| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | SØLLAND |

 


 

 

Mikkel Syversen f. ca 1683 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Dorte Taraldsdatter f. ca 1679 og 2. gang med Ingebor Jonsdatter f. ca 1689)

 

 

 

 

Mikkel Syversen, født ca 1683,[1],[2] død 1754 på Rød i Siljan,[3] gravlagt 04.06.1754 på Siljan kirkegård.3

Han var sønn av Syver Århuseie i Gjerpen.

 

Mikkel giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1704 i Gjerpen med Dorthe Taraldsdatter fra Århuseiet. De fikk 6 barn sammen og flyttet litt frem og tilbake mellom Århusplassene og Strømdal plass som var en gammel husmannsplass under gården Strømdal.

 

Se gamlegjerpen.no

      

Dorte døde i Gjerpen i 1717 og han giftet seg 2. gang i Gjerpen i november 1717 med Ingebor Jonsdatter fra Sølland i Siljan.

 

De trolovet seg 17. oktober 1717 i Gjerpen

"Micel Sivertssøn og Ingeborg Jonsdatter

Caut: Rasmus Strømdal og Jacob Gulsæt".

 

De får sønnen Christen i Gjerpen i 1718, men i 1720 får de sønnen Svend bosatt på Sølland i Siljan.

      

Ifølge Bakkens bygdebok for Siljan var Mikkel den første brukeren av Sølland Nordre etter at gården ble delt. Dette skjedde i 1719. Han hadde giftet seg med datteren der. Han overtok gården etter at han svigerfar hadde gitt fra seg gården i 1718. Han kones bror Nils overtok Søndre Sølland.

 

Matrikkelen 1723

Søeland – Oppsittere: Michel, Niels - Skyld 6 huder

 

Ifølge bygdeboken skal han være død i 1742. Her har nok Bakken forvekslet han med Michel Torsholt som døde i 1742. Ingebor står også som kone ikke enke da hun døde i 1748.

 

Mikkel Syvertsen solgte i 1751, 6 skind i Sølland til Løvenskiold:

Michel Siversen skjøte til Løvenskiold på 6 skinn i Sølland Matnr.155. for 890 rd. Tingl. 30.07.1751

      

Han gravlegges i 1754 som "Michel Røe 71 aar 9 maaneder". Sønnen Christen bodde da på Rød, så han døde sikker boende hos han.

 

 

(1) Gift 31.08.1704 i Gjerpen kirke,[4] med Dorte Taraldsdatter, født ca 1679,2 død 1717 i Gjerpen,[5] gravlagt 20.06.1717 på Gjerpen kirkegård.5

 

Dorte:

Hun gravlegges i 1717 i Gjerpen som "Micel Sivertssøns qde Dorte 38 aar".

 

 

(2) Gift 13.11.1717 i Gjerpen kirke,4 med1 Ingebor Jonsdatter, født ca 1689 på Sølland i Siljan,2 (datter av Jon Madsen og Jon sin første hustru), død 1748 på Sølland i Siljan,1 gravlagt 07.07.1748 på Siljan kirkegård.[6]

 

Ingebor:

Hun er trolig datteren til Jon Madsen og hans første kone.

      

Hennes mann Mikkel Syversen hadde en sønn fra første ekteskap, Nils Mikkelsen, som trolig giftet seg med en annen datter av Jon Madsen og hans andre kone Anne Torsdatter. Hun het Ingerid Jonsdatter. Hun var da stesøster til Ingebor.

      

Hun gravlegges i 1748 som "Michel Sølands kone Ingeborg Joensdatter 59 aar gammel".

 

 

 

I.    Jens Mikkelsen, (sønn av Mikkel Syversen og Dorte Taraldsdatter) født 1704 i Gjerpen,1,[7] døpt 21.12.1704 i Gjerpen kirke,7 død 1777 på Børja u/Nordre Kiste i Siljan,[8] gravlagt 27.04.1777 på Siljan kirkegård.8

      

       Micel Sivertssøns Søn Jens.
Test: Bent Aasen, Niels Sivertsen, Niels Jonssøn Gulsæt, Maria Skotland, Anna Sivartsdatter fra Scheen.

 

       Han var født i Gjerpen men kom med familien til Siljan.

