| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER


 

Ekstraskatten 1762 for Eidanger

Jørn Olsen 2010

 

Gaardsnavn: Ejdanger Præstegaard

Eier: Beneficert gods

Mand og husru: Præsten He. Jørgen Herman Monrad og kone

Drenger over 12 aar: Knud Persen, Per Tolvsen

Piiger over 12 aar: Mette Alsing, Maren Jensdatter, Anne Margrethe Prosdatter,

Marthe Davidsdatter, Mari Larsdatter

Andre husboende: Capellannen Hr. Marcus Monrad

 

Husmenn og Inderster under Præstegaarden:

 

Plassens navn: Ødevald

Huusmend/inderster: Jørgen Ødevald og kone, Datter Sophie

Uformuende:

uformuende Lars Andersen paa Ødevald, en gammel blind mand,

uformuende Justine Jørgensdatter Ødevald, eet barn paa 12 aar, kand ej fortjene sit brød.

 

Plassens navn: Aasen

Huusmend/inderser: Even Aasen og kone

Uformuende:

Andre husboende: uformuende Ole og Hans Evensønner Aasen, 2de fattig mands barn,

 

Plassens navn: Vaateklev

Huusmend/inderster: Christen Vaateklev og kone

Uformuende:

uformuende Kisti Christensdatter Vaateklev, eet fattigt barn

uformuende Pernille Vaateklev een vandfør Piige

 

Plassens navn: Ulverød

Huusmend/inderster: Jacob Ulverød og kone,

Andre husboende: Inderster Elev Hansen og Jacob Andersen paa Ulverød

 

Plassens navn: Smekkerød

Huusmand: Ole Smekkerød og kone, søn Erich

 

Plassens navn: Kaasen

Huusmend/inderser: Niels Kaasen og kone,

Joen Kaasen og kone, datter Anne

Uformuende:

uformuende Mari Hansdatter Kaasen, een syg og fattig

 

Plassens navn: Studsrød

Huusmand: Christen Studsrød og kone, datter Kari

Andre husboende: Inderster Ole Sørensen og kone paa Studsrød

Uformuende:

uformuende Eli Christensdatter paa Studsrød, eet fatigt barn

 

Plassens navn: Døvig

Uformuende:

uformuende Simen Svendsen Døvig med kone og Datter Margrethe, gamle, fattige og syge

 

 

Gaardsnavn: Kiørholt

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Lars Kiørholt og kone, Arne Kiørholt og kone

Drenger over 12 aar: Abraham Isaksen

Piiger over 12 aar: Mari Andersdatter, Kari Rasmusdatter

 

Husmenn og Inderster under Kiørholt:

 

Plassens navn: Hitteren

Huusmend/inderster: Anders Joensen Hitteren og kone

Uformuende:

uformuende Ingebor Tostensdatter paa Hitteren, een gammel fattig enke

 

 

Gaardsnavn: Hejestad

Eier: Proprietair gods, Simen Zachariasen og Jørgen Christies tilsammend

Mand og hustru: Jacob Hejstad og kone

Drenger over 12 aar: Nils Persen, Ole Persen, Anders Anunsen

Piiger over 12 aar: Maria Larsdatter, Kisti Persdatter

Uformuende:

uformuende Per Versvigen og kone paa Hejstad, gamle og fattige folk

 

 

Gaardsnavn: Schaverager

Eier: Proprietair gods, Hr. Niels Larsens tilhørende

Mand og hustru: Hans Joensen og kone

Barn over 12 aar: Joen Hansen, Jøran Hansdatter

Andre husboende: Madame Fuglesang 2.de Døttre Maria og Boel, piige Mari Simensdatter

 

Husmenn og Inderster under Schaverager:

Huusmend/inderster: 1. Guttorm Andersen og kone 2. Anun Evensen og kone

 

Gaardsnavn: Dalen under Schaverager

Eier: Niels Larsens avlsgaard

Mand og hustru: Isak Olsen og kone

Barn over 12 aar: Berthe Isaksdatter

Piiger over 12 aar: Anne Olsdatter

 

 

Gaardsnavn: Hvalen

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Ole Hvalen og kone, Abraham Hvalen og kone

