| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I DALEN u/KVISLA I

 


 

 

Mogens Reieresen f. ca 1689 og Kirsten Olsdatter f. ca 1678 sin familie.

 

 

 

Mogens Rejersen, født ca 1689,[1],[2] død 1746 på Kvisladalen i Siljan,[3] gravlagt 20.03.1746 på Siljan kirkegård.3

Han var sønn av Reier Giestsen og Ingeborg Olsdatter på Kvisladalen.

 

Mogens ble nevnt i skifte etter moren i 1734.

 

Mogens Reiersen fra Kvisladalen fikk bykselen på av 1 hud og 7 skinn av Kiste Nordre (I 1721 ifølge Bakken). Hans bror Ole ble også bosatt på Kiste Nordre og bodde der livet ut.

 

Mogens giftet seg i 1724.

 

Trol. 24/6-1724 i Slemdahl. Copul. 17/9-1724.

Moegens Rejerssøn Quisledahlen med Kirsten Olsd.

Caut: (Ingen nevnt).

 

De gravla et dødfødt barn bosatt på Kiste i 1725 og kom til Kvisladalen i 1730. Mogens Rejersen fikk da feste på Kvisladelen (6 skinn) som Jacob Nilsen sist brukte. (Festeseddel datert 07.07.1730)

 

De fikk ingen flere barn.

 

Peder Pedersen overtok feste på Kvisladalen etter han i 1742.

 

Mogens døde på Kvisladalen i 1746.

 

Han gravlegges i 1746 som "Mogens Dahlen 57 aar".

 

 

Gift 14.09.1724 i Siljan kirke,1,[4] med Kirsten Olsdatter, født ca 1678,2 død 1757 på Kvisladalen i Siljan,[5] gravlagt 25.09.1757 i Siljan kirke.5

 

Kirsten:

Hun døde på Kvisladalen i 1757.

 

Gravlagt som "avg. Mons Dalens Enke Kisti Olsdatter 79 aar".

 

 

 

I.    NN Mogensen, født 1725 på Kiste i Siljan,[6] død 1725 på Kiste i Siljan,6 gravlagt 17.12.1725 på Siljan kirkegård.6

      

       Gravlegges som "Mogens Rejersøn Kistes dødfødte drengebarn".

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 35.

[2]  Alder ved død.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 364.

[6]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.