobsdatter, 13 aar.

Barnas morbror Halvor Bentzen.

Barnas farbror Edvart Nielsen.

Brutto: 65-3-22

Netto: 16-2-0

Boets hus, takst 50 rdr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 267b

10.11.1742 – Porsgrunn, på Bjørntvets grunn i Eidanger

Tyge Nielsen, død – enke Magnild Larsdatter

Barn:

1. Agetha Tygesdatter, 14 aar.

2. Margrethe Tygesdatter, 10 aar.

Barnas farbror: Børge Nielsen

Brutto: 43-1-4

Netto: 13-1-2

Boet eier hus, takst 40 rdr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 274b

22.11.1742 – Eidanger Porsgrunn

Niels Andersen, død – enke Sidsel Truelsdatter

Barn:

1. Gjertrud Nielsdatter, 22 aar, ugift.

Brutto: 33-1-2

Gjeld: 49-2-10

Boet eier et hus i Porsgrunn, takst 26 rdr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 281a

12/4, 19/7 1742 – Porsgrund, et hus i Eidanger Porsgrund på Bjørntvets grunn

Helge Hansen Lie, død – ektefelle død, skifte 17/1 1738

Barn:

1. Johan Helgesen, 24 aar.

2. Hans Helgesen, 20 aar.

3. Hellena Helgesdatter, 10 aar.

Avdødes slekt: Bror, Lars Lie.

Det nevnes at avdøde hadde odelsrett til grdr. Lie i Gjerpen..

Brutto: 133-3-1

Gjeld: 152-0-11

Hvori medregnet:

1. Huset i Porsgrunn, takst 30 rdr.

2. En rydningsplass under Borge gård, takst 40 rdr. Bygselseddel 8/11 1732.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 290b

5.2.1743  – Porsgrunn, Osebakken

Stephen Gulbrandsen, død – enke Astri Gullichsdatter

Barn:

1. Gulbrand Stephensen, 24 aar.

2. Niels Stephensen, 14 aar.

3. Gullich Stepehensen, 12 aar.

4. Isach Stephensen, 12 aar.

5. Karen Stephensdatter, 7 aar.

Enkens bror: Ingebret Espedalen.

Brutto: 158-2-4

Netto: 58-0-4

Jordegods:

1. Hus i Porsgrunn, takst 100 rdr.

2. En løkke u/Borge gård, takst 20 rdr.

Merknad IK:

Gjelder trolig Gjerpen-Porsgrund siden lensmann og takseringsmenn er fra Gjerpen.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 291b

6.2.1743, 3.8.1746 – Porsgrunn i Gjerpen

Knud Torchelsen, bortbleven sidste høst

Enke Anna Christensdatter

Avdødes søster: Berthe Torchelsdatter, ugift.

Brutto: 21-1-0

Det viser seg senere at enken har solgt huset som var taksert for 20 rd, for 40 rdr.

Nytt brt. beløp: 41-1-0

Netto: 26-2-2

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 320b

30.07.1742, 07.10.1743 – Porsgrunn

Hans Siversen, død – enke Anne Sophie Olsdatter

Barn:

1. Sivert Hansen, 6 aar.

2. Ole Hansen, 1 ½ aar.

3. Lisbeth Hansdatter, 10 aar.

4. Malene Hansdatter, 8 år.

Brutto: 52-3-18

Netto: 4-3-5

Boet eier hus i Porsgrunn, takst 50 rdr.

Merrknad IK:

Gjelder trolig Porsgrund-Eidanger da lensmann og takseringsmenn er fra Eidanger.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 321a

6.2.1743 – Porsgrunn, Osebakken under Gjerpen Tinglaug

Christen Andersen, forlist – enke Marthe Halvorsdatter

Barn:

1. Andreas Christensen, 25 aar.

2. Halvor Christensen, 16 aar.

Avdødes bror: Christian Andersen.

Brutto: 128-2-12

Netto: 97-2-11

Boet eier hus i Porsgrunn og 2 små engestykker, takst til sammen 72 rdr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 326a

19.12.1743, 7.4.1744 – Porsgrunn under Gjerpen Tinglaug, Osebakken

Malene Giertsdatter, død – enkemand Niels Halvorsen

Barn:

1. Pernille Nielsdatter, 25 aar, ugift.

2. Dorthe Nielsdatter, ugift.

Brutto: 308-3-12

Netto: 183-2-2

Boet eier hus på Osebakken, takst 170 rdr., og rydnings og bruksretten til en plass under Borge i Gjerpen, takst 40 rdr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 336b

7.4.1744 – Porsgrund, Eidanger

Else Dorothea Olsdatter, død – ekemand Anders Caspersen

Barn:

1. Jochum Andersen, 1½ aar.

Brutto: 76-2-6

Netto: 29-0-6

Boet eier hus i Porsgrund, takst 60 rdr.

Merknad IK:

Gjelder trolig Porsgrund-Eidanger siden lensmann og takseringsmenn er fra Eidanger.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 341a

5.5.1744 – Porsgrunn

Birgitte Svendsdatter, død – Daniel Arveschoug, død

Barn:

1. Christian Danielsen Arveschoug, 22 aar

Christians farbror: Job Christiansen Arveschoug.

Brutto: 191-2-0

Netto: 175-2-0

Boet eier hus i Porsgrund, takst 120 rdr.

Merknad IK:

Gjelder trolig Porsgrund-Eidanger siden lensmann og takseringsmann er fra Eidanger.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 348b

16.9.1743, 24.7.1744 – Porsgrunn, Osebakken i Gjerpen

Christen Stephensen, død – Berthe Ellingsdatter, død

Barn:

1. Karen Stephensdatter, 6 ½ aar.

Barnets farbror: Anders Stepensen Engrav

Brutto: 49-0-16

Gjeld: 51-0-14

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 418a

4.10.1752 – Porsgrunn, Eidanger

Thomas Christensen Strømtangen, død – enke Mari Godfridsdatter

Barn:

1. Arne Thomassen, 4 aar.

2. Mari Thomasdatter, 1 ½ aar.

Brutto: 191-3-2

Netto: 115-3-18

Boet eier hus i Porsgrunn, takst 80 rdr.

Merknad IK:

Gjelder trolig Porsgrund-Eidanger siden lensmann og takseringsmenn er fra Eidanger.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 433a

24.8.1753 – Porsgrund, Eidanger

Maria Isachsdatter, død – enkemand Christen Olsen

Barn:

1. Ole Christensen, 10 mndr.

Brutto: 124-2-0

Netto: 99-0-0.

Boet eier hus i Porsgrunn, takst 80 rdr.

Merknad IK:

 Lensmann og takseringsmenn fra Eidanger.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 433b

18.9.1753 – Porsgrund, Biørntvedts grunn  i Eidanger Sogn

Benditha Hendrich Bergh, død – enkemand Niels Aal

Barn:

1. Niculay Benjamin Nielsen Aal, 13½ aar.

2. Fransisca Margreta Nielsdatter Aal, 10½ aar.

3. Constance Nielsdatter Aal, 6½ aar.

Brutto: 15272-3-0

Netto: 5600-0-0

Boet eier hus på Biørntvedts grunn, takst 2000 rdr., 5 huage u/Borge i Gjerpen, takst 250 rdr. Og en hauge under Biørntvedt, takst 40 rdr. Ennvidere halvparten i Eidanger kirke, takst 150 rdr.

Diverse skipsparter.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 439a

1.8.1754 – Porsgrund, Eidanger

Mari Nielsdatter, død – enkemand Jens Larsen

Barn:

1. Lars Jensen, 6 aar.

2. Maren Jensdatter, 2 aar.

Brutto: 112-0-18

Netto: 78-0-2

Boet eier hus i Porsgrund, takst 80 rdr.

Merknad IK:

Lensmann og takseringsmenn fra Eidanger.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 446a

5.4.1754 – Porsgrund, Eidanger

Jacob Svendsen, død – enke Astri Gundlachsdatter

Barn fra hans 1. ekteskap:

1. Else Kirstine Jacobsdatter.

Enkens bror: Engelbreth Gundlachsen Espedalen.

Brutto: 70-2-20 (takst)

Brutto: 84-3-17 (solgt)

Netto: 20-1-22

Boet eier hus i porsgrund, takst 60 rdr.

Merknad IK:

Lensmann og takseringsmenn fra Eidanger. Skifte 21.7.1747 etter hans 1. kone Margrete Olsdatter (nr.5 s. 90a)

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 447a

5.4.1754 – Porsgrund i Gjerpen

Abraham Andersen, død – enke Kirstine Tønnesdatter

Barn:

1. Johanne Abrahamsdatter, v.g.m. sergiant Ole Isachsen Moe

    Hun er død – 2 barn.

Brutto: 165-2-0

Netto: 140-3-6

Boet eier hus i Porsgrund, takst 40 rdr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 465a

23.6.1755 – Gjerpen Porsgrund

Christen Smed, død – enke Anne Gundersdatter

Barn:

1. Anders Christensen, 11 aar.

2. Abraham Christensen, ½ aar.

3. Karen Christensdatter, 3 aar.

Enkens bror: Abraham Gundersen i Porsgrund.

Brutto: 263-0-14

Netto: 150-0-12½

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 473b

22.1.1751, 1.10.1755, 28.10.1755 – Porsgrund, Eidanger

Tolder hans Lange, død – Catharina Elisabeth Mundberg, død.

Hans arvinger:

1. Broren Thomas Lange.

2. Søsteren Margrethe Lange.

3. Birgithe Weyers, død, 8 barn.

Hennes arvinger:

1. Broren Hans Mundberg

2. Moren …..

Brutto: 503-2-20

Merknad IK:

Lensmann og takseringsmenn fra Eidanger.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 488b

2.11.1756, 9.3.1757 – Porsgrunn, Osebachen i Gjerpen

Else Knudsdatter, død – v.g.m. Anders Halvorsen, død, skifte 6.12.1728.

Barn:

1. Niels Andersen, myndig.

2. Christence Andersdatter, g.m. Anders Hansen.

Brutto: 238-0-10

Netto: ?

Merknad IK:

Lensmann og takseringsmenn fra Gjerpen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 5 (1747-1748) side 56b

31.5.1747 – Porsgrund, Eidanger

Anders Caspersen, død

Barn:

1. Jochum Andersen.

Værge Jacob Svendsen i Porsgrund.

Brutto: 150-1-16

Netto: 72-2-4

Merknad IK:

Lensmann og takseringsmenn fra Eidanger. Skifte 7.4.1744 etter kona Else Dorothea Olsdatter (nr.4 s. 336b).

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 5 (1747-1748) side 80a

Skifte 21. Juni 1747 i Porsgrund

Lars Jensen, død – enke Maren Knudsdatter

Barn:

1. Jens Larsen, 26 aar, g.m. Marie Nielsdatter.

2. Anne Larsdatter, 24 aar, g.m. Jacob Gundersen Strømtangen.

3. Ales Larsdatter, 20 aar, g.m. Christen Nielsen Juel.

4. Margrete Larsdatter, 14 aar, ugift og som moderen verget for.

Brutto: 197-0-17

Netto: 187-2-17

Stervboehuset, takst 150 rdlr.

[IK: Lensmann og takseringsmenn fra Eidanger som tilsier at dette gjelder Eidangerdelen av Porsgrunn.]