Piiger over 12 aar: Mari Persdatter

 

Husmenn og Inderster under Hvalen:

 

Plassens navn: Hvalsrødningen

Uformuende:

uformuende Ole Hvalsrødningens Enke, uformuende een fattig kone Inger Gundersdatter,

sammesteds een fattig piige. uformuende Zidsel Larsdatter, sammesteds eet fattigt barn

 

 

Gaardsnavn: Schelsvig

Eier: Proprietair gods, Mons. Niels Larsens

Mand og hustru: Per Schelsvig og kone, Joen Schelsvig og kone

Barn 12 aar: Johannes Persen

Drenger over 12 aar: Jacob Hansen

Piiger over 12 aar: Anne Tolvsdatter, Zidsel Olsdatter

Andre husboende: Hans Isaksen

 

Uformuende under Schelsvig:

uformuende Per Rolvsen paa Schielsvig, een gammel fattig mand,

uformuende Mari Rolvsdatter sammesteds, eet menneske i urolige tanker

 

 

Gaardsnavn: Ørestved

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Halvor Ørestved og kone, Tosten Ørestved og kone

Barn 12 aar: Ole Hansen

Piiger over 12 aar: Hendrika Halvorsdatter

 

Husmenn og Inderster under Ørestved:

 

Plassens navn: Versvigen

Huusmend/inderster: 1. Simen Johansen og kone paa Versvigen 2. Lucas Andersen og kone

 

 

Gaardsnavn: Lunde Nedre

Eier: Proprietair gods, Nils Larsens

Mand og hustru: Hans Lunde og kone, Jacob Lunde og kone

Engebreth Lunde og kone

Drenger over 12 aar: Anders Evensen

Piiger over 12 aar: Maria Hansdatter, Thore Andersdatter

 

 

Gaardsnavn: Grave syndre

Eier: Proprietair gods, Mons. Niels Larsens

Mand og hustru: Iver Gravas Enke, Jens Grava og kone

Barn 12 aar: Elisabeth Iversdatter, Mari Iversdatter

Drenger over 12 aar: Lars Christensen

 

Ført etter Østre Porsgrund:

Underofficeere Auen Qvist paa Grave

 

Husmenn og Inderster under Grave:

 

Plassens navn: Saltboden

Huusmend/inderster: Børre Saltboden og kone

Uformuende:

uformuende Halvor Saltbodes Enke, fattig og skrøblig

 

 

Gaardsnavn: Aas syndre

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Torjus Aas og kone

 

Husmenn og Inderster under Aas syndre:

 

Plassens navn: Kaasen

Huusmend/inderster: Isak Kaasen og kone, børn: Engebret, Lisbeth og Anne

 

 

Gaardsnavn: Aas nordre

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Hans Andersen Aas og kone

 

Husmenn og Inderster under Aas nordre:

 

Huusmend/inderster: 1. Tengel Aas og kone

Uformuende:

uformuende Anne Schajesdatter og uformuende Dorthe Schajesdatter

under Aas nordre, 2de almise lønnede

 

Plassens navn: Hagen

 

Huusmend/inderster: Anne Abrahamsdatter Haven

Uformuende:

uformuende Marthe Haven, een gammel fattig Enke

 

Plassens navn: Skjelbukten

 

Huusmend/inderster: Knud Bentsen og Hans Bentsen Schelsbugten

 

 

Gaardsnavn: Herøen

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Lars Rolvsen og kone, Hans Rolvsen og kone

Barn 12 aar: Jens Larsen, Rolv Larsen, Karen og Kisten Larsdatter

Rolv Hansen er ude med Manals skib

Piiger over 12 aar: Aase Marie Larsdatter

 

Husmenn og Inderster under Herøen:

 

Huusmend/inderster: 1. Jacob Erichsen og kone, 2. Anders Nilsen og kone,

3. Jørgen Bødker, 4. Israel Sørensen og kone under Herøen (Glemt før under Herøen og ført i slutten av noteringene for Eidanger. JO)

Uformuende:

uformuende Isak Tormosen og kone under Herøen, syge og fattige,

uformuende Søren Hansen og kone under Herøen, syge og fattige,

uformuende Anders Grønsholtes Datter Gunild under Herøen, eet fattigt umyndigt barn

