| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GURHOLT

 


 

 

 

Anne Knudsdatter f. ca 1720 sin familie. Hun giftet seg 1. gang med Bertel Olsen f. ca 1705 og 2. gang med Hans Mathiasen f. 1735.

 

 

 

Anne Knudsdatter, født ca 1720,[1] død 1780 på Gurholt i Siljan,[2] gravlagt 23.07.1780 på Siljan kirkegård.2

 

Anne kom fra Engelstad da hun giftet seg 1. gang i 1746. Under skifte etter hennes 2. ektemann var hennes bror Bent? Knudsen Tvedt laugverge for henne. (Det står først bare Knudsen Tvedt uten noe fornavn. Så tror jeg at det under står "bent Knudsen Tvedt". Fornavnet i så fall med lite bokstav: Denne broren har jeg ikke identifisert.

 

Ei Haldes Knudsdatter døpte et uekte barn bosatt på Gurholt i 1751 og Anne brukte henne som fadder. Dette var trolig ei søster og de kom ikke fra Siljan.

 

Da hun kom fra Engelstad så bodde en Gullik Knudsen der. Han kom fra Rollag. Jeg finner både ei Haldes Knudsdatter og ei Anne Knudsdatter i riktig alder døpt i Rollag som døtre av en Knud Olsen?

 

Ei Haldes Knudsdatter giftet seg i Rollag 13.03.1761? Det stod da at hun kom fra Røysland. Dette kan jo ha vært denne fra Siljan, hun nevnes jo ikke mer der?

 

Trol. 25/9-1746 i Slemdal. Copul. 27/12-1746.

Bertel Olsøn Gurholt og Anne Knudsd. Engelstad.

Caut: Jacob Olsøn Øverbøe og Niels Gulichsøn Engelstad

 

De ble bosatt på en del av Gurholt.

 

Anne giftet seg 2. gang i 1756.

 

Trol. 24/6-1756 i Slemdal. Copul. 15/8-1756.

Soldat, Hans Mathiesen og Enken, Anne Knudsd. Guurholt.

Caut: Jacob Øvrebøe og Arne Gonsholt.

Han havde sæddel fra Capt. Fleischer

 

De bodde videre på en del av Gurholt.

 

Anne nevnes på Gurholt i 1762:

Gaardsnavn: Guurholt

Eier: Propriatair gods til græv Laurvig

Mand og hustru: Asle Guurholt og kone, Jaen Guurholt og kone,

Hans Guurholts kone

Børn over 12 aar: Knud Aslesen, Mari og Ingebor Berthelsdatter

Drenger over 12 aar: Jørgen Johansen, Tommes Andersen,

Johan Rollougsen, Ole Andersen

Piiger over 12 aar: Ragnild Thorsdatter, Sønnov Erichsdatter

Andre husboende: Colbiørn Knudsen og kone

 

Hans nevnes på Gurholt i 1762 som krøpling:

Uformuende under Guurholt:

Uformuende Hans Guurholt, een krøbling

 

I 1762 var Colbjørn Knudsen og hans kone nevnt hos dem som ”Andre husboende: Colbiørn Knudsen og kone”. (De nevnes under Haugen u/Gurholt.) Denne Colbjørn hvet vi heller ikke hvor kom fra. Her har vi også en med en Knud til far, og som vi ikke kjenner til hvor kom fra.

Anne døde på Gurholt i 1780.

 

Gravlagt som "Anne Knudsd. Gurholt 60 aar".

 

 

(1) Gift 27.12.1746 i Siljan kirke,[3] med Bertel Olsen, født ca 1705,[4],1 (sønn av Ole Olsen og Ragnhild Halvorsdatter), død 1755 på Gurholt i Siljan,[5] gravlagt 04.05.1755 på Siljan kirkegård.5

 

Bertel:

Han overtok i 1746 bygselen på 1 hud 9 skinn i Gurholt etter sin far som afstod bygselen på grunn av alderdom og svakhet. (Bygselseddel datert 25.06.1746)

 

Bertel døde på Gurholt i 1755.

 

Gravlagt som "Berthel Olsen Guerholt 50 aar".

 

 

(2) Gift 15.08.1756 i Siljan kirke,3 med Hans Mathiasen, født 1735 på Gravli i Gjerpen,[6] (sønn av Mathias Christensen og Berte Turvildsdatter), døpt 1735 i Gjerpen,6 død 1766 på Gurholt i Siljan,[7] gravlagt 16.03.1766 på Siljan kirkegård.7

 

Hans:

Matis Graflis Hans

Faddere: Aslak Kleven, Hans Grinitejn, Jan ---is qde. Anne Sucha.

 

Han ble døpt i januar.

 

Hans kom fra Gravli i Gjerpen.

 

I 1762 var det hans kone som nevnes som bruker. Hans nevnes som krøpling.

 

Han døde på Gurholt i 1766.