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 5 (1747-1748) side 88b

21.7.1747 – Porsgrund i Eidanger

Anne Larsdatter, død – enkemand Lars Iversen

Barn:

1. Else Johanne Larsdatter, 4 aar.

2. Anne Larsdatter, 2 aar.

Brutto: 41-3-2

Netto: 11-0-11

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 5 (1747-1748) side 90a

21.7.1747 – Bjørntvet i Eidanger, Biørntvedt Eje

Margrete Olsdatter, død – enkemand Jacob Svendsen

Barn:

1. Else Kirstine, 2 aar.

Brutto. 77-1-18

Netto: 65-2-10

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6A (1758-1763) side 37a

19.12.1758 – Porsgrund, Eidanger

Hans Nielsen, død – enke Anne Margrethe Uldrichsdatter

Barn:

1. Lars Hansen, 20 aar.

2. Jacob Hansen, 11 aar.

3. Eli Hansdatter, g.m. Lars Tiøstolsen og bor i Merdøe.

4. Karen Hansdatter, 18 aar.

5. Anne Kirstine hansdatter 16 aar.

6. Maria hansdatter, 13 aar.

Brutto: 65-3-4

Netto: 25-0-3

Heri medregnet Stervboehuset i Eidanger porsgrund for 50 rdr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6A (1758-1763) side 72a

30.9.1758 – Gjerpen Porsgrund

Søren Hansen Smed, død – enke Anne Gundersdatter

Barn i 1. ekteskap med Marthe Grina:

1. Hans Sørensen.

Barn i 2. ekteskap med enka:

2. Marthe Dorthe Sørensdatter.

Brutto. 243-2-14

Netto: 21-2-6¼

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6A (1758-1763) side 95a

17.9.1759 – Eidanger Porsgrund

Christopher Olsen, død – enke Karen Olsdatter

Barn:

1. Ole Christophersen, 4 aar.

Brutto: 51-0-6

Netto: 23-1-6

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6A (1758-1763) side 106a

31.10.1759 – Bjørntvedt i Eidanger, plads Kolletangen

Solve Hansen, død – enke Marie Hovoldsdatter

Barn:

1. Hans Solvesen, 5 aar.

Brutto: 195-2-10

Netto: 182-2-10

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6A (1758-1763) side 110a

22.11.1759 – Porsgrund, Eidanger

Siri Halvorsdatter Wale, død

Barn:

1. Bernt Halvorsen, 32 aar, gift og boende i Kiøbenhavn.

2. Hans Halvorsen, 28 aar.

3. Engel Halvorsen, 26 aar.

4. Kari Halvorsdatter, 34 aar, g.m. Halvor Larsen, boende i Porsgrund

5. Kirsti Halvorsdatter, 24 aar, ugift.

Brutto: 53-0-23

Netto: 21-2-4

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6A (1758-1763) side 205a

1.5.1761 – Eidanger Porsgrund

Ingebor Hansdatter, død – enkemand Johannes Iversen

Barn:

1. Hans Johannesen Bage?, 24 aar.

2. Friderich Johannesen, 5½ aar.

3. Severine Johannesdatter, 9 aar.

Brutto: 77-3-10

Netto: 48-0-0

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6A (1758-1763) side 207b

10.3.1761 – Porsgrund i Gjerpen Sogn

Losoldermand Niels Halvorsen, død

Barn:

1. Pernille Nielsdatter Barth, 41 aar.

2. Dorthe Nielsdatter, 33 aar.

Brutto: 226-3-20

Netto: 38-2-12

Merknad IK:

Skifte 19.12.1743/7.4.1744 etter kona Malene Giertsdatter (nr.4 s.326a).

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6A (1758-1763) side 245a

18.12.1761 – Porsgrund i Eidanger

Margrete Larsdatter, død – enkemand Halvor Asbiørnsen

Barn:

1. Amund Halvorsen, 9 aar.

2. Peder Halvorsen, 7 aar.

3. Johannes Halvorsen, 4 aar.

4. Niels Halvorsen, 5 mndr.

Faderen værget for sine 4 umyndige børn.

Brutto: 49-1-10

Boets udgift: 58-0-23

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6A (1758-1763) side 267b

21.4.1761, 27.5. og 27.10.1762 – Porsgrunn, østre side i Eidanger

Marie Kristine Bowman, død

v.g. Peter Christian Jørgensen, død, fordum stiger ved Næs Kiilens? Malmgruber.

Barn:

1. Jørgen Petersen, 17½ aar.

2. Else Jørgine Petersdatter, 20½ aar. 

3. Helvig Jacoba, 15 aar.

Brutto: 240-0-4

Boets udgift: 314-3-9

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6A (1758-1763) side 323b

25.5.1763 – Aasebachen i Porsgrund, Gjerpen

Afg. Søren Sørensen Kiølnæs og hustru Anne Erichsdatter

Barn:

1. Erich Sørensen, 4 aar.

2. Peder Sørensen, 1½ aar.

3. Marte Sørensdatter, 7 aar.

Brutto: 128-3-7

Netto: 22-1-15

Merknad IK:

Lensmann og takseringsmenn fra Gjerpen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6B (1763-1766) side 348a

Skifte 28. October 1763 udj Eidangers Porsgrund

Maren Olsdatter, død – afgangne  Knud Nielsen

Barn:

1. Anne Dorthea Knudsdatter, 14 aar.

2. Magnild Knudsdatter, 10 aar.

Formyndere:

- for den ældste dattetteren morbroderen Jens Olsen Waale boende i Laurvigs Grevskab

- for den yngste datteren morbroderen Niels Pedersen Hougen ligeledes boende udj Laurvigs Grevskab

Brutto: 121-1-8

Netto: 104-3-16

Jordegods: Huuset paa Biørntveds gaards grund, vurdert for 40 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6B (1763-1766) side 355a

18.1.1764 – Osebachen i Porsgrund, Gjerpen

Boel Torsdatter, død – enkemand Ole Pedersen

Barn:

1. Peder Olsen, 3 aar.

2. Anne Catrine Olsdatter, 7 aar.

Til deling: 83-2-12

Merknad IK:

Lensmann og takseringsmenn fra Gjerpen

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6B (1763-1766) side 383a

16.4.1764 – Osebachen på grd. Borges grund udj Gjerpen Sogn

Anne Henrichsdatter, død – afg. Giert Danielsen

Barn:

1. Anne Marie Giertsdatter, 10 aar.

2. Giertrud Giertsdatter, 4 aar.

Brutto: 72-1-0

Brutto: 41-3-9

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6B (1763-1766) side 388b

8.6.1761, ?.3.1764 – Eidanger Porsgrund

Marthe Larsdatter, død – g. Abraham Endvoldsen (på reise til VestIndien)

Barn:

1. Johanne Abrahamsdatter, 13 aar.

2. Marthe Lisbet Abrahamsdatter, 9½ aar.

Mandens broder Peder Envoldsen formynder.

Brutto: 135-3-2

Boets udgift: 171-3-20

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6B (1763-1766) side 397a

4.6.1764 – Porsgrund

Abraham Sørensen, død – enke Anne Knudsdatter

Barn:

1. Hans Abrahamsen, 9 aar.

2. Christopher Abrahamsen, 8 aar.

3. Ellen Abrahamsdatter, 7 aar.

4. Marthe Abrahamsdatter, 6 aar.

Formynder for de umyndige børn og laugverge for enken lensmanden Rolf Herøen.

Brutto: 53-2-0

Netto: 37-0-0

Merknad IK: Skiftekortet angir at det er konen som er død, men en kontrollsjekk i protokollen viser at det er mannen som er død og hun enke.

Lensmann og takseringsmenn fra Eidanger.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6B (1763-1766) side 440a

3.6 og 13.8.1764 – Porsgrund

Hans Olsen Smed, død – enke Anne Jansdatter

Barn:

1. Ole Hansen, 10 aar.

2. Jan Hansen, ½ aar.

3. Berthe Hansdatter, 3 aar.

Formynder Halvor Olsen Hioustvedt?

Brutto: 43-3-6

Boets udgift: 70-3-13

Merknad IK:

Gjelder nok  tidligere Eidanger-del av Porsgrunn da lensmannen i skiftet er fra Eid.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6B (1763-1766) side 580a

21.10.1765 – Porsgrund

Kari Nielsdatter, død – g.1.m. Rasmus Christensen, død

                                      g.2.m. Halvor Hendrichsen

Barn:

1. Christen Rasmussen, 34 aar.

Ingen barn i 2. ekteskap.

Brutto: 38-2-15

Dessuten stervboegaarden, takst 36 rdr.

Boets udgift 33 rdr.?

Merknad IK:

Gjelder tidl. Eidangerdel av Porsgrunn da lensmann og takseringsmenn er fra Eidanger

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6B (1763-1766) side 579a

21.10.1765 – Porsgrund

Anders Jørgensen, død – g. Anne Margrethe Dettefsdatter

Barn:

1. Jørgen Andersen, 9 aar.

2. Anna Catarina Andersdatter, 7 aar.

Brutto: 43-2-22

Netto. 20-7-16

Dessuten strevboegaarden, takst 36 rdr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6B (1763-1766) side 584a

29.8 og 16.11.1765 – Porsgrund

Christen Olsen, død og Anne Jacobsdatter, død

Avdøde  mands søster:

- Kari Christensdatter

Avdøde kones brødre:

- Niels Jacobsen, umyndig

- Tron Jacobsen, død og efterladt sig 2 sønner:

-       Gunder Tronsen, 22 aar

-       Tron Tronsen, 20 aar.

29.8.1765:

Brutto:32-3-3

Netto: 14-0-12

6/11-1765:

Butto: 53-2-0

Netto. 14-0-12

 

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6B (1763-1766) side 618a

27.2 og 18.4.1766 – Porsgrund, Gjerpen

Ole Salvesen, døde – g. Guri Nielsdatter

Barn:

1. Solve Olsen, 7 aar.

Brutto: 112-0-12

Boets udgift: 137-1-8

Merknad IK:

Gjelder nok Porsgrund-Gjerpen da lensmann og takseringsmenn i skiftet er fra Gjerpen.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6B (1763-1766) side 640a

25.10.1766 – Porsgrund

Agetha Thygesdatter, død – g. Anders Gundersen

Barn:

1. Ole Andersen, 16 aar.

2. Berthe Kirstine Andersdatter, 10 aar.

Brutto: 137-3-7

Netto 63-0-4

Dessuten huset, takst 100 rdr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 7 (1770-1773) side 10a

Skifte 2. Marty 1771 i Porsgrund paa Haugen ved kirken

Afdøde Christens eller Jacobs Kirstie kaldet – enkemand Jacob Olsen

Barn:

1. Sønnen Christen Christensen, er reist udenlands, for ham mødte hans kone Margrethe Christensdatter  og Sr. Rasmus Malling.

2. Sønnen Ole Christensen, død og efterladt sig 1 barn:

    - Christen Olsen, 4½ aar, som fikk Sr. Lars Wright til formynder.

3. Datteren Kirsten Christensdatter, død og efterladt sig 1 barn:

    - Gretha Nielsdatter, er ved Langestrand i Laurvig.

4. Datteren Gretha Christensdatter, død og efterladt sig 2 børn:

    a) Christen Rolfsen, 8 aar.

    b) Berte Kirstine Rolfsdatter,11 ½ aar.

    Faderen Rolf Torsen paa Sætre ved Brevig formynder for begge.

Sum Indtægt: 34-0-0

Sum Udgift: 53-1-4

Boet fallit

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 7 (1770-1773) side 42b

Skifte 29. August 1771 paa Aasebachen i Porsgrund [Gjerpen]

Karen Olsdatter, død – enkemand Amun Engebrethsen

Barn:

1. Ole Amundsen, 15 aar.

2. Wetle Amundsen, 6 aar.

3. Maria Amundsdatter, 7 aar.

Faderen Amun Engebrethsen formynder for de 3 umyndige børn.

Til deling: 46-6-4

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 7 (1770-1773) side 112b

Skifte 13. Februar 1773 i Porsgrund

Knud Lauesen, død – enke Marie Paulsdatter

Barn

A. med enken:

1. Paul Knudsen, 30 aar og gift i Laurvigen.

2. Laue Knudsen., 27 aar og gift.

3. Søren Knudsen, 24 aar.

4. Bertel Knudsen, 22 aar.

B. med sin afdøde kone Kirsten Knudsdatter:

5. Margrethe Knudsdatter, 35 aar, g.m. Steen Christensen i Scheen.

Laugverge for enken blev Sr. Bergreen.

Broderen Laue Knudsen formynder for de umyndige.

Brutto: 36-0-0

Netto: 24-0-10

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 7 (1770-1773) side 116a

Skifte 23. Februar 1773 i Porsgrund under Eidanger Sogn

Knud Ulrigsen, død – enke Marie Catharine Henrichsdatter

Barn:

1. Ul(r)ig Knudsen, 29 aar.

2. Ane Knudsdatter, 30 aar, ugift.

Formynder for datteren blev farbroderen Jens Ulrigsen, tillige som laugverge for enken.

Sum Indtægt: 37-0-18

Sum gjeld og udgift: 61-2-15

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 7 (1770-1773) side 120a

Skifte 25. Februar og 22. Marty 1773 i Porgrund under Eidanger Sogn.

Anders Gundersen, død – enke Maren Catharine Jensdatter

Barn

Fra 1. ægteskab med Ageta Tugesdatter:

1. Ole Andersen, 23 aar. Formynder Hans Christian Arveschoug.

2. Berte Kirstine Andersdatter, 18 aar. Formynder Mons. H.G. Arveschoug.

Fra 2. ægteskab med enken Maren Catarine:

3. Gunder Andersen, 1½ aar.

Laugverge for enken og formynder for sønnen visiteur Tron Møller.

Brutto: 146-3-5

Netto: 71-0-1

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 7 (1770-1773) side 142b

Skifte 4. og 14. August 1743 i Porsgrund i Gjerpen

Peder Jensen Smed, død – enke Tone Engelbrethsdatter

Barn:

1. Datter Karen Pedersdatter, 1 aar.

Datteren fikk til formynder hendis Bæstefader og laugverge for enken hendis fader Engelbret Engelbrethsen.