 

 

Gaardsnavn: Gunneklev

Eier: Selvejergods, tilhører Lars og Hans Herøen

Mand og hustru: Lars Hansen og kone

 

Husmenn og Inderster under Gunneklev:

 

Huusmend/inderster: Aaste Halvorsdatter, een piige paa Gunneklev

Uformuende:

uformuende Kisti Gunneklev og datter Anne Hansdatter, 2de almisse lønnede,

uformuende Halvor Gunneklevs Enke og hendes umyndige Søn Christen, begge mgt, fattige,

 

 

Gaardsnavn: Tveten syndre

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Simen Qvist og kone

Drenger over 12 aar: Anun Sørensen

Piiger over 12 aar: Anne Hansdatter, Ragnild Engebretsdatter

 

Husmenn og Inderster under Tveten syndre:

 

Plassens navn: Bekken

 

Huusmend/inderster: Anne Clausdatter Bekken under syndre Tveten

Uformuende:

uformuende Claus Bekken, een halt udleved mand,

uformuende Margrethe Castensdatter under Tveten, een fattig piige,

som ej længer kand tjene

 

 

Gaardsnavn: Ødegaarden under syndre Tveten

Eier: Proprietair gods, H. Deichmænes

Mand og hustru: Amund Stoesen Ødegaarden og kone

Drenger over 12 aar: Søren Stoesen

Uformuende:

uformuende Stoe Ødegaardens Enke er gammel og fattig,

 

 

Gaardsnavn: Hovolt

Eier: Gierpen kirkegods og He. Captain Raskes avlsgaard

Mand og hustru: Anders Hovolt og kone

Barn 12 aar: Lars Andersen

Drenger over 12 aar: Lars Nielsen

Piiger over 12 aar: Kari Olsdatter

 

 

Gaardsnavn: Tveten nordre

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Lændsmanden Hans Qvist og kone

Drenger over 12 aar: Ole Amundsen, Niels Hansen,

Jochum Andersen

Piiger over 12 aar: Lisbeth Andersdatter, Melene Jørgensdatter,

Maria Iversdatter, Kisti Amundsdatter

 

Husmenn og Inderster under nordre Tveten:

 

Huusmend/inderster: 1. Lars Rønningen

Uformuende:

uformuende Lars Rønningens kone under Tveten formaar ej ar betale

 

Plassens navn: Pasa

Huusmend/inderster: Lars Pasa og Syster Anne Engebrictsdatter

Uformuende:

uformuende Engebreth Pasa og kone, gammle og fattige

 

Uformuende:

uformuende Ingebor Buvejen under nordre Tveten, var blind

 

 

Gaardsnavn: Flaaten

Eier: Prestens Mansal: gaard

Mand og hustru: Knud Flaaten og kone, Abraham Flaaten og kone,

Ole Flaaten og kone

Barn over 12 aar: Niels Olsen, Anders Olsen

Piiger over 12 aar: Maria Joensdatter

 

 

Gaardsnavn: Kleven

Eier: Proprietair gods, He. Deichmænes avlsgaard

Mand og hustru: Anun Kleven og kone

Piiger over 12 aar: Marthe Tolvsdatter

 

Husmenn og Inderster under Kleven:

Plassens navn: Klevstrand

 

Huusmend/inderster: Tolv Klevstrand og kone

Uformuende:

uformuende Tolv Klevstrands Datter Aase, eet fattig barn

 

Uformuende:

(Disse står under uformuende utfor de næreste gårdene over her men de behøver ikke å ha bodd på disse gårdene.