 

      

       Gift 11.07.1728 i Siljan kirke,[9] med[10] Inger Larsdatter, født ca 1702,2 (datter av Lars Paulsen og Birthe Ingebretsdatter), død 1782 på Børja u/Nordre Kiste i Siljan,[11] gravlagt 17.03.1782 på Siljan kirkegård.11

      

       Inger:

       I bygdeboken står det at hun kom fra Torsholt, men det er feil. Presten skrev dette da de forlovet seg, men da de giftet seg står det Island. Det er det rette. Hun var fadder for søsterens Karens datter, Anne, i 1727 bosatt på Island, og for sønnen hennes Jacob i 1729, men da er hun bosatt på Tormodrød. Hun hadde da giftet seg med Jens og de døpte sitt første barn, Dorthe, bosatt på Tormodrød i 1729.

      

       Se Hogstad Nedre

 

 

      

II.   Ole Mikkelsen, (sønn av Mikkel Syversen og Dorte Taraldsdatter) født 1706 på Århus eje i Gjerpen,7 døpt 20.06.1706 i Gjerpen kirke.7

      

       Michel Sivertzen fra Aarhus ejers søn Ole.
Test: Bent Skotland, Niels Gulsæt, Albret Zich?er, Hans Baches qvinde Margrete fra Scheen, Rasmus Skotlands qvinde Maria.

 

 

 

III. Nils Mikkelsen, (sønn av Mikkel Syversen og Dorte Taraldsdatter) født 1708 i Gjerpen,2,7 døpt 18.03.1708 i Gjerpen kirke,7 død 1766 på Tveitan i Siljan,[12] gravlagt 02.02.1766 på Siljan kirkegård.[13]

      

       Micel Sivertssøns søn Niels.
Test: Niels Gulsæt,
Ove Strømdals søn Svend, Ove Strømdals qvinde Inger, Pernelle Gulsæt.

      

 

       Gift 22.07.1736 i Siljan kirke,9 med[14] Ingerid Jonsdatter, født 1714 på Sølland i Siljan,[15] (datter av Jon Madsen og Anne Torsdatter), døpt 04.03.1714 i Siljan kirke,15 død 1773 på Tveitan i Siljan,12 gravlagt 10.01.1773 på Siljan kirkegård.[16]

      

       Se Tveitan

 

 

 

IV. Kirsten Mikkelsdatter, (datter av Mikkel Syversen og Dorte Taraldsdatter) født 1710 på Århus eje i Gjerpen,7 døpt 19.01.1710 i Gjerpen kirke,7 død 1733 på Slettekollen u/Sølland i Siljan,3 gravlagt 11.10.1733 på Siljan kirkegård.3

      

       Micel Sivertssøn fra Aarhusejes datter Kirsten.
Test: Erik Kittilssøn, Jens Tobachspinder, Pernille Røst, Anna Siversdatter.

      

      

       Forlovet 03.06.1731 i Siljan,9 gift 1731,9 med[17] Vetle Tønnesen, født ca 1705 på Tveitan i Siljan,[18],[19],2 (sønn av Tønnes Jacobsen og Karen Hansdatter), død 1747 på Slettekollen u/Sølland i Siljan,3 gravlagt 21.11.1747 på Siljan kirkegård.3

      

       Se Slettekollen u/Sølland

 

      

 

V.   Halvor Mikkelsen, (sønn av Mikkel Syversen og Dorte Taraldsdatter) født 1712 på Strømdal eje i Gjerpen,7 døpt 14.08.1712 i Gjerpen kirke,7 død 1766 på vestre Porsgrunn i Solum.[20]

 

       Micel Sivertssøn fra Strømdals ejers søn Halvor.
Test: Capitain Ovenberg, Magister Rasch, Leutenant Bech, Capitain Poulssøns Frue, Anna Baar.

      

       Trolovet i Gjerpen i 21. oktober 1738: Halvor Michelssøn og Chirsten(Karen?) Isacsdatter. Mo. Caut: Abraham i Stranden. Henning Jønneval.

      

       Halvor og Mikkel døper barn bosatt på Gurholt i Siljan i 1741. Han bruker broren Jens Michelsen Tudal som fadder.

      

 

       (1) Gift 29.12.1738 i Gjerpen kirke,4 med Karen Isachsdatter, født 1702 på Mo i Gjerpen,[21] (datter av Isach Tollefsen og Inger Ellefsdatter), død 1764 i vestre Porsgrunn i Solum.20

      

       Karen:

       Hun kom fra Mo i Gjerpen. Sistegang nevnt i Eidanger kirkebok i april 1749 da som fadder for Kristen Mikkelsen Røds datter Ingebor.