Brutto: 117-1-11

Netto: 32-2-10

Stervboehuuset, takst 80 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9 (1774-1779) side 2a

Skifte 11. Februar 1773 udi afgagne Anders Gundersens huus paa Østre Porsgruns siden og udi Eidanger Præstegield

Påfølgende skiftebehandlinger og avsluttet 24. August 1774

Jomfru Bergithe Halling, død

Arvinger:

1. Søster Maren Halling, ugift, verge Sr. Bendic Plesner.

2. Søster Anne Halling, Jomfru, er hos Michael Rasch i Christiania og som blev hendis verge.

3. Søster Ingeborg Halling med tilnafn Plesner, er enke. For hende mødte Sr. Bendic Plesner paa  Thorsand? I Finds Præstegield og meldte suig som hendis laugverge.

4. Søster ved nafn Thrine, var g.m. Ingenienur Capitain Wilster, er død og har efterladt sig 2 børn:

     a) Søn Peter Jacob Wilster, har været ved Grænse Commitionen, og var bosatt i Danmark.

     b) Datter Maria Charlotte, har været hos Hr. Tolder Caretius ved Christiansand, men nu …?.

5. Endvidere blev angivet at den afdøde hadde en Broder, som for 20 aar siden er fød med nafn Michel Halling, som de nærværende vidste at være gift, opholder sig i Kiøbenhafn, og har baørn efter sig.

Den nu afdøde Jomfru Halling anmeldt at være Købmand og Stads-Capitaine paa Christiansand Lars Hallings Datter, og flere arvinger er ej efter den afdøde.

Til deling?: 205-3-10

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9 (1774-1779) side 17b

Skifte 13. August 1774 paa Osebachen eller Østre Porsgrund under Gjerpen Præstegield

Tellef Halvorsen, død – enke Aslou Andersdatter

Barn.

1. Halvor Tellefsen, 10 aar.

Tilstede morfaderen Anders Isachsen Schrubberød bosatt under gaarden Ballestad, likeledes Jon Andersen af Porsgrund og sognets lænsmand Christen Lund.

Brutto: 47-2-23

Netto: 36-0-15

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9 (1774-1779) side 116b

Skifte 7. Februar 1775 i Porsgrund paa Osebachen under Gjerpen Sogn

Maren Andersdatter, død – enkemand Ole Olesen.

Barn:

1. Halvor Olsen, 5 aar.

2. Lisbeth Olsdatter, 8½ aar.

3. Anne Olsdatter, 7 aar.

Faderen Ole Olesen formynder for sine umyndige børn.

Brutto: 31-2-21

Netto: 1-1-21

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9 (1774-1779) side 132b

Skifte 24. September 1774 paa Porsgrunds østre side

Halvor Asbiørnsen, død – enke Marthe Engelbrethsdatter

Barn:

1. Amund Halvorsen, 22 aar.

2. Peder Halvorsen, 20 aar.

3. Johannes Halvorsen, 17 aar.

4. Niels Halvorsen, 13 aar.

5. Engebret Halvorsen, 8 aar.

6. Inger Halvorsdatter, 12 aar.

7. Birthe Halvorsdatter, 9 aar.

Den afdøde mands broder Christen Asbiørnsen ble kurator for de 2 eldste sønner og formynder for de øvrige barn.

Enken Marthe Ingelbrethsdatter tok til verge Amund Ingelbretsen.

Brutto: 30-1-18

Netto: 4-1-6

Stervboehuuset, takst 30 rdlr.

[IK. Utført av bl.a. lensmann Anders Olsen Wold fra Eidanger som tilsier at dette gjelder tidligere Eidangerdelen av Porsgrunn.]

 

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9 (1774-1779) side 232a

Skifte 30.September 1775 udi Sr. Halvor Jobsens Arveshous huus paa Østre Porsgrunds side under Eidanger sogn eller tinglaug.

Anne Jensdatter Kiil, død – enkemand Halvor Jobsen Arvesschoug

Barn:

1. Jens Halvorsen Kiil, myndig og bosatt i Porsgrund som Kiøbmand.

2. Job Arveschouv, Toldskriver i Drammen og myndig.

3. Ole Arveschouv, 14 a 15 aar, hos broder Job Arveschouv Toldskriver i Drammen.

4. Jomfru Gurine Arveshouv, 25 aar og ugift.

Broderen myndige Sr. Jens Kiil verge for sine umyndige søsken og på vegne av sine fraværende søsken.

Brutto: 599-0-22

Netto: 74-0-18

Jordegods:

- huuse Bygningen i Porsgrund, takst 200 rdlr.

- en engeløkke beliggende under gaarden Østre Borge i Gjerpen, takst 200 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9 (1774-1779) side 380a

Skifte 24. April 1776 i Østre Porsgrund under Eidanger Sogn

Elen Andersdatter, død – enkemand Christian Tach Muur Mæster

Afdødes moder:

- Johanne Pedersdatter

Brutto: 61-2-9

Netto: 18-0-8

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9 (1774-1779) side 496b

Skifte 14. August 1776 udi østre Porsgrund

Berthe Nielsdatter, død – enkemand Jacob Halvorsen

Barn:

1. Anthonette Jacobsdatter, 5 aar.

Enkemanden Jacob Halvorsen formynder for sin datter.

Sum inntekt: 22-1-5

Sum gjeld og utgift: 25-1-5

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9 (1774-1779) side 537a

Skifte 11. April 1777 paa Controleur Haven i Porsgrund

Afgagne mand Caerl Pedersen og afdøde kone Anne Marie Sivertsdatter

Felles barn:

1. Anders Caerlsen, myndig.

2. Kirsten Caerlsdatter, 25 aar.

Afdøde mands stedatter:

3. Alet Sivertsdatter, 40 aar, enke.

Sønnen Anders Caerlsen formynder for sin søster Kirsten Carlsdatter, og for stedatteren Alet Sivertsdatter ble innsatt Petter Strømdahl, vurderingsmann.

Sum inntekt: 36-3-16

Sum gjeld og utgift: 38-1-14

Gjelden overstiger således formuen med 1-1-22.

[IK. Utført av bl.a. lensmann Anders Olsen Wold fra Eidanger som tilsier at dette gjelder tidligere Eidangerdelen av Porsgrunn.]

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9 (1774-1779) side 538a

Skifte 22. Mai 1776 paa Aasebachen i Porsgrund.

Påfølgende skiftebehandlinger og avsluttet 11. Desember 1777.

Chatnrina Bolethe Storm, død – enkemand Jens Sørensen

Barn:

1. Dorthe Maria Jensdatter, 16 aar.

2. Else Christine Jensdatter, 15 aar.

3. Angnete Chatrine Jensdatter, 11 aar.

Til formynder for de umyndige ble innsatt:

- for datteren Dorthe Maria morbroderen Fridrich Storm

- for Else Christine Hasle Sund

. og for Agnete Christen Larsen i Porsgrund.

Sum inntekt: 77-0-19

Sum gjeld og utgift: 94-0-16

Således at gjelden overstiger formuen med: 16-3-21

[IK: Utført av bl.a lensmann for Gjerpen Christen Lund som tilsier at dette gjelder Gjerpensdelen av Porsgrunn.]

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9 (1774-1779) side 545a

Skifte 20. og 28. Dec. 1777 paa den kgl. Told Bood i Porsgrund

Constance Aal, død – enkemand Tolder Christian Rasch

Barn:

1. Jacob Wilhelm, i 2. aar.

2. Constancius, i første aar.

Brutto: 6387-42

Netto: 1180-13

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9 (1774-1779) side 600a

Skifte 9. Mai 1778 hos Madame sal. Nielsens i Porsgrund østre

Tienstepigen Gulloug Larsdatter, død

Arvinger:

1. Fuldsøsteren Anne Larsdatter, g.m. Jacob Halvorsen bosatt i Porsgrund.

2. Fuldsøsteren Kirstie Larsdatter, opholder sig som ugift i Mæhlums sogn.

3. Halvsøsteren Ingebor Larsdatter, g,m. Halvor Jørgensen i Mæhlum sogn.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9 (1774-1779) side 616a

Skifte 10. Juli og 2. October 1778 paa Controleur Hougen i østre Porsgrund under Eidanger tinglaug

Jens Larsen, død – enke Gunild Michelsdatter

Barn

Fra første ægteskab med afdøde kone Maria Nielsdatter:

1. Lars Jensen, myndig.

2. Maren Jensdatter, 24 aar.

Fra ægteskabet med igjenværende kone:

3. Jacob Jensen, 16 aar.

4. Maria Jensdatter, 20 aar.

5. Karen Jensdatter, 18 aar.

6. Magrethe Jensdatter, 4 aar.

Verge for enken Mester Petter Strømdahl. Formyndere:

- for eldste datter Maren ble innsatt hendes broder Lars Jensen

- for sønnen Jacob og datteren Maria ble beskikket og innsatt Hans Lorentzen Agri bosatt paa Langestrand ved Laurvigen

- for de 2 yngste døtrene Karen og Magrethe ble beskikket morbroderen Hans Michelsen bosatt i Fridrichværn.

Brutto 150-1-20

Netto: 39-2-14

Strevboehusene, takst 180 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9 (1774-1779) side 643a

Skifte 2. Dec. 1778 paa Aasebachen i Porsgrund under Gjerpen tinglaug

Maria Larsdatter, død – enkemand Svend Borg, Kaabber Mæster Smed

Barn med sin forrige mand Jonas Bergstrøm:

1. Lars Jonasen, 20 aar.

Sognepræsten til Porsgrund Sr. Hagerup curator for sønnen Lars Jonasen.

Brutto: 673-0-19

Netto: 378-3-21

Stervboegaarden paa Aasebachen, takst 340 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10A (1779-1781) side 40b

Skifte 22. Oct. 1778 og 16. Juli 1779 i Porsgrund under Eidanger tinglaug

Christen Nielsen Juel, død – Aleth Larsdatter

Barn:

1. Lars Christensen, [alder ulesbart IK].

2. Niels Christensen, 12 aar.

3. Jens Christensen, 11 aar.

4. Aleth Marie, 24 aar.

5. Johanne Carine, 22 aar.

6. Anne Susanne, 18 aar.

7. Maren Magrethe, 10 aar.

8. Anne Bolette, 6 aar.

Verge for enken ble Kittil Olsen som var mann til datteren Aleth Marie Larsdatter.

Til formynder for de umyndige barn ble først innsatt og beskikket Jens Uldrichsen fra Porsgrund men døde i løpet av skiftebehandlingen, og ny ble Anders Rougtvedt af Solum.

Brutto: 91-3-16

Netto: 2-3-7

Stervboehuuset, takst 70 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10A (1779-1781) side 49b

Skifte 25. Juni 1779 i afdødes huus i Porsgrund ved Toldbod Øen beliggende, avsluttet 9. Aug. 1779.

Anders Børresen, død – enke Maren Ingebretsdatter

[IK. Avdødes farsnavn nær uleselig i skifteprotokollen men funnet ved oppslag i kirkeboka]

Barn:

1. Inger Kirstine Andersdatter, 17 aar.

2. Karen Andersdatter, 13 aar.

3. Mari Andersdatter, 9 aar.

Enken Maren Ingebrethsdatter tok til verge sin broder Anund Ingebrethsen.

Til formynder for eldste datter ble innsatt og beskikket Lars Olsen Waller, og for de 2 yngste Gunner Olsen Ødevold.

Brutto: 44-3-6

Netto: 11-2-2

Stervboehuuset, takst 36 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10A (1779-1781) side 50a

Skifte 31. mai 1779 i Porsgrund østre under Eidanger Præstegield

Nils Jensen Juel, død – enke Berthe Christine Andersdatter

Barn:

1. Anders Nilsen, 18 dager.

[IK. Fornavn uleselig i hovedoppstillingen men framgår av arvedelingen]

Verge for enken Berthe Christine Andersdatter ble hennes broder Ole Andersen.

Til formynder for sønnen ble innsatt Jens Juel.

Brutto: 43-1-20

Netto. 2-1-14

Sterboehuuset, takst 30 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10A (1779-1781) side 51a

Skifte 31. Mai og 5. Juni 1779 i Porsgrund østre

David Nilsen, død

1. Anders Davidsen, myndig.

2. Jacob Davidsen, myndig.

3. Ragnild Davidsdatter, 46 aar, som fikk til formynder Anders Davidsen.

Sum inntekt: 10-3-10

Sum gjeld og utgift: 13-2-0

Gjelden overstiger formuen med 2-2-14.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10A (1779-1781) side 63b

Skifte 1.Juli 1779 udi Porsgrund i Eidanger Prastegield

Thor Larsen, død – enke Aase Johannesdatter

Barn:

1. Christen Thorsen,

2. Guri Thorsdatter,

Enken tok til verge hennes broder Halvor Johannesen.

Til formynder for børnene ble innsatt og beskikket morbroderen Halvor Johannesen.