De er ført i en egen rubrikk. Jeg velger å la de som er uklare i forhold til hvor de bodde stå for seg selv. JO)

 

uformuende Jørgen Bødkers kone, syg og skrøbelig,

 

 

Gaardsnavn: Jønholt

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Controleur Biener

Tjenestekarl: Rasmus Malling Skrivekarl

Drenger over 12 aar: Christen Erichsen, Ole Erichsen

Piiger over 12 aar: Jomfru Halling, Maren Pettersdatter, Magnild Persdatter

 

 

Gaardsnavn: Biørntved øfre og østre

Eier: Proprietair gods, Justicerd. Ankers

Mand og hustru: Lars Bovman og kone

Tjenestekarl: Lars Fuglesang Informator, Jens Kiil Arvescoug Skriverkarl

Drenger over 12 aar: Anun Sørensen, Even Nielsen

Piiger over 12 aar: Helvig Jacoba Jørgensdatter, Dorte Jacobsdatter,

Malene Erlandsdatter, Ragnil Gulbrandsdatter, Margith Halvorsdatter.

 

Husmenn og Inderster under Biørntved:

 

Huusmend/inderster: 1. Ole Persen og kone, børn Lars og Inger,

2. Beruld Tangen og kone, Hans Tangens Enke, Piige Eli Hansdatter

3. Per Erlandsen Toldskougen og kone, 4. Niels Grønlie

 

 

Gaardsnavn: Lunde syndre

Eier: Proprietair gods til Nils Larsen

Mand og hustru: Erich Lunde og kone, Christen Lunde og kone

Barn 12 aar: Jacob Erichsen, Niels Erichsen, Ingebor Erichsdatter.

Drenger over 12 aar: Engebret Stoesen, Søren Olsen.

Piiger over 12 aar: Anne Olsdatter

Andre husboende: Christen Erichsen og kone

 

Uformuende under Lunde syndre:

uformuende Marthe Christensdatter paa syndre Lunde een fattig Enke.

 

 

Gaardsnavn: Oxum

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Hans Oxum og kone, Mons Oxum og kone

Barn 12 aar: Inger Hansdatter

Drenger over 12 aar: Børre Olsen

Piiger over 12 aar: Live Sørensdatter

 

Uformuende på Oxum:

uformuende Ole Olsen og kone paa Oxum, udarmede folk med mange smaa børn

 

 

Gaardsnavn: Lunde nordre

(Del 1 JO)

Eier: Proprietair gods til Nils Larsen

Mand og hustru: Lars Lunde og kone, Iver Lunde og kone,

Amund Lunde og kone, Niels Gusfred og kone

Barn 12 aar: Berthe Larsdatter, Anne Amundsdatter,

 

(Del 2 JO)

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Engebreth Lunde og kone, Niels Jacobsen Lunde og kone,

Even Hejna og kone

Barn 12 aar: Niels og Berthe Engebrethsdatter

 

Uformuende på Lunde nordre:

uformuende Niels Jacobsen søn Rasmus paa nordre Lunde formaar ej at betale,

uformuende Maria Olsdatter Gusfred med datteren Mari, een fattig Moder med et fattig barn

uformuende Helje Gusfreds Enke, udlævd.

 

 

Gaardsnavn: Siljen

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Nils Siljen og kone

Barn 12 aar: Anders og Halvor Nilsen, Anne og Kari Nilsdatter

Piiger over 12 aar: Else Knudsdatter

 

Uformuende på Siljan:

uformuende Niels Siljens vandføre Datter Mari

 

 

Gaardsnavn: Qvæstad

Eier: Proprietair gods til Nils Larsen

Mand og hustru: Lars Qvæstad og kone, Søren Qvæstad og kone,

Nils Qvæstad og kone, Christen Qvæstad og kone

Barn 12 aar: Ingeborg Larsdatter, børn Nils og Jacob, Gundmund Christensen,

Tolli Christensen, Marthe og Ingebor Christensdatter.

Drenger over 12 aar: Lars Hansen, Lars Jacobsen

Andre husboende: Ole Jacobsen paa Qvæstad og kone

 

Uformuende under Qvestad:

uformuende Gunild Kiølsrød een fattig Enke

 

 

Gaardsnavn: Røra

Eier: Proprietair gods Nils Larsens

Mand og hustru: Hans Røra og kone, Lars Røra og kone

Barn 12 aar: Ole Larsen

Drenger over 12 aar: Hans Hansen

Piiger over 12 aar: Anne Olsdatter, Anne Giertsdatter

Andre husboende: Ole Persen Skomager

 

Uformuende på Røra:

uformuende Otte Røra og kone, fattige udlevende folk

 

 