 

      

       (2) Gift 28.12.1764 i vestre Porsgrunn i Solum,20 med Amborg Nilsdatter, født 1709,20 (datter av Nils Sørensen og Maren Torstensdatter).

      

       Amborg:

       Hun kom fra Vestre Porsgrunn og var enke da hun gift seg med Halvor Mikkelsen.

 

 

       Barn:

 

       A.   Ingeborg Halvorsdatter, (datter av Halvor Mikkelsen og Karen Isachsdatter) f. 1741 på Gurholt i Siljan,[1] døpt 23.05.1741 i Siljan kirke. 

 

             Halvor Michelsen Gurholt og Karen Isachsdatter - Ingeborg

             Faddere: baaren af Jens Tuvedals kone Inger Larsdatter, Giøran Olsdatter, mandfaddere: Gulich Gurholt, Bertel Olsen ibid.

 

 

 

      

VI. Svend Mikkelsen, (sønn av Mikkel Syversen og Dorte Taraldsdatter) født 1714 i Gjerpen,7 dåp 30.09.1714 i Gjerpen kirke,7 død 1717 i Gjerpen,5 gravlagt 23.05.1717 på Gjerpen kirkegård.5

      

       Micel Sivertssøns søn Svend.
Test: Hans Tobachspinder, Rasmus Strømdal, Anders Jydes qde., Ingeborg Bratsberg, Gunnild Strømdal.

      

       Han gravlegges i 1717 som "Micel Sivertssøns søn Svend, 3 aar".

 

 

 

VII. Christen Mikkelsen, (sønn av Mikkel Syversen og Ingebor Jonsdatter) født 1718 i Gjerpen,7 døpt 21.08.1718 i Gjerpen kirke,7 død 1788 på Holm i Gjerpen,5 gravlagt 12.04.1788 på Gjerpen kirke.5

      

       Micel Sivertssøns Søn Christen.
Test: Hans tobakspinder, Niels Gulsæt, Helge Gulsæt, Halvor Gulsæts qde., Giertrud Strømdal.

      

       Han døpte barn på Rød i Siljan fra 1749 til ca 1763. Han kom siden til Holm i Gjerpen.

 

      

       (1) Gift 28.12.1748 i Siljan kirke,9 med1 Berte Gudmundsdatter, født 1726 på Mo i Gjerpen,7 (datter av Gudmund Jensen og Karen Isachsdatter), døpt 27.12.1726 i Gjerpen kirke,7 død 1774 på Holm i Gjerpen,5 gravlagt 14.05.1774 på Gjerpen kirkegård.5

      

      

       (2) Gift 12.10.1775 i Gjerpen kirke,4 med Inger Nilsdatter, født 1718 på Luksefjeld i Gjerpen (datter av Nils Jensen og Else Lucasdatter), døpt 16.01.1718 i Gjerpen kirke,7 død 1798 på Holm i Gjerpen, gravlagt 15.06.1798 på Gjerpen kirkegård.5

      

       Se Rød u/Sølland

 

 

      

VIII. Svend Mikkelsen, (sønn av Mikkel Syversen og Ingebor Jonsdatter) født 1720 på Sølland i Siljan,7 dåp 10.11.1720 i Gjerpen kirke,7 død 1721 på Sølland i Siljan,[22] gravlagt 16.02.1721 på Siljan kirkegård.22

      

       Micel Søland fra Slemdals søn, Svend.
Test: Søren, og Christopher Grinj, Niels Sølands qde af Slemdal, Giertrud Strømdal.

      

       Han gravlegges som "Michel Sigursøn Søelands lille søn Svend 4 uger".

 

 

 

IX. Dorte Mikkelsdatter, (datter av Mikkel Syversen og Ingebor Jonsdatter) født 1722 på Sølland i Siljan,[23] døpt 28.06.1722 i Siljan kirke,[24] død 1723 på Sølland i Siljan,22 gravlagt 09.05.1723 på Siljan kirkegård.22

      

       Michel Sifversen Sølland og Ingeborg Joensdatter, deris tvende (to JO) barn, 1. Daarthe

       Faddere: baaren af Karen Hansdatter Tvetten, og Anna Torsdatter Søeland, mandfaddere: Niels Joensen Søeland og Ole Joensen Groerøe.

      

       Hun gravlegges som "Michel Siversøn Søelands datter Dorthe 1 aar 7 uger".   

