| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I EIDET u/MOHOLT

 


 

 

Ole Olsen f. 1756 og Anne Nilsdatter f. 1762 sin familie.

 

 

 

Ole Olsen, født 1756 i Eidet i Siljan,[1] døpt 26.09.1756 i Siljan kirke,1 konfirmert 03.10.1773 i Siljan kirke,[2] død 05.04.1818 på Eidet i Siljan, gravlagt 12.04.1818 på Siljan kirkegård.[3]

Han var sønn av Ole Sørensen og Kirstine Evensdatter på Eidet.

 

Ole Olsen overtok i 1780 feste på 1/2 parten (8 skinn) av Eidet u/Moholt etter sin mor som sist brukte plassen. (Festeseddel datert 14.06.1780)

 

Ole kom fra Eidet og giftet seg i Lardal i 1785.

 

Cop. 13. februar 1785 i Lardal

Ole Olsen Eid i Slemdal og Anne Nilsdatter Bøe

Caut: Johannes Sørensen Eid og Ole Christensen Auen i Slemdal

 

Bosatt på Eidet i 1801:

Ole Olsen m 1ste ægteskab Husbonde Gaardbruger 45 (alder)

Anne Nilsdatter k 1ste ægteskab Hans kone 38 (alder)

Ole Olsen m Ugift Deres børn 14 (alder)

Hans Olsen m Deres børn 12 (alder)

Halvor Olsen m Deres børn 9 (alder)

Karen Kirstine Olsdatter k Deres børn 6 (alder)

Hedevig Olsdatter k Deres børn 3 (alder)

Berthe Olsdatter k Tjenestepiger 34 (alder)

Kirsten Jacobsdatter k Tjenestepiger 16 (alder)

 

Ole døde på Eidet i 1818.

 

 

Gift 13.02.1785 i Lardal i Vestfold,[4] med Anne Nilsdatter, født 1762 på Bøe i Lardal,[5] (datter av Nils Asbjørnsen og Karen Hansdatter), død 1809 på Eidet i Siljan,[6] gravlagt 19.02.1809 på Siljan kirkegård.6

 

Anne:

Hun kom fra Bøe i Lardal.

 

Hennes bror, Rasmus Nilsen f. 1766, var gift med Karen Johannesdatter Eidet. Hun var datter av Johannes Sørensen Eidet. En mulig bror, Christen Nilsen f. ca 1766, ble gift og bosatt på Moholt verk. Videre var hennes søster, Maren Nilsdatter f. ca 1770, gift i Siljan i 1791 med Jon 

Pedersen f. 1771 på Øksenholt i Hedrum og siden med Lars Olsen f. 1786 fra Oklungen. Lars Olsen far var Ole Stoesen Oklungen.

 

Anne døde på Eidet i 1809.

 

Gravlagt som "Anna Nielsd. Eiet 46 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 225a

Skifte 27. mai 1809 paa gaarden Eije udi Slemdal

Afdøde kone Anne Nielsdatter

Enkemand Ole Olsen

Barn:

1. Ole Olsen 22 aar

2. Hans Olsen 19 aar

3. Karen Kirstine Olsdatter 13 aar

4. Helvig Olsdatter 11 aar

5. Berthe Olsdatter 7 aar

6. Inger Olsdatter 5 aar

Formynder farbroderen Jens Nielsen Qvisla

(Farbroder er her ment som onkel. Han var gift med fars søster Sissel Olsdatter. JO).

 

 

 

I.    Karen Kirstine Olsdatter, født 1785 på Eidet i Siljan,[7] døpt 11.12.1785 i Eidanger kirke,7 død 1785 på Eidet i Siljan,[8] gravlagt 18.12.1785 på Siljan kirkegård.8

      

       Ole Olsen Eyet og k. Anne Nilsdtr. - Karen Kistine

       Faddere: 1. Maren Jacobsdtr. Ouen 2. Helge Nilsdtr. Oxum 3. Johannes Sørensen Eyet 4. Isac Rollougsen Ouen 5. Nils Amunsen i Prgd [Præstgegaarden.IK].