Gaardsnavn: Biønnes

Eier: Proprietair gods Nils Larsens

Mand og hustru: Ole Biønnes og kone, Abraham Biønnes og kone

Barn 12 aar: Marthe Olsdatter

Drenger over 12 aar: Anders Persen

 

 

Gaardsnavn: Leerstang

(Del1 JO)

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Ole Christensen Leerstang

(Del1 JO)

Eier: Tøsberg Kirkegods

Mand og hustru: Isak Leerstang og kone

Piiger over 12 aar: Anne Lisbeth Hansdatter

Andre husboende: Christen Leerstangs Enke, børn Lars Christensen, Sara og Anne Christensdatter

 

 

Uformuende:

(Disse står under uformuende utfor de næreste gårdene over her men de behøver ikke å ha bodd på disse gårdene.

De er ført i en egen rubrikk. Jeg velger å la de som er uklare i forhold til hvor de bodde stå for seg selv. JO)

 

uformuende Jørgen Bødkers kone, syg og skrøbelig,

uformuende Mads Nilsen med kone og Datter Marthe, alle friske og arbejds føre folk, men lade, som kunne fortjene sit Brød, men vil ikke.

 

 

Gaardsnavn: Landgangen

Eier: Beneficeret gods under Scheens Laugstol

Mand og hustru: Erich Landgangen og kone, Ole Landgangen og kone,

Halvor Landgangen og kone

Barn 12 aar: Jacob Erichsen, Inger Erichsdatter

Piiger over 12 aar: Aase Hansdatter

Andre husboende: Engebreth Hansen

 

Husmenn og Inderster under Langangen:

 

Huusmend/inderster: 1. Ole Lønnebakke og kone, søn Anders, piige Maria Gundersdatter,

2. Joen Arnesen Rønningen og kone

 

Uformuende på Langangen:

uformuende Halvor Landgangens 2de børn, Ole og Jacob, som faderen ej formaar et betale for,

uformuende Engebreth Hansens kone, syg og fattig, uformuende Amund Landgangen Rødningen er gammel og fattig

 

 

Gaardsnavn: Valler

Eier: Den residerende Capellans Mensal: gaard

Mand og hustru: Carl Valler og kone, Anders Valler og kone

Barn 12 aar: Lars Andersen

Drenger over 12 aar: Lars Aasmundsen

Piiger over 12 aar: Ragnild Christensdatter

 

 

Gaardsnavn: Birketved

Eier: Selvejergods, Berthel Jobsen og Hans Bradsbergs Enke

Mand og hustru: Avlsgaard

Piiger over 12 aar: Eli Tolvsdatter

Andre husboende: Tommes Christensen i pladsen Vallerkastet

 

 

Gaardsnavn: Birkevold med Traaholt

Eier: Proprietair gods til Nils Larsen

Mand og hustru: Povel Traaholt og kone, Niels Traaholt og kone,

Amund Lillegaarden og kone, Niels Slevolden, Ole Lander og kone

Barn 12 aar: Amund Nilsen, Knud Nielsen, Niels Amundsen,

Marthe Amundsdatter, Torkild Nielsen, Mari Nielsdatter,

Maria Nielsdatter, Erich Olsen, Anne Olsdatter.

Drenger over 12 aar: Anders Paulsen

Piiger over 12 aar: Kisti Olsdatter, Eli Olsdatter

Andre husboende: Christen Torjusen Skrædder, Ole Gulbrandsen paa Slevolden og kone

 

Husmenn og Inderster under Birkevold:

Huusmend/inderster: 1. Anun Kaagersvold og kone, børn Margrethe og Marthe Maria

2. Rasmus Hasler og kone, børn Torkild og Mari 3. Erich Larsen Savmæster og kone, moder Aase Hansdatter

 

Uformuende under Birkevold:

uformuende Tolv Birketved fattig og udlævd, uformuende Lars Sannis Enke, var almisse lem,

uformuende Ingeborg Jensdatter og hendes Søn Rasmus under Birketved, begge fattige,

uformuende Niels Kogersvolds Enke, er udlævd og fattig.

uformuende Ole Asses Enke paa Traaholt, een fattig enke,

 

 