Brutto: 46-1-2

Netto: 6-1-8

Stervboehuuserne, takst 30 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10A (1779-1781) side 73b

Skifte 16. September 1779 udi Porsgrund

Mari Jensdatter, død

Barn:

1. Solve Gunnersen, myndig.

2. Gunner Andersen, 8 aar.

3. Elen Maria Gunnersdatter, 20 aar.

Til formynder for sønnen Gunner ble innsatt og beskikket Ole Andersen i Porsgrund, og for datteren Elen ble Mons. Hartvig Bugge.

Brutto: 22-3-6

Netto: 13-0-18

[IK. Utført av bl.a. lensmann Anders Olsen Wold fra Eidanger som tilsier at dette gjelder tidligere Eidangerdelen av Porsgrunn.]

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10A (1779-1781) side 75b

Skifte 3. og 12. Juli 1779 udi østre Porsgrund

Jens Uldrichsen, død – enke Mari Nilsdatter

Barn:

1. Anne Bolette Jensdatter, enke etter afg. Skomager Nils Olsen af Schien.

2. Else Jensdatter, g.m. Hermann Larsen af Porsgrund.

3. Johanne Jensdatter, 28 aar, ugift og hiemmeværende.

Enkens verge Petter Strømdal, og for de umyndige ble formynder Nils Augustinusen i østre Porsgrund.

Brutto: 187-1-3

Netto: 100-3-10

Løsningssummen for Huuset (fra datteren Johannne Jensdatter?), takst 80 rdlr.

[IK. Utført av bl.a. lensmann Anders Olsen Wold fra Eidanger som tilsier at dette gjelder tidligere Eidangerdelen av Porsgrunn.]

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10A (1779-1781) side 87b

Skifte 16. October 1779 i Porsgrund østre i Uldrich Knudsens huus, beliggende paa Sr. Cancelie Raad Deichmanns grund, under Eidanger Tinglaug

Ingeborg Knudsdatter, død – enkemand Uldrich Knudsen

Barn:

1. Knud Uldrichsen, (alder uleslig. IK).

Til formynder for sønnen ble faderen Uldrich Knudsen.

Brutto: 38-3-9

Netto: 13-0-15

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10A (1779-1781) side 130b

Skifte 8. Januar 1774 i Porsgrund østre af Eidanger sogn

Påfølgende skiftebehandlinger og avsluttet 25. Marti 1780

Skriverkarl Ole Mordt, død – fra Aarhuus udi Jylland

Ved senere skiftebehandlinger er han benevnt Noer eller Noes også med farsnavnet Jensen.

Arving ifølge skiftebehandlingen:

- Anne Rasmusdatter Noes i Aarhuus

Brutto : 190-15

Netto: 109-2-23

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10A (1779-1781) side 200a

Skifte 14. og 29. Juli 1780 i Porsgrund østre under Eidanger Tinglaug

Afg. mand Svend Jansen og hans afdøde kone Anne Knudsdatter

Mandens arvinger:

1. Sønnen Ole Svendsen, 18 aar, opholder sig paa Ørstvet.

2. Anne Svendsdatter, 28 aar, hiemmeværende i Porsgrund.

Konens arvinger:

1. Sønnen Hans Abrahamsen, myndig.

2. Sønnen Christopher Abrahamsen, 23 aar.

3. Datteren Elen Abrahamsdatter, 30 aar, i tieneste hos Sr. [navn uleselig. IK] i Holden.

4. Datteren Marthe Abrahamsdatter, g.m. Anders Pedersen? fra Ulefoss

Formyndere:

- for sønnen Ole og datteren Anne ble innsatt Christen Asbiørnsen

- for Hans(?), Christopher og Elen ble innsatt morbroderen Peder Knudsen.

Brutto: 67-0-9

Netto: 5-0-3

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10A (1779-1781) side 264b

Skifte 20. Januar 1781 udi Porsgrund østre

Marthe Amundsdatter, død – enkemand Jens Nilsen Juel

Barn:

1. Nils Jensen, død og efterladt sig 1 sønn:

    - Anders Nilsen, 2 aar.

2. Lars Jensen, 33 aar.

3. Johanne Jensdatter, 26 aar.

4. Else Jensdatter, 25 aar.

Enkemanden Jens Nilsen formynder for sine umyndige børn.

Brutto: 72-3-3

Netto: 40-3-0

Stervboehuuset, takst 60 rdlr.

[IK. Utført bl.a. av lensmann Nils Amundsen for Eidanger som tilsier at dette gjelder tidligere Eidangerdelen av Porsgrunn]

side 313 a

Den 11. September 1781 af foregaaende Auction afholden Skifte efter Jens Nilsen Juels afdøde Marthe Anundsdatter.

Auction: 17-1-4

Stervboehuuset 108 rdlr.

Brutto: 125-1-4

Netto/til deling: 87-1-5

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10A (1779-1781) side 265b

Skifte 9. Februar 1781 i Porsgrund østre under Eidanger Tinglaug.

Avsluttet 14. Marti 1781.

Anne Pedersdatter, død – enkemand Tolf Nilsen

Barn:

1. Nils Tollefsen, 16 aar.

2. Giertrud Tolfsdatter, 14 aar.

Faderen Tolf Nilsen formynder for sine 2 umyndige barn.

Brutto: 35-3-18

Netto: 31-2-14

Stervboehuuset, takst 30 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10A (1779-1781) side 266a

Skifte 9. Feb. 1781 paa Aasebachen i Porsgrund under Gierpen Præstegield.

Avsluttet 15. Marti 1781.

Morten Henrich Snædker, død – enke Stine Pedersdatter

Barn:

1. Peder Mortensen, gift og myndig, opholder sig i Kiøbenhafn og fraværende.

2. Anne Ghristine Mortensdatter, 20 aar, hiemmeværende.

Enken Stine Pedersdatter antok til verge for sig Hans Olsen i Porsgrund som også ble verge for den fraværende sønnen Peder Mortensens arv.

Til formynder for datteren Anne Christine ble innsatt og beskikket Hans Larsen Bierchetvedt i Porsgrund.

Brutto: 54-1-18

Netto. 44-0-2

Stervboehuusene, takst 40 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10A (1779-1781) side 278a

Skifte 9. Februar paa Aasebachen i Porsgrund.

Anne Elefsdatter, død

”Arvinger, skal være et Sødskende-Barn ved nafn Ales, opholder sif paa Bradsberg Kleven, enke efter Jacob Jacobsen som sammestæds Boede.”

Sum inntekt: 11-2-3

Sum gjeld og utgift: 12-2-2

Gjelde overstiger boets formue med 1-0-1.

Stervboehuuserne, takst 2 rdlr.

[IK. Utført bl.a. av lensmann Christen Lund i Gjerpen som bekrefter at dette gjelder Gjerpensdelen av Porsgrunn.]

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10A (1779-1781) side 318a

Skifte 25. og 27. Octobris 1781 udi Porsgrund

Afg. kone Ales Larsdatter Juels

Barn:

1. Lars Christensen, 18 aar.

2. Nils Christensen, 15 aar, tienende hos Hr. Kammerherre Løvenskiold.

3. Jens Christensen, 14 aar og er hiemme hos svogeren.

4. Alet Maria i ægteskab med Kittil Olsen af Porsgrund.

5. Johanne Carine, 25 aar og tienende hos Hr. Kammerh. Justisr.? Løvenskiold.

6. Anne Susanne, 21 aar.

7. Maren Magrethe, 13 aar.

8. Anne Bolette, 9 aar.

Svogeren Kittil Olsen innsatt og beskikket til formynder for alle de umyndige børn.

Brutto: 103-0-2

Netto: 40-1-11

Stervboehuuset, takst 70 rdlr.

[IK. Utført bl.a. av lensmann Niels Amundsen for Eidanger som tilsier at dette gjelder tidligere Eidangerdel av Porsgrunn.]

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 350a

Skifte 28. Januar 1780 efter afg. Madamme Constance sal. Nielsens udi Østre Porsgrund under Eidanger sogn. Påfølgende skiftebehandlinger og avsluttet 21. December 1781.

Testamente af 5/9-1760

Arvinger ifølge delingen:

- Afdøde Søren Nilsens arvinger:

a) Broderen Sr. Hans Nilsen.

b) Broderen Sr. Jens Nilsen.

c) Søsteren Guri Nilsdatter, død og efterladte børn:

    1. Dorthe Hellene Dahl paa Fiærestranden.

    2. Constancid Benedicte Dahl.

    3. Anne Dahl.

    4. Mette Chatrine Dahl.

    5. Michael Andreas Smith.

    6. Hans Christian Smith.

d) Søsteren Dorthe Nilsdatter, sal. Jon Andersens enke. Børn:

    1. Nils Andreas Jonsen.

    2. Anders Jonsen.

    3. Dorthea Jonsdatter.

    4. Ingeborg Jonsdatter.

- Afdøde sal. mad. Constance Berg Nilsens arvinger:

a) Broderen Frantz Johannes Bergs 2 børn, Margrethe Friderica Berg og Constance Berg

    1. Margrethe Friderica Berghs børn:

        a) Frantz Johannes Berggreen.

        b) Constance Berggreen.

        c) Elenora Benedicte Berggreen.

        d) Ulricha Dorthea Berggren.

        e) Karen? Ancher Berggreen.

    2. Constance Bergs børn:

        a) Søren Rasch.

        b) Jomfru Anne Dorthea Rasch.

        c) Jomfru Constance Rasch.

b) Søsteren Benedicte Henricha Berghs 3 børn:

    1. Hr. Nicolai Benjamin Aall.

    2. Mad. Fransischa Aall, g.m. Hr. Hagerup.

   3. Afg. mad. Constance Raschs efterladte 2 sønner:

       a) Jacob Wilhelm Rasch.

       b) Constantinus Rasch.

Brutto: 11929-2-4

Netto: 9395-2-18

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 371a

Skifte 5. Marti 1782 udi Porsgrund østre paa Aasebachen under Gierpen Tinglaug

Magnild Halvorsdatter, død – enkemand Johannes olsen

Barn:

1. Marthe Maria Johannesdatter, 19 aar.

2. Karen Johannesdatter, 15 aar.

Formynder for de 2 døtrene ble faderen.

Brutto: 66-1-18

Netto. 40-3-2

Stervboehuuset, takst 60 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 378a

Skifte 8. Marti 1782 i Porsgrund

Lars Ledvorsen, død – enke Maria Gotfridsdatter

Barn:

1. Marthe Larsdatter, g.m. Thomas Jørgensen af Porsgrund.

2. Guri Larsdatter, 18 aar og hiemme.

3. Malene Larsdatter, 16 aar, hos moderen.

Enken Maria Gotfridsdatter tok til verge sin broder Jørgen Gotfridsen. Til formynder for de umyndige ble innsatt og beskikket morbroderen Jørgen Gotfridsen for datteren Guri, og for datteren Malene hennes søsters mand Thomas Jørgensen.

Brutto. 421-0-13

Netto. 358-2-21

Stervboehusene, takst 80 og 200  rdlr.

[IK. Utført  av bl.a. lensmann Niels Amundsen Lillegaarden i Eidanger som tilsier at detter gjelder tidligere Eidangerdelen av Porsgrunn].

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 387a

Skifte 28. Mai 1782 paa Aasebachen i østre Porsgrund

Afg. Madame Hellene Jensdatter Hartung fød Fisher – enkemand Mons. Christian Wilhelm Hartung.

Enkemanden Sr. Hartung opplyste at hans sal. kone var fød paa Baarnholm i Danmark, og haver en broder Nils Jensen Fisher, som skal være død, men om efterladt sig nogen viste han ikke.

Sum inntektt: 21-2-2

Sum gjeld og utlegg: 109-1-0

Gjelden overstiger formuen med 87-2-2.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 395b

Skifte 9. Marti og 19. Juni 1782 paa Osebachen i Porsgrund under Gierpen Præstegield

Gulbrand Stefensen, død – enke Gunnild Nilsdatter

Barn:

1. Steffen Gulbrandsen, myndig.

2. Lisbeth marie, g.m. Rasmus Knudsen.

Enken Gunnild Nilsdatter tok til verge Ole Pe4dersen.

Brutto: 97-0-0

Netto: 0-0-0

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 426b

Skifte 28. Mai 1782 udi Porsgrud

Afdøde Anders Andersen af Nuestad under Bamble Præstegield som for nogen Tiid siden er død i Holland

Arvinger:

1. Moderen Inger Nilsdatter, bosatt i et huus paa Giømsøe-Klosters grund under Solum Præstegield.

2. Broderen Ole Andersen, myndig og bosatt paa gaarden Dahle i Søndelens sogn under Christiansands stift.

3. Nils Andersen Nuestad i Bamble Præstegield, død og efterladt sig 4 børn:

     - Lars Nilsen, 5 aar.

     - Inger Marie Nilsdatter, 14 aar.

     - Anne magrethe Nilsdatter, 10 aar.

     - Karen Nilsdatter, 7 aar.

