| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Østre seterskog Gnr.19 Bnr.5

 

 

Øverbø/Østre seterskog løpenummer 530b – senere Bnr.5 ble i 1860 skilt ut fra Øverbø - løpenummer 530– senere Bnr.4:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø - løpenummer 530– senere Bnr.4 den 13.12.1859, tinglyst 12.01.1860, hvorved utskilt Øverbø/Østre seterskog løpenummer 530b – senere Bnr.5

 

Ole Svendsen solgte i 1860 Øverbø/Østre seterskog løpenummer 530b – senere Bnr.5 til Løvenskiold:

Skjøte på Øverbø/Østre seterskog løpenummer 530b – senere Bnr.5 fra Ole Svendsen til Otto og Hermann Løvenskiold for 1200 spd. Datert og tinglyst 12.01.1860

 

Løvenskiold solgte i 1886 blant annet Øverbø/Østre Bnr.5 til Treschow:

Skjøte på Øverbø/Østre Bnr.5 med flere eiendommer fra kammerherinde Løvenskiold til F W Treschow. Datert og tinglyst 01.12.1886

 

Matrikkelen 1905

Øverbø Gnr.19

Bnr.5 – Østre Sæterskog – eier/bruker F M Treschow

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.5- Østre seterskog - 1 mark 05 øre - F. M. Treschow

 

 

Manntall for Øverbø