Gaardsnavn: Ørevig

Eier: Proprietair gods til Nils Larsen

Mand og hustru: Børre Ørevig og kone

Barn 12 aar: Anne Joensdatter

Drenger over 12 aar: Hans Abrahamsen

 

 

Gaardsnavn: Muule

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Anders Muule og kone

Drenger over 12 aar: Hans Hansen

Piiger over 12 aar: Dorthe Hansdatter

 

 

Gaardsnavn: Solverød

Eier: Selvejergods, Lars Kiørholt og Jacob Lunde

Mand og hustru: Avlsgaard

 

 

Gaardsnavn: Sandøen

Eier: Proprietair gods Nils Larsens

Mand og hustru: Niels Sandøen og kone

 

 

Gaardsnavn: Røe syndre

Eier: Proprietair gods til Aage Rørholt

Mand og hustru: Torkild Larsen og kone

Barn 12 aar: Mari Torkildsdatter

 

 

Gaardsnavn: Berg

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Christen og Hans Berg

Drenger over 12 aar: Søren Nielsen, Niels Persen

Piiger over 12 aar: Inger Andersdatter, Kisti Nielsdatter,

Kisti Persdatter, Sara Larsdatter

 

Uformuende under Berg:

uformuende Joen Aases Enke Sara paa Berg, een almisse Lem,

 

 

Gaardsnavn: Soli

Eier: Prestens Mansal gaard

Mand og hustru: Ole Solie og kone, Anders Soli og kone

Barn 12 aar: Isak Olsen, Margrethe Olsdatter, Ingebor Olsdatter

 

 

Gaardsnavn: Sundsaasen

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Cornelius Sundsaasen og kone, Per Sundsaasen og kone

Barn 12 aar: Anne Persdatter

Piiger over 12 aar: Berthe Erichsdatter

 

Husmenn og Inderster under Sundsaasen:

 

Huusmend/inderster: 1. Jacob Grina og kone 2. Jacob Dalen og kone

 

Uformuende under Sundsaasen:

uformuende Anne Dalen een almisse lem, uformuende fattig,

uformuende Else Grinna, en Almisse lem.

 

Husmenn og Inderster:

(Disse står under uformuende utfor de næreste gårdene over her men de behøver ikke å ha bodd på disse gårdene.

De er ført i en egen rubrikk. Jeg velger å la de som er uklare i forhold til hvor de bodde stå for seg selv. JO)

 

uformuende Ole Skomagers Enke, een gammel almisse lem, Hands Datter

Kisti Olsdatter, var skrøbelig,

 

 

Gaardsnavn: Stamland

Eier: Selvejergods Christen Berg

Mand og hustru: Avlsgaard

 

 

Gaardsnavn: Flogstad

Eier: Proprietair gods Nils Larsens

Mand og hustru: Ole Flogstad og kone, Jacob Flogstad og kone

Barn 12 aar: Gunild Olsdatter

Drenger over 12 aar: Hans Hansen, Isak Jacobsen

Piiger over 12 aar: Mari Torjusdatter

 

Uformuende fra Flogstad:

uformuende Torjer Flogstads kone formaar ej at betale,

 

 

Gaardsnavn: Lunde øvre

Eier: Tønsberg Præste:gods

Mand og hustru: Søren øvre Lunde og kone, Anun øvre Lunde og kone

Barn 12 aar: Christen Sørensen, Anders Sørensen, Else Sørensdatter

Andre husboende: Isak Olsen Skolemæster, Abraham Christensen Skomager

 

 

Gaardsnavn: Haaøen

Eier: Proprietair gods Niels Auensen

Mand og hustru: Per Olsen og kone

Barn 12 aar: Anders Persen

Andre husboende: Per Olsen Dalen og kone

 

Husmenn og Inderster under Haaøen:

 

Huusmend/inderster: Ole Persen og kone

 

 

Gaardsnavn: Auen

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Steener Auen og kone

Barn 12 aar: Niels Steenersen

Piiger over 12 aar: Gunild Persdatter

 

Husmenn og Inderster under Auen:

 

Huusmend/inderster: Søren Olsen og kone, Ole Gundersen og kone

 

 