4. Søsteren Inger Andersdatter, g.m. Hans Isachsen bosatt i Vestre Porsgrund under Solum Præste-gield.

5. Anne Andersdatter, g.m. Ole Jensen og bosatt paa gaarden Levang under Sannikedahls Præstegield.

6. Magrethe Andersdatter, g.m. Christopher Scharrang i Sannikedahls Præstegield.

7. Anne Andersdatter, g.m. Hans Poulind? Bosatt i et huus paa Giømsøe-Klosters grund under Solum Præstegield.

8. Aleth Andersdatter, 34 aar.

Hans Isachsen af Vestre Porsgrund verge for værmoderen Inger Nilsdatter, ligesom formynder for vær-søsteren Alet Andersdatter.

Til formynder for afg. Nils Nuestads børn blev indsadt og beskikket:

- for sønnen lars hans Sørensen Søndre Rougn

- for døtrene Inger og Anne farbroderen ole Andersen Dahle af Søndelens sogn

- for Karen Anund Hafreager.

Brutto: 160-0-7

Netto:  122-1-7

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 427b

Skifte 8. Januar 1782 i Porsgrund

Anne Bendixdatter, død – enkemand Andreas Hansen Dues

Barn:

1. Bendix Andersen, myndig.

2. Anne Margrethe Dues, 49 aar.

Til formynder for datteren ble Sr. Peder Knudsen i Porsgrund

Brutto: 318-0-9

Netto: 243-3-14

Stervboehuuserne, takst 150 + 100 = 250 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 440a

Skifte 26. October 1782 udi porsgrund Østre under Eidanger Tinglaug

Maria Jensdatter høeg, død – enkemand Christian Johannesen

Barn:

1. Sønnen Johannes Christiansen, 3 aar.

Faderen Christian Johannnesen formynder for sin umyndige sønn.

Brutto: 27-0-22

Netto: 1-1-22

Stervboehuuset; takst 24 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 448a

Skifte 20. Juli 1782 paa Aasebachen

Afdøde Lieutenant Johan Andreas Storm og afdøde hustrue Dorthea Christensdatter

Arvinger/barn:

1. Sønnen Arre Christian Storm, Capitaine ved det 1. Væstre Lændske Infanterie Regiment.

2. Sønnen Friderich Christian Storm, bosatt i Porsgrund.

3. Datteren Chatharina Bolette, g.m. Jens Sørensen Smed, død efter forældrenes afgang, efterladt sig børn [IK. Navn ikke nevnt]

Brutto: 248 - 1 - 10

Netto: 145 - 3 -  6

Jordegods:

- paa Østre Borges grund, takst 200 og 50 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 449a

Skifte 14. April 1779 paa Aasebachen udi Østre Porsgrund

Paafølgende skiftebehandling 19. Juli 1782 og avsluttet 19. November 1782

Pernille Andersdatter, død – enkemand Friderick Storm

Barn:

1. Christian Friderichsen, 19 aar, udenlands i søefarten.

2. Anders Johan Friderichsen, 14 aar.

3. Elisabeth Maria Friderichsdatter, 23 aar.

4. Agnete Friderichsdatter, 9 aar.

Faderen Friderich Storm formynder for sine umyndige børn.

Brutto: 151-2-21

Netto. 36-0-1

Stervboehuuserne, takst 80 rdlr.

Jordegods: en engeløkke paa Borge gaards grund, takst 50 rdlr.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 453b

Skifte 14 Juli 1780 paa Aasebachen i østre Porsgrund under Gjerpen Præstegield

Skiftebehandling 22. November 1782 og avsluttet 23. November 1782.

Peder Simonsen, død – enke Anne Halvorsdatter

Afdødes arvinger:

1. Broder Anders Halvorsen, 21 aar, faren udenlands i 4 aar.

2. Søster Kirsten Simonsdatter, g.m. Bundtmager Fircher i Schien.

Enken Anne Halvorsdatter tok til verge Hr. Lassen i Schien.

Til curator for den mindreaarige Anders Simonsen ble innsatt Anders Sadelmager af Porsgrund.

Brutto: 491-0-0

Netto: 0-0-0

Stervboehuuserne, takst 260 rdlr.

Jordegods: en rødningsplads under østre Borge, takst 138 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 456a

Skifte 25. September 1782 udi østre Porsgrund paa Biørntved gaards grund

Marthe Marie Christensdatter, død – enkemand Gunner Jacobsen

Barn.

1. Jacob Gunnersen, 17 aar.

2. Maren Chatrine Gunnersdatter, 4 aar.

Faderen Gunner Jacobsen formynder for sine børn.

Brutto: 126-0-2

Netto: 97-3-16

Stervboehuuserne, takst 120 rdlr.

 

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 485a

Skifte 29. Marti 1782 i østre Porsgrund

Christen Olsen, død – enke Karen Pedersdatter1)

Barn.

1. Gunlich Christensen, 18½ aar og i Søe-Farten.

2. Isach Christensen, 12 aar og hiemmeværende hos moderen.

3. Marthe Marie Christensdatter, død og i ægteskab med Gunner Jacobsen i Porsgrund efterladt sig 2 børn:

     a) sønnen Jacob Gunnersen, 2 aar.

     b) datteren Maren Chatrine  Gunnersdatter, 4 aar.

4. Ingeborg Christensdatter, g.m. Aslach Olsen paa Aasebachen under østre Porsgrund.

5. Inger Christensdatter [IK. Ikke med i hovedoppstillingen men framgår av arvedelingen].

6. Karen Christensdatter, 15 aar.

7. Astri Christensdatter, 5 aar.

Enken Karen Steffensdatter1) tok til verge Sr. Jens Kiil.

Til formyndere for de umyndige ble innsatt og anordnet:

- for sønnen Gunlich ble lensmand Niels Amundsen

- for datteren Marthe Marie Christensdatters børn ble faderen Gunner Jacobsen

- for datteren Inger Christensdatter ble Ingebret Stoesen Waller

- for Karen Christensdatter ble Lars Amundsen Gudsfred

- for Astri Christensdatter ble Halvor Sillian.

Brutto:377-1-18

Netto. 139-0-10

Jordegods: en hauge under østre Borge, takst 100 rdlr.

Stervboehuuserne, takst 120 rdlr.

[1) IK. Enkas navn skal være Karen Steffensdatter; det framgår av barnedåp i kirkeboka.]

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 505a

Skifte 14. Mai 1783 i Porsgrund paa Aasebachen under Borge gaards grund

Ole Pedersen, død – enke Kirstie Hansdatter

Barn:

1. Anne Ghatrine, g.m. Stefen Gulbrandsen.

Enkens verge Simon Bommen.

Enken i uskiftet bo til sin død?

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 522b

Skifte 6. mai 1783 i Porsgrund østre under Eidanger tinglaug

Anne Larsdatter, død

Barn:

1. Gunner Jacobsen, myndig og bosatt i Porsgrund.

2. Lars Jacobsen, myndig, skoemager af profession og bosatt i Porsgrund.

3. Søren Jacobsen, myndig, for nærværende Tiid udenlands i Søefarten.

4. Else Jacobsdatter, 28 aar.

5. Anne Marie Jacobsdatter, 24 aar.

    - begge døtrene hiemmeværende.

Til formynder for de 2 umyndige Pige-børn samt verge for den fraværende Søren Jacobsen ble broderen Gunner Jacobsen.

Sum inntekt: 33-0-8

Sum gjeld og utgift: 45-0-18

Gjelden overstiger formuen med 12-0-10.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 572b

Skifte 11. Juli 1783 udi østre Porsgrund paa Osebachen under Gierpen Tinglaug

Skiftet ble utført den 30. dagen efter at dødsfald var inntruffet.

Mad. Bente Marie Wølner, død – enkemand Mons. Hartvig Christian Bugge

Ingen livsarvinger

Afdødes arvinger/søskende:

1. Broderen Apotegier Wølner i Schien, død og efterladt sig en sønn og 4 døtre (navn ukjent).

2. Søsteren Madame Carlheim, bosatt i Holden sogn.

3. Søsteren Madame Massi Rasmusen, g.m. Forvalter Rasmusen ved Hørte.

4. Søsteren martine Wølner, ugift og har vært i Tysland henved 12 aars tid.

Sum inntekt: 174-3-8

Sum gjeld og utgift: 267-2-2

Gjelden overstiger formuen med 92-2-23

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 585a

Skifte 3. Marti 1783 paa Osebachen i østre Porsgrund under Gierpen præstegield

Påfølgende skiftebehandlinger og avsluttet 13. december 1783

Maren Bache, død

Afdødes arvinger/søskende:

1. Datteren Helvig Bache, g.m. Abraham Eeg, bosatt i Porsgrund.

2. Datteren Elen bache, g.m. Anders Tvett Regiments Bølssemager, bosatt i Christiansand.

Datteren Mad. Helvig Eeg tilstede ved skifte da hennes mand Abraham Eeg ”der nogen Tiid har været fraværende Udenlands paa Søe Rejse uden at have minste efterretning fra ham, hvad enten han var i live eller ikke.”

Sr. Johan David Werner møtte på vegne av ekteparet fra Christiansand.

Brutto. 242-3-20

Netto: 30-3-9

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 595a

Skifte 30. August i Porsgrund efter matros Mathias Jensen, der skal være hiemmehørende paa Tromøe eller Nøtterland i Jarlsberg Grevskab, død på Skiibet?

Sum inntekt: 7-0-11

Sum gjeld og utgift: 12-2-8

Gjelden overstiger formuen med 5-1-21

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 604a

Skifte 29. Januar 1784 i Porsgrund østre under Eidanger Tinglaug

Kirstie Jacobsdatter, død

Barn:

1. Ingebret Hansen, myndig og bosatt paa pladsen Rødningen under Landgangen.

2. Anne Hansdatter, 40 aar.

3. Elen Hansdatter, g.m. Nils Jacobsen og bosatt i østre Porsgrund.

4. Else Hansdatter, g.m. Jon Christensen og bosatt paa Bradsberg Kleven under Gierpen Tinglaug.

Til formynder for den umyndige ble innsatt hennes søster mand Nils Jacobsen i Porsgrund.

Brutto. 114-3-14

Netto: 75-3-14

Stervboehuuset, takst 50 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 605b

Skifte 13. Marti 1784 i østre Porsgrund under Eidanger Tinglaug

Halvor Johannesen, død – enke Maren Magrethe Hansdatter

Barn:

1. Johannes Halvorsen, myndig og bosatt i Christiansand.

2. Thor Johannesen, 24 aar.

3. Gunnild Johannesdatter, 20 aar og ugift.

Enken Maren magrethe hansdatter tok til verge Hr. jacob Aall.

Til formynder for de umyndige ble innsatt og anordnet Gunner Jacobsen fra Porsgrund.

Brutto: 133-2-5

Netto: 0-0-0

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 625a

Skifte 30. Marti og 15. Juli 1784 paa Osebachen i østre Porsgrund

Anders Karth, død – enke Else Sørensdatter

Barn:

1. Hans Andersen, 14 aar.

2. Erich Andersen, 10 aar.

3. Inger Christine Andersdatter, 16 aar.

Faderen Søren Rollefsen verge for enken Else Sørensdatter.

Til formynder for de umyndige ble innsatt og anordnet:

- for de 2 sønner Niels Simonsen Sølie

- for datteren enkens verge Søren Rollefsen.

Brutto: 141-0-0

Netto: 131-0-0

Stervoboehuuset, takst 120 rdlr.

[IK. Utført av bl.a. lensmann Aslach Bradsberg for Gjerpen som tilsier at dette gjelder Gjerpensdelen av Porsgrunn.]

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 625b

Skifte 22. Januar 1784 paa Osebachen i østre Porsgrund

Christen Madsen, død – enke Berthe Olsdatter

Barn:

1. Aslaug Christensdatter, 13 aar.

Enken Berthe Olsdatter tok til verge Simon Bommen.

Til formynder for den umyndige Aslaug ble innsatt og beskikket Mads Nilsen Sanna.

Brutto: 9-2-14

Netto: 2-2-14 som tillegges enken for Begravelses Omkostninger.

[IK. Første del av skiftet svært vanskelig å tyde grunnet mørke deler i Digitalarkivets skanning, og her jeg måttet sjekke mot tidligere avskrift av Gjerpenskifter.]

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 626a

Skifte 25. November 1782 i østre Porsgrund

Mad. Bodil Lund, død

Datter:

- Kirsten, gift på Kongsberg med en Mahler ved navn von Drammen.

Sum boets inntekt: 20-0-14

Sum gjeld og utgift: 32-3-23

Gjelden overstiger formuen med 12-3-9.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 626b

Skifte 26. April 1784 i Østre Porsgunn

Niels Aall, død.