       Merknad: Sillien, døbt i Eidanger (kirke).

      

       Gravlagt som "Karen Kirstine Olsd. Eijet 5 uger".

      

      

      

II.   Ole Olsen, født 1787 på Eidet i Siljan,[9] døpt 05.04.1787 i Siljan kirke,9 konfirmert 27.03.1803 i Siljan kirke,[10] død 30.06.1871 på Naphaug i Siljan, gravlagt 06.07.1871 på Siljan kirkegård.[11]

      

       Ole Olsen Eyet og k. Anne Nilsdtr. - Ole

       Faddere: Sidsel Olsdtr. Qvislen 2. Karen Johannesdtr. Eyet 3. Johannes ibid 4. Ole Ouen 5. Rasmus Bøe.

      

       Konfirmert som "Ole Olsen Eyet 18".

 

       Han giftet seg i 1811.

      

       Siljan - Caut 29/9-1811.

       Soldat og Uk. Ole Olsen Eiet og Pigen Maren Jensd. Daapen.

       Caut: Anders Moholt og Søren Eiet.

 

      

       Gift 29.09.1811 i Siljan kirke,[12] med Maren Jensdatter, født 1789 på Dåpan u/Kiste Søndre i Siljan,[13] (datter av Jens Pedersen og Kari Nilsdatter), døpt 05.04.1789 i Siljan kirke,13 konfirmert 17.03.1805 i Siljan kirke,10 død 10.12.1830 på Naphaug i Siljan, gravlagt 01.01.1831 på Siljan kirkegård.[14]

      

       Se Naphaug u/Moholt etter 1814

 

 

 

III. Hans Olsen, født 1789 på Eidet i Siljan,[15] døpt 11.10.1789 i Siljan kirke,15 konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke.[16]

      

       Ole Olsen Eyet og k. Anne Nilsdtr. - Hans

       Faddere: 1. Karen Nilsdtr. Daapen 2. Maren Nilsdtr. Bøe af Lardal 3. Rasmus Nilsen Bøe ibid 4. Johannes Sørensen Eyet 5. Jens Nilsen Qvislen.

      

       Konfirmert som "Hans Olsen Eyet 18".

     

      

 

IV. Halvor Olsen, født 1792 på Eidet i Siljan,[17] døpt 26.02.1792 i Siljan kirke,17 konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke,16 død 1809 på Eidet i Siljan,6 gravlagt 26.03.1809 på Siljan kirkegård.6

      

       Ole Olsen Eyet og k. Anne Nilsdtr. - Halvor

       Faddere: 1. Maren Nielsdtr. Øxenholt 2. Maren Hansdtr. Næs 3. Johannes Eyet 4. Jon Øxenholt 5. Arne Halvorsen ved værket.

      

       Konfirmert som "Halvor Olsen Eyet 17".

      

       Gravlagt som "Halvor Olsen Eiet 18 aar".

      

            

 

V.   Karen Kirstine Olsdatter, født 1795 på Eidet i Siljan,[18] døpt 22.02.1795 i Siljan kirke,18 konfirmert 24.09.1813 i Siljan kirke.[19]

      

       Ole Olsen Eyet og k. Anne Nilsdtr. - Karen Kistine

       Faddere: 1. Maren Nilsdtr. Øxenholt 2. Birte Johannesdtr. Eyet 3. Jon Pedersen Øxenholt 4. Rasmus Nilsen Bøe 5. Kiel Arvesen Ouestad.

      

       Konfirmert som "Karen Kirstine Olsdatter Eiet 17".

      

 

 

VI. Helvig Olsdatter, født 1798 på Eidet i Siljan,[20] døpt 04.03.1798 i Siljan kirke,20 konfirmert 24.09.1813 i Siljan kirke.19

      

       Ole Olsen Eyet og Anna Nilsdatter - Helvig

       Faddere: Karen Johannesdatter Bøe, Birthe Johannesdatter Eyet, Ole Christensen Ouen, Peder Sørensen Moholt, Hans Nielsen Qvislen.