Gaardsnavn: Røe nordre

Eier: Proprietair gods Lensmanden Hans Qvist

Mand og hustru: Avlsgaard

 

Husmenn og Inderster under Røe:

 

Huusmend/inderster: Lars Røe og kone

 

Uformuende under nordre Røe:

uformuende Birthe Michelsdatter paa nordre Røe, een fattig piige,

 

 

Gaardsnavn: Grave nordre

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Jacob Grave og kone

Barn 12 aar: Ole og Isak Jacobsen

 

 

Gaardsnavn: Klep

Eier: Selvejergods Hans Chrystie

Mand og hustru: Avlsgaard

 

 

Gaardsnavn: Gutho

Eier: Proprietair gods Mons. Niels Aal

Mand og hustru: Avlsgaard

 

 

Gaardsnavn: Rørerø

Eier: Proprietair gods Niels Larsen

Mand og hustru: Hans Olsen og kone

 

 

Gaardsnavn: Schrabeklev

Eier: Laugstore gods

Mand og hustru: Torjer Aasoldsen og kone

Piiger over 12 aar: Karen Abrahamsdatter hos Knoth

 

Uformuende pa Schrabeklev:

uformuende Christopher Knoth, eet husarmet menniske

uformuende Hans Torkildsen Scrabeklev, een gammel sengeliggende Mand.

 

 

Gaardsnavn: Harevarp

Eier: Laugstore gods

Mand og hustru: Lars Harevarp og kone, Ole Harevarp og kone

Barn 12 aar: Berthe Larsdatter

Piiger over 12 aar: Kari Hansdatter

 

 

Gaardsnavn: Aachlungen

Eier: Proprietair gods til græv Laurvig

Mand og hustru: Anun Aachlungen og kone, Jacob Aachlungen og kone

Piiger over 12 aar: Anne Christensdatter, Anne Andersdatter

Andre boende: Torjer Flogstad

 

Uformuende fra Aachlungen:

uformuende Mari Andersdatter paa Aachlungen, een gammel fattig piige

 

 

Gaardsnavn: Stuulen

Eier: Prestens Mansal gaard

Mand og hustru: Johannes Stuulen og kone

Barn 12 aar: børn Anders Christophersen, Boel og Kisti Christophersdatter

Drenger over 12 aar: Søren Gundersen

 

Uformuende fra Stuulen:

uformuende Margrethe Stuulen en gammel almesse lem

 

 

Gaardsnavn: Birkøen

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Jacob Andersen og kone, Jacob Hansen og kone

Piiger over 12 aar: Gunild Hansdatter

 

Husmenn og Inderster under Birkøen:

 

Huusmend/inderster: Per Nilsen Saven og kone, søn Jacob

 

 

Gaardsnavn: Sigtesøen

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Amund Sigtesøen og kone

 

 

Husmenn og Inderster:

(Disse står under uformuende utfor de næreste gårdene over her men de behøver ikke å ha bodd på disse gårdene.

De er ført i en egen rubrikk. Jeg velger å la de som er uklare i forhold til hvor de bodde stå for seg selv. JO)

uformuende Ole Vervogen og kone, 2de gammle og fattige folk,

uformuende Else Povelsdatter sammesteds, een gammel Piige, som ej lenger hand tjene,

 

 

Gaardsnavn: Basseboe

Eier: Laugstorl gods

Mand og hustru: Ole Basseboe og kone

Drenger over 12 aar: Daniels Persen

Piiger over 12 aar: Margrethe Hansdatter

Andre boende: Hendrik Ditlevsens Enke

 

 

Gaardsnavn: Øveraasen

Eier: Prestens Mansal gaard

Mand og hustru: Hans Øveraasen

Barn 12 aar: Amund Hansen, Else Hansdatter

 

Uformuende på Øveraasen:

uformuende Hans Øveraasens kone, syg og gammel,

 

 

Gaardsnavn: Ramberg

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Søren Ramberg og kone

Barn 12 aar: Abraham Sørensen

Drenger over 12 aar: Per Persen

Piiger over 12 aar: Mari Olsdatter, Margrethe Larsdatter, Kisti Persdatter

 

 

Gaardsnavn: Nøglegaard

Eier: Laugstol gods

Mand og hustru: Ole Nøglegaard og kone, Lars Nøglegaard og kone,

Anders Nøglegaard og kone.