 

 

 

X.   Anna Mikkelsdatter, (datter av Mikkel Syversen og Ingebor Jonsdatter) født 1722 på Sølland i Siljan,23 døpt 28.06.1722 i Siljan kirke,23 død 1723 på Sølland i Siljan,22 gravlagt 24.06.1723 på Siljan kirkegård.22

      

       2.  Anna

       Faddere: baaren af Anna Jacobsdatter Tvetten, Kirsten Ingebredtsdatter Søndtvedt, mandfaddere: Ingebredt Laersen Iisseland, Laers Pedersen Tvetten.

       Tvilling med Dorte.

      

       Det var nok hun som gravlegges som "Michel Sigursøn (skulle trolig vært Syversen/Sivertsen JO) Søelands lille datter Anna 1 aar 7 uger".

 

 

 

XI. Dorthe Mikkelsdatter, (datter av Mikkel Syversen og Ingebor Jonsdatter) født 1724 på Sølland i Siljan,23 døpt 16.07.1724 i Siljan kirke.23

      

       Michel Sivertsen Søeland og Ingeborg Joensdatter - Daarthe

       Faddere: baaren af Karen Hansdatter Tvetten, Hellie Olsdatter Søeland, Gunnille Pedersdatter Tvetten, mandfaddere: Peder Olsen Tvetten, Samuel Pedersen.

      

 

 

XII. Jon Mikkelsen, (sønn av Mikkel Syversen og Ingebor Jonsdatter) født 1725 på Sølland i Siljan,23 døpt 23.09.1725 i Siljan kirke,23 død 1741 på Sølland i Siljan,3 gravlagt 23.05.1741 på Siljan kirkegård.3

      

       Michel Sigursen Søeland og Ingeborg Joensdatter - Joen

       Faddere: baaren af Karen Hansdatter Tvetten, Anna Nielsdatter Sølfverøe, mandfaddere: Niels Olsen Sølfverøe, Laers Pedersen Tvetten.

      

       Han gravlegges som "Michel Sølands søn Jon 16 aar".

 

 

 

XIII. Dorte Mikkelsdatter, (datter av Mikkel Syversen og Ingebor Jonsdatter) født 1728 på Sølland i Siljan,[25] døpt 24.10.1728 i Siljan kirke,25 død 1736 i Siljan,3 gravlagt 01.07.1736 på Siljan kirkegård.3

      

       Michel Sigursen (Han het nok Syversen. JO) Søeland og Ingeborg Joensdatter - Daarthe

       Faddere: baaren af Karen Hansdatter Tvetten, Helge Olsdatter Søeland, Lispet Pedersdatter Tvetten, mandfaddere: Niels Olsen Solfverøe, Laers Povelsen Iisseland.

      

       Hun gravlegges som "Dorthe Michelsdatter 7 aar".

 

 

 

XIV. Anne Mikkelsdatter, (datter av Mikkel Syversen og Ingebor Jonsdatter) født 1731 på Sølland i Siljan,25 døpt 16.11.1731 i Siljan kirke.25

      

       Michel Sigursen (Han het vel Sivertsen?JO) Søland og Ingeborg Jonsdatter ægte barn ved nafn Anne.

       Faddere: baaren af Hellie Olsdatter Søland, Aaste Pedersdatter Tvetten, mandfaddere: Peder Olsen, Laers Pedersen Søntvedt, Halvor Pedersen Søntvedt.

 

 

 

XV. Gunhild Mikkelsdatter, (datter av Mikkel Syversen og Ingebor Jonsdatter) født 1732 på Sølland i Siljan,2 død 1734 på Sølland i Siljan,3 død 04.06.1734 på Siljan kirkegård.3

      

       Hun gravlegges som "Michel Soeland og Ingeborg Joensdatters  barn Gunnild Michelsdatter 2 aar 26 uger 4 dager"

 

      

 

XVI. Halvor Mikkelsen, (sønn av Mikkel Syversen og Ingebor Jonsdatter) født ca 1735,[26] konfirmert 25.06.1752 i Siljan kirke.[27]

      

       Han konfirmeres i Siljan i 1752 som "Hovold Michelsen Soland 17 aar". Kan dette være nok en sønn av Mikkel Syversen på nordre Sølland?

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 67.[1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 533.

[2]  Alder ved død.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759 Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[5]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, uten sidetall.

[7]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[9]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 103.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[12]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 515.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[14]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 550.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 6.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[17]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, 533.

[18]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 518.

[19]  Stipulert, Stipulert.

[20]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[21]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[22]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[26]  Alder ved konfirmasjonen.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 157.