| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE NORDRE

 


 

 

 

Lars Larsen f. omkring 1690 og Pernille Paulsdatter f. ca 1698 sin familie.

 

 

 

Lars Larsen, født omkring 1690.[1]

 

Lars bygslet halvparten (3 huder 3 skinn) i Kiste Nordre i 1733. Dette var halve gården. (Bygselseddel datert 10.07.1733)

 

De bodde på Nordre Kiste i Siljan i en periode. Hans kone døde der i 1737.

 

På bygselseddelen stod det at den ble "tilbage leveret" 15.05.1739.

 

De brukte en fadder fra Kvelle og kan ha kommet derfra. Fadderen " Hans Larsen ved Verchet" kan jo ha vært en bror?

 

 

Han giftet seg med Pernille Paulsdatter, født ca 1698,[2] død 1737 på Kiste i Siljan,[3] gravlagt 12.05.1737 på Siljan kirkegård.3

 

Pernille:

Gravlegges som "Pernille Povelsdatter Kiste 39 aar 7 maaneder".

 

 

 

I.    Paul Larsen, født 1732,2 død 1733 på Kiste i Siljan,3 gravlagt 02.08.1733 på Siljan kirkegård.3

      

       Han gravlegges som "Lars Larsøn Kistis og Pernille Povelsdatters barn Povel Larsøn 1 aar".

      

      

 

II.   Karen Larsdatter, født 1735 på Kiste Nordre i Siljan,[4] døpt 27.03.1735 i Siljan kirke.4

      

       Lars Larsen Nordre Kiste og Pernille Povelsdatter - Karen

       Faddere: baaren af Anna Arnesdatter Ovestad, Kisten Christensdatter i Qvælle Sougn, mandfaddere: Halfvor Povelsen Nordre Kiste, Hans Larsen ved Verchet.

      

       Det kan ha vært hun som nevnes på Kiste i 1762?:

       Uformuende Kari Larsdatter paa Kiste, een fattig piige

      

      

      

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Alder ved død.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 24.