Barn 12 aar: Amun og Nils Olsen, Gunder Larsen

Drenger over 12 aar: Ole Iversen

Piiger over 12 aar: Marthe Tengelsdatter

 

 

Gaardsnavn: Schnekkerød

Eier: Proprietair gods Controleur Biener

Mand og hustru: Avlsgaard

 

 

Gaardsnavn: Viersdalen

Eier: Proprietair gods Niels Larsen

Mand og hustru: Niels Viersdalen og kone, Christen Viersdalen og kone,

Lars Viersdalen og kone

Barn 12 aar: Kistine Nielsdatter, Marthe Bolette

Drenger over 12 aar: Ole Erichsen, Ole Tollisen, Mads Giertsen

Piiger over 12 aar: Mari Nielsdatter

 

 

Gaardsnavn: Buer

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Lars Buer og kone

Barn 12 aar: Simen og Lars Larsen

 

 

Gaardsnavn: Bakke

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Ole Bakke og kone, Lars Bakke og kone

 

 

Gaardsnavn: Sæter Nordal

Eier: Prestens Mansal gaard

Mand og hustru: Iver Sæter og kone, Lars Sæter og kone

Barn 12 aar: Michel Iversen, Birte, Zidsel og Anne Lisbeth Iversdatter

 

 

Gaardsnavn: Kindalen

Eier: Proprietair gods til Lænsmanden Hans Qvist

Mand og hustru: Ole Kindalen og kone, Niels Kindalen og kone

Andre boende: Joen Andersen

 

Uformuende på Kiendalen:

uformuende Niels Kiendalens børn, Niels og Live, foreldrene formaar ej at betale for dem,

 

 

Gaardsnavn: Nordal nordre

Eier: Prestens Mansal gaard

Mand og hustru: Anders Nordal og kone

Barn 12 aar: Kari Andersdatter

Drenger over 12 aar: Knud Olsen

Piiger over 12 aar: Marthe Hansdatter

 

Ført etter Østre Porsgrund:

Underofficeere Jacob Olsen Holte paa nordre Nordal

 

 

Gaardsnavn: Holte

Eier: Prestens Mansal gaard

Mand og hustru: Hans Holte og kone

Piiger over 12 aar: Mari Erichsdatter

 

Uformuende på Holte:

uformuende Ole Holtes Enke, gammel og fattig,

 

 

Gaardsnavn: Døvig

Eier: Prestens Mansal gaard

Mand og hustru: Klokker Christen Bøe og kone

Barn 12 aar: Lars, Aaste og Stine Christensdatter

Drenger over 12 aar: Lars Sørensen

Piiger over 12 aar: Anne Helvig Tygesdatter

 

Uformuende på Døvig:

uformuende Giermud Olsen Enke paa Døvig, fattig og sotte seng

 

 

Gaardsnavn: Grønsholt

Eier: Kirkegods til Gierpen

Mand og hustru: Hans Grønsholt og kone, Per Grønsholt og kone

 

 

Gaardsnavn: Stridskleven

Eier: Major Ferman

 

Ført etter Østre Porsgrund:

He. Major Severin Ferman boende paa gaarden Stridskleven under N.70 i Ejdanger hoved Sogn, hans 2de børn over 12 aar, Friderich og Ole Jocum, een Dreng Ole Stoesen, 2 de piiger Kisti og Ambor Iversdatter.

 

 

Gaardsnavn: Nordal syndre

Eier: Selvejergods Christen Viersdal

Mand og hustru: Avlsgaard

 

Uformuende på Nordal syndre:

uformuende Anna Biørnerød, een almisse lem paa Nordal syndre

 

 

Gaardsnavn: Sylterøen

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: henhører under Brevig

Piiger over 12 aar: Mari Erichsdatter

 

 

Gaardsnavn: Labelutten

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Abraham Hansen og kone

Barn 12 aar: Sophie Abrahamsdatter

 

 

Uformuende på Labelutten:

uformuende Maria Labelutten, een gammel almisse lem