| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SERKLAND ETTER 1814


 

Serkland/en parsell - Nystadhagen Gnr.22 Bnr.17

 

 

Treschow skilte i 1948 ut eiendommen Serkland/en parsell – Nystadhagen Bnr.17 fra Serkland Bnr.1 og solgte den til Nils Olsen Nystad:

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland Bnr.1 den 19.11.1948, hvorved til Nils Nystad er utskilt Serkland/en parsell – Nystadhagen Bnr.17.

Skjøte på Serkland/en parsell – Nystadhagen Bnr.17 fra Treschow til Nils Nystad f. 19.08.1891 for kr. 5500. Datert 08.01.1949

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Serkland Gnr.22

Bnr.17 – Nystadhagen - 0 mark 05 øre - Nils Nystad 

 

 

Enken etter Nils Olsen Serkland, Amalie, solgte eiendommen Serkland/Nystadhagen Bnr.17 m.m. til sønnen Åge Nilsen:

Nils Serkland Nystads enke, Amalie, er meddelt uskiftebevilling. Datert 25.03.1960

Skjøte på Serkland/Nystadhagen Bnr.17 med mere fra Amalie Olsen Nystad f. 18.12.1898 til Aage Nilsen Nystad f. 29.12.1925 for kr. 10 000. Datert 12.10.1960

 

Serkland/Nystad Bnr.7, Serkland/Nystad Bnr.10, Serkland/Nystadparsellene Bnr.11 og Serkland/Nystadhagen Bnr.17 ble, ettersom de ble utskilt, drevet som en enhet, Nystad.

 

 

Manntall for Serkland