| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE NORDRE

 


 

 

 

Erik Jansen f. ca 1697 og Magdalene Sørensdatter f. 1708 sin familie.

 

 

 

Erik Jansen, født ca 1697,[1] død 1738 i Siljan,[2] gravlagt 23.12.1738 på Siljan kirkegård.2

 

Erik var Svensk.

 

Han fikk et barn før han giftet seg som ble døpt 27. desember 1724:

Eet u-ægte barn ved nafn Jahn, moderen Magdalene Søfrensdatter, faderen Errich Jahnsen

 

Erik giftet seg i 1725 med barnets mor.

 

Trol. 11/2-1725 i Slemdahl. Copul. 3/4-1725.

End Svendsk, Errich Jahnssøn med Magdalene Søfrensd.

Caut: Kiell Svendssøn Ovestad, Errich Povenssøn Tosholt og Ole Thorssøn

 

De døpte flere barn i Siljan uten at det stod noe stedsnavn. De gravla et barn i 1728 bosatt på Nordre Kiste. Det er flere faddere fra Kiste, så de bodde trolig der hele tiden.

 

Han døde i Siljan i 1738.

 

Han gravlegges som "Erich Jansøn Svendske 41 aar".

 

 

Gift 03.04.1725 i Siljan kirke,[3] med Magdalene Sørensdatter, født ca 1708,1 død 1768 på Kvisla i Siljan,[4] gravlagt 16.10.1768 på Siljan kirkegård.4

 

Magdalene:

Hun bodde som enke i Siljan i 1762.

 

Uformuende i Siljan 1762:

Uformuende Erich Svendskes Enke, een almisse lem

 

Hun døde på Kvisla i 1768.

 

Hun gravlegges i 1768 som "Malene Sørensd. Qvislen 60 aar".

 

 

 

I.    Jahn Eriksen, født 1724 i Siljan,[5] døpt 27.12.1724 i Siljan kirke,5 død 1725 i Siljan,[6] gravlagt 11.02.1725 på Siljan kirkegård.6

      

       Eet u-ægte barn ved nafn Jahn, moderen Magdalene Søfrensdatter, faderen Errich Jahnsen

       Faddere: baaren af Maren Halfvorsdatter Nordre Kiste, Maren Errichsdatter Kiste, mandfaddere: Ole Solfvesen Øfrebø, Olle Rejersen Kiste, Halfvor Olsen Savgen.

      

       Gravlagt som "Errik Jahnsøns lille søn Jahn 6 uger".

            

      

 

II.   Berthe Eriksdatter, født 1726 i Siljan,5 døpt 28.07.1726 i Siljan kirke.5

      

       Errich Jahnsen og Magdalene Søfrensdatter - Berthe

       Faddere: baaren af Kirsten Evensdatter Ovestad, Kirsten Olsdatter, Anne Knudsdatter Kiiste, mandfaddere: Olle Rejersen Kiiste, Anders Tomasen Ovestad

      

 

 

III. Berthe Eriksdatter, født 1727 i Siljan,5 døpt 14.09.1727 i Siljan kirke,5 død 1728 på Nordre Kiste i Siljan,6 gravlagt 30.03.1728 på Siljan kirkegård.6

      

       Errich Jahnsen Svendske og Magdallene Søfrensdatter - Berthe

       Faddere: baaren af Marj Halfvorsdatter Nordre Kiiste, Gunnof Nielsdatter, Anne Knudtsdatter Kiiste, mandfaddere: Olle Rejersen Kiiste, Isaach Ingebredtsen.

      

       Gravlegges som "Errich Jansøn paa Nordre Kistis lille datter Berthe Errichsdatter 6 maaneder".

      

      

 

IV. Anna Eriksdatter, født 1734 i Siljan,[7] døpt 12.09.1734 i Siljan kirke.7

      

       Erich Jansen Svendsche og Mallene Søerensdatter - Anna

       Faddere: baaren af Anna Arnesdatter Ovestad, Gunnild Jesdatter Ovestad (Ingen flere nevnt. JO)

      

       Hun fikk et uekte barn i 1766 som "Anne Erichsdtr. Gonsholt".

 

      

       Forhold til Torbjørn Olsen, født omkring 1730.[8]

      

       Se Gonsholt Søndre

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[6]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 17.

[8]  Stipulert, Stipulert.