Arvinger/barn:

1. Eldste sønn Kiøbmand Hr. Nicolai Benjamin Aall.

2. Sønnen Hr. Jacob Aal, Kiøbmand og bosatt i Porsgrund.

3. Eldste datter Madame Francisca Aall, g.m. Sognepræst i Porsgrund Hr. Jeremias Hagerup.

4. Datter Mad. Constance Aal, død, g.m. Justice Raad og Tolder Rasch, efterladt sig 2 børn:

     - Jacob Wilhelm Rasch, 9 aar.

     - Consatnce Rasch, 8 aar.

5. Datteren Benedicte Henrica, g.m. Sr. Kammerherre Søren von Løvenskiold til Wold i Porsgrund.

Til deling 2875 rdlr., Disposition dat. 30. October 1779:

- til Hr. Kammerjunker Løvenskiold                      500 rdlr.

- til Hr. JusticeRaad Raschs 2. børn                       500 rdlr.

- til Hr. Jeremias Hagerup                                       500 rdlr.

- til Hr. broder Nicolai Benjamin Aalls 7 børn     1375 rdlr.

[IK. Arv for sønnen Jacob Aall fant jeg ikke utav.]

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 639b

Skifte 14. Augusti i Østre porsgrund

Amborg hansdatter, død – enkemand Niels Halvorsen

Barn:

1. Jacob Nielsen, 16 aar.

2. Marthe Marie Nielsdatter, 13 aar.

3. Anne Christine Nielsdatter, 10 aar.

Faderen Niels Halvorsen ble innsatt og beskikket til formynder for sine børn.

Brutto: 27-0-2

Netto. 0-2-23

Stervboehuuset, takst 18 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 16b

Skifte 15. Marti 1785 i østre Porsgrund

Maren Nielsdatter, død – enkemand Claus Andersen

Afdødes arvinger/søskende:

1. Broderen Torchild Nielsen Slævolden, myndig.

2. Broderen Niels Nielsen, myndig og bosatt i Porsgrund.

3. Rejer Nilsen, død og efterladt sig en sønn:

     - Niels Rejersen, myndig og for Tiiden udenlands.

4. Søsteren Gunnild Nielsdatter, enke efter Ole Gulbrandsen Slævolden.

5. Mari Nielsdatter.

Lensmanden Niels Amundsen verge for enken Gunnild Nielsdatter og formynder for den umyndige Maria Nielsdatter.

Sum boets inntekt: 69-1-5

Sum gjeld og utgift: 125-3-12

Gjelden overstiger formuen med 56-2-7

Stervboehuset, takst 50 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 25b

Skifte 10 Marti 1785 i Porsgrund. Avsluttet 15. April 1785.

Maren Petronelle Aabye, død – enkemand Mons. Peder Kolling

Barn:

1. Andreas Pedersen Colling, 6½ aar.

2. Anne Magrethe Pedersdatter, 3 aar.

Enkemanden Paruquemager Colling formynder for sine børn.

Sum boets inntekt: 20-0-14

Sum gjeld og utgift: 150-1-11

Gjelden overstiger formuen med 130-0-21.

[IK. Lensmann og vurderingsmenn fra Eidanger som tilsier at dette gjelder tidligere Eidangerdelen av Porsgrunn.]

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 26b

Skifte 10. Marti 1785 i østre Porsgrund under Eidanger Tinglaug

Kari Olsdatter, død – enkemand Søren Olsen

Barn:

1. Ole Sørensen, 9 aar.

2. Elen Johanne Sørensdatter, 4½ aar.

3. Maren Sørensdatter, 3 aar.

Enkemanden Søren Olsen ble formynder for sine umyndige børn.

Brutto: 99-2-8

Netto: 61-0-8

Stervboehuuset, takst 60 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 27a

Skifte 10. Marti 1785 udi østre Porsgrund

Aase Andersdatter, død – enkemand Lars Hansen

Barn:

1. Hans Larsen, 4½ aar.

Enkemanden Lars Hansen formynder for sin umyndige sønn.

Brutto: 76-0-15

Netto. 48-2-15

Stervboehuuset, takst 60 rdlr.

[IK. Lensmann og vurderingsmenn fra Eidanger som tilsier at dette gjelder tidligere Eidangerdelen av Porsgrunn.]

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 43a

Skifte 18. May 1784 paa Osebachen i østre Porsgrund. Påfølgende skiftebehandling 11. Juli 1785.

Afdøde Christopher Hÿbert og kone Karen Jacobsdatter

Barn:

1. Sønnen Gotfred Christophersen, 6 aar.

2. Datteren Anne Christine Christophersdatter, 5 aar.

3. Datteren Anne Chatarine Christophersdatter, 3 aar.

Den afdøde mands broder Niels Hÿbert, bosatt ved Fossum Værk, ble formynder for de umyndige børn.

Brutto: 171-2-8

Netto: 25-3-27

Stervboehuuset, takst 50 rdlr.

[IK. Utført av bl.a. lensmann Aslach Bradsberg fra Gjerpen som tilsier at dette gjelder Gjerpensdelen av Porsgrunn.]

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 56a

Skifte 29. September 1785 paa Osebachen i Gjerpen.

Sophie Christophersdatter, død – enkemand Mons Aslachsen.

Hennes datter fra 1. ægteskab:

- Anne Maria Christiansdatter, g.m Christen Tygesen.

Sum boets inntekt: 10-1-12

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 76b

Skifte 27. November 1785 paa Osebachen i østre Porsgrund. Påfølgende skiftebehandling 4. Dec. 1785.

Halvor Christensen, død – enke Magrethe Pedersdatter

Barn:

1. Poul Halvorsen, 20 aar.

2. Margretha Halvorsdatter, g.m. Arne Thomasen i Porsgrund.

3. Helvig Halvorsdatter, 16 aar.

Enken Magrethe Pedersdatter tok til laugverge kiøbmand Hr. Nicolai Aall.

Til curator for sønnen Poul ble Christen Brynildsen Borge.

Til formynder for datteren Helvig ble innsatt og beskikker svogeren Arne Thomasen.

Brutto: 809-2-18

Netto. 190-3-19

Stervboehuuset, takst 450 rdlr.

Jordegods, en engeløkke under Borge, takst 250 rdlr.

[IK. Lensmann og vurderingsmenn fra Gjerpen som tilsier at dette gjelder Gjerpensdelen av Porsgrunn.]

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 78a

Skifte 27. July 1785 paa Osebachen i østre Porsgrund. Påfølgende skiftebehandling 20. August 1785.

Madame Sophia Justina Basholm, død – enkemand Controleur Bastholm

En datter:

- Jomfru Kirsten Bastholm, 1¼ aar.

Enkemanden Hr. Bastholm verge for sin datter.

Brutto: 215-3-0

Netto: 4-0-0

[IK. Utført bl.a. av lensmann for Gjerpen som tilsier at dette gjelder Gjerpensdelen av Porsgrunn.]

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 79a

Skifte 13. Juny 1785 paa Osebachen i østre Porsgrund.

Jacob Olsen Riis, død – enke Dorthe Halvorsdatter

Barn:

1. Halvor Jacobsen, 4 aar og hiemme hos moderen.

Enken Dorthe Halvorsdatter tok til verge Hans Riis.

Til formynder for sønnen Halvor ble innsatt og beskikket farbroderen Lars Haagensen Ouestad.

Brutto: 58-2-22

Netto. 56-2-1

[IK. Utført bl.a. av lensmann Aslach Bradsberg for Gjerpen som tilsier at dette gjelder Gjerpensdelen av Porsgrunn.]

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 79b

Skifte 19. Sept. 1785 paa Osebachen i østre Porsgrund

Kari Knudsdatter, død – enkemand Gunder Olsen

Barn:

1. Karen Gundersdatter, 4 aar.

2. Marie Gundersdatter, 2 aar.

Til formynder for de umyndige ble innsatt og anordnet farbroderen Jacob Olsen i Gjerpen sogn.

Sum boets inntekt: 17-1-18

Sum gjeld og utgift: 63-2-10

Gjelder overstiger formuen med 46-0-16

[IK. Utført bl.a. av lensmann Aslach Bradsberg for Gjerpen som tilsier at dette gjelder Gjerpensdelen av Porsgrunn.]

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 83b

Skifte 23. Sept. 1785 paa Osebachen i østre Porsgrund

Efterfølgende skiftebehandling 14. April 1786

Marthe Hansdatter, død – enkemand Halvor Christophersen

1 sønn:

- Christopher Halvorsen, 12 aar.

Enkemanden Halvor Christophersen formynder for sin sønn.

Brutto: 23-0-14

Netto: 0-0-14

[IK. Utført bl.a. av lensmann Aslach Bradsberg for Gjerpen som tilsier at dette gjelder Gjerpensdelen av Porsgrunn.]

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 92b

Skifte 26. Juny 1786 paa Osebachen i østre Porsgrund

Inger Henrichsdatter, død – enkemand Halvor Nielsen

Barn:

1. Jacob Halvorsen, myndig og bor i Porsgrund.

2. Niels Halvorsen, myndig og bosatt i Porsgrund.

3. Anne Maria Halvorsdatter, været gift med Carl Friis fra Friderichsværn, men død og efterladt sig 1 sønn:

   - Halvor Carlsen, 10 aar og hiemme i Friderichsværn hos faderen.

4. Hendricha Halvorsdatter, ugift og er i Sverrig.

5. Karen Halvorsdatter, g.m. Ole Hansen fra Friderichsværn.

6. Anders Halvorsen, 28 aar og udenlands nu paa 7. aar og ej havt efterretning fra ham paa 5½ aar.

Til formynder for de umyndige, saasom for den fraværende sønn Anders, for dattersønnen Halvor og for datteren Hendricha ble broderen Jacob Halvorsen.

Stervboehuuset tilhører sønnen Jacob, vurdert til 20 rdlr.

Lite løsøre.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 92b

Skifte 8. April 1785 paa Osebachen i østre Porsgrund

Påfølgende skiftebehandlinger 26. Nov. 1785, 2. Feb. og 10. July 1786.

Bodil Christophersdatter, død – enkemand Mads Nielsen Sanna

En datter:

- Anne Carine Madsdatter, 12 aar.

Til formynder for den umyndige ble innsatt og beskikket farbroderen Halvor Nielsen bosatt paa gaarden Sillien i Eidanger

Sum boets inntekt: 87-3-13

Sum gjeld og utgift: 188-3-11

Gjelden overstiger formuen med 100-0-2.

Stervboehuuset, auction 57 rdlr.

[IK. Utført bl.a. av lensmann Aslach Bradsberg for Gjerpen som tilsier at dette gjelder Gjerpensdelen av Porsgrunn.]

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 93b

Skifte 22. November 1785 i østre Porsgrund under Eidanger tinglaug

Jacob Thomasen, død – enke Karen Maria Hansdatter

Barn fra 1. ægteskab med Marthe Svennungsdatter:

1. Karen Jacobsdatter, 6 aar.

Stervboenken Karen Maria Hansdatter tok  til verge Hr. Rasmus Malling.

Til formynder for datteren ble innsatt og beskikket Ole Johannesen i Porsgrund.

Brutto: 185-3-23

Netto. 4-3-3

Stervboehuuset, takst 100 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 106b

Skifte 1. April 1786 i Porsgrund

Hans Pedersen, Sejlmager, død

Arving:

- Broder Engelbreth Pedersen Bradsberg.

Sum indtægt ved auction: 59-1-14

Sum gjeld og utgift: 68-2-19

Hvorav til Hr. Michael Kruuse i Porsgrund for utlagt til den afdødes Begravelse og forutbetalt til kost og logie i alt 58-0-11.

(IK. Trolig Gjerpensdelen av Porsgrunn]

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 121a

Skifte 26. August/Juny [IK. Står begge deler] udi Porsgrund

Kari Christensdatter, død – enkemand Christen Asbiørnsen

Afdødes arvinger:

1. Brodersønnen Christen Nielsen, myndig og bor i Porsgrund.

2. Søsterdatter Anne Nielsdatter, g.m. Jacob Amundsen og bor i Brevig.

Sum boets inntekt: 50-0-12

Sum gjeld og utgift: 69-3-8

Gjelden overstiger formuen med 19-2-20

Stervboehuuset, takst 40 rdlr.

[IK. Utført bl.a. av lensmann Niels Amundsen for Eidanger som tilsier at dette gjelder tidligere Eidangerdel av Porsgrunn.]

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 133b

Skifte 22. July 1786 paa Osebachen i østre Porsgrund under Gjergen Præstegield

Inger Maria Berntsdatter, død

Sønn:

- Bernt Hansen, 22 aar som opholder sig i Naskov? i Dannemark.

Den afdødes broder Bernt Berntsen curator for den umyndige Bernt Hansen.

Brutto: 81-3-4

Netto: 44-2-9

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 153a

Skifte 26. august 1786 udi Porsgrund. Påfølgende skiftebehandling 25. April 1787.

Helvig Erichsdatter, død – enkemand Halvor Jonsen

Barn:

1. Kirsten Halvorsdatter, 7 aar.

Tilstede afdødes søsters mand Berthel Knudsen.