      

       Konfirmert som "Helwig Olsdatter Eiet 17".

      

      

      

VII. Berthe Olsdatter, født 1801 på Eidet i Siljan,[21] døpt 23.08.1801 i Siljan kirke,21 konfirmert 23.03.1817 i Siljan kirke,[22] død 02.09.1879 på Naphaug u/Moholt i Siljan, gravlagt 07.09.1879 på Siljan kirkegård.[23]

      

       Ole Olsen Eyet og Anne Nilsdatter - Berthe

       Faddere: Maren Nilsdtr. Øxenholt af Qvæld Sogn, Hedevig Pedersdtr, Jørgen Jørgensen Daapen, Arve Johannesen Eyet, John Pedersen Øxenholt.

      

       Hun og mannen Tollef Nilsen døpte barn bosatt på Naphaug i Siljan fra 1825.

      

       De nevnes på Naphaugrønningen og i 1865 bodde de på Skottene u/Naphaug.

 

      

       Hun giftet seg med Tollef Nilsen, født 1797 i Brekke i Gjerpen (sønn av Nils Tollefsen og Turi Nilsdatter), døpt 24.09.1797 i Gjerpen,[24] død 22.08.1873 på Moholt i Siljan, gravlagt 28.08.1873 på Siljan kirkegård.

      

       Tollef:

       Han kom fra Brekke i Gjerpen. 

      

       Tollef ble utlagt til far til et uekte barn i Siljan i 1855 som en gift mann. Barnets mor var Berte Pedersdatter f. 1815 fra Kvisla.

      

       Han nevnes i skifte etter sin mors bror i 1853 som bosatt på Skottene i Siljan.

      

       23/9-1853       KITTIL NIELSSEN WALLERDALEN      Bamble Skifteprot. nr. *)

        Nygård         Han hadde vært gift med avdøde Kirsti Olsdatter, barnløse.

                             Arvinger:

                       1. Konas søsterdatterbarn:

                         a. Hans Jacob Simonssen    15 år.   Formynder: Faren

                         b. Inger Dorthea Simonsdtr. 8 ”     Simon Hanssen

                         c. Anne Kirstine Simonsdtr. 5 ”     Nygård.

                       2. Avd. bror Alf Nielssen Ødegården, død, 2 barn:

                         a. Ole Alfssen Skifjeld, død, etterlatt 1 barn:

                             i. Niels Olssen Skifjeld 21 år. Kurator: Tollev Nielssen (midlertidig).

                         b. Marthe Alfsdtr. g.m. Solve Ingebretssen Rosvald i Amerika. Tilsynsverge: Lars Jacobssen Øvrum.

                       3. Avd. søster Turi Nielsdtr. Brækkejordet, død, 1 barn:

                         a. Tollev Nielssen Skottene i Siljans anneks, myndig.

        Brt: 725 - 106

        Net: 666 -  34

        *) A: BS 30 s.74b. B: BS 20B s.60-71.  C: (1850-54) 290.

 

        Se Skottene u/Moholt etter 1814

        

 

      

VIII. Inger Olsdatter, født 1805 på Eidet i Siljan,[25] døpt 13.01.1805 i Siljan kirke,25 død 1811 på Eidet i Siljan,[26] gravlagt 30.06.1811 på Siljan kirkegård.26

      

       Ole Olsen Eyet og Anne Nilsdatter - Inger

       Faddere: Maren Nilsdtr. Øxenholt af Qvæld-Sogn, Inger Knudsdtr. Eyet, Jan Andersen Wærket, Arve Johannesen Eyet, Ole Olsen ibid.

      

       Gravlagt som "Inger Olsdatter Eyet 7 aar".

      

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 183.

[2]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 148.

[4]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 4 (1733-1815), skannet av digitalarkivet, side 83.

[5]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 898.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 44.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 46.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[11]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 237.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 131.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 159.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 71.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 78.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 96.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 282.

[23]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 243.

[24]  gamlegjerpen.no.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.