| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE NORDRE


 

 

Fakta om gården

 

 

Kiste Nordre

 

 

 

 

Von Pappenhelms jordbok ca 1615

 

Kiste nordre – Gullech Thorti(ng?) vdj Thonnisberigh lhenn eier 3 huder, Welb. Peder Jffuerssøn 1 hud, Suend Soffuen (Søve i Holla) eier ½ hud, Lauritz Berie vdj Brunlaur lheen (Berge i Tjølling) eier ½ hud, Offuen Ackre (Åkre i Gjerpen) eier 9 skinn, Khrestoffer Kiiste eier 9 skinn

 

 

 

Landskatt 1620

 

Leiglendinger wdij Slemdall

Christoffer Kiste - j dl

Elling Kiste - j dl

 

Drenge for halff Løhn

Ollo paa Kiste - j ort

 

 

 

Jordbok over Telemark 1624

 

Kiste - Giest Kiste eide ½ hud pantegods og 3 huder giftegods  

 

Giest Kiste eide 1 hud odelsgods i Kollerød i Suerstads sogen y Thonsberig lehn

 

 

Båtsmannskatt 1640

 

Elning Kiste - j dl

Giest Kiste  - j dl

 

 

Giest Kistes goeds

Nordre Kiste - iij huder

Kallerud - ij huder

Noch hanns wermoeders goeds

Hogstad Øffre - ij huder

Svartangen - j hud

     

 

 

 

Koppskatten 1645

 

Elling Kiiste hans Quinde j Søn och daatter - j ort 8 ß

Giest Kiiste och j pige - 16 ß

 

 

 

 

Skattematrikkel 1647

 

Nordre Kiiste som Giest bruger,

schylder 6 ½ huder.

Deraff eir bunden selff 3 huder med bøxel,

Halduor Hundtues børn i Laurdall som

Engebret Aas er formynder for, 3 ½ huder.

Er taxerit for 1 fuld och 1 ferdings gaard.

Er lagt at giffue penge 7 ½ dr.

Bunden bygger.

 

 

 

 

Landkommisjonen 1661

 

Nørdre Kiste

Kiell paaboer skÿlder vij hud selff eÿendes med bøxell, der vnder j liden Ødegaard Suurdallen j hud skÿldendes Aßbiørn Gullj wdi Sandtz Ver thill kommer med bøxell

Bundens bøxell

j quern thill gaarden Themmelig Thømmer schouff till

 

 

 

 

Sogneprestens manntall 1664

 

Nørdre Kiste - 4 huder - Kield Halwordsen - 32 - Opsidder

Nørdre Kiste - 4 huder - Gullich Jacobsen - 19 - Thienistedrenge

Nørdre Kiste - 4 huder - Rasmus Surdal - 60 - Huusmend

 

Fogdens manntall 1664                                                      

N: Kiste - Fuldegaarde - Kield - 40 - Opsidere                         

N: Kiste - Fuldegaarde - Olluff Rasmusen - 17 - Tienistedrenge                                

 

 

                                                      

                                                   

Matrikkelen 1723

 

Kiste Nordre - Oppsittere: Hans, Ole – Skyld 6 huder 6 skind - eiere var Jochum Jansen 3 huder 3 skinn og hans barn 3 huder 3 skinn

 

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Kiste nordre

Eier: Propriatair gods til græv Laurvig

Mand og hustru: Simen Kiste og kone, Per Kiste og kone,

Anders Kiste og kone

Børn over 12 aar: Anne Simensdatter

Drenger over 12 aar: Even Nilsen, Jacob Larsen,

Jacob Sørensen

Piiger over 12 aar: Anne Jensdatter, Kari Jensdatter,

Anne Olsdatter

Andre husboende: Johannes Blank Skolemæster

 

Husmenn og Inderster under Kiste syndre:

Jens Borgen

 

Uformuende under Kiste:

Uformuende Kari Larsdatter paa Kiste, een fattig piige

Uformuende Lars Kistes Enke, gammel og fattig

Uformuende Jens Borgens kone, gammel og syglig

 

 

 

 

 

Kiste Nordre 1782

 

Kiiste Nordre - Gård - Isak Andersen - bare oppgitt hovedperson

Kiiste Nordre - Gård - Niels Danielsen - bare oppgitt hovedperson

Kiiste Nordre - Gård - Peder Olsen - bare oppgitt hovedperson

 

 

 

 

 

Kiste Nordre 1801

Bustadnr. Krins Namn Løpenr.

0081 001 Kiste Nordre

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd

 

001 Nils Pedersen m Begge 2det ægteskab Husbonde Gaardbruger 44 (alder)

002 Ingebor Jacobsdatter k Begge 2det ægteskab Kone 50 (alder)

003 Dorthe Nilsdatter k Ugift Hans datter 19 (alder)

004 Henrich Nilsen m Hendes søn 19 (alder)

005 Daniel Nilsen m Fælles børn 9 (alder)

006 Peder Nilsen m Fælles børn 5 (alder)

007 Anne Hedevig Nilsdatter* k Fælles børn 11 (alder)

008 Gunnild Jensdatter k Enke 1ste gang Husbondens moder 67 (alder)

009 Gunnild Pedersdatter k Ugift Tjenestepige 22 (alder)

 

010 Nils Danielsen m 1ste ægteskab Husbonde Gaardbruger 42 (alder)

011 Anne Simonsdatter k 2det ægteskab Kone 61 (alder)

012 Guri Christensdatter k Ugift Tjenestepige 24 (alder)

 

013 Isach Andersen m Enkemand 1ste gang Husbonde Gaardbruger 63 (alder)

014 Isach Isachsen m Ugift Hans søn Nation. soldat 25 (alder)

015 Anne Larsdatter k Tjenestepiger 34 (alder)

016 Kisti Nilsdatter k Tjenestepiger 12 (alder)

017 Ole Isachsen m 3die ægteskab Mand Inderste 36 (alder)

018 Anne Olsdatter k 1ste ægteskab Kone 24 (alder)

019 Isach Olsen m Hans børn 12 (alder)

020 Else Olsdatter k Hans børn 8 (alder)

021 Ingebor Olsdatter k Begges datter 1 (alder)

 

022 Even Nilsen m 2det ægteskab Mand Husmand med jord 57 (alder)

023 Kisti Halvorsdatter k 1ste ægteskab Kone 54 (alder)

024 Ole Evensen m Ugift Begges børn 14 (alder)

025 Christen Evensen m Begges børn 11 (alder)