Faderen Halvor Jonsen formynder for den umyndige.

Sum boets intægt: 215-1-16

Sum gield og udgift: 234-2-8

Stervboehuuset, takst 180 rdlr.

[IK. Utført bl.a. av lensmann Niels Amundsen (Eidanger) som tilsier at dette gjelder tidligere Eidangerdel av Porsgrunn.]

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 154a

Skifte 26. Asugust 1786 i Porsgrund. påfølende skiftebehandling 25. April 1787.

Rejer Pedersen, død – enke Marthe Kirstine Olsdatter

Sønn:

- Rejer Pedersen (!), 4 aar.

Lars Olsen Waller laugværge for enken Marthe Kirstine Olsdatter.

Til formynder for den umyndige Rejer Rejersen ble indsadt Brynnild Christensen Borge.

Sum boets intægt: 104-1-12

Sum gield og udgift: 129-1-9

Gjelden overstiger formuen med 24-9-21.

[IK. Sønnens navn må være feilskrevet i hovedoppstillingen, skal være Rejer Rejersen som skrevet under formynder. Utført bl.a. av lensmann Niels Amundsen (Eidanger) som tilsier at dette gjelder tidligere Eidangerdel av Porsgrunn.]

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 154b

Skifte 4. januar 1787 udi Porsgrund under Eidanger Tinglaug.

Påfølgende skiftebehandling 25. April 1787.

Peder Erlandsen, død – enke Anne Olsdatter

Afdødes søskende:

1. Halvbroderen Christen Hansen Waateklev, myndig.

2. Halvsøsteren Pernille Hansdatter, 80 år.

Sr. Jens Kiil laugværge for enken Anne Olsdatter.

Til formynder for Pernille Hansdatter ble beskikket Ole Taraldsen Rødningen.

Brutto: 96-1-1

Netto. 49-0-10

Stervboehuuset beliggende paa Biørntved gaards grund, takst 30 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 192a

Skifte 4. September 1787 udi Christen Jonsens huus i Porsgrund

Marthe Thorsdatter, død – enkemand Christen Jonsen

Barn:

1. Thora Christensdatter, g.m. Hans Ghristian Arveschoug.

2. Anne Marie Christensdatter, g.m. Hans Torgiusen.

Brutto: 265-0-4

Netto: 227-2-20

Stervboehuuset i østre Porsgrund paa Biørntvedt gaards grund beliggende, takst 150 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 213a

Skifte 12. April 1786 i Porsgrund. Påfølgende skiftebehandling 9. Sept. 1787.

Madame Anne Kirstine Karhoff, fød Gieding, død.

Barn:

1. Wilhelm Karhoff, myndig og opholder sig i Skien hos Hr. Rasmus Bugge.

2. Rasmus Karhoff, myndig og udenlands som søefarende.

3. Giert Karhoff, myndig og ligesaa fraværende.

4. Barbra Karhoff, ugift.

5. Anthonette Eleonora Karhoff, g.m. Hr. Jens Nicolai Fischer.

Til formynder for Barbra Karhoff og til verge for Rasmus og Giert, ble indsadt og beskikket svogeren Hr. Jens Nicolai Fischer.

Sum boets indtægt: 222-1-12

Boets gield og udgift: 636-0-8

Gjeld til kiøbmand Jens Nicolai Fischer for sin svigermors kost og logi i 12½ aar, på 625 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 221b

Skifte 11. Marti 1787 i østre Porsgrund. Påfølgende skiftebehandling 10. Desember 1787.

Else Jensdatter, død – enkemand Herman Larsen

Et drengebarn:

- Lars Hermansen, ½ aar.

Enkemand Herman Larsen verge for sitt barn.

Sum boets indtægt: 48-1-14

Sum gield og udgift: 77-3-10

Stervboehuuset solgt til Nils Christensen Juul for 39 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 224b

Skifte 16.Juli 1787 paa Osebachen i østre Porsgrund.

Lars Christensen, død – enke Berthe Nilsdatter.

Barn:

1. Elen Maria Larsdatter.

Nils Nilsen Li laugverge for enken Berthe Nilsdatter og formynder for datteren.

Sum boets indtægt: 12-3-0

Sum gield og udgift: 37-1-10

Gielden overstifer formuen med 24-2-10.

[IK. Utført av lensmand Aslach Bradsberg i Gjerpen som tilsier at dette gjelder Gjerpensdelen av Porsgrunn.]

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 225a

Skifte 15. Juli 1784 i Porsgrund paa Osebachen udi Hr. Ole Thues huus. Påfølgende 21. December 1787.

Jomfru Adrille Maria Bøll, død

Arvinger:

1. Broderen Henrich Bøll, myndig og bosatt i Christiania.

2. Søsteren Jacobea Bøll, opholder sig i Tønsberg hos sin farbroder og er ugift.

Til formynder ble indsatt hr. Jens Kiil af Porsgrund.

Brutto: 94-0-12

Netto: 46-3-10.

[IK. Utført av lensmand Aslach Bradsberg i Gjerpen som tilsier at dette gjelder Gjerpensdelen av Porsgrunn.]

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 225b

Skifte 26. Juni 1786 i Porsgrund paa Biørntvedt gaards grund. Påfølgende skiftebehandlinger 10. Juli 1786 og 14. Januar  1788.

Marthe Kieldsdatter – enkemand Ole Andersen

Afdødes arvinger:

1. Broder Halvor Kieldsen, død og efterladt sig 2 børn:

      a) Anne Halvorsdatter, g.m. Nils Hørte og bor paa Osebachen.

      b) Marte Halvorsdatter, gift og bor i Gierpen Sogn.

Brutto: 138-2-22

Netto: 42-3-4

Stervboehuuset, løsesum 98 rdlr. (takst 120).

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 251a

Skifte 8. Marti 1788 i østre Porsgrund. Påfølgende skiftebehandling 7. Juli 1788.

Hans Christian Halvorsen, død – enike Thore Christensdatter

Barn.

1. Christen Hansen, 13 aar.

2. Anne Carine Christiansdatter, 11 aar.

Isach Folloug laugværge for enken Thore Christensdatter.

Til formynder for de umyndige ble indsadt og beskikket farbroderen Lars Larsen i Schien.

Brutto: 198-2-19

Netto: 125-3-19

Stervboehuuserne, takst 70 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 270a

Skifte 19. October 1787 paa Osebakken i østre Porsgrund. Påfølgende skiftebehandlinger 16. Febr. 1788, 17. Mai188 og 25. August 1788.

Jomfru Mette Dorthea Alsing, død.

Arvinger:

1. Broderen Hr. Lorentz Christian Alsing, kiøbmand i Kragerøe.

2. Søsteren Pouline Alsing, hos sin broder som verget for henne.

Sum boets indtægt: 446-3-16

Sum gield og udgift: 905-2-13

Gielden overstiger formuen med 458-2-21

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 274a

Skifte 9. December 1787 i østre Porsgrund.

Pige Maren Jonsdatter, død.

Arving:

- en broderdatter der opholder sig i Holden Sogn.

Søren Olsen i Porsgrund ble indsadt til verge.

Brutto: 15-3-22

Netto: 9-3-14

Som tilfalder den afdødes broderdatter i Holden Sogn.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 320a

Skifte 11. August 1788 i østre Porsgrund under Eidanger tinglaug. Påfølgende skiftebehandling 14. December 1788.

Lars Olsen Waller, død – enke Kari Olsdatter.

Arvinger:

1. Broderen Søren Olsen Waller, myndig og bor i Porsgrund.

2. Fuldsøsteren Berthe Olsdatter, død og efterladt sig:

      a) Sønnen Nils Madsen, 19 aar og tiener paa Wiersdalen.

      b) Datteren Marthe Madsdatter, g.m. Nils Hasler.

3. Fuldsøster Kari Olsdatter, død og efterladt sig:

      a) Sønnen Ole Anundsen, myndig.

      b) Datteren Elin Anundsdatter, 20 aar og tiener hos Hr. ? Rasch.

4. Fuldsøster marthe Kirstine Olsdatter, enke efter Rejer Pedersen.

5. Fuldsøster Sara Olsdatter, g.m. Hans Hansen i Porsgrund.

Johan Wilhelm Wejdenauer laugværge for enken Kari Olsdatter.

Til formynder for de umyndige ble indsadt og beskikket Søren Olsen Waller.

Sum boets indtægt: 144-0-22

Sum gield og udgift: 167-0-15

Stervboehuuset, takst 90 rdlr., ved auction 110 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 320b

Skifte 11. August 1788 i østre Porsgrund under Gierpen Tinglaug.

Hartvig Rugge, død.

- efterladte arvinger hvilken navn ikke vides eller hvor de sig opholder.

Sum boets intægt: 18-1-14

Sum gield og udgift: 19-1-12

Gjelden overstiger formuen med 0-3-22

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 417a

Skifte 19. Marti 1789i østre Porsgrund

Nils Sørensen,død – enke Sophie Isachsdatter

Barn:

1.Margrethe Nilsdatter

Anders Hansen Seglemager laugværge for enken Sophie Isachsdatter og formynder for den umyndige Margrethe Nilsdatter.

Sum boets indtægt: 17-3-7

Sum gieldogudgift: 24-3-21

Gielden overstiger formuen med 7-0-14

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 419b

Skifte 18. April 1789 i østre Porsgrund paa Osebachen. Påfølgende skiftebehandling 31. October 1789.

Niels Jensen Bech, glasmester, død – enke Anne Olsdatter

Barn:

1. Even Jonas Nilsen, 21 aar, fraværende so Søefarende.

2. Karen Marie Nilsdatter, 25 aar.

Hr. Jeppe Andersen laugværge for enken Anne Olsdatter, og formynder for de umyndige.

Brutto: 94-0-16

Netto. 25-3-20

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 427a

Skifte 18.April 1789 paa Osebachen i østre Porsgrund. Påfølgende skiftebehandling 14. Nov. 1789.

Hans Knudsen, død – enke Marie Thomasdatter

Barn:

1. Thomas Hansen, 8 aar.

2. Marthe Margrethe Hansdatter, 6 aar.

3. Anne Hansdatter, 3 aar.

Broderen  Arne Thomasen laugverge for enken Marie Thomasen.

Til formynder for de umyndige ble indsadt og beskikket morbroderen Thomas Jørgensen i Porsgrund.

Sum boets intægt: 130-0-11

Sum gjeld og udgift: 174-0-10

Gjelden overstiger formuen med 43-3-23

Stervboehuuset, paa Borrestad gaards grund beliggende, taksert til 60 rdlr.,ved auction for 82 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 429a

Skifte 17. December 1788 i Porsgrund. Påfølgende skiftebehandling 24. November 1789.

Halvor Larsen, død – enke Kari Halvorsdatter.

Barn:

1. Lars Halvorsen, myndig og har været udenlands i 1½  aar.

2. Maria Halvorsdatter, g.m. Erich Tollefsen.

Erich Tollesen laugværge for enken Kari Halvorsdatter.

Som tilsynsverge for den fraværende ble indsadt Jørgen Godtfredsen.

Sum boets indtægt: 66-1-6

Sum gield og udgift: 142-0-8

Gielden overstiger formuen med 75-5-2.

Stervboehuuset, takst 70 rdlr, ved auction for 57 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 440b

Skifte 15. September 1788 paa Osebachen i østre Porsgrund.

Ingeborg Christensdatter, død – enkemand Aslach Olsen.

Barn:

1. Christen Aslachsen, 6-7 aar.

2. Marthe Maria Aslachsdatter, 3 aar.

Enkemanden Aslach Olsen formynder for sine børn.

Sum boets indtægt: 160-1-0

Sum gield og udgift: 228-0-19

Gjelden overstiger formuen med 67-3-14

Stervboehuuset, takst 150 rdlr.

 

 

 Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 451a

Skifte 26. November 1788 paa Osebachen i østre Porsgrund. Påfølgende skiftebehandlinger 10. October 1789 og 16. Marti 1790.

Kobbersmed Svend Borg, død – enke Anne Mathea Pedersdatter

- Den sal. mand skal være barnefød i Jemteland i Sverige, og ingen videre oplysninger kunne gives om hands arvinger.

Sadelmager-mester Bent Wattergreen af Schien laugverge for enken.

Sum boets indtægt: 486-3-1

Sum gield og udgift: 502-2-15

Gjelden overstiger formuen med 15-3-14.

Stervboehuuset, paa Borrestad gaards grund, takst 240 rdlr, salgsum 301 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 466a

Skifte 3. Juni 1790 paa Osebachen i østre Porsgrund. Påfølgende skiftebehandling 14. Juni 1790.

Jacob Rasmusen, død – enke Ragnild Gulbrandsdatter.