 

Gravlagt som "Hans Mathieson Gurholt 31 aar".

 

Gurholt i Slemdal 26.4.1772 Sk.pr. 7, Fol. 67

Hans Mathiasen død, g. Anne Knudsdtr.

Barn: 1. Berthel Hansen 13 år.

Laugverge for enken: hendes broder Knudson Tvedt (Ingen fornavn. JO)

Verge: morbroder bendt? Knudsen Tvedt.

Brt: 43-3-14. Net: 38-2-22

 

 

 

I.    Maren Bertelsdatter, (datter av Bertel Olsen og Anne Knudsdatter) født 1747 på Gurholt i Siljan,[8] døpt 06.08.1747 i Siljan kirke,8 konfirmert 21.10.1764 i Siljan kirke,[9] død 15.02.1831 på Gurholt i Siljan, gravlagt 06.03.1831 på Siljan kirkegård.[10]

      

       Bertel Gurholt og Anne Knudsdatters datter Mari                                                         

       Faddere: baaren af Asle Gurholtes kone Kirsti Kittildsdatter, Lisbeth Olsdatter Gurholt, mandfaddere: Torbiørn Olsen Gurholt, Ole Olsen ibid.

      

       Konfirmert som "Maren Berthelsdatter Gurholt 17".

      

 

       Gift 12.02.1769 i Siljan kirke,3 med Paul Jacobsen, født 1749 på Røsholt i Lardal,[11] (sønn av Jacob Chistensen og Eli Mathiasdatter), død 02.03.1822 på Gurholt i Siljan, gravlagt 16.03.1822 på Siljan kirkegård.[12]

      

       Se Gurholt denne gården

 

 

      

II.   Ingeborg Bertelsdatter, (datter av Bertel Olsen og Anne Knudsdatter) født 1749 på Gurholt i Siljan,[13] døpt 09.03.1749 i Siljan kirke,12 konfirmert 22.02.1767 i Siljan kirke,[14] død 1784 på Tormodsrødrønningen i Siljan,[15] gravlagt 21.11.1784 på Siljan kirkegård.14

      

       Bertel Gurholt og Anna Knudsdatters datter Ingeborg                                      

       Faddere: baaren af Asle Gurholtes kone Kirsti Kittildsdatter, Haldes Knudsdatter, Asle Gurholt, Lars Olsen S. Kiste.

      

       Konfirmert i Siljan i 1767 som "Ingebor Bertelsdatter Gurholt 17".

      

      

       Gift 22.08.1779 i Siljan kirke,3 med Nils Gundersen, født 1742 på Tormodsrød i Siljan,[16] (sønn av Gunder Nilsen og Åste Pedersdatter), døpt 30.09.1742 i Siljan kirke,15 død 1800 på Rønningen u/Tormodsrød i Siljan,[17] gravlagt 23.02.1800 på Siljan kirkegård.16

      

       Se Tormodsrød

 

      

 

III. Berthel Hansen, (sønn av Hans Mathiasen og Anne Knudsdatter) født 1757 på Gurholt i Siljan,[18] døpt 08.05.1757 i Siljan kirke,18 konfirmert 08.10.1775 i Siljan kirke,[19] død 1783 på Gurholt i Siljan,[20] gravlagt 15.06.1783 på Siljan kirkegård.20

      

       Hans Guurholts barn navnl. Berthel                                           

       Faddere: baaren af Asle Guurholts kone, Giøran Knudsdatter, mandfaddere: Jaen Guurholt, Fin Persen.

      

       Konfirmert i 1775 som "Bertel Hansen Gurholt 19".

      

       Gravlagt som "Bertel Hans. Gurholt Soldat 26 aar".

      

 

 

V.   Martha Hansdatter, (datter av Hans Mathiasen og Anne Knudsdatter) født 1759 på Gurholt i Siljan,[21] døpt 15.07.1759 i Siljan kirke,22 død 1760 på Gurholt i Siljan, gravlagt 10.02.1760 på Siljan kirkegård.[22]

      

       Hans Gurholtes barn navnl. Martha                                

       Faddere: baaren af Asle Gurholtes kone, Kari Nielsdatter Engelstad, mandfaddere: Colbiørn Knudsen, Ole Larsen Engelstad.

      

       Gravlagt som "Hans Guurholtes barn Marthe 7 maaned".

      

 

 

V.   Anne Hansdatter, (datter av Hans Mathiasen og Anne Knudsdatter) født 1761 på Gurholt i Siljan,[23] død 1762 på Gurholt i Siljan,[24] gravlagt 13.04.1762 på Siljan kirkegård.23

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 1. november 1761 finnes blant introduserte kvinner "Hans Gurholts kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Hans Gurholts datter Anne ½ aar".

      

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[3]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 242.

[5]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 125.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 159.

[11]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 866.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 151.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 137.

[14]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 78.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 185.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 193.

[22]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[23]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[24]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.