Barn i 1. ekteskab med Dorthe Larsdatter:

1. Anne Catharine Jacobsdatter, g.m. Ole Olsen i Schien.

Barn i 2. ekteskab:

2. Dorthe Jacobsdatter, 19 aar.

Halvor Hansen Søelie laugverge for enken Ragnild Gulbrandsdatter, og formynder for den umyndige datter.

Lite løsøre i boet

Innestående i boet til datteren Anne Catharine Jacobsdatter for hennes morarv, estimert til 6 rdlr.

Enken fikk beholde Løsøre Effecter uden Auction.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 467b

Skifte 5. Februar 1790 i Porsgrund. Påfølgende skiftebehandling 30. juni 1790.

Magrethe Larsdatter, død – enkemand Thomas Jørgensen.

Barn.

1. Lars Ledvor Thomesen, 8 aar.

2. Jørgen Gotfred Thomesen, 2 aar.

3. Marthe Thomesdatter, 10 aar.

4. Anne Turine Thomesdatter, 3 aar.

Faderen Thomes Jørgensen formynder for sine Børn.

Brutto: 370-0-0

Netto: 179-0-8

Sterboehuuserne, takst 250 rdlr.

Udestaaende tilgodehavende enkemandens anmeldt at have til gode hos sin værmoder Maria Strømtangen, hans salig kones fader arv, 60 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 475b

Skifte 27. April 1790 paa Osebachen i østre Porsgrund. Påfølgende skiftehandling 7. September 1790.

Ungkarl Poul Halvorsen, død

Arvinger:

1. Brodersønn Hans Abrahamsen, myndig og bor i Schien.

2. Ole Abrahamsen, myndig og tiener paa gaarden Hella i Solum.

3. Elen Abrahamsdatter, tiener hos Hr. Skibs Capitaine Vourant.

Brutto: 117-1-5

Netto: 94-3-5

Stervboehuuset, takst 40 rdlr., ved auction 90 rdlr.

[IK. Føringen av arvinger nr. 2 og 3 må nok forstås som de er søsken til nr.1].

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 506a

Skifte 18. November 1790 i Porsgrund.

Anne Elisabeth Arveschoug, død.

Barn:

1. Christian Arveschoug, 30 aar, fraværende udenlands i over 10 aar.

2. Louise Crint?, 27 aar og for Tiiden tienende hos Hr. Søren von Løvenskiold.

Brutto: 40-0-0

Netto: 9-2-3

som tilfalder datteren.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 511a

Skifte 25 juni 1789 i østre Porsgrund. Påfølgende skiftebehandling 29. November 1790.

Hans Petter Smed, død – enke Asberg Clausdatter.

Barn:

1. Kari Hansdatter, 11½ mnd.

Hr. Nicolai Benjamin Aall laugverge for enken Asberg Clausdatter.

Til formynder for den umyndige ble indsadt og beskikket Jørgen Gotfredsen af Porsgrund.

Sum boets indtægt: 107-2-12

Sum gield og udgift: 138-2-10

Stervboehuuset, 30 rdlr.

Smedverksted, 16 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 512a

Skifte 21. September 1789 i østre Porsgrund. påfølgende skiftebehandlinger 14. Januar 1790 og 30. November 1790.

Ungkarl Sivert Knudsen, død.

Igienlevende arvinger

Broderbørn:

1. Thomas Hansen.

2. Marthe Magrethe Hansdatter.

3. Anne Hansdatter.

- alle umyndige.

Søsterbørn:

4. Magrethe Andersdatter.

5. Maria Jacobsdatter.

- likeledes umyndige.

Til formynder for de umyndige ble indsadt og beskikket:

- for den afdødes broderbørn Thomas Jørgensen i Porsgrund.

- for søsterbørnen Jacob Langangen.

Brutto: 43-3-11

Netto. 12-2-2

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 523a

Skifte 24. Juli 1790 paa Osebachen i østre Porsgrund.

Afgagne Tollef Svendsen og hustrue Gunnild Amundsdatter.

Boets huus og Løsøre Effecter er vurdert for 22 rdlr., hvilket alt medgaar til Gields afbetaling.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 523b

Skifte 21. April 1780 udi Stervboegaarden i Porsgrund. Påfølgende skiftebehandlinger.

Cancellieraad Carl Deichmann, død.

Testamente, dat. 28. Februar 1780, konfirmerede dat. 5. mai 1780.

Arvinger:

1. Afgagne General Major Deichmans 2 døtre:

     a) Else Deichman, i ægteskab med Hr. Helle Juul boende ved Westbye ? ? sogn ved Christiania.

b) Anne Kristine Deichmann, død og af ægteskab med Lieutnant Michelet som ligeledes er død og efterladt sig umyndige børn hvis antall og navn for Tiiden ikke viides, men efter Beretning sidst  Faderen Obrist Lieutnant  Michelet boende i Trygstad sogn under Agershuus Amt.

2. Søsteren Else Deichmann, forhen gift med Stifts Provst Tanch i Bergen, begge døde og efterladt umyndige børn, men ubekiendt hvor mange de er og  hvor de sig opholder.

3. Søsteren Anne Deichmann, ligeledes død, og af ægteskab med forhen afdøde Cancellieraad og Rector Rasch efterladt følgende børn og børnebørn:

     a) Sr. Hr. General Kriigs Commissair Bartholomeus Rasch til Ejdsfoss.

     b) Hr. Justitsraad og Tolder Christian Rasch.

     c) Frue Else Sophie Dorthea Rasch sal. Justitsraad Juuls Efterleverske.

     d) Frue Edel Magrethe Rasch, i ægteskab med Sr. Hr. Cancellieraad von Løvenskiold til Borrestad.

     e) Frue Eleonore Hedvig Rasch, i ægteskab med Sr. Hr. Doctor Møller til Ellinggaard.

f) Madame Fridericha Sophia Rasch, død og af ægteskab med kiøbmand Hr. Nils Aall i Porsgrund efterladt sig 2 børn:

1)   Sønnen Hr. Jacob Aall, kiøbmand udi Porsgrund.

2)    Datteren frue Benedictha Henrica Aall, gift med Sr. Hr. Kammerjunker Søren von     Løvenskiold.

4. Søsteren Magrethe Deichmann, død og af ægteskab med ligesaa afdøde Cancellieraad Herman von Løvenskiold til Borrestad, efterladt Børn:

     a) Sr. Hr. Cancellieraad Bartholomeus Herman von Løvenskiold til Borrestad.

     b) Kammerjunker Søren von Løvenskiold til Wold.

     c) Hr. Herman von Løvenskiold til Fossum.

     d) Frue Inger Løvenskiold forhen gift med salig Obrist Lieutnant Schubert.

     e) Frue Else Kirstine Løvenskiold i ægteskab med General Kriigs Commissair Rasch.

Brutto: 48071-2-12

Netto: 28383-2-16

Deeling:

[Ik. Det er noen brøker her for skilling som utelates – også fordi de er vanskelig å tyde.]

Broderen General Major Deichmans børn:

     a) Frue Else Deichman Sr. Helle Juels hustrue                         1419-0-17

     b) Frue Anne Kirstine Deichman i ægteskab med

         Lieutnant Michelet, nu Captaine, efteladt 2 sønner

         Efter atfra deres anpart er fradraget ti Tufthuuset?                 14-0-0

              1) Petter Christian Michelet                                              702-8-8

              2) Jørgen Michelet                                                             702-2-8

Søsteren Else Deichman afg. Stifts Provst Petter Mathias

     Tanchs, hendes børn:

a)   Malene Else Tanch avgagne Herman Danielsens enke

         i Bergen                                                                                1419-0-17

     

b)   Madame Sophia Amalia Tanch, Tanchs enke efter

   ? Dangvart Dangvartsen eneste søn Dangvart

   Dangvartsen                                                                         1419-0-17

Søsteren Anne Deichmann afg. Cancellieraad og Rector

     Rasch, hendes børn:

     a) Sr. Hr. General Kriigs Commissair Rasch                             2838-1-11

     b) Hr. Justitsraad og Tolder Rasch                                           2838-1-11

     c) Frue Else Sophie Dorthea Rasch sal. Justitsraad Juels         1419-0-17

     d) Frue Edel Magrethe Rasch, i ægteskab med Sr. Hr.

         Cancellieraad von Løvenskiold                                            1419-0-17

     e) Frue Eleonore Hedvig Rasch Sr. Hr. Doctor Møller            1419-0-17

f) Madame Fridericha Sophia Rasch, hendes børn:

1)    Hr. Jacob Aall                                                                   946-0-11

2)    Frue Benedictha Henrica Aall, Sr. Hr. Kammer-

     junker Søren von Løvenskiold                                          473-0-8

Søsteren  Magrete Deichman, hendes børn:

     a) Sr. Hr. Cancellieraad Bartholomæus Løvenskiold               2838-0-11

     b) Sr. Hr. Kammerherre Løvenskiold til Fossum                      2838-0-11

     c) Sr. Hr. kammerherre Løvenskiold til Wold                          2838-0-11

     d) Frue Inger Løvenskiold afg. Obrist Lieutnant Schuberts    1419-0-17

     e) Frue General Krigs Commissair Rasch                                 1419-0-17

Carl Deichman testamenterte sin boksamling (ca. 6000) og 2000 rdlr. til bibliotek – offentlig bruk.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 539b

Skifte 18. December 1790 i Porsgrund. Påfølgende skiftebehandling 19. marti 1791.

Anders Hansen, død.

Arvinger:

1. Søster Inger Hansdatter, 40 aar.

Til formynder for hende ble indsadt og anordnet Halvor Seglmager.

Brutto: 213-1-4

Netto: 44-3-12

Stervboehuuset, takst 100 rdlr., solgt 141 rdlr.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 571a

Skifte 6. Januar 1790 i Porsgrund. Påfølgende skiftebehandlinger 14. januar 1790 og 12. November 1791.

Magrethe Olsdatter Linne, død – enkemand Søren Olsen Waller.

Arvinger.

1. Søsteren Kirsti Olsdatter Linne, g.m. Jørgen Jansen.

Brutto: 141-2-12

Netto: 14-1-11

Stervboehuuserne, takst 80 rdlr., ved auction for 62 rdlr.

[IK. Magrethe Olsdatter Linne eller Linie.]

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 572b

Skifte 4. April 1791 i østre Porsgrund. Påfølgende skiftebehandling 12. November 1791.

Søren Olsen Waller, død.

Arvinger:

1. Søsteren Karen Olsdatter, død og efterladt sig:

      a) Ole Amundsen, myndig.

      b) Elen Maria Amundsdatter, 20 aar.

2. Marthe Olsdatter, enke efter Rejer Pedersen.

3. Sara Olsdatter, g.m. Hans Hansen i Porsgrund.

Ole Amundsen ble indsadt til formynder for Elen Maria Amundsdatter.

Sum boets indtægt: 32-0-21

Sum gield og udgift: 85-0-1

Gjelden overstiger formuen med 53-0-3

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 596b

Skifte 29. December 1791 paa Osebachen i Porsgrund. påfølgende skiftebehandlinger 7. januar 1792 og 23. marti 1792.

Aslach Olsen, død.

Barn:

1. Christen Aslachsen, 10 aar.

2. Marthe Maria Aslachsdatter, 6 aar.

Til formynder for de umyndige ble indsadt og anordnet deres morbroder Gullich Christensen.

Sum boets indtægt: 179-2-2

Sum gield og udgift: 189-0-23

Gjelden overstiger formuen med 9-0-23

Stervboehuuserne, ved auction 106-2-0

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 647a

Skifte 21. April 1792 paa Osebachen i Porsgrund i Gierpen præstegield. Påfølgende skiftebehandling 11. October 1792.

Enkemand Johannes Olsen, død.

Barn.

1. Marthe Maria Johannesdatter, 29 aar.

2. Karen Johannesdatter, 25 aar.

Til formynder for de umyndige ble indsadt og beskikket:

- for den ældste datter Marthe Maria, Halvor Hansen Søelie af Porsgrund

- for Karen, Kittil Olsen Hougen.

Brutto: 198-1-18

Netto. 115-1-14

Stervboehuuserne, ved auction 120 rdlr.

Jordestykke u/gaarden Søelie i Gierpen, 40 rdlr.

Børnenes morsarv 20-1-12.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 667b

Skifte 28. April 1792 udi østre Porsgrund under Eidanger præstegield. Påfølgende skiftebehandling 8. December 1792.

Afgagne mand Hans Hansen og hands for omtr. 6 uger siden afdøde hustrue Sara Olsdatter.

Barn:

1. Lars Hansen, 20 aar.

2. David Hansen, 9-10 aar.

3. Karen Hansdatter, 12-13 aar.

Til formynder for de umyndige ble indsadt og beskikket deres beslægtede Ole Anundsen Waller paa Osebachen i Porsgrund.’

Brutto: 120-0-20

Netto. 2-2-14

Stervboehuuset, beliggende paa hougen ved Porsgrund kirke under Biørntvedt gaards grund, takst 60 rdlr., ved auction 111